Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Klaudia Cymanow-Sosin

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: klaudia.cymanow_sosin@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Wydział Nauk Społecznych - Koordynator publikacji naukowych
- Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Dyżur:
- środa, godz. 12.15-13.15 - ul. Grodzka 40, Instytut DIKS klaudia.cymanow_sosin@upjp2.edu.pl

Pełnione funkcje:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - Zastępca kierownika kierunku

Curriculum Vitae:

2015 - 2016 – Małopolski Urząd Wojewódzki - doradca ds. mediów w procesie przygotowania, koordynacji i ewaluacji Światowych Dni Młodzieży i spotkania młodych z Papieżem Franciszkiem (IV - zdanie egzaminu do korpusu służby cywilnej). Udział w nawiązaniu współpracy MUW z IDIKS UPJP2 - koordynator praktyk studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w MUW, współautorstwo i prowadzenie programu "Informator Regionalny ŚDM".

2013 – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, prowadzone zajęcia: Podstawy public relations, Logistyka komunikacji wizualnej, Narzędzia PR, Media Relations, trening Public relations, Podstawy promocji, reklamy i marketingu, Podstawy Public Relations

2011 - 2012 – prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie współpracy z mediami dla Stowarzyszenia: Studenci dla Rzeczpospolitej- wolontariat

2009 - 2015 – Wydawnictwo Edukacyjne - prezes Zarządu Wydawnictwa Edukacyjnego Sp. z o.o. w latach 2009-2011

2009 - 2011 – Prezes Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli WE w Krakowie

2008 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: teoria komunikacji. Temat rozprawy doktorskiej: „Funkcje metafory we współczesnym przekazie reklamowym” - publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2008 - 2010 – członek Rady Programowej Polskiego Radia Rzeszów

2005 - 2007 – dyrektor Biura Poselskiego i sekretarz klubu radnych w Urzędzie Miasta Krakowa

2004 - 2006 – redaktor naczelna Wiadomości Dzielnicy XI, wydawnictwo „Hipertext”

2002 - 2003 – staż doktorancki, dydaktyka uniwersytecka, IFP Uniwersytetu Pedagogicznego

2002 - 2003 – członek redakcji pisma naukowego „Konspekt”

2001 - 2002 – prowadzenie biura organizacyjnego i współtworzenie Festiwalu „U siebie – At Home”, Telewizja Polska, Oddział w Krakowie

2001 - 2004 – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – europeistyka (studia podyplomowe) - ocena: bardzo dobry (na podstawie pracy: „Mniejszości narodowe i etniczne w mediach elektronicznych”)

1998 - 2000 – Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego (studia fakultatywne 1998-2000) – ocena: bardzo dobry (na podstawie etiudy filmowej „…bo nie jesteś ostateczna” - emisja telewizyjna 12.08. 2000 r.)

1998 - 2015 – Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych: - członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (sekcja aksjologii komunikowania), - stały członek Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny od 2011 r., (tworzenie kampanii informacyjnej i społecznej, min. „Serce damy dzieciom Ghany” na rzecz budowy szkoły przez s. Nazaretanki w Ghanie), - członek Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży „Strim”, uczestnictwo w programie „Młodzież dla Europy”.

1998 - 2001 – współpraca: „Dziennik Polski”, „Konspekt”, „Suplement”, „Zdanie”. Przeprowadzone wywiady, m. in. z Jerzym Giedroyciem, Ryszardem Kapuścińskim, cykl rozmów z rektorami krakowskich szkół wyższych.

1997 - 2000 – staż w mediach: Radio RDN i Radio Plus – prowadzenie cotygodniowej audycji dla młodzieży (1997 – 2000), Radio Kraków – słuchowiska i reportaże (1999), TVP – oddział Kraków - scenariusz i reżyseria „…bo nie jesteś ostateczna” (2000),

1997 - 2005 – Stypendystka: Fundacji im. Stanisława Pigonia (za bardzo dobre wyniku w nauce), Coroczne stypendium naukowe UP im. KEN (za wysoką średnią ocen). Fundacji im Zofii i Władysława Pokusów (za osiągnięcia naukowe).

1996 - 2001 – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego (filologia polska 1996-2001) – ocena: bardzo dobry oraz Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego: doktorat z wnioskiem o wyróżnienie – publikacja dystertacji w formie książkowej.

Działalność pozanaukowa:

2019 – Powołanie na przewodnicząca jury XIII Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej w Zakopanem "Szukałem Was". Kategoria: sztuka filmowa.

2019 – Powołanie na członka Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w kadencji 2018-2020 uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 kwietnia 2019 r.

2019 – Powołanie dr Klaudii Cymanow-Sosin na promotora pomocniczego pracy doktorskiej Pani mgr Aleksandra Smorawska (UG).

2019 – Prowadzenie dwudniowych warsztatów dla laureatów XIII Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej z Zakopanem "Szukałem was".

2018 - 2018 – Metody aktywne w pracy wykładowcy akademickiego - Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia kadr - 28.09.2018

2018 – powołanie na sekretarza Rady Wydziału Nauk Społecznych UPJPII od 26 lutego 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku

2018 – Powołanie na członka Odwoławczej Komisji Dyscdsyplinarnej ds. studentów i doktorantów na kadencję od 1.06.2018 - 30.09.2020 roku

2017 – Rada Mediów Narodowych na podstawie Uchwały nr 44/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Krakowie, powołała do składu Rady Programowej TVP Kraków Księdza dr hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII oraz dr hab. Krzysztofa Gurbę, a także na podstawie Uchwały 45/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie – Radio Kraków Spółka Akcyjna, powołała do składu Rady Programowej Radia Kraków dr Klaudię Cymanow-Sosin. http://www.sejm.gov.pl/RMN/Uchwa%C5%82a%20nr%2045%20RMN%20z%20dnia%2016%20lutego%202017.pdf

2017 – 21 marca 2017 roku Klaudia Cymanow-Sosin została powołana w skład Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

2017 – Klaudia Cymanow-Sosin została powołana na członka rady programowej Radia Kraków (od 22. 02. 2017 r. pełni funkcję w-ce przewodniczącej Rady Programowej Radia Kraków)

2017 - 2017 – Członek Jury Międzynarodowego: Booktrailer Film Festival. Włochy, 2017

2017 – - koordynator projektu Uniwersytetu Dzieci, - koordynator czteroletniej Parametryzacji, - członek Komisji ds. Oceny Pracowników WNS, - członek komisji rekrutacyjnej, - członek Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów, etc.

2016 – Powołanie na członka komisji do spraw parametryzacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Funkcja sekretarza komisji

2016 - 2016 – Członek komitetu organizacyjnego komisji olimpiady Wiedzy o mediach na poziomie wojewódzkim w 2016 r. w Krakowie.

2016 – członek jury i współorganizator konkursu "Moje ŚDM"

2016 – członek Senackiej Komisji ds. Wspomagania Działalności Naukowej UPJPII

2016 - 2016 – Współrealizacja audycji o charakterze: "zapewnienie bezpieczeństwa" i edukacyjnym dot. funkcjonowania poszczególnych służb Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Oddziału Planowania Cywilnego i Bezpieczeństwa Publicznego, Oddziału Zabezpieczeni Logistycznego i Ochrony Ludności czy też podległych Wojewodzie służb zespolonych - jak np. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie czy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie czy też znajdujących się w Małopolsce Oddziałów Straży Granicznej)". Audycje ściśle powiązane z kontekstem ŚDM, miały także szerszy wymiar edukacyjny dotyczący codziennego funkcjonowania służb. Współtworzenie i kontrola publikacji audycji i ich powtórek na antenie Radia Kraków, a także Radia Kraków oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook i Twitter).

2016 - 2016 – Udzial w spotkaniu stowarzyszenia ASPIRE - Sheraton 8.04.2016 z wystapieniem nt. organizacji SDM oraz udzial w panelu dyskusyjnym.

2016 - 2016 – II Kongres Kultury Regionów, Nowy Sącz 18-21 pazdziernika 2016. Panelista w spotkaniu pt. Komunikować dziedzictwo, pod opieka naukowa Ks. dr hab. Michała Drożdża, prof. UPJP2. Samodzielne prowadzenie warsztatów medialnych: "Bądź rzecznikiem dobrej sprawy" (14.30-18.00 - 29.10.2016 r.)

2016 - 2016 – Publikacja w "Vita Academica", lipiec-wrzesień 2016 nr 3(88). "Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali", s. 56-57.

2016 - 2016 – Udzial w spotkaniu stowarzyszenia ASPIRE - Sheraton 8.04.2016 z wystapieniem nt. organizacji SDM oraz udzial w panelu dyskusyjnym.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Perswazja w komunikacji wizerunkowej i języku: Petrus 2020.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
VIVAT ACADEMIA –UNIWERSYTET W MYŚLI JANA PAWŁA II: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
POLSKA – TO JEST MOJA MATKA, MOJA OJCZYZNA, Kraków: Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem, Tarnów: Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metafora we współczesnej reklamie, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Sacrum i profanum w komunikacji perswazyjnej - na przykładzie magii w reklamie [w:] Reklama komputatywna...: Olsztyn 2020, s. 100-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizja dziennikarstwa preewangelizacyjnego – kompozycja wyznaczników jakości oddziaływania w mediach w oparciu o model 4P [w:] Zanussi: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2020, s. 100-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powrót do korzeni - życiopisanie i pamięć ukryta w twórczości ludzi gór [w:] Z badań nad twórczością literacką i artystyczną w górskich regionach Europy: Zakopiańskie Centrum Kultury - Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 2019, s. 9-20. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
CZŁOWIEK – DZIEŁO BOGA [w:] Materiały formacyjne KUL: Wydanictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reklama multimedialna – w poszukiwaniu paradygmatu badawczego komunikatów perswazyjnych [w:] "Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami": Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS 2019, s. 157-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myślenie ku dobru i prawdzie jako misja uniwersytetu [w:] VIVAT ACADEMIA –UNIWERSYTET W MYŚLI JANA PAWŁA II: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obecność i świadectwo życia Joanny Beretty Molli, analiza zawartości przekazów prasowych na wybranych przykładach [w:] Św. Joanna Beretta Mola. Komunikacja i Oddziaływanie Społeczne: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019, s. 63-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu fundamentalnych wartości w mediach – recepcja słuchaczy radiowych programów wieczornych [w:] Etyka mediów - prawda...: Petrus 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Projektowanie i produkcja w komunikacji wizerunkowej na przykładzie obrazów reklamowych [w:] W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2019, s. 111-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczno-aksjologiczny wymiar komunikacji reklamowej – odpowiedzialność społeczna i dobro w mediach [w:] Z teorii i praktyki komunikacji społecznej Stan i rozwój badań w Polsce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 2018, s. 191-210. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
PLOTKA W DZIENNIKACH OPINIOTWÓRCZYCH – OD INFORMACJI DO ASTROTURFINGU [w:] Język a Media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach: Uniwersytet Pedagogiczny 2018, s. 13-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myślenie o Ojczyźnie św. Jana Pawła II [w:] Jan Paweł II. Polska – to jest moja Matka, moja Ojczyzna. Antologia tekstów: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2018, s. 7-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hejt a etyka słowa - od niestosowności do agresji na przykładzie analizy języka w komentarzach internetowych [w:] Media, biznes, kultura, t. 2: Medialne kreacje wizerunkowe - obraz i słowo, red. Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018, s. 54-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od medialnych obszarów przemilczeń po onkocelebrytyzm. Studium przypadku ks. Jana Kaczkowskiego [w:] PRYWATNOŚĆ W SIECI – DOBRO OSOBISTE CZY SPOŁECZNE: Biblos 2017, s. 31-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
NOWE TECHNOLOGIE W KREOWANIU WIZERUNKU UNIWERSYTETU. Recepcja studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII: Wydawnictwo ToC 2017, s. 143-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reklama wizerunkowa jako forma budowania kapitału społecznego opartego na zaufaniu [w:] МОЛОДЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС Материалы заочной научно-практической конференции с международным участием: Nasza Poligrafia 2017, s. 114-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Niestosowność” i tabu we współczesnej reklamie – shockvertising czy prawo do wyrażania własnych poglądów w mediach? [w:] Wzrokocentryzm, wizualność, wizualizacja we współczesnej kulturze: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie 2017, s. 119-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczny wymiar kreowania sytuacji kryzysowej w procesie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży [w:] Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem: Biblos 2017, s. 100-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o etyczność dziennikarstwa i mediów w „Zeszytach Prasoznawczych” [w:] „Zeszyty Prasoznawcze”. Analiza zawartości (1957-2012) – metody, tematy, autorzy, pod redakcją Macieja Kawki, Ryszarda Filasa, Pawła Płanety: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016, s. 131-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog jako forma maksymalizacji skuteczności działań w zakresie public relations Kościoła katolickiego - wyniki badań [w:] Media w dialogu – mury czy mosty - pod red. M. Drożdża: UPJPII 2015, s. 361-378. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarządzanie własnym wizerunkiem, czyli sztuka skutecznego komunikowania się z otoczeniem [w:] Kompendium wiedzy o pisaniu i obronie prac dyplomowych - red. T. Wojewodzic, Ł. Satoła i P. Cymanow: T. Wojewodzic, Ł. Satoła i P. Cymanow 2014, s. 83-98. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Idea nowoczesnego państwa wobec cywilizacyjnych wyzwań na podstawie działalności medialnej Jerzego Giedroycia [w:] prof. I. Hofman 2020, s. 100-112. [więcej informacji]
Monitoring programów informacyjnych na przykładzie nadawcy pu-blicznego w aspekcie etycznym i prawnym dotyczącym misyjności i zawo-du dziennikarskiego [w:] Media Biznes Kultura 2019, s. 9-21. [więcej informacji]
ETYKA PUBLIC RELATIONS JAKO ETYKA ZAWODOWA – KONIECZNOŚĆ CZY IDEAŁ? [w:] Studia Medioznawcze 2019, s. 100-112. [więcej informacji]
WKŁAD WALEREGO PISARKA W ROZWÓJ INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II [w:] Zeszyty Prasoznawcze 2019, s. 245-256. [więcej informacji]
Prawda, postprawda, fałsz – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych na przykładzie kampanii promocyjnej i reklamowej filmu pt. [w:] Studia de Cultura. Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych 2019, s. 90-100. [więcej informacji]
Analiza zawartości przekazów telewizyjnych w programach informacyjnych na przykładzie monitoringu TVP Info [w:] Media Biznes Kultura 2019, s. 23-41. [więcej informacji]
Mowa nienawiści we współczesnej przestrzeni medialnej – diagnoza koncepcji „walczących słów” w aspekcie etyki słowa [w:] Rocznik Medioznawczy PAU 2019, s. 81-88. [więcej informacji]
Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Sprawozdanie z konferencji [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 210-212. [więcej informacji]
Odnaleźć się w sieci. Sprawozdanie z konferencji Lost or found in Web? Report from the conference [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 213-214. [więcej informacji]
Hate speech – ethical framework of communication and subjective accountability towards the fighting words [w:] Studia Medioznawcze 2018, s. 117-126. [więcej informacji]
Mowa nienawiści – etyczne ramy komunikowania i podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów [w:] Studia Medioznawcze 2018, s. 117-126. [więcej informacji]
Ogólnopolska konferencja „W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach” Kraków, 20 marca 2018 [w:] Studia Medioznawcze 2018, s. 154-158. [więcej informacji]
Determinanty decyzji w zakresie powrotów z zagranicznych wyjazdów zarobkowych mieszkańców obszarów peryferyjnych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2017, s. 354-365. [więcej informacji]
O zaufaniu w mediach i do mediów. Sprawozdanie z XI Konferencji Etyki Mediów [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2017, s. 100-112. [więcej informacji]
Graduacja magisterska 2017 - sprwozdanie [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2017, s. 100-112. [więcej informacji]
Obraz ekonomicznej migracji Ukraińców do Polski w nowych mediach - zróżnicowane formy zagrożenia w tekstach polskojęzycznych [w:] Kultura Media Teologia 2017, s. 58-68. [więcej informacji]
Budowanie wizerunku instytucji niekomercyjnej na przykładzie uczelni kościelnej – wybrane narzędzia public relations [w:] Kultura Media Teologia 2017, s. 9-29. [więcej informacji]
Radio Kraków jako medium cieszące się dużym zaufaniemu społecznym – analiza serwisów informacyjnych [w:] Studia Socialia Cracoviensa 2017, s. 54-74. [więcej informacji]
O kulturze regionów. Sprawozdanie z kongresu The culture of the regions [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 234-236. [więcej informacji]
O komunikowaniu społecznym w dobie nowych technologii. Sprawozdanie z kongresu [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 230-234. [więcej informacji]
In memoriam śp. ks. Andrzeja Baczyńskiego. Wspomnienie [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 237-240. [więcej informacji]
Perswazja i manipulacja jako zjawiska kontekstowe na przykładzie reklam sektora usług instytucji rynku finansowego [w:] Naukowy Przegląd Dziennikarski (Journalism Research Review Quarterly) 2015, s. 48-64. [więcej informacji]
Dialogowość i komunikacja społeczna z młodymi w działaniach współczesnego Kościoła katolickiego [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 49-60. [więcej informacji]
Multi-criteria assessment of risk in the management of a food industry enterprise with the application of the Analytic Network Process [w:] International Journal of Science Technology and Management 2014, s. 207-214. [więcej informacji]
Strategie public relations jako narzędzie integracji w budowaniu wspólnoty Kościoła katolickiego [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2014, s. 109-128. [więcej informacji]
Polska literatura współczesna w intermedialnym uścisku. Wpływ strategii marketingowych i promocyjnych na percepcję czytelniczą [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria 2009, s. 16-26. [więcej informacji]
Oddziaływanie przekazu reklamowego w świetle odkryć psychologii konsumenta [w:] Krakowskie Studia Małopolskie 2007, s. 128-146. [więcej informacji]
Podróż ludzi księgi Olgi Tokarczuk jako artystyczne motto debiutantki [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria 2007, s. 172-185. [więcej informacji]
Fotografia reklamowa a pamięć twórcy. Fotokompozycje Ryszarda Horowitza [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria 2006, s. 217-225. [więcej informacji]
Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy? [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria 2004, s. 251-268. [więcej informacji]
Metafora w reportażu lat 70. Polskie paradoksy? [w:] Rocznik Naukowy Akademii Pedagogicznej 2003, s. 233-255. [więcej informacji]
Dom dzienny, dom nocny – Olgi Tokarczuk. W poszukiwaniu utraconej tożsamości [w:] Rocznik Naukowy Akademii Pedagogicznej 2002, s. 167-177. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Ocena narzędzi budowaniu wizerunku uniwersytetu w konteście umiędzynarodowienia uczelni wyższych; [podczas konferencji:] 16. Konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce pt. „Poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych a polityki migracyjne państw ” [miejsce konferencji:] Kraków, 28 – 29 XI 2019, 2019-11-29

- Metafory polskośći narracje patriotyczne w dialogu Jerzego Giedrycia z młodymi - studium przypadku; [podczas konferencji:] Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków [miejsce konferencji:] Kraków - Polska Akademi Nauk, 2019-11-07

- Wykorzystanie stereotypów w reklamie na przykładzie kontrowersyjnej kampanii American Airlines; [podczas konferencji:] Media Biznes Kultura [miejsce konferencji:] Uniwersytet Gdański, 2019-10-21

- Wizja dziennikarstwa preewangelizacyjnego – kompozycja wyznaczników jakości oddziaływania w mediach w oparciu o model 4P; [podczas konferencji:] III Colloquium z teologii mediów im. ks. prof. A. Baczyńskiego: "Zanussi - hagiograf - z okazji 80. rocznicy urodzin Mistrza" [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2019-06-14

- Etyka public relations jako etyka zawodowa – konieczność czy ideał?; [podczas konferencji:] Kongres Profesjonalistów PR [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2019-04-29

- W poszukiwaniu fundamentalnych wartości w mediach - recepcja słuchaczy radiowych programów wieczornych; [podczas konferencji:] OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: SŁOWO, DŹWIĘK, CISZA. SZTUKA AUDIALNA I RADIOWA VOL. III [miejsce konferencji:] Uniwersytet Łódzki, 2019-04-10

- Etyczne ramy wobec mowy nienawiści - podmiotowa odpowiedzianość wobec walczących słów; [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Medioznawczej PAU [miejsce konferencji:] Polska Akademia Umiejętności, 2018-12-16

- Korelacje miedzy public relations i dziennikarstwem w kontekście współczesnej komunikacji społecznej; [podczas konferencji:] Jakie media? Konferencja na X-lecie Dziennikarstwa KUL [miejsce konferencji:] LUBLIN KUL 14-15 listopada 2018, 2018-11-14

- Kreacje i algorytmy - o tworzeniu i badaniu komunikatów wizerunkowych na przykładzie przekazów reklamowych,; [podczas konferencji:] Wojna światów - zderzenie teorii z praktyką [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2018-11-07

- Metody skutecznej perswazji w komunikowaniu promocyjno-wizerunkowym na przykładzie kampanii crossmedialnych; [podczas konferencji:] Wiedza Komunikacja Działanie 20 lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ 25-26.10.2018 KRAKÓW [miejsce konferencji:] UJ, 2018-10-25

- Powrót do korzeni - życiopisanie i pamięć ukryta w twórczości ludzi gór; [podczas konferencji:] Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich - Konferencja naukowa Sztuka inspirowana górami Czerwony Dwór, ul. Kasprusie 27 [miejsce konferencji:] Zakopane, 2018-08-18

- PRAWDA JAKO WARTOŚĆ W KOMUNIKACJI WIZERUNKOWEJ - NA PRZYKŁADZIE PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH; [podczas konferencji:] "Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)" [miejsce konferencji:] Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Współpraca: Koło Naukowe COOLturoznawcy KRAKÓW, 14-15 czerwca 2018, Gmach Głównym Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2, 2018-06-14

- Prawda w reklamie, prawda o reklamie – paradoksy współczesnych przekazów perswazyjnych; [podczas konferencji:] Prawdziwe media - uczciwość i prawda w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-28

- Reklama multimedialna - w poszukiwaniu paradygmatu badawczego komunikatów perswazyjnych; [podczas konferencji:] Współczesne Media - problemy i metody badań nad mediami [miejsce konferencji:] Lublin UMCS, 2018-04-25

- Komunikacja reklamowa w stanie rozproszonej uwagi - perspektywa ekonomii percepcji; [podczas konferencji:] Włącz się na PR [miejsce konferencji:] Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 2018-04-24

- Inicjatorzy, obserwatorzy, wybawcy i beneficjenci – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych; [podczas konferencji:] Kongres Profesjonalistów PR [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2018-04-20

- Projektowanie i badanie komunikowania wizerunkowego na przykładzie przekazów reklamowych – jako propozycja metodologiczna; [podczas konferencji:] W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach [miejsce konferencji:] Polskia Akademia Umiejętności w Krakowie, 2018-03-20

- Etyczne ramy mowa nienawiści – podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów; [podczas konferencji:] Komisja Medioznawcza Polskiej Akademii Umiejętności [miejsce konferencji:] Kraków - Polska Akademia Umiejętności, 2018-01-16

- Ocena działalności Rady Programowej „Radia Kraków”; [podczas konferencji:] Konferencja Episkopatu Polski [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-12-12

- Reklama jako odpowiedź na współczesne dylematy człowieka medialnego; [podczas konferencji:] Man for the Media or the Media for Man [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017-12-07

- Etyczno- aksjologiczny wymiar komunikacji perswazyjnej - odpowiedzialność społeczna i dobro w mediach,; [podczas konferencji:] 10 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - DOKONANIA OSTATNIEJ DEKADY I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE NAUK O MEDIACH i KOMUNIKOWANIU W POLSCE [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2017-06-05

- „Niestosowność” i tabu we współczesnej reklamie – shockvertising w wersji light; [podczas konferencji:] Wzrokocentryzm, wizualność i wizualizacja w kulturze [miejsce konferencji:] KATEDRA TURYSTYKI KULTUROWEJ I MIGRACJI MIĘDZYKULTUROWYCH, KATEDRA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, KATEDRA ANTROPOLOGII I TEORII TEATRU. WYDZIAŁ FILOZOFICZNY INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA - AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2017-04-19

- Plotka, pogłoska i astroturfing we współczesnych mediach – informacja czy dezinformacja?; [podczas konferencji:] II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA - JĘZYK A MEDIA. ZJAWISKA JĘZKOWE I KOMUNIKACYJNE WE WSPÓŁCZESNYCH MEDIACH [miejsce konferencji:] UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 30-31 MARCA 2017 r., 2017-03-31

- Komunikować dziedzictwo - aspekt komunikacyjny i wizerunkowy.; [podczas konferencji:] II Kongres Kultury Regionów. Wspólśnic dziedzictwo. [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2016-10-19

- Obraz ekonomicznej migracji Ukraińców do Polski w nowych mediach - zróżnicowane formy zagrożenia; [podczas konferencji:] Mowa nienawiści w Sieci. Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie [miejsce konferencji:] Warszawa, UKSW, 2016-10-05

- NOWE TECHNOLOGIE W BUDOWIE POZYCJI UNIWERSYTETU - RECEPCJA STUDENTÓW DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE; [podczas konferencji:] IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spolecznej [miejsce konferencji:] Poznan, 2016-09-16

- Etyczny wymiar kreowania sytuacji kryzysowej w procesie przygotowań do Światowych; [podczas konferencji:] X Etyka mediów [miejsce konferencji:] Kraków, ul. Bernardyńska 3, 2016-05-18

- Wykorzystanie narzędzi public relations w budowaniu wizerunku instytucji niekomercyjnej na przykładzie uczelni kościelnej; [podczas konferencji:] 1. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Warszawskie Dni Medialne” – Public relations w instytucjach niekomercyjnych [miejsce konferencji:] Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2015-11-12

- Od medialnych obszarów przemilczeń po onkocelebrytyzm – studium przypadku ks. Jana Kaczkowskiego; [podczas konferencji:] Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów [miejsce konferencji:] UPJP2 Kraków, 2015-05-14

- Dialog jako forma maksymalizacji skuteczności działań w zakresie public relations Kościoła katolickiego - wyniki badań; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów - Dialog w mediach – media w dialogu [miejsce konferencji:] UPJP2 Kraków, 0000-00-00

- Perswazja i manipulacja jako zjawiska kontekstowe na przykładzie reklam sektora usług instytucji rynku finansowego; [podczas konferencji:] 3. Ogólnopolska konferencja naukowa: Manipulacja w mediach, reklamie i public relation [miejsce konferencji:] UPJP2-UJ Kraków, 0000-00-00

- Polska literatura współczesna w intermedialnym uścisku. Wpływ strategii marketingowych i promocyjnych na percepcję czytelniczą; [podczas konferencji:] Proza polska po roku 1989. Strategie czytania. Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Maniowy, 0000-00-00

- Podróż ludzi księgi Olgi Tokarczuk jako artystyczne motto debiutantki; [podczas konferencji:] Podróż w literaturze polskiej Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Maniowy, 0000-00-00

- Fotografia reklamowa a pamięć twórcy. Fotokompozycje Ryszarda Horowitza; [podczas konferencji:] Pisarskie wspomnienia, pamiętniki, dzienniki (w stronę teorii), Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Maniowy, 0000-00-00

- Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy?; [podczas konferencji:] Polska krytyka literacka, teatralna i filmowa, Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Maniowy, 0000-00-00

- Miejsce przekazu reklamowego w komunikacji społecznej; [podczas konferencji:] Intertekstualność w literaturze polskiej, Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Maniowy, 0000-00-00

- Metafora w reportażu lat 70. Polskie paradoksy?; [podczas konferencji:] 19. Literatura polska w aspekcie egzystencjalnym, religijnym, politycznym, Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Maniowy, 0000-00-00

- Dom dzienny, dom nocny – Olgi Tokarczuk. W poszukiwaniu utraconej tożsamości; [podczas konferencji:] Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?, Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Maniowy, 0000-00-00

- Miejsce przekazu reklamowego w komunikacji społecznej; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Polonistów [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 0000-00-00

Wykonane utwory:

- [realizacja nagrania:] "Elementarz dziecka Bożego" (w zapisie tradycyjnym) i towarzyszący mu "e-Elementarz" (w zapisie elektronicznym) [wraz z/ze:]S. Adria Bach, Paweł Nawrocki, Renata Sperka-Bernadzka, Kraków 2015

- [realizacja nagrania:] Nagranie koledy wraz z zyczeniami swiatecznymi na Boze Narodzenie 2016 [wraz z/ze:]studenci UPJPII, Radio Krakow 2016

Publikowane utwory:

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] utwór [wraz z/ze:]S. Adria Bach, Paweł Nawrocki, WAM, Krakow 2015

- [autorstwo utworu na dużą obsadę (ork. symf., chór):] Informator Regionalny SDM [wraz z/ze:]Dariusz Fedorowicz, TVP Kraków, Kraków 2016