Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

IV Interdyscyplinarne warsztaty filozoficzne dla młodzieży

Finał IV Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych dla Młodzieży

Finał czwartej edycji Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych dla Młodzieży miał miejsce IV 2017r. w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1. Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowano 22 uczestników z najlepszymi wynikami. Spotkanie otworzył dziekan Wydziału filozoficznego ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII. Finaliści mieli godzinę na przeczytanie krótkiego tekstu źródłowego i odpowiedź na dwa pytania, jedno sprawdzające rozumienie tekstu oraz jedno będące zaproszeniem do samodzielnego myślenia. Następnie prace sprawdzała komisja sędziowska – każda praca była czytana niezależnie przez dwóch sędziów, którzy następnie konsultowali swoją ocenę. Równolegle ze sprawdzaniem prac finalistów odbywały się dni otwarte Wydziału Filozoficznego UPJPII. W ramach dni otwartych wykłady wygłosili: dr Adam Workowski (Czego „rdza nie niszczy i robak nie pożera”: Wartość myślenia filozoficznego?) i dr Łukasz Lamża (Kosmologia - między nauką, filozofią i teologią).

 

Komisja sędziowska pod przewodnictwem prodziekana Wydziału Filozoficznego o. dr. Marka Urbana oceniła prace 22 finalistów i tą drogą udało się wyłonić 6 laureatów konkursu:

 

1. Dorota Banaś (I LO im. W. Orkana w Limanowej, klasa 2 g, opiekun: Anna Trojanowska) 74 punkty

2. Anna Twardy (ZSO nr. 1 w Świętochłowicach, klasa 3, opiekun: ks. Mirosław Rataj) 72.5 punktu

3. Filip Olszowski (ZS KSW w Libiążu, klasa 2, opiekun: Roman Issakiewicz) 71, 25 punktu – ubiegłoroczny laureat!

4. Monika Suchan (ZSO nr. 1 w Świętochłowicach, klasa 3, opiekun: ks. Mirosław Rataj) 71.2 punktu

5. Laura Hennecke (II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, klasa 1e, opiekun: Anna Włodek) 68 punktów

5. Ewelina Nowak (ZSO nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, klasa 3, opiekun Marcin Badura) 68 punktów

 

Laureaci konkursu otrzymali indeksy na Wydział Filozoficzny UPJPII, a troje najlepszych, w przypadku podjęcia studiów na naszym wydziale bezpośrednio po maturze, otrzyma już na pierwszym roku stypendium w wysokości odpowiednio 500, 200 i 100 zł miesięcznie. Patrząc na poziom prac nie mamy wątpliwości, że laureaci konkursu z łatwością zdobędą stypendia naukowe również w kolejnych latach. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe: książki filozoficzne, które można traktować jako ostatni etap warsztatów, zaproszenie do dalszej, samodzielnej przygody z filozofią.

 

Obok konkursu indywidualnego, rozstrzygnęliśmy również rywalizację szkół. Szkoła z największą liczbą punktów otrzyma nagrody książkowe, które zostaną wybrane w porozumieniu ze szkolną biblioteką.

 

Rywalizacja była bardzo wyrównana, co ilustrują wyniki.

1. II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu (opiekun: Stanisław Kwoka) 322.8 punktu. Szkoła ta wygrała również 3 edycję warsztatów.

2. II LO im. Emila Godlewskiego w Nysie (opiekun: Krzysztof Dorożyński) 307.3 punktu

3. ZSO nr 1 w Świętochłowicach (opiekun: ks. Mirosław Rataj) 304.88 punktu

4. ZSZ i O w Sułkowicach (opiekun: Urszula Woźnik-Batko) 211.43 punktu

5. LO KSW w Libiążu (opiekun: Roman Issakiewicz) 209.75 punktu

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za zaangażowanie i trud włożone w IV Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne dla Młodzieży. Mamy nadzieję, że to spotkanie z filozofią przyczyni się do osobistego rozwoju uczestników i że spotkamy się w kolejnej edycji Warsztatów oraz na studiach.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na Facebooku

 

 

 

Filozofia w praktyce

 

IV Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne on-line dla młodzieży

rok szkolny i akademicki: 2016/2017

 

Filozofia to nie tylko pasjonująca intelektualna przygoda. Zaznajomienie się z tą dyscypliną ma praktyczne konsekwencje, które okazują się bardzo cenne w codziennym życiu. Namysł filozoficzny wykorzystują m.in. pisarze, prawnicy, lekarze, matematycy i politycy. Znajomość filozofii i związanych z nią kompetencji jest poważnym atutem na rynku pracy i ułatwia sprawne poruszanie się po sferze publicznej, społecznej i kulturalnej.

