Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

VII Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne on-line dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

VII Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne on-line
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

 

Mądrość starożytnych dzisiaj

 

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak wiele zawdzięczamy kulturze starożytnej? Ludzie żyjący wieki temu opracowali systemy, które nie tylko stanowią podstawę nauk, ale także naszego, codziennego myślenia. Wpływ starożytnej myśli na nasze życie jest znacznie większy, niż Ci się wydaje.

Starożytni myśliciele pozostawili po sobie olbrzymi dorobek intelektualny i artystyczny. Ustrojem wielu współczesnych państw jest demokracja, która opiera się na systemie politycznym zapoczątkowanym w antycznej Grecji. Nauki medyczne zawdzięczają wiele starożytnym medykom - powszechnie znane słowa „przede wszystkim nie szkodzić”, mające źródło w przysiędze Hipokratesa nadal stanowią punkt odniesienia dla lekarzy. Z kolei hart ducha, wola zwycięstwa i sprawność fizyczna były podstawą Igrzysk Olimpijskich, do których nawiązują nowożytne olimpiady, święto szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów. Podobnie dzieła literackie, teatr czy architektura antyczna, wciąż obecne w naszej kulturze, inspirują współczesnych artystów oraz inżynierów.

W tegorocznej edycji warsztatów zapraszamy do podróży w świat filozofii starożytnej. Będziemy mieli okazję poznać myślicieli tamtego okresu oraz ocenić ich dokonania z perspektywy kilku tysięcy lat. Starożytni stworzyli wiele idei, o których pochodzeniu nieraz zapominamy. Być może powinniśmy o nich pamiętać i niektóre z nich świadomie wcielać w codzienne życie. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i podzielenia się z nami Waszymi przemyśleniami na temat aktualności myśli filozoficznej antyku.

W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 Wydział Filozoficzny UPJPII po raz siódmy organizuje interdyscyplinarne warsztaty naukowe dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, która chce poznać nowe, często nieznane oblicza i zastosowania filozofii. Warsztaty posłużą wzbogaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów uczestników, a zatem mogą stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Przede wszystkim jednak będą one okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim. Celem warsztatów jest uświadomienie, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warsztaty prowadzone są na platformie internetowej. Warsztatom towarzyszył będzie konkurs. Osoby, które najlepiej wywiążą się proponowanych zadań otrzymają cenne nagrody:

Finaliści konkursu otrzymają indeksy  na studia pierwszego stopnia na kierunku Filozofia na Wydziale Filozoficznym UPJPII oraz nagrody rzeczowe. Dla zwycięzcy przewidziano dodatkowo, w przypadku podjęcia studiów, stypendium na pierwszym roku w wysokości 500 zł miesięcznie. Dla osoby, która zajmie drugie miejsce, przewidziano stypendium naukowe na pierwszym roku studiów w wysokości 200 zł miesięcznie, a w przypadku trzeciego miejsca – 100 zł. Regulamin przyznawania stypendiów znajduje się na stronie internetowej.

Wszystkim uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia o udziale w warsztatach filozoficznych. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-koordynatorzy warsztatów w danej placówce. Zaś dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych (lista tytułów jest ustalana z biblioteką szkolną).

Dla większej wygody uczestników warsztaty prowadzone będą metodą blended learning – a zatem bezpośredni kontakt z wykładowcami połączony zostanie z zajęciami wirtualnymi na platformie edukacyjnej.

    Cały projekt składa się z następujących etapów:

  1. do 10 lutego 2020 r. – Zapisy uczestników warsztatów poprzez przesłanie zgłoszenia na
    e-mail: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko ucznia; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; tytuł, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
  2. 15 lutego 2020 r. uczestnicy warsztatów otrzymają drogą e-mailową login i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej.
  3. od 16 lutego do 9 marca 2020 r. – Uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonego na platformie zestawu materiałów dydaktycznych (w formie tekstów, filmów, prezentacji, quizów). Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie zobowiązane
    są do wykonania zadań załączonych do trzech zestawów – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują! Za zadania konkursowe w każdym temacie można uzyskać 0-20 punktów.
  4. do 16 marca 2020 r. – Organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania i tworzą listę finalistów.
  5. 5 kwietnia 2020 r. – Finał warsztatów połączony z dniem otwartym. Spotkanie będzie miało miejsce w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Finaliści konkursu biorą udział w ostatnim etapie, który będzie polegał na analizie losowo wybranego fragmentu tekstu filozoficznego. Etap ten nie zakłada żadnej wcześniejszej wiedzy z filozofii, oceniana będzie samodzielność, rzetelność i kreatywność odpowiedzi.

 

Wykaz zagadnień tegorocznej edycji konkursu pojawi się już niedługo na naszej stronie.

Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl

Koordynator projektu:

dr Barbara Żmuda-Frydrychowska