Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

mgr Maria Banach

Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych – starszy wykładowca

Email: maria.banach@upjp2.edu.pl

Dyżur:

Kierownik MSJO UPJPII

Dyżury w semestrze letnim r. ak. 2018/19:

wtorek: 09.00- 11.00, pok. 014C/B

czwartek: 9.00- 11.00, pok. 014C/B


Pełnione funkcje:

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - Kierownik studium

Curriculum Vitae:

2019 – 26 styczeń- uczestnictwo w trzech warsztatach: "Coaching i psychologia pozytywna w edukacji. Fakty i mity","Trudny uczeń dorosły, czyli dydaktyk ma kłopot", "Lepiej zapobiegać niz płonąć- wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela akademickiego".

2018 – 9 marzec- uczestnictwo w konferencji naukowo- dydaktycznej "Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych" (Uniwersytet Śląski)

2018 – 14 września- uczestnictwo w glottodydaktycznej konferencji latynistycznej "Polacy nie gęsi, tez łacinę znają" (Kraków).

2018 – 19 marca- współorganizacja i współprowadzenie III wieczoru kultury łacińskiej (Amemeus patriam)

2017 – 16 stycznia - współorganizacja i współprowadzenie II wieczoru kultury łacińskiej ("Adeste fideles"- wieczór kolęd łacińskich).

2017 – 19 maja- szkolenie: Moodle dla początkujących"

2017 – 29-30 listopada- uczestnictwo w IV Kongresie Rozwoju Edukacji (Warszawa)

2016 – 8 i 15 kwietnia - dwuczęściowe szkolenie dotyczące pracy na dysku Google.

2016 – 16 kwietnia - organizacja i nadzór nad spotkaniem Papieskiego Uniwersytetu Dzieci i Rodziców (PUDiR) UPJPII

2016 – 10 maja - udział w konferencji " Kryzys nauczania łaciny- kryzys kultury" (Polska Akademia Umiejętności w Krakowie)

2016 – 15-17 września - udział w konferencji dydaktyczno- naukowej " Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych", wygłoszenie referatu: " Nauczanie języków obcych w kontekście pracy indywidualnej ze studentem z niepełnosprawnością- dydaktyka nauczania oraz logistyka współpracy z BON".

2016 – 9 grudnia - szkolenie "Nauka w Internecie" (prowadzone przez pracowników Biblioteki UPJPII)

2016 – 18 stycznia- współorganizacja i współprowadzenie I wieczoru kultury łacińskiej (Amor et amicitia)

2015 – 21 kwietnia-Kraków- Ogólnopolska konferencja Naukowa: Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim- doświadczenia po latach.

2015 – 02 grudnia-szkolenie: Zespół Aspergera- etiologia, cechy, zachowania. Jak pracować ze studentem z zespołem Aspergera (organizator: BON UPJPII)

2014 – 7 luty: udział w szkoleniu " Wykorzystanie zasobów z zakresu: teologia"

2014 – 17-18 lutego: udział w szkoleniu " Proces komercjalizacji wyników badań naukowych

2014 – Wykonywanie II części tłumaczeń w ramach grantu "Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”

2014 – Nagroda JM Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo- dydaktycznej i organizacyjnej

2014 – 21 marzec- udział w szkoleniu "Ścieżki kariery nauczycieli akademickich UPJPII w Krakowie"

2014 – Od 01.10.2014- Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych UPJPII (IV kadencja)

2013 – Konferencja- "Źródła pisane z punktu widzenia filologa, historyka i archeologa" (organizator i moderator)

2013 – Wykonywanie I części tłumaczeń w ramach realizacji grantu "Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”

2013 – 28-29 listopada- udział w szkoleniu "System oceniania pracowników UPJPII w Krakowie"

2013 – 19 listopada- udział w szkoleniu "Praca ze studentem z zaburzeniami psychicznymi"

2013 – 12-13 listopada- udział w szkoleniu: "Zarządzanie projektami"

2012 – 10-12 września- udział w konferencji "Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne" (Bydgoszcz)

2012 – Konferencja- Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych- badania naukowe i praktyka (organizator i moderator)

2011 – Wykonywanie tłumaczeń do monografii ks. prof. dr hab. J. Wołczańskiego: Władysław Kochowski, Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 1687-1895 [red.], Lwów-Kraków: - 2011.

2011 - 2012 – Cykl szkoleń- „Wprowadzenie do e- learningu na platformie „Moodle”

2011 – 16-17 lutego: udział szkoleniu: „Turystyka religijna lądowa i morska”- (rozeznanie potrzeb językowych dla nowego kierunku, język – jako narzędzie branżowe, zakresy merytoryczne i czasowe nauczania języków obcych)

2010 – nagroda „Integralia”- przyznana przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych za propagowanie i realizowanie pracy dydaktycznej ze studentami z niepełnosprawnością.

2009 – 21-22 września-udział w szkoleniu „ Wspieranie nauczania języków obcych studentów dotkniętych niepełnosprawnością oraz dysleksją”

2009 - 2014 – Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych UPJPII (III kadencja)

2009 – 15.09- udział w seminarium metodycznym „Make the right movie”

2009 – udział w warsztatach dla nauczycieli w ramach projektu: „Uczę po ludzku”,

2009 – 29 maja- udział w szkoleniu "Funkcjonowanie językowych testów poziomujących"

2009 – Wykonywanie tłumaczeń do monografii: J. Wołczański, Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła, Lwów-Kraków: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2012.

2007 – Nadanie odznaki" Zasłużony dla Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie"

2006 – 01.10.2006- awans na stanowisko starszego wykładowcy PAT

2004 - 2005 – XXXI Liceum ogólnokształcące w Krakowie- nauczyciel kontraktowy

2004 - 2009 – Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych PAT (II kadencja)

2001 - 2004 – X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie- nauczyciel kontraktowy

2000 – 01.09.2000- uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego

1999 - 2004 – Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych PAT (I kadencja)

1999 – 01.10.1999- awans na stanowisko wykładowcy PAT

1995 - 2015 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (etat)

1994 - 2002 – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- lektor j. łacińskiego

1993 - 1994 – Uniwersytet Jagielloński- Studium Języków Obcych- lektor j. łacińskiego

1991 - 1994 – VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie- nauczyciel j. łacińskiego

1991 - 1993 – X Liceum ogólnokształcące w Krakowie- nauczyciel j. łacińskiego

1991 - 1995 – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (umowa- zlecenie)

1981 - 1986 – studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie filologii klasycznej zakończone obroną pracy i uzyskaniem specjalności pedagogicznej (uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych)

1977 - 1981 – IV Liceum Ogólnokształcące im.Stanisława Anioła w Tarnowie, klasa o profilu humanistycznym

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wyjazd pracowników MSJO UPJPII do Centrum Językowego w Wiedniu [w:] Vita Academica 2015, s. 31-31. [więcej informacji]
Wyjazd pracowników MSJO na Uniwersytet w Paderborn (relacja z wyjazdu) [w:] Vita Academica, 4(79)2014 2014, s. 27-28. [więcej informacji]
Erasmus w Eichstatt (relacja z wyjazdu) [w:] Vita Academica, 4(69) 2012, s. 29-29. [więcej informacji]