Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Postępowanie habilitacyjne dra Marka Hałaburdy

Skład komisji:

1. prof. dr hab. Tomasz Schramm - przewodniczący komisji

2. prof. Marko Jačov - recenzent

3. dr hab. Włodzimierz Osadczy - recenzent

4. ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek - recenzent

5. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor – członek komisji

6. ks. prof. dr hab. Jacek Urban – członek komisji

Harmonogram prac komisji habilitacyjnej

- w dniu 9 stycznia 2020 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną;

Załączniki:

***

Postępowanie habilitacyjne dr Łucji Marek

Skład komisji:

1. prof. dr hab. Tomasz Schramm - przewodniczący komisji

2. dr hab. Ryszard Gryz - recenzent

3. dr hab. Konrad Białecki - recenzent

4. ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek - recenzent

5. ks. prof. dr hab. Jacek Urban – członek komisji

6. ks. dr hab. Dominik Zamiatała – członek komisji

Harmonogram prac komisji habilitacyjnej

- w dniu 5 listopada 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną;

- w dniu 22 stycznia 2020 r. wpłyneła recenzja ks. prof. dra hab. Bogdana Stanaszka;

- w dniu 28 stycznia 2020 r. wpłynęła recnzja dra hab. Ryszarda Gryza;

Załączniki:

***

mgr Ewelina Zych - przewód doktorski

 
***

mgr Michał Plikowski - przewód doktorski

***

mgr Jakub Krzysztonek - przewód doktorski

***

mgr Marcin Grala - przewód doktorski

***

mgr Olena Kovalenko - przewód doktorski

***

mgr Roman Gieroń - przewód doktorski

***

Postępowanie o nadanie tytułu profesora o. dr. hab. Zdzisławowi Gogoli

uchwała Rady Wydziału nr 147 o wszczęciu postępowania z dn. 12 października 2018 r.

uchwała Rady Wydziału nr 283 ws. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora

***

Postępowanie o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Robertowi Tyrale

***
Postępowanie habilitacyjne dra Sławomira Dryi

Skład komisji:

1. prof. dr hab. Urszula Augustyniak - przewodnicząca;

2. dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII - sekretarz;

3. prof. Andrzej Klonder - recenzent;

4. dr hab. Urszula Sowa - recenzent;

5. dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII - recenzent;

6. prof. Andrzej Karpiński - członek komisji;

7. dr hab. Jacek Górski - członek komisji.

 

Harmonogram prac komisji habilitacyjnej

- w dniu 3 września 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną:

Harmonogram prac komisji habilitacyjnej

- w dniu 3 września 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną;

- w dniu 12 listopada 2019 r. wpłynęła recenzja dra hab. Mariana Wołkowskiego-Wolskiego, prof. UPJPII;

- w dniu 18 listopada 2019 r. wpłynęła recenzja prof. dra hab. Andrzeja Klondera;

- w dniu 5 grudnia 2019 r. wpłynęła recenzja dr hab. Urszuli Sowy;

- w dniu 14 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- w dniu 20 stycznia 2020 r. Senat UPJPII podjął uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

 
 
***
Postępowanie habilitacyjne dra Grzegorza Chajko
 
Skład komisji:
1. prof. dr hab. Tomasz Schramm - przewodniczacy komisji;
2. dr hab. Lucyna Rotter - sekretarz komisji;
3. ks. dr hab. Józef Szymański - recenzent;
4. ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec - recenzent;
5. ks. prof. dr hab. Jacek Urban - recenzent;
6. dr hab. Wacław Wierzbieniec - członek komisji;
7. dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII - członek komisji.
 

Harmonogram prac komisji habilitacyjnej

- w dniu 3 września 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną;
- w dniu 12 listopada 2019 r. wpłynęła recenzja ks. prof. dra hab. Stanisława Nabywańca;
- w dniu 19 listopada 2019 r. wpłyneła recenzja ks. prof. dra hab. Jacka Urbana;
- w dniu 7 stycznia 2020 r. wpłynęła recenzja ks. dra hab. Józefa Szymańskiego, prof. AP;
- w dniu 14 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej;
- w dniu 20 stycznia 2020 r. Senat UPJPII podjął uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

 

Załączniki:
 
***
Postępowanie habilitacyjne dr Paoli Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto
Skład komisji:
1. przewodniczący komisji - prof. Tomasz Schramm
2. sekretarz komisji - dr hab. Wojciech Kęder
3. recenzent - prof. Tadeusz Miczka
4. recenzent - prof. Stanisław Sierpowski
5. recenzent - prof. dr Marko Jacov
6. członek komisji - dr hab. Monika Gurgul
7. członek komisji - ks. dr hab. Robert Tyrała
 

