Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Fundusze unijne

Fundusze Unijne

Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny - realizacja międzynarodowego programu studiów magisterskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

***************

Projekt „Aktywny Senior z przyszłością!” dla studentów UTW UPJPII

***************

Staże dla studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

***************

Projekt Uniwersytet Młodego Odkrywcy

***************

„Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”.

***************

Projekt „Praca socjalna – kształcenie dualne” nr POWR.03.01.00-00-DU38/18

***************

Projekt "Sakralne Dziedzictwo Małopolski"

***************

Projekt „Modernizacja infrastruktury medialno-technicznej dla potrzeb innowacyjnego kształcenia i aktywizacji zawodowej w zakresie nowych mediów w społeczeństwie informacyjnym.”

***************

Projekt „Modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, budynku Franciszkańska 1” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnegona lata 2007 – 2013.

***************

biblioteka

"Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie" współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013, w ramach działania 1.1.A.

***************

sonetor

SONETOR - Szkolenia Mediatorów Kulturowych użytkujących nowe Sieciowe Oprogramowanie Społeczne
Training of Cultural Mediators Utilizing New Social Networking Software

***************

4

Projekt pt. „Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

***************

RAM

„Romska Akademia Mediów”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego