Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Dokumenty wyjazd Pracownik Administracyjny (STT)

Szanowni Państwo, 

​Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej UPJPII ogłasza rekrutacje na wyjazdy pracowników wyjazdy szkoleniowe (STT) oraz wyjazdy dydaktyczne (STA) w ramach programu Erasmus+ KA103 (kraje programu, UE) w roku akademickim 2020/2021. Zgłoszenia można składać w pokoju 207, w godz. 8.00–15.00 lub przesłać podpisany dokument na adres erasmus@upjp2.edu.pl w terminie od 4 maja 2020 do 12 czerwca 2020. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w wymianie, prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji i wymaganymi dokumentami zamieszczonymi na niniejszej stronie. Wyjazdy będzie można realizować od dn. 15 września 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami alokacji funduszy na wyjazdy edukacyjne w r.a 202-/2021: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021. 

FRSE określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA)
oraz w celach szkoleniowych (STT):

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg  - 180 euro
II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 160 euro
III grupa:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia*, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska  - 140 euro

Odległość obliczana jest na podstawie kalkulatora odległości Komisji Europejskiej (link). 
Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą, a Kwota udział w dofinansowaniu podróży, do i z miejsca docelowego.

Dokumenty do pobrania

1.  Wniosek na wyjazd w r.a 2020/2021
2.  Staff Mobility Agreement for Training

3.  Formularz konta bankowego
4.  Wzór Potwierdzenia pobytu w uczelni parnerskiej/Instytucji zagranicznej 

Informacja z Narodwej Agencji: otrzymaliśmy informację dotyczącą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018, pozycja 2114. Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2114/1. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023 r.

*Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.