Filozofia ma wielki wpływ na życie ludzi. Rozstrzygnięcia filozoficznych problemów kształtują i determinują nasze cele, światopogląd, relacje z innymi ludźmi i rozumienie Boga. Filozoficzne debaty materializują się w naszym podejściu do dzieł literackich, do sztuki i a nawet na naszych talerzach. Ale nie wierz na słowo, przekonaj się, jak bardzo praktyczna jest filozofia. Weź udział w bezpłatnych, internetowych warsztatach filozoficznych dla młodzieży.

Filozofia w praktyce to krytyczny namysł nad rzeczywistością, to próba lepszego zrozumienia, kim jest człowiek, jaki jest cel i sens jego życia, jakie są jego moralne obowiązki; to także pytanie o to, czym jest miłość, sprawiedliwość, równość, tolerancja, wolność, umysł, przyjaźń, piękno, Bóg, państwo, czas czy przestrzeń… To również sztuka skutecznego i rzetelnego argumentowania, to droga do oparcia swoich poglądów na racjonalnych podstawach.

W drugim semestrze roku akademickiego 2016/2017 Wydział Filozoficzny UPJPII po raz czwarty organizuje interdyscyplinarne warsztaty naukowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, która chce poznać nowe, często nieznane oblicza i zastosowania filozofii. Warsztaty posłużą wzbogaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów uczestników a także rozwijaniu kompetencji filozoficznych, takich jak systematyczne, krytyczne i poprawne logiczne myślenie oraz rzetelne uzasadnianie swoich przekonań, ze względu na to warsztaty mogą stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Ponadto będą one okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim. Celem warsztatów jest rónież uświadomienie uczestnikom, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, ekonomicznego i kulturalnego. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warsztaty odbywają się na internetowej platformie edukacyjnej. Warsztatom towarzyszy konkurs. Nagrodą główną dla osób, które najlepiej rozwiążą zadania konkursowe są indeksy na studia licencjackie na kierunku Filozofia na Wydziale Filozoficznym UPJPII. Dla zwycięzcy przewidziano dodatkowo stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów filozoficznych na Wydziale Filozoficznym UPJPII, w przypadku podjęcia ich w roku ukończenia szkoły średniej. Dla osoby, która zajmie drugie miejsce, przewidziano stypendium naukowe na pierwszym roku studiów w wysokości 200 zł miesięcznie, a w przypadku trzeciego miejsca – 100 zł. Pulę nagród uzupełniają nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom wydane będą zaświadczenia uczestnika/finalisty/laureata konkursu. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-koordynatorzy warsztatów w danej placówce. Dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych dla szkolnej biblioteki (wybieranych w porozumieniu ze szkołą).

     Cały projekt składa się z następujących etapów:

1) do 14 lutego 2017– Zapisy uczestników warsztatów. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na e-mail: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko ucznia; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; tytuł, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

2) do 20 lutego 2017 Uczestnicy warsztatów otrzymują drogą e-mailową login i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej.

3) od 20 lutego do 13 marca 2017 – Uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonego na platformie zestawu materiałów dydaktycznych (w formie tekstów, filmów, prezentacji, quizów). Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, zobowiązane są do wykonania zadań załączonych do trzech zestawów – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują! Za zadania konkursowe w każdym temacie można uzyskać 0-20 punktów.

4) do 20 marca 2017 – Organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania i tworzą listę finalistów.

5) 8 kwietnia 2017 – odbędzie się finał warsztatów połączony z dniem otwartym. Spotkanie będzie miało miejsce w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Finaliści konkursu biorą udział w ostatnim etapie, który będzie polegał na analizie losowo wybranego fragmentu tekstu filozoficznego. Etap ten nie zakłada żadnej wcześniejszej wiedzy z filozofii, oceniana będzie samodzielność, rzetelność i kreatywność odpowiedzi.

Wykaz zagadnień

 1. Etyka w kuchni

 2. Stoicyzm na co dzień

 3. Eksperymenty myślowe

 4. Jaki jest cel medycyny?

 5. Kontekst filozoficzny dzieła literackiego

 6. I can fly, czyli filozofia latania

 7. Kłamstwo w życiu zawodowym

 8. Zewnętrzne protezy umysłu

 9. "Komputer - maszyna do ...?"

 10. "Jak zrozumieć przypadek" 

 11. Czy można zaufać robotom?

 12. Efekt motyla. Czy jesteśmy skazani na przeznaczenie

 13. Filozofia w psychologii

 14. Stanisław Lem jako filozof

 15. Cierpienie a wiara w Boga

 16. "Jeśli Bóg jest, to jaki?"

 17. Filozofia wyjaśnia umysł

 

Ostateczna lista tematów może ulec zmianie

 

Dodatkowe informacje uzyskać można, pisząc na adres: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, na którym znaleźć można informacje i zdjęcia z poprzednich edycji warsztatów oraz wiele ciekawostek związanych z filozofią oraz na stronę internetową Wydziału Filozoficznego

Koordynator projektu: dr Jakub Synowiec