Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: arkadiusz.baron@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Dogmatu - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek 13.00 - 14.00, ul. Kanonicza 20

Pełnione funkcje:

Wydział Teologiczny - Dziekan

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Acta Synodalia. Documentos sinodales desde el año 50 hasta el 381, Madrid 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Epifaniusz z Salaminy, Panarion, herezje 1-33, tekst grecki i polski, Kraków: WN UPJP2 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta synodalia ab anno 506 ad annum 553, Kraków: WAM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świętość a ideały człowieka (Ojcowie Apostolscy, Klemens Aleksandryjski, Orygenes). Studium teologiczne na tle modeli filozoficzno-religijnych, Kraków: WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świętość a ideały człowieka (Ojcowie Apostolscy, Klemens Aleksandryjski, Orygenes). Studium teologiczne na tle modeli filozoficzno-religijnych, Kraków: WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta synodalia ab anno 431 ad annum 504, Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Libri poenitentiales, Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta synodalia ab anno 381 ad annum 431, Kraków: WAM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Canones Patrum Graecorum (graeca et polonica) Athanasii et Hippolyti (arabica et polonica), Kraków: WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Repertorium języka łacińskiego, Kraków: Homini 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta synodalia ab anno 50 ad annum 381, Kraków: WAM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja. Analiza anonimowego komentarza do «Parmenidesa» Platona na tle myśli plotyńsko-porfiriańskiej, Kraków: WAM 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Głoszenie Chrystusa i jego recepcja w starożytności i dziś w aspekcie przepowiadanej treści [w:] Głoszenie Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania: Wydawnictwo Naukowe UPJP2, Ancilla Verbi 4 2017, s. 87-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Berlin Wall in the Perspective of Ancient Greek Models of the Human Being [w:] Secularisation & Europe: Uitgeverij Betsaida, 's-Hertogenbosch; UPJP2 2017, s. 45-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Neoplatonizm a chrześcijaństwo w pierwszych wiekach [w:] Wczesne chrześcijaństwo a religie, Lublin 2012, s. 425-454. [więcej informacji]
Chrześcijaństwo [w:] Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 447-521. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Greek Models of Life up to Plato’s Philosophy and its Influence on the Christian Life in the Early Church [w:] Theological Research 2015, s. 5-24. [więcej informacji]
Krytyka homojuzji Bazylego z Ancyry przez Mariusza Wiktoryna [w:] E-Patrologus, 1/1 2015, s. 35-54. [więcej informacji]
The Influence of Aristotelianism, Epicureanism, Cynicism, and Stoicism on Human Life in the Early Church [w:] Theological Research 2015, s. 25-42. [więcej informacji]
Cultura animi w myśli greckiej (platonizm, arystotelizm, epikureizm, stoicyzm, medio- i neoplatonizm) [w:] Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU, 46 2015, s. 95-129. [więcej informacji]
Candidus, Marius Victorinus’ fictitious friend, and his doctrine of the „Logos”, [w:] Theological Research, 1 2013, s. 77-91. [więcej informacji]
Magia i czary w Konstytucjach apostolskich, [w:] Opolska BibliotekaTeologiczna, 105 2013, s. 1-20. [więcej informacji]
Tadeusz Sinko jako tłumacz homilii św. Jana Chryzostoma na listy Pawłowe [w:] Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, Monografie, 18 2013, s. 65-75. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-ŁAska i wolność u Habsa Ursa von Balthasara i Józefa Tischnera. Publikacja; [nr projektu:] 501-10-010163

-Homilie św. Jana Chryzostoma "De laudibus sancti Pauli"; [nr projektu:] 501-10-010070

-Rozwój dogmatu trynitarnego w perspektywie teologicznej, ekumenicznej i społecznej. Aspekt historyczny i współczesny; [nr projektu:] 501-010004

-brak tematu; [nr projektu:]

-Sesja naukowa związana z tematyką dzieł wydawanych w ramach serii Synodów i Kolekcji Praw (maj lub listopad 2012); [nr projektu:] 11090001

-Czterotomowy projekt badawczy (Acta synodalia 381-451; Kanony Ojców Greckich…); [nr projektu:] 110901

-Sympozjum – warsztaty „Koinonia – communio – wspólnota” (23-04.2010); [nr projektu:]

-Przekład i opracowanie homilii św. Jana Chryzostoma na Dzieje Apostolskie; [nr projektu:] 210901

Wygłoszone referaty:

- Miłosierdzie w homiliach św. Jana Chryzostoma na Ewangelię według św. Mateusza; [podczas konferencji:] Miłosierni jak Ojciec (Łk 6, 36). Miłosierdzie w nauczaniu i praktyce kościelnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-28

- The Berlin Wall in the perspective of Ancient Greek Models of Human Beeing; [podczas konferencji:] 25 lat po upadku muru Berlińskiego (Faculty of Theology UPJPII and Seminary of St. John in Bois-le-Duc (Holandia) [miejsce konferencji:] Sint-Janscentrum’s – Hertogenbosch (Holandia), 2015-11-23

- Miłosierdzie miarą świętości życia. Refleksja teologiczna z okazji Roku Życia Konsekrowanego; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Jeden duch i jedno serce (Dz 4, 4, 32). Życie konsekrowane [miejsce konferencji:] Kraków, ul. Koszalińska 12, 2015-10-08

- Głoszenie Chrystusa i jego recepcja w starożytności chrześcijańskiej w aspekcie treści przepowiadania; [podczas konferencji:] Głosimy pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania [miejsce konferencji:] Niepokalnów - Stowarzyszenie Homiletów Polskich, 2015-09-28

- Ordination in the Ancient Church (II-IV centuries); [podczas konferencji:] The challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays (Faculty of Theology UPJPII and Seminary of St. John in Bois-le-Duc (Holandia) [miejsce konferencji:] Sint-Janscentrum’s – Hertogenbosch (Holandia), 2015-03-23

- Realia duszpastersko-teologiczne Soboru Trydenckiego (1545-1563); [podczas konferencji:] Sesja poświęcona św. Karolowi Boromeuszowi w Muzeum Niepołomickim [miejsce konferencji:] MUZEUM W NIEPOŁOMICACH, 2014-09-11

- Krytyka koncepcji homojuzji Bazylego z Ancyry przez Mariusza Wiktoryna; [podczas konferencji:] Chrystus jako Syn Boży w sporach IV wieku. Dogmat z perspektywy Bazylego z Ancyry [miejsce konferencji:] UKSW, 2014-05-14

- Cultura animi w myśli greckiej (platonizm, arystotelizm, epikureizm, stoicyzm, medio- i neoplatonizm); [podczas konferencji:] Nauki o antyku a problemy kultury [miejsce konferencji:] PAU ul. Sławkowska 17, 2013-11-28