Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Aktualności UPJPII

Program 15. Dni Tischnerowskich

PROGRAM 15. DNI TISCHNEROWSKICH KRAKÓW, 22−25 KWIETNIA 2015

 

ŚRODA, 22 KWIETNIA 2015

godz. 18.30 Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA ORAZ SPOTKANIE
Z LAUREATAMI

prowadzenie: ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski

 

czwartek, 23 kwietnia 2015

godz. 9.00 Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
tłumaczenie symultaniczne

SESJA I: WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE NATURY LUDZKIEJ

prowadzenie sesji – ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII)

1) 9.15−9.45

„Mieć naturę a być naturą. Refleksja antropologiczna” – prof. dr Ugo Perone (Humboldt Universität, Berlin, Niemcy).

2) 9.50−10.20

„Natura ludzka – duchowość i cielesność człowieka. Łaska bycia” – ks. dr hab. Robert Woźniak (UPJPII, Kraków)

3) 10.25−10.55

„Historyczność natury ludzkiej – rozpoznania G. Böhmego” – prof. dr hab. Stanisław Czerniak (PAN, Warszawa)

4) 11.15−11.45

„Kim jesteśmy? Metamorfozy antropologii filozoficznej” – ks. prof. dr Jean Greisch (L´Institut Catholique, Paryż, Francja)

5) 11.50−12.50

dyskusja – prowadzenie: ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII, Kraków)

 

SESJA II: HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI NATURY LUDZKIEJ

prowadzenie sesji – dr Paweł Rojek (UPJPII)

1) 14.30−15.00

„Natura człowieka według starożytnych Greków” – prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

2) 15.05−15.35

„Uwagi na temat znaczenia myśli średniowiecznej dla rozwoju chrześcijańskiego natury ludzkiej” – prof. dr Markus Enders (Universität Freiburg, Freiburg/Br., Niemcy)

3) 15.40−16.10

„Reforma filozofii człowieka Kartezjusz, Spinoza” – dr hab. Przemysław Gut, (KUL, Lublin)

4) 16.30−17.00

„Rozumność istotą człowieka, czyli niespełniona nadzieja Oświecenia” – prof. dr hab. Aleksander Bobko (URz, Rzeszów)

5) 17.05−17.35

„Zmiana paradygmatu myślenia o naturze ludzkiej Dilthey, Heidegger” – ks. dr hab. Jarosław Jagiełło (UPJPII, Kraków).

6) 17.40–18.40 dyskusja – prowadzenie: dr Paweł Rojek (UPJPII, Kraków)

godz. 19.00 Scena im. S. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22

CZYTAMY TISCHNERA

część I – głośna lektura fragmentu książki Józefa Tischnera pt. Spór o istnienie człowieka w interpretacji aktora Piotra Cyrwusa

część II – dyskusja z udziałem publiczności

moderatorzy: Wojciech Bonowicz i Łukasz Tischner

 

PIĄTEK, 24 KWIETNIA 2015

godz. 9.00

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

tłumaczenie symultaniczne

SESJA III: DROGI WYJŚCIA Z IMPASU – SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

prowadzenie sesji – o. dr Grzegorz Chrzanowski OP (UPJPII)

1) 9.15−9.45

„Czy homo religiosus jest prawdziwym człowiekiem?” – o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP (UPJPII, Kraków)

2) 9.50−10.20

„Otwartość ludzkiej natury. Droga O. F. Bollnowa” – prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska (UJ, Kraków)

3) 10.25−10.55

„Dialogiczne koncepcje natury ludzkiej. J. Tischner” – prof. dr hab. Karol Tarnowski (UPJPII, Kraków)

4) 11.15−11.45

„Natura Czlowieka. Nauki szczegółowe i filozofia resp. teologia chrześcijańska w dyskusji” – ks. prof. dr Georg Essen (Universität Bochum, Bochum, Niemcy),

5) 11.50−12.20

„Natura człowieka – antropologiczne znaczenie biblijnego orędzia. Impulsy dla współczesnych” – ks. prof. dr Christoph Böttigheimer (Katholische Universität Eichstätt, Eichstätt, Niemcy)

6) dyskusja – prowadzenie: o. dr Grzegorz Chrzanowski OP

godz. 17.00 Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

COLLOQUIA TISCHNERIANA

„Człowiek sceny, człowiek dramatu" − wykład ks. prof. dr. hab. Michała Hellera

godz. 18.30 Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

JASKINIA FILOZOFÓW – „Spór o człowieka”

W debacie udział wezmą: ks. prof. dr Christoph Böttigheimer, ks. prof. dr Jean Greisch, ks. prof. dr hab. Michał Heller, Zbigniew Stawrowski. Prowadzenie: Jaromir Brejdak.

 

SOBOTA, 25 KWIETNIA 2015

godz. 10.00 Scena im. S. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22

SPOTKANIE FILOZOFICZNE MŁODYCH

W programie m.in.: warsztaty filozoficzne oraz występy artystyczne w wykonaniu laureatów konkursów: oratorskiego, literackiego, teatralnego, inspirowanych literaturą filozoficzną ks. prof. Józefa Tischnera, organizowanych przez Stowarzyszenie Drogami Tischnera

 

godz. 18.00 Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, ul. Filipa 25

SPEKTAKL TEATRALNY W WYKONANIU GRUPY NI PIES, NI WYDRA...

„Kuku na Muniu – wariacje Mickiewiczowskie” reż. Stanisław Świder

 

Projekt teatralny Kuku na Muniu – wariacje Mickiewiczowskie jest efektem wielomiesięcznych warsztatów aktorskich, jakie prowadzone były ze studentami Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bazą literacką, na której została oparta adaptacja sceniczna, są teksty Adama Mickiewicza: Dziady oraz Ballady i romanse. Spektakl jest rodzajem „psychodramy” w której biorą udział aktorzy oraz widzowie. Powstał, aby uczcić patrona WSE ks. prof. Józefa Tischnera.