Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Aktualności UPJPII

Międzynarodowa konferencja naukowa "Co się stało z naturą ludzką?"

Dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa Co się stało z naturą ludzką? z udziałem wybitnych autorytetów naukowych dedykowana jest ks. prof. Józefowi Tischnerowi w 15. rocznicę śmierci.

Uczestnicy konferencji nawiążą do myśli patrona projektu, poszukując odpowiedzi na pytanie: czym jest człowiek i w jaki sposób on istnieje? Przysłuchując się uważnie dyskusjom filozofów, będziemy pamiętać o słowach Tischnera: „Łatwo zamienić dyskusję o człowieku w sąd nad człowiekiem. Proroków nieszczęścia nie brakuje”.

Swój udział w konferencji potwierdzili goście z zagranicy m.in.:

ks. prof. dr Jean Greisch − filozof, emerytowany profesor Uniwersytetu Katolickiego w Paryżu (Institut Catholique de Paris), specjalista w dziedzinie ontologii, metafizyki, filozofii religii, fenomenologii i hermeneutyki,

prof. dr Ugo Perone − filozof i polityk, profesor uniwersytetów w Turynie, Rzymie i w prowincji Piemontu Wschodniego, obecnie Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Jego główne dziedziny badawcze to filozofia religii, antropologia filozoficzna, etyka

prof. dr Markus Enders, filozof i teolog, dziekan Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, specjalista w zakresie metafizyki, filozofii antycznej, a w szczególności filozofii średniowiecznej,

ks. prof. dr Georg Essen − teolog i filozof, obecnie kierownik Katedry Dogmatów i Historii Dogmatów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bochum, prodziekan tego Wydziału, wieloletni profesor na słynnym Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia), gdzie przez wiele lat był równocześnie kierownikiem naukowym międzynarodowego, interdyscyplinarnego programu badawczego „Theology – Humanities – Science”,

ks. prof. dr Christoph Böttigheimer − teolog, kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie EichstättIngolstadt, jeden z czołowych współczesnych teologów fundamentalnych o zamiłowaniu do uprawiania filozofii.

Nad wysokim poziomem merytorycznym konferencji czuwa ks. dr hab. Jarosław Jagiełło – dr hab. filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii Człowieka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, były asystent ks. J. Tischnera, Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Publikuje w „Kieleckich Studiach Teologicznych”, „Logosie i Ethosie”, „Obecnych”, „Współczesnej Ambonie”, „Znaku”. Wydał miedzy innymi: Vom ethischen Idealismus zum kritischen Sprachdenken, München 1997, (współautor) Przez krzyż do chwały, Kielce 2000, (współredaktor), Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków 2004. Jest redaktorem publikacji podsumowujących corocznie Dni Tischnerowskie.

Program konferencji.