Harmonogram prac komisji habilitacyjnej

- w dniu 5 lutego 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

- w dniu 22 sierpnia 2019 r. wpłynęła recenzja prof. dra hab. Tadeusza Miczki

- w dniu 26 sierpnia 2019 r. wpłynęła recenzja prof. dra hab. Stanisława Sierpowskiego

- w dniu 27 sierpnia 2019 r. wpłynęła recenzja prof. Marko Jacova

- w dniu 2 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- w dniu 13 września 2019 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

 
Załączniki:
 

***

Mgr Andrzej Giza - przewód doktorski
 
***
S. mgr Monika Kupczewska - przewód doktorski
 
***
Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza Graffa
Skład komisji habilitacyjnej:
1. przewodniczący komisji - prof. Urszula Augustyniak
2. sekretarz komisji - dr hab Józef Cezary Kałużny
3. recenzent - dr hab. Bogumił Szady
4. recenzent - dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk
5. recenzent - o. dr hab. Tomasz Gałuszka
6. członek komisji - dr hab. Paweł Kras
7. członek komisji - ks. prof. dr hab. Józef Marecki
 

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej

- w dniu 2 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

- w dniu 18 czerwca 2019 r. wpłynęła recenzja dra hab. Bogumiła Szadego, prof. KUL

- w dniu 18 czerwca 2019 r. wpłynęła recenzja o. dra hab. Tomasza Gałuszki OP

- w dniu 25 czerwca 2019 r. wpłynęła recenzja dra hab. Tomasza Wiślicza, prof. IH PAN

- posiedzenie komisji habilitacyjnej zostało wyznaczone na 10 lipca 2019 r.

- posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się 10 lipca 2019 r.

- w dniu 13 września 2019 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

 
***
Postępowanie habilitacyjne dra Mariusza Krzysztofińskiego
 
Skład Komisji:
przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tomasz Schramm
sekretarz komisji - ks. dr hab Andrzej Bruździński
recenzent - prof. dr hab. Jan Żaryn
recenzent - dr hab. Ryszard Gryz
recenzent - prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
członek komisji - prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
członek komisji - s. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej

- w dniu 4 grudnia 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

- w dniu 13 marca 2019 r. wpłynęła recenzja dra hab. Ryszarda Gryza

- w dniu 24 kwietnia 2019 r. wpłynęła recenzja prof. dra hab. Jana Żaryna

- w dniu 27 maja 2019 r. wpłynęła recenzja prof. dra hab. Włodzimierza Sulei

- w dniu 12 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

 

Załączniki:

wniosek

autoreferat

uchwała

uchwała Rady Wydziału

***
Postępowanie habilitacyjne dra Grzegorza Baziura
 
Skład Komisji:
przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tomasz Schramm
sekretarz komisji - ks. dr hab Andrzej Bruździński
recenzent - prof. dr hab. Marek Kornat
recenzent - dr hab. Paweł Skibiński
recenzent - ks. prof. dr hab. Józef Marecki
członek komisji - prof. dr hab. Mariusz Wołos
członek komisji - o. dr hab. Zdzisław Gogola, prof. UPJPII
 

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej

- w dniu 6 listopada 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

- w dniu 16 maja 2019 r. wpłynęła recenzja ks. prof. dra hab. Józefa Mareckiego
- w dniu 7 czerwca 2019 r. wpłynęła recenzja  dra hab. Pawła Skibińskiego
- w dniu 7 czerwca 2019 r. wpłynęła recenzja  prof. dra hab. Marka Kornata
- w dniu 12 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej
 

Załączniki:

wniosek

autoreferat

uchwała

uchwała Rady Wydziału

***

mgr Marlena Hajduk
 
***
mgr Edmund Dąbrowa
mgr Tomasz Krzyżowski
 
***
mgr Magdalena Lejman
 
***
mgr Michał Michalski
 
***
 
Postępowanie habilitacyjne dr. Józefa Cezarego Kałużnego
 

Skład komisji habilitacyjnej:

przewodniczący komisji - prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
sekretarz komisji - ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
recenzent - ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski
recenzent - prof. dr hab. Kazimierz Ilski
recenzent - ks. prof. dr hab. Jacek Urban
członek komisji - dr hab. Michał Stachura
członek komisji - ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej

- w dniu 4 kwietnia 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną
- w dniu 5 czerwca 2017 r. wpłynęła recenzja prof. dr. hab. Kazimierza Ilskiego
- w dniu 29 sierpnia 2017 r. wpłynęła recenzja ks. prof. dr. hab. Marka Starowieyskiego
- w dniu 7 września 2017 r. wpłynęła recenzja ks. prof. dr. hab. Jacka Urbana
- w dniu 20 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej, Komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Józefowi Cezaremu Kałużnemu
- w dniu 29 września 2017 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu dr. Józefowi Cezaremu Kałużnemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

autoreferat

wniosek

uchwała

 
***
Postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Szczepaniaka
 
Skład komisji habilitacyjnej:

przewodniczący komisji: prof. dr hab. Tomasz Schramm
sekretarz komisji: ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
recenzent: prof. dr hab. Marek Kornat
recenzent: dr hab. Sławomir Nowinowski, prof. UŁ
recenzent: ks. prof. dr hab. Józef Wołczański
członek komisji: dr hab. Jan Bruski
członek komisji: o. dr hab. Zdzisław Gogola, prof. UPJPII

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej

- w dniu 8 listopada Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną
- w dniu 24 lutego 2017 r. wpłynęła recenzja dr hab. Sławomira Nowinowskiego
- w dniu 15 marca 2017 r. wpłynęła recenzja prof. dr hab. Marka Kornata
- w dniu 10 kwietnia wpłynęła recenzja ks. prof. dr. hab. Józefa Wołczańskiego
- w dniu 5 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, Komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Andrzejowi Szczepaniakowi.

autoreferat

wniosek

uchwała

***

Mgr Grzegorz Jasiak

streszczenie rozprawy doktorskiej
streszczenie wersja angielska
recenzja 1
recenzja 2

***

Mgr Paweł Kajzar

streszczenie rozprawy doktorskiej
streszczenie wersja angielska
recenzja 1
recenzja 2

***

Postępowanie habilitacyjne dr. Tomasza Skrzyńskiego

przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tomasz Jasiński (UAM)
sekretarz komisji - ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek
recenzent - dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK
recenzent - prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK)
recenzent - dr hab. Jakub Sadowski
członek komisji - prof. dr hab. Jakub Sowa (UP Kraków)
członek komisji - ks. prof. dr hab. Józef Marecki

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
- w dniu 1 grudnia 2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną
- w dniu 3 marca 2016 r. wpłynęła recenzja dr. hab. Grzegorza Miernika, prof. UJK
- dnia 18 kwietnia 2016 r. wpłynęła recenzja prof. dr. hab. Mirosława Golona (UMK w Toruniu)
- dnia 25 kwietnia 2016 r. wpłynęła recenzja dr. hab. Jakuba Sadowskiego (UPJPII)
- w dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, Komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Skrzyńskiemu.
- w dniu 17 czerwca 2016 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu dr. Tomaszowi Skrzyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Wniosek

Autoreferat

Uchwała

***
 
Postępowanie habilitacyjne o.dr. Tomasza Gałuszki OP
 
przewodniczący komisji: prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński
sekretarz komisji: dr hab. Jakub Sadowski
recenzent: dr hab. Piotr Oliński
recenzent: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz
recenzent: dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
członek komisji: prof. dr hab. Antoni Barciak
członek komisji: ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII.

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:

- w dniu 1 września 2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną
- w dniu 28 października 2015 r. wpłynęła recenzja dr. hab. Pawła Krasa, prof. KUL
- w dniu 13 listopada 2015 r. wpłynęła recenzja prof. dr hab. Anny Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski)
- w dniu 8 grudnia 2015 r. wpłynęła recenzja dr hab. Piotra Olińskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
- w dniu 12 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej; Komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego o. dr. Tomaszowi Gałuszce
- w dniu 19 lutego 2016 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu o. dr. T. Gałuszce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Wniosek

Autoreferat

Uchwała

***

Postępowanie habilitacyjne ks. dr. Rafała Szczurowskiego.

Skład komisji habilitacyjnej:
1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tomasz Jasiński (UAM w Poznaniu)
2. sekretarz komisji - dr hab. Jakub Sadowski (UPJPII)
3. recenzent - prof. dr hab. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)
4. recenzent - ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (UKSW w Warszawie)
5. recenzent - dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII
6. członek komisji - prof. dr hab. Mariusz Markiewicz (UJ)
7. członek komisji - ks. prof. dr hab. Jacek Urban (UPJPII)

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
- w dniu 3 czerwca 2014 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną,
- w dniu 8 września 2014 r. wpłynęła recenzja prof. zw. dr. hab. Bogdana Roka (Uniwersytet Wrocławski),
- w dniu 24 września wpłynęła recenzja ks. prof. dr. hab. Kazimierza Łataka (UKSW Warszawa),
- w dniu 7 października 2014 r. wpłynęła recenzja dr. hab. Wojciecha Kędra, prof. UPJPII,
- na wniosek zainteresowanego Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, na posiedzeniu w dniu 17 października, podjęła uchwałę o umorzeniu postępowania habilitacyjnego ks. dr. Rafała Szczurowskiego.

Uchwała

***

Postępowanie habilitacyjne p. dr. Mariana Wołkowskiego-Wolskiego

Skład komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego dr. Mariana Wołkowskiego-Wolskiego:
przewodniczący komisji - prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK w Toruniu)
sekretarz komisji - ks. dr hab. Andrzej Bruździński prof. UPJPII (UPJPII w Krakowie)
recenzent - prof. zw. dr hab. Zdzisław Noga (UP im. KEN w Krakowie)
recenzent - prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
recenzent - dr hab. Marek Ferenc (UJ w Krakowie)
członek komisji - dr hab. Sławomir Górzyński prof. UO (Uniwersytet Opolski)
członek komisji - dr hab. Wojciech Kęder (UPJPII w Krakowie).

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
- w dniu 6 maja 2014 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
powołała komisję habilitacyjną,
- w dniu 12.06.2014 r. wpłynęła recenzja prof. dr. hab. Zdzisława Nogi (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
- w dniu 16.06.2014 r. wpłynęła recenzja dr. hab. Marka Ferenca (Instytut Historii UJ),
- w dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynęła recenzja prof. dr. hab. Cezarego Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku),
- w dniu 3 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej; Komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego p. dr. Marianowi Wołkowskiemu-Wolskiemu,
- w dniu 19 września 2014 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie historia.

Wniosek

Autoreferat

Uchwała

***
Postępowanie habilitacyjne p. dr. Janusza Smołuchy

Skład komisji habilitacyjnej:
1) prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, przewodniczący
2) ks. dr hab. Andrzej Bruździński, sekretarz
3) prof. dr hab. Stanisław Bylina, recenzent
4) dr hab. Wojciech Kęder, recenzent
5) dr hab. Anna Paner, prof. UG, recenzent
6) bp. dr hab. Grzegorz Ryś
7) dr hab. Antoni Barciak

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
- w dniu 27 lutego 2012 r. Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną;
- w dniu 3 kwietnia 2012 r. wpłynęła recenzja p. dr. hab. Wojciecha Kędra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
- w dniu 8 maja 2012 r. wpłynęła recenzja p. prof. dr. hab. Stanisława Byliny (Polska Akademia Nauk);
- w dniu 14 maja 2012 r. wpłynęła recenzja p. dr. hab. Anny Paner;
- w dniu 23 maja 2012 r. odbyło się posiedzenia Komisji habilitacyjnej p. dr Janusza Smołuchy. Komisja podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego p. dr. Januszowi Smołusze;
- w dniu 25 maja 2012 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu dr. Januszowi Smołusze stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie historia.

Uzasadnienie:

Opinia komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Januszowi Smołusze

Autoreferat dr. Janusza Smołuchy

Wniosek dr. Janusza Smołuchy

***

Postępowanie habilitacyjne p. dr. Elżbiety Piwowarczyk

Skład komisji habilitacyjnej:
1) prof. dr hab. Marek Cetwiński, przewodniczący
2) dr hab. Tomasz Węcławowicz, sekretarz
3) dr hab. Krzysztof Kaczmarek, recenzent
4) dr hab. Zdzisław Noga, recenzent
5) bp dr hab. Grzegorz Ryś, recenzent
6) prof. dr hab. Roman Czaja
7) o. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv.

Harmonogram posiedzeń komisji habilitacyjnej:
- w dniu 5 czerwca 2012 r. Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną;
- w dniu 10 lipca 2012 r. p. prof. dr hab. Halina Manikowska zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Komisji habilitacyjnej;
- w dniu 13 lipca 2012 r. wpłynęła recenzja p. prof. dr hab. Zdzisława Nogi;
- w dniu 7 września 2012 r. wpłynęła recenzja p. prof. dr. hab. Krzysztofa Kaczmarka;
- w dniu 4 września 2012 r. Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów powołała prof. dr hab. Marka Cetwińskiego na przewodniczącego komisji;
- w dniu 21 września 2012 r. wpłynęła recenzja bp. dr. hab. Grzegorza Rysia;
- w dniu 26 października 2012 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej pani dr Elżbiety Piwowarczyk;
- w dniu 26.10.2012 obyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej dr Elżbiety Piwowarczyk;
- w dniu 23 listopada 2012 r. Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego podjęła uchwałę o odmowie nadania dr Elżbiecie Piwowarczyk stopnia doktora habilitacyjnego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Uchwała Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odmowy nadania dr Elżbiecie Piwowarczyk stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Autoreferat dr. Elżbiety Piwowarczyk

Wniosek dr. Elżbiety Piwowarczyk

***