Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Wydział Teologiczny

ks. dr Marek Gilski
Przewód habilitacyjny wszczęty 18 marca 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 24 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.
 
* * *

ks. dr Jarosław Superson

Przewód habilitacyjny wszczęty 18 marca 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 24 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

* * *

dr Beata Stypułkowska
Przewód habilitacyjny wszczęty 22 stycznia 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW
Uzasadnienie uchwały RW

* * *

ks. dr Janusz Mieczkowski
Przewód habilitacyjny wszczęty 11 grudnia 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW
Rada Wydziału Teologicznego w dniu 22 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

* * *

ks. dr Witold Ostafiński
Przewód habilitacyjny wszczęty 14 października 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.
Wniosek 
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

* * *

o. dr Jerzy Brusiło
Przewód habilitacyjny wszczęty 18 września 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.
Wniosek 
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW
Rada Wydziału Teologicznego w dniu 26 lutego 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

* * *

ks. dr Krzysztof Sordyl
Przewód habilitacyjny wszczęty 15 czerwca 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.
Wniosek 
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW
Rada Wydziału Teologicznego w dniu 22 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

* * *

ks. dr Damian Wąsek
Przewód habilitacyjny wszczęty 7 stycznia 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW
Rada Wydziału Teologicznego w dniu 26 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

***

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Sławomira Kołaty
W dniu 27 września 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych
ks. mgra lic. Sławomira Kołaty
Rozprawa doktorska zatytułowana: „Komplementarność modeli w teologii trynitarnej" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).
Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO)
ks. dr hab. Robert J. Woźniak (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Alberta Wołkiewicza
W dniu 2 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych
ks. mgra lic. Alberta Wołkiewicza
Rozprawa doktorska zatytułowana: „Głowne idee polskich programów katechetycznych" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).
Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
pracę recenzowali: 
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (KUL)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Renaty Chrzanowskiej
W dniu 31 maja 2016 roku o godz. 12.00 w sali przy parafii św. Anny w Krakowie (ul. św. Anny 11), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych
p. mgr lic. Renaty Chrzanowskiej
Rozprawa doktorska zatytułowana: „Teatr” w służbie katechizacji znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).
Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ ( Akademia Ignatianum)
ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (KUL)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Fryderyka Tarabuły
W dniu 23 marca 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych
ks. mgra lic. Fryderyka Tarabuły
Rozprawa doktorska zatytułowana: „Sztuka modlitwy w życiu i pismach Karola de Foucauld” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).
Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
pracę recenzowali: 
o. bp dr hab. Jacek Kiciński CMF, prof. PWT
ks. dr hab. Marcin Godawa (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Tomasza Prędotki
W dniu 11 marca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych
ks. mgra lic. Tomasza Prędotki
Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola reklamy telewizyjnej w procesie wychowania uczniów szkół gimnazjalnych. Studium pastoralno-pedagogiczne na podstawie badań w kieleckich gimnazjach” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).
Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
pracę recenzowali: 
prof. dr hab. Marian Śnieżyński
ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. MWSE

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Sylwii Haberka
W dniu 8 marca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych
p. mgr lic. Sylwii Haberka
Rozprawa doktorska zatytułowana: „Eschatyczny wymiar twórczości w świetle antropologii Pierre’a Teilharda de Chardin i Mikołaja Bierdiajewa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).
Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO)
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Bartłomieja Czech-Kosińskiego
W dniu 24 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych
p. mgra lic. Bartłomieja Czech-Kosińskiego
Rozprawa doktorska zatytułowana: „Separacja a rozwód według prawa kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego (Studium porównawcze)” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).
Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII

pracę recenzowali: 
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
ks. prof. dr hab. Jan M. Dyduch

***

Postępowanie habilitacyjne s. Anny Klich
Wniosek
Uchwała
Harmonogram
Recenzja ks. prof. dr. hab. Dariusza Koteckiego, prof. UMK
Recenzja ks. dr. hab. Romana Bogacza, prof. UPJP II
Recenzja ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego
Protokół
Opinia ks. dr. hab. Krystiana Ziaji
Opinia ks. rpf. dr. hab. Stanisława Hałasa SCJ
Opinia ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego

***

Postępowanie habilitacyjne ks. dra Antoniego Świerczka

Skład komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący komisji:
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

