Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Konferencja Dziekanów Wydziałów Teologicznych we Wrocławiu z udziałem UPJPII 21 – 22 V 2019

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu gościł uczestników kolejnej Konferencji Dziekanów Wydziałów Teologicznych. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „W trosce o nauki kościelne”.

Spotkania dziekanów wydziałów teologicznych odbywają się corocznie. Za każdym razem organizuje je inny ośrodek naukowy w kraju. W tym roku dwudniowe spotkanie rozpoczęło się we wtorek 21 maja od zwiedzania wystawy „Dwa ołtarze”. O ołtarzu biskupa Jerina opowiedzieli ks. Paweł Cembrowicz - proboszcz parafii katedralnej oraz Jacek Witecki - kuratora wystawy „Dwa ołtarze". Wystawa jest eksponowana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Przedstawia słynny srebrny ołtarz biskupa Jerina.

Następnie rektorzy i dziekani zwiedzili kościół uniwersytecki pw. Najświętszego Imienia Jezus oraz gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodnikiem po nim był prof. dr hab. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

W drugim dniu Konferencji, jej uczestników przywitał ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Obradom przewodniczył ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Collegium Joanneum. Podkreślił on znaczenie przeprowadzanych w Polsce reform szkolnictwa wyższego oraz zmian związanych z wprowadzaniem w życie konstytucji apostolskiej „Veritatis Gaudium”. Ks. Pawlina zachęcił zgromadzonych do uważnego śledzenia zmieniającego się prawodawstwa i sytuacji, kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz współpracy między uczelniami kościelnymi i wydziałami teologicznymi w Polsce.

Na część roboczą spotkania, w drugim dniu Konferencji, złożyły się dwa wystąpienia. Pierwsze dotyczyło dokumentów „Ratio Fundamentalis” i „Ratio Studiorum”, które zaprezentowali przewodniczący komisji ds. nowej „Ratio Studiorum” i ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Dyskutowano na temat proporcji między ilością wykładów i ćwiczeń podkreślając potrzebę wzmocnienia kreatywnych form kształcenia. Dyskutowano także na temat różnych propozycji związanych z włączeniem roku propedeutycznego w formacji kandydatów do kapłaństwa w cykl kształcenia akademickiego.

Drugie wystąpienie: „Projekt wizyty AVEPRO na wydziałach kościelnych”, zaprezentowali o. Andrzej Wodka CSsR prezes AVEPRO – watykańskiej agencji ds. jakości kształcenia akademickiego oraz Riccardo Cinquegrani – dyrektor AVEPRO.
Przedstawiciele AVEPRO zaprezentowali główne założenia działalności tej instytucji, której zadaniem jest pomoc uczelniom w prowadzeniu kształcenia na wysokim poziomie. Prelegenci podkreślili również konieczność długodystansowego planowania i realizacji strategii rozwoju uczelni kościelnych. Podkreślono znaczenie współpracy AVEPRO, uczelni i konferencji episkopatów we wdrażaniu programów podnoszenia jakości kształcenia. W tym celu należy powołać „grupę kontaktową” złożoną z przedstawicieli uczelni i konferencji episkopatu, podjąć ścisłą współpracę tej grupy z AVEPRO w celu przygotowania i przeprowadzenia procesu oceny jakości kształcenia na uczelniach kościelnych i wydziałach teologicznych w Polsce. W dyskusji poruszono sprawy związane z kalendarzem prac, wypracowaniem zasad współpracy AVEPRO z Polską Komisją Akredytacyjną oraz doboru ekspertów AVEPRO.  
W związku z reformą szkolnictwa wyższego podjęto dyskusję nad zmianami w kształceniu doktorantów (tworzenie tzw. szkół doktorskich). Zgromadzeni zastanawiali się nad możliwościami włączenia w akademicki cykl kształcenia kościelnych studiów licencjackich. W tej ostatniej sprawie rektorzy i dziekani podjęli decyzję o wystosowaniu odpowiedniego pisma do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na zakończenie Konferencji wszyscy wzięli udział w Eucharystii sprawowanej w kaplicy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Modlitwie przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Andrzej Siemieniewski.

Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych, które organizuje coroczne spotkania, składa się z dziekanów wszystkich wydziałów teologicznych w Polsce. Gremium powstało w 1998 r.  z inicjatywy kierujących wydziałami teologicznymi w Polsce. Zadaniem Kolegium jest podejmowanie bieżących zagadnień wynikających z obecności teologii na wyższych uczelniach, ale również współpraca z Radą Naukową KEP czy z seminariami duchownymi. Kolegium współpracuje również z Polską Komisją Akredytacyjną, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną, Polską Akademią Nauk. Wśród zadań gremium jest także podejmowanie współpracy z zagranicznymi uniwersyteckimi ośrodkami teologicznymi.

/Arkadiusz Cichosz, rzecznik prasowy PWT we Wrocławiu/

 

W Konferencji Dziekanów Wydziałów Teologicznych we Wrocławiu uczestniczyli: rektor UPJPII, ks. prof. Wojciech Zyzak, ks. prof. Arkadiusz Baron, dziekan Wydziału Teologicznego w Krakowie oraz prodziekani - ks. prof. Jan Dziedzic i ks. prof. Roman Bogacz.

Wydział Teologiczny Sekcję w Tarnowie reprezentowali: dziekan - ks. prof. Janusz Królikowski oraz prodziekan - ks. prof. Marek Kluz.

W Konferencji wziął także udział o. dr hab. Marek Urban CSsR, prodziekan Wydziału Filozoficznego UPJPII.