Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

W trakcie pobytu na praktykach

Learning Agreement for Traineeships (LAfT)

- jeżeli po przyjeździe do instytucji przyjmującej zdecydujesz się na wprowadzenie istotnych zmian w programie praktyki, przygotuj nowy LAfT i uzyskaj na nim podpisy przedstawiciela instytucji przyjmującej; prześlij skan dokumentu koordynatorowi wydziałowemu w celu uzyskania akceptacji programu praktyk;

- wyślij dokument do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ pocztą, faxem lub jako skan – nie wysyłaj zdjęć dokumentów;

Przedłużenie pobytu

- łączny czas trwania praktyki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym stypendium jest przyznawane na pierwsze 2 miesiące pobytu;

- odpowiednio wcześnie skontaktuj się z Koordynatorem Uczelnianym Erasmusa+ z informacją o chęci przedłużenia pobytu;

- sporządź LAfT na nowy okres praktyki i zdobądź podpisy przedstawiciela instytucji przyjmującej;

Potrzebne dokumenty

- upewnij się, że masz wszystkie niezbędne podpisy w dokumencie LAfT;

- uzyskaj zaświadczenie od instytucji przyjmującej o zrealizowaniu założeń programowych wraz z oceną praktyki wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej (na papierze firmowym instytucji przyjmującej);

- uzyskaj zaświadczenie potwierdzające dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki (dzień/miesiąc/rok); jeżeli taka informacja jest zawarta w zaświadczeniu o zrealizowaniu praktyki, nie musisz dostarczać tego dokumentu.