Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Wysokość stypendium _Praktyki Erasmus POWER-HE

W latach akademickich 2018/2019 i 2019/2020 stypendium programu Erasmus+ dla studentów będzie wynosić:

stawki erasmus 2018 2019

WAŻNE: Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne (w roku akademickim 2019/2020 wg stanu na 01.03.2019)  lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności zamiast stypendium ERASMUS+  dostaną stypendium  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Stypendium to jest wypłacane w złotówkach.  Ostateczna wysokość stypendium będzie zatem uzależniona od:

  • kraju do którego student wyjeżdża,
  • długości pobytu (obliczanej z dokładnością do 1 dnia),
  • sytuacji finansowej studenta
  • sytuacji zdrowotnej studenta

Stawki programu PO WER dla studentów ze stypendium socjalnym

Dzięki dofinansowaniu ze środków POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” studenci, którzy mają stypendium socjalne uprawnieni są w programie ERASMUS+ do wyższego dofinansowania przy wyjazdach na studia oraz na praktyki.Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.
Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni. Więcej informacji nt projektu 

Stawki stypendiów PO WER w roku akademickim 2018/2019 - studenci z prawem do dodatku socjalnego

Kraje
 
Stawki miesięczne ( w złotówkach) 
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 

3019 zł/ mc

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

2803 zł/mc

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
 
2587 zł/mc