Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

ERASMUS+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Erasmus +

Banner: "When did the first Erasmus student go abroad?"

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Oferta Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów/doktorantów/absolwentów wyższych uczelni na wyjazdy na część studiów oraz staże zawodowe w zagranicznych instytucjach. Erasmus+ oferuje również stypendia dla pracowników (zarówno dydaktycznych jak i administracyjnych) uczelni wyższych. Erasmus+ to możliwość wielokrotnych wyjazdów (do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów). Teoretycznie w ramach programu Erasmus+ jedna osoba będzie mogła spędzić 36 miesięcy za granicą (12 miesięcy x 3 cykle studiów). W ramach programu zostanie wprowadzony system gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu realizowania studiów drugiego stopnia za granicą oraz zdobyciu dyplomu ich ukończenia.

Od 15 stycznia 2015 r. program Erasmus+ w UPJPII obsługiwany jest przez Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej UPJPII.

Projekt mobilności dotyczący współpracy z krajami programu obejmuje:

1) mobilność studentów:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

2) mobilność pracowników uczelni:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Powyższe działania mogą być realizowane przez szkołę wyższą w ramach umowy finansowej z Narodową Agencją (NA). Warunkiem podpisania takiej umowy jest posiadanie przez uczelnię ważnej Karty ECHE oraz złożenie wniosku do NA na dany rok akademicki. Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników uzyskują dofinansowanie na działania związane z jej organizacją, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, np. kursy języka polskiego, programy „integracyjne” itp.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • ​​​​​​​​​​​​​​państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

kraje_tabelka_1

Informacje na temat programu Erasmus Plus znajdują się na stronie internetowej prowadzonej przez Narodową Agencję: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/
Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną programu  www.erasmusplus.org.pl oraz przewodnikiem po programie w języku angielskim i ulotką w języku polskim

Przydatne linki:

Erasmus+ Przewodnik po programie na rok 2018 w wersji polskiej pobierz>>
Erasmus+ Przewodnik po programie na rok 2018 w wersji angielskiej pobierz>>
Podstawa prawna >>