Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Koła i organizacja duszpasterskie

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Koła i organizacje studenckie

Uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji dotyczących Kół Naukowych na adres:
internet@upjp2.edu.pl

Na naszej Uczelni działalność naukową prowadzą następujące koła naukowe studentów zarejestrowane w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II:

Koło Naukowe Teologów
 
 
Przewodnicząca: mgr lic. Magdalena Dudek
Zastępczyni przewodniczącej: mgr Joanna Rams
Sekretarz: Gabriela Kasprzyk
Kurator: dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII
 
Koło Naukowe Teologów UPJPII zrzesza studentów i doktorantów, których wiara szuka zrozumienia. Chcemy dzielić się swoimi przemyśleniami, prowadzić dyskusję, uczyć się słuchać siebie nawzajem. Przed nami kolejny rok akademicki, w którym chcielibyśmy zrealizować kilka projektów (m.in. spojrzeć na Marię, Matkę Jezusa w jej kontekście religijnym, kulturowym i społecznym; zobaczyć Jezusa Chrystusa w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym; zorganizować czwartą edycję konferencji "Newmanalia - Odkrywając ortodoksję" (strona www: www.newmanalia.wordpress.com, FB: https://www.facebook.com/newmanalia), na którą pragniemy zaprosić studentów i doktorantów Wydziału Teologicznego UPJPII oraz innych Wydziałów Teologicznych w Polsce) - to tylko kilka propozycji, po więcej informacji - również na temat najbliższego spotkania - zapraszamy na fanpage KNT.
 
W 2016 roku wydaliśmy monografię wieloautorską Ortodoksja.Ortopraksja. Między teoretycznym a praktycznym wymiarem teologii, red. A. Małek, Ł. Rzepka, a w 2017 roku Ad extra - ad intra. Oblicza apologii, red. A. Małek, Ł. Rzepka.
 
Publikacje wcześniejsze:
  • Chrześcijańskie poszukiwania odpowiedzi na wyzwania współczesności, red. P. Popiołek, A. Sułowski, D.I. Gosek, Kraków 2010
  • Piękno w myśli wielkich teologów i filozofów, red. A. Sułowski, Kraków 2009
  • Dobro w myśli wielkich teologów i filozofów, red. A. Sułowski, Kraków 2008
  • „Arché. Studia teologiczno-filozoficzne”, 2008-2009
Propozycje lektur na rok akademicki 2017/2018:
 
Semestr zimowy:
  • Bolewski J., Początek w Bogu, Kraków 1998
  • Hesemann M., Miriam z Nazaretu, Poznań 2014
  • Lohfink G., Weimer L., Maryja - nie bez IzraelaNowe spojrzenie na naukę o Niepokalanym Poczęciu, Poznań 2010
Semestr letni:
  • O'Collins G., Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym, Kraków 2008
  • O'Collins G., Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawiania, Kraków 2009
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach Koła wszystkich studentów i doktorantów Wydziału Teologicznego UPJPII!

***************

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII

Prezes: mgr Adrian Cieślik
Wiceprezes: mgr Michał Kowalik
Sekretarz: mgr Ewelina Zych
Skarbnik: Elżbieta Kurowska
Bibliotekarz: Karolina Dzierżawska
Komisja Rewizyjna: Jan Bulak, mgr Albert Sendor, Adrian Kędzierski
Opiekun: ks. dr Wacław Umiński CM
Kontakt: knh.upjp2@gmail.com
 

Koło tworzy grupa studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, którzy wspólnie rozwijają pasje i poszerzają zainteresowania poprzez działalność w Kole. Wdrażają członków Koła do pracy naukowej
i badawczej. Organizują i uczestniczą w sesjach naukowych, konferencjach w całej Polsce. Organizują wyjazdy naukowe po Polsce i Europie.

Publikacje Koła:
Kultura i obyczajowość średniowiecza: materiały z konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Media Tempora i Koło Naukowe Historyków Studentów PAT, 16 V 2008, red. Katarzyna Płaszczyńska, Kraków 2008.
Kościół francuski na przestrzeni dziejów: materiały z konferencji zorganizowanej 13 III 2009 r. przez Koło Naukowe Historyków Studentów PAT z objazdu naukowego po Francji, zespół red. Wacław Umiński, Łukasz Lichter, Delfina Kościółek, Kraków 2009.

***************

Studencko-Doktoranackie Koło Naukowe Studentów Doktryn Politycznych i Prawnych "Phronesis"

kontakt: agnieszka.paderewska@wp.pl

Prezes: Agnieszka Paderewska
Wiceprezes: Wojciech Pasiowiec
Sekretarz: Paweł Gofron
Skarbnik: Katarzyna Kwinta
Rzecznik: Gabriela Hajos

Obecnie KN Phronesis liczy 12 członków. Opiekunem Koła jest dr. Maciej Zakrzewski.