Sekretarz komisji:
ks. dr hab. Krzysztof Gryz
Recenzent:
ks. dr hab Tadeusz Reroń
Recenzent:
ks. dr hab. Antoni Bartoszek
Recenzent:
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna
Członek komisji:
ks dr hab. Konrad Glombik
Członek komisji:
ks. dr hab. Tomasz Kraj

Harmonogram prac komisji habilitacyjnej:
W dniu 3 września 2013 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną.
W dniu 14 listopada 2013 roku wpłynęła recenzja od ks. dr hab. Antoniego Bartoszka.
W dniu 20 listopada 2013 roku wpłynęła recenzja od ks dr hab. Tadeusza Reronia
W dniu 20 listopada 2013 roku wpłynęła recenzja od ks. prof. dr hab. Jana Orzeszyny
W dniu 28 listopada odbyto posiedzenie komisji habilitacyjnej i komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla ks. dr Antoniego Świerczka.
W dniu 29 listopada Rada Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie podjęła uchwałę o nadaniu ks. dr Antoniemu Świerczkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej.

Harmonogram prac komisji

Wniosek kandydata

Uchwała Rady

Opinia Komisji

***

Postępowanie habilitacyjne ks. dra Marka Kluza

Skład komisji habilitacyjnej:
Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk – przewodniczący
Ks. dr Krzysztof Gryz – sekretarz
Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż – recenzent
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – recenzent
Ks. dr hab. Konrad Glombik – członek komisji
Ks. dr hab. Tomasz Kraj – członek komisji

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
6 listopada 2012 r- Centralna Komisja powołuje komisję habilitacyjną
20 grudnia 2012 r. – opracowana recenzja od ks. prof. Jana Orzeszyny
28 grudnia 2012 r. – opracowana recenzja od ks. prof. Józefa Zabielskiego
28 grudnia 2012 r. – opracowana recenzja od ks. prof. Alojzego Drożdża
17 stycznia 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej – podjęcie uchwały o pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla ks. dr Marka Kluza
25 stycznia 2013 r. – posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego – podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie teologii moralnej dla ks. dr Marka Kluza
Autoreferat
Postępowanie
Opinia Komisji
Wniosek
Lista

***

Postępowanie habilitacyjne ks. Sylwestra Jędrzejewskiego SDB

Adiunkt w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki w Instytucie Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, pismem z dnia 31 stycznia 2014 r. wskazała Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  ks. dra Sylwestra Jędrzejewskiego  SDB.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów dnia 1 kwietnia 2014 r. powołała Komisję habilitacyjną w składzie:

 1. Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk, przewodniczący Komisji
 2. Ks. dr hab.  Roman Bogacz – sekretarz
 3. Ks. bp prof. dr hab. Roman Pindel – recenzent
 4. Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik – recenzent
 5. Ks. dr hab. Mirosław Wróbel, prof. KUL – recenzent
 6. Ks. prof. dr hab. Jan Załęski – członek Komisji
 7. Ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ – członek Komisji

Dnia 24 czerwca 2014 r. Komisja habilitacyjna, po zapoznaniu się z recenzjami, podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału Teologicznego  z wnioskiem o nadanie ks. dr. Sylwestrowi Jędrzejewskiemu SDB stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie hermeneutyki biblijnej i judaistyki.

Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r. przyjęła wniosek Komisji habilitacyjnej i podjęła uchwałę o nadaniu ks. dr. Sylwestrowi Jędrzejewskiemu SDB stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie hermeneutyki biblijnej i judaistyki.

***

Postępowanie habilitacyjne ks. dra Cezarego Smuniewskiego

Adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, pismem z dnia 2 października 2013 r. wskazała Radę Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego ks. dra Cezarego Smuniewskiego

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów dnia 5 listopada 2013 r. powołała Komisję habilitacyjną w składzie:

 1. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Głódź – przewodniczący Komisji
 2. Dr hab. Marek Kita – sekretarz
 3. Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski – recenzent
 4. Ks. dr hab. Jarosław Lipniak – recenzent
 5. Ks. dr hab. Robert Woźniak – recenzent
 6. Dr hab. Tomasz Kośmider – członek Komisji
 7. Ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk – członek Komisji

Dnia 21 stycznia 2014 r. Komisja habilitacyjna po zapoznaniu się z recenzjami podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału Teologicznego UPJPII z wnioskiem o nadanie ks. dr. Cezaremu Smuniewskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej.

Rada Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. przyjęła wniosek Komisji habilitacyjnej i podjęła uchwałę o nadaniu ks. dr. Cezaremu Smuniewskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej.