Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Samorząd studentów

Adres:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
e-mail: samorzad@upjp2.edu.pl

 

***

Przewodniczący - Mateusz Więcek
Wiceprzewodniczący - Katarzyna Skoczeń
Wiceprzewodniczący - Dominika Suder
Sekretarz - Paweł Ryndak
Sekretarz - Joanna Krzysiak 

***

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci UPJPII w Krakowie.
Samorząd Studentów UPJPII to grono ludzi zawsze gotowych by wysłuchać i pomóc każdemu.
Najwyższym organem Samorządu Studentów jest Rada Uczelniana (RUSS), która w swej działalności kieruje się Regulaminem Samorządu Studentów UPJPII w Krakowie (zob. załącznik do uchwały Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PAT z dn. 26. XI 2013r., zatwierdzony przez Senat PAT w Krakowie dn. 3. III 2014 r.).

W skład RUSS wchodzą:
Przewodniczący oraz Zarząd Samorządu Studentów,
Członkowie Rad Wydziałowych Samorządu Studentów.

Przy Samorządzie Studentów działa czasopismo studenckie "Patos" (www.patos.pl), które porusza istotne problemy akademickiego życia społecznego i kulturalnego. Na jego łamach swoje refleksje wyrażają zarówno studenci, jak i ich profesorowie. Materiały redakcyjne można wysyłać na e-mail: redakcja@patos.pl

Zadania i Cele Samorządu Studentów
- organy Samorządu współpracują z władzami UPJPII w realizacji zadań Uniwersytetu i w zakresie określonym w ustawie, statucie Uniwersytetu oraz w regulaminie.
- reprezentuje studentów wobec władz Uniwersytetu w jej organach kolegialnych i na zewnątrz.
- prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.
- pomaga studentom w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z organizacją studiów.
- organizuje wyjazdy studenckie, imprezy okolicznościowe związane ze studiami, szkolenia, a także staramy się realizować pomysły studentów.

Regulamin