***************

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury
 
Zarząd Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJP2:
 

PRZEWODNICZĄCA: Justyna Słowik
WICEPRZEWODNICZĄCA: Dominika Cora
SEKRETARZ: Filip Albertusiak
SKARBNIK: Roland Suchecki
KOMISJA REWIZYJNA: Maciej Czapiewski, Kacper Kowalczyk

Opiekun Koła Naukowego: dr Józef Skrabski
 
Koło Naukowe jest organizacją zrzeszającą od 2005 roku aktywnych studentów historii sztuki, ochrony dóbr kultury oraz osób zainteresowanych naszą dyscypliną naukową. Statutowe cele Koła realizujemy na bardzo wielu płaszczyznach. Między innymi zajmujemy się:
 
• Działalnością naukową z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury.
• Katalogowaniem księgozbioru biblioteki IHSiK UPJP2. 
• Organizacją konferencji naukowych.
• Organizacją objazdów naukowych, krajoznawczych, inwentaryzacyjnych oraz zabytkoznawczych.
• Urządzaniem seminariów, spotkań naukowych oraz wykładów.
• Archiwizacją referatów, zdjęć etc. z objazdów naukowych i innych wydarzeń organizowanych przez Koło Naukowe.
• Współpracą z organizacjami o podobnych celach.
• Działalnośćą promocyjną naszego instytutu oraz popularyzacją historii sztuki.
• Wspieraniem i pomocą naukową naszym studentom.
• Dobrą zabawą w gronie znajomych, przede wszystkim na corocznych balach historyka sztuki.
 
roku 2014 powołana została także Sekcja Absolwentów, która działa w porozumieniu z naszym Kołem.
 
Kontakt
 
***************

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstało w maju 2014 r. Nadrzędnym celem Koła jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie pracy socjalnej.
Do zadań Koła należy:
• prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
• współpraca z organizacjami, instytucjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką;
• promocja Uniwersytetu;
• popularyzacja wiedzy z zakresu pracy socjalnej;
• opracowanie, a następnie realizacja projektów o tematyce związanej z działalnością Koła;
• organizacja programów badawczych, wyjazdów studyjnych, seminariów i konferencji naukowych, warsztatów, szkoleń.
Opiekunem naukowym jest dr Bożena Majerek.
Zarząd Koło stanowią:
Justyna Bartnicka – przewodnicząca
Anna Łaszczych - vc-e przewodnicząca
Joanna Świątek - sekretarz
Justyna Polak - skarbnik

Członkiem Koła może zostać każdy student
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Dołącz do nas! Zapraszamy!

Kontakt : kolopracasocjalna@o2.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

GALERIE

Wyjazd do Cottbus 2-8.12.2014 r.

***************

Koło Naukowe Studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej "Congaudeant"

Prezes: Michał Piechnik: michalpiechnik93@gmail.com
Wiceprezes: Marcin Miotelka
Skarbnik: s. Sylwia Marciniak

Obecnie KN  liczy 29 członków. Opiekunem Koła jest s. dr. hab Susi Ferfoglia, prof. UPJPII:  susi.ferfoglia@upjp2.edu.pl

***************

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstało z inicjatywy studentów studiów III stopnia na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w roku akademickim 2013/2014.
Głównym celem KND jest prowadzenie działalności badawczej, organizowanie konferencji naukowych oraz popularyzowanie szerokorozumianej tematyki historycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie jak i w innych ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.

Władze koła:
Przewodniczący - Łukasz Kościółek (lukasz.kosciolek@gmail.com)
Wiceprzewodnicząca - Karolina Sarkowicz
Sekretarz - Agnieszka Siwek
Skarbnik - Ewa Dusik-Krupa

Komisja rewizyjna:
Weronika Gilewska
Marlena Sędłak
Albert Sendor

Opiekunowie koła:
dr hab. Jakub Sadowski
dr Józef Cezary Kałużny

Kontakt:
kolonaukowedoktorantow.blogspot.com
doktoranci.kontakt@gmail.com

***************

Dziennikarskie Koło Naukowe

Kontakt: kaczmarczyk.dawid@gmail.com

Członkowie Zarządu: Joanna Kowieska, Michał Twaróg, Wojciech Kucza, Tomasz Król

Obecnie DKN  liczy 60 członków. Opiekunem Koła jest dr Krzysztof Gurba.

***************

Koło Naukowe Studentów Filozofii

Kontakt: knsfupjpii@gmail.com

Prezes: Daniel Milewski
Wiceprezes: Adam Zduńczyk
Skarbnik: Julia Dragović

Koło liczy ok. 20 członków podzielonych na odpowiednie sekcje tematyczne. Opiekunem Koła jest dr Jakub Gomułka.

Sekcje:
1. filozofia chrześcijańska: knfilozofiach@gmail.com
Opiekun: o. dr Kleofas Gródek, przewodniczący: Justyna Niedbała
2. filozofia współczesna
Opiekun: ks. dr Miłosz Hołda, przewodniczący: Adam Zduńczyk
3. etyka
Opiekun: dr Jakub Synowiec, przewodniczący: Julia Dragović
4. filozofia analityczna
Opiekun: dr Jakub Gomułka, przewodniczący: Daniel Milewski

***************

Poradnia Studencka Ster

Kontakt: poradnia.ster@gmail.com

Zuzanna Czyżycka, Magdalena Obrachta, Anna Kozak

Opiekunem Poradni jest ks. dr Lucjan Bielas.

***************

Sekcja Smoczych Łodzi

adres kontaktowy:
 
Prezes: Zbigniew Dziadosz
Zastępcy Prezesa: Adam Góra, Jędrzej Dziadosz
Sekretarz: Weronika Kacwin
 
Opiekun sekcji: mgr Michał Znamirowski