Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

II Konkurs Bioetyczny o diamentowy indeks UPJPII

 

 

KONKURS BIOETYCZNY edycja II

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

organizowany przez

MIĘDZYWYDZIAŁOWY INSTYTUT BIOETYKI UPJPII
oraz PORADNIĘ BIOETYCZNĄ w Krakowie

 

Zgłoszenie do KONKURSU BIOETYCZNEGO edycja II

Aby wziąć udział w Konkursie Bioetycznym edycja II, Opiekun naukowy powinien wysłać wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa szkoły w Konkursie Bioetycznym edycja II (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Bioetycznego edycja II).

Termin zgłoszeń upływa 15.02.2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji Uczestników w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych Uczestników.

 

I etap (szkolny)

Etap szkolny Konkursu Bioetycznego edycja II odbędzie się 28.02.2020 r. (piątek) o godz. 12:00 dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Jest w formie testu pisemnego, trwającego 1 godzinę lekcyjną (45 minut), za który można zdobyć 80 pkt. Opiekun naukowy powinien przesłać wyniki konkursu do czterech dni.

II etap (finał)

Finał Konkursu Bioetycznego edycja II odbędzie się 28.03.2020 r. (sobota) w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i będzie przebiegał następująco:

1. Rejestracja Uczestników 10.00 – 10.45
2. Test pisemny 11.00 – 12.15
3. Wykład 13.00 – 14.00
4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród  14.00 – 15.15

 

LEKTURY DO KONKURSU BIOETYCZNEGO edycja II

 

Literatury zalecane do I etapu (szkolnego)
 

1. Bioetyka. Przewodnik dla młodych
dostępne na stronie: https://jedenznas.pl/ofundacji/przewodnik-bioetyka-dla-mlodych/

 2. Europejska Konwencja Bioetyczna – Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny – wersja w j. polskim  dostępna na stronie: https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf

3. Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

4. Encyklika LAUDATO SI – wersja w j. polskim dostępna na stronie: https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf

 

Literatury zalecane do II etapu (finału)
 

1. Wszystkie lektury zalecane do I etapu (szkolnego)

2. Małgorzata Prusak Bioetyka dla farmaceuty Wydawnictwo Bernardinum 2018

3. Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

4. Kodeks Etyki Lekarskiej dostępne na stronie:
https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeksetyki-lekarskiej

5. Artykuły ks. dr hab. Grzegorza Hołuba (Medycyna Praktyczna – wersja internetowa)
Artykuły do pobrania TUTAJ (← 
kliknij i pobierz)

6. Artykuły ks. dr hab. Andrzeja Muszali ( Medycyna Praktyczna – wersja internetowa)
Artykuły do pobrania TUTAJ (← kliknij i pobierz)

 

ZAGADNIENIA

1. Podstawy bioetyki – historia, koncepcja osoby i jej godność, pojęcia dobra i cnoty, przysięga Hipokratesa, sumienie i in.

2. Bioetyka początku życia – status embrionu ludzkiego, sztuczne zapłodnienie, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, eksperymenty na embrionach, aborcja i in.

3. Bioetyka trwania życia – relacja lekarz-pacjent, choroba, niepełnosprawność, cierpienie, eksperymenty medyczne, transplantacja, badania naukowe i eksperymenty biomedyczne, genetyka, komórki macierzyste, eugenika i in.

4. Bioetyka końca życia – stany terminalne, agonia, definicje śmierci, postawy wobec śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum i in.

 

NAGRODY w KONKURSKIE BIOETYCZNYM edycja II

 

Dla laureata I miejsca:  

Diamentowy Indeks UPJPII oraz nagroda rzeczowa w postaci laptopa

Dla laureatów II i II miejsca:

nagrody rzeczowe w postaci tabletów

.

* Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla Uczestników oraz Opiekunów naukowych

 

SPONSORZY

 

    

 

PATRONAT

KONKURS BIOETYCZNY edycja II został objęty patronatem przez

JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ks. prof. zw. dr hab. Wojciecha Zyzaka

Honorowy patronat objęli także:

Małopolski Kurator Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Podkarpacki Kurator Oświaty

 

Szczegóły:

http://bioetyka.krakow.pl/index.php/konkurs/

 

Więcej informacji nt. Poradni Bioetycznej:

www.bioetyka.krakow.pl

http://www.poradniabioetyczna.pl/aktualnosci/