Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Ewaluacja 2017-2020

Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2020

Ewaluacji jakości działalności naukowej podlegająwnowym modelu wszystkie podmioty współtworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, wymienione w art. 7.ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2021 roku i obejmie lata 2017-2020.

 

Poniżej prezentujemy materiały dotyczące samej ewaluacji - dokumenty rządowe, przewodniki, materiały szkoleniowe, które pozwolą Państwu lepiej zrozumieć proces ewaluacji oraz jej składniki.


Ewaluacja

Rozporządzenie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000392/O/D2019039...

Przewodnik

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jak...

Prezentacje

https://docplayer.pl/153151183-Nowe-zasady-oceny-dorobku-naukowego-i-ewa...

Materiały ze szkoleń KDN

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia

Kalkulator punktowy

/sites/default/files/343/Ewaluacja_Kalkulator.xlsx

 


Czasopisma Naukowe i Konferencje

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do komunikatu - wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji