Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Dofinansowane projekty

Poniżej prezentujemy jedynie wybrane inicjatywy ostatnich lat finansowane lub współfinansowane przez Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie. W związku ze zbliżającą się 30. rocznicą powołania Fundacji, trwają przygotowania nad zbiorczym opracowaniem inicjatyw i publikacji, których donatorem lub mecenasem była Fundacja. Więcej informacji o poszczególnych projektach znajdziesz, klikając w podstrony po lewej. 

Potrzebujesz pomocy w realizacji projektu?! Nie zwlekaj. Zapoznaj się z zasadami udzielania wsparcia finansowego, wypełnił wniosek i przyjdź z nim do Prezesa Zarządu Fundacji lub do Biura Zarządu na umówione wcześniej spotkanie.  Zrobimy co w naszej mocy, by Ci pomóc! 

Rok 2020

 • 2020.02.02 - 30-lecie Fundacji im. Św. Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie

Rok 2019 

 • 2019.08.13-18 - Tournée jubileuszowe Chóru "Psalmodia" Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - Śladami Stanisława Moniuszki w poszukiwaniu polskości
 • 2019.07.16-08.08 - V Mariacki Festiwal Organowy organzowany przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
 • 2019.07.01-08.31 - Wyjazd ks. mgra lic. Michała Kani (Instytut Teologii Pastoralnej) do Centro Linguistico Dante Alighieri w Rzymie
 • 2019.06.24-07.02 - Wyjazd studentów V roku teologii kapłańskiej WSD Archidiecezji Krakowskiej do Rzymu
 • 2019.06.24-29 - Uczestnictwo mgra lic. Piotra Popiołka i wygłoszenie referatu Orthodox Semiotics. Theology of Image and Theo-politics poczas 7th International Summer School and Conference - Beyond Secular Faith The Whole in the Fragment: Sacramental versus Contractual Logic 
 • 2019.06.05 - Wizyta studyjna i gościnny wykład The Role of The Media in The Service of Mercy, Based on The Teachings of John Paul II ks. dra hab. Roberta Nęcka - Kierownika Katedry Edukacji Medialnej IDiKS WNS na Uniwersytecie Świętego Józefa w Makao (Chiny)
 • 2019.06.06-07 - II Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa "Władza, pieniądze, sława - konflikty na przestrzeni dziejów" - FB
 • 2019.06.04 - V Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Newmanalia - odkrywając ortodoksję"Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało (J 1,3) - FB
 • 2019.05.27-31 - Zajęcia terenowe we Lwowie Studentów III roku Turystyki religijnej WT UPJPII w Krakowie: Studenci poznają Lwów i pielgrzymują śladami św. Jana Pawła II i królów polskich
 • 2019.05.23-24 - IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem" - konferencja o zasięgu międzynarodowym - FB
 • 2019.05.16 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów "Doctoral Research Conference. Share & Inspire"
 • 2019.05.05-10 - The Erasmus Week for Students at University of Debrecen - Zagraniczny projekt badawczy na Uniwersytecie w Debreczynie (Węgry), gdzie wygłoszono wykład Faces of Polish Modern Family oraz dokonano prezentacji naszej Uczelni
 • 2019.04.25-27 - VIII Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe UPJPII-KUL "Religijność, duchowość, psychologia - w kontekście badań nad rodziną" organizowane przez Katedrę Psychologii INoR UPJPII w Krakowie oraz Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL
 • 2019.04.24-46 - XXI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
 • 2019.04.13 - Finał Warsztatów Historycznych dla młodzieży szkół średnich "Dzieje miasta - dzieje człowieka"
 • 2019.04.11-12 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zwyczaje oraz tradycje w kulturach i religiach"
 • 2019.04.02 - Pielgrzymka Studentów do Domu rodzinnego Karola Wojtyły w Wadowicach, w 14. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II oraz do Kalawarii Zebrzydowskiej.
 • 2019.03.18 - VIII Gala Nagrody Dziennikarzy im. Bartka Zdunka - FB, Twitter
 • 2019.02.08 - 10.05 - Spotkania przygotowujące do dziękczynienia za beatyfikację bł. Michała Giedroycia. Dziękczynne uroczystości archidiecezjalne planowane są na dzień 8 czerwca 2019 roku w Bazylice Mariackiej. Tego dnia Kościół wspomina również św. Jadwigę Królową!

Rok 2018

Rok 2017

 • 2017.06.05 - III Ogólonpolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Newmanalia - odkrywając ortodoksję"
 • 2017.04.4-5 - V Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów
 • 2017.02.01-12.31 - Inwentaryzacja i digitalizacja wybranych archiwalió Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Polaków za Granicą w Rzymie (cz. II)

Rok 2016

 • 2016.06.08 - II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Newmanalia - odkrywając ortodoksję"
 • 2016.04.27 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Symbol - Znak - Rytuał. Misericordia Domini"
 • 2016.02.01-12.31 - Inwentaryzacja i digitalizacja wybranych archiwalió Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Polaków za Granicą w Rzymie (cz. I)

Rok 2015 

 • 2015.06.05 - I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Newmanalia - odkrywając ortodoksję"
 • 2015.05.20 - "Ich Areopag wiary" - spotkanie z Janem Budziaszkiem
 • 2015.05.13-14 - IX Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów - "Prywatność w mediach - prywatność i społecznościowość mediów"
 • 2015.04.22 - "Ich Areopag wiary" - spotkanie z Tomaszem Budzyńskim
 • 2015.04.01-11.30 - Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)
 • 2015.03.11 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Charyzmat felicjański. Wychowanie - komunikacja - zdrowie"
 • 2015.02.02 - 25-lecie Fundacji im. Św. Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie