Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Katarzyna Drąg

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: katarzyna.drag@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej
- Wydział Nauk Społecznych - Koordynator publikacji naukowych

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2019/20 )

Funkcje redakcyjne:
- Studia Socialia Cracoviensia - Sekretarz redakcji
- Studia Socialia Cracoviensia - Redaktor językowy

Dyżur:
dyżur: piątek, godz. 14.00-15.00 ul. Grodzka 40

Pełnione funkcje:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - Kierownik kierunku

Curriculum Vitae:

2011 – Doktorat, nauki humanistyczne w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

2007 – Magisterium, kulturoznawstwo międzynarodowe, Wydział Nauk Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

2006 – Magisterium, Filologia polska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Działalność pozanaukowa:

2018 - 2018 – Członek jury: XX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego, eliminacje lokalne 1 II 2018

2017 - 2017 – Członek jury: Booktrailer Film Festival, eliminacje polskie, marzec 2017.

2017 - 2017 – Prowadzenie warsztatów: Blaski i cienie. Szok kulturowy bez tajemnic, III Kongres Kultury Regionów, Nowy Sącz, 18 X 2017.

2016 - 2016 – Członek jury: XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego, eliminacje lokalne 27 X 2016

2016 - 2016 – prowadzenie warsztatów: Jak nie myśleć na skróty (o stereotypach kulturowych) II Kongres Kultury Regionów 19 i 20 października 2016

2016 - 2016 – Przewodniczący jury: XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego, eliminacje regionalne 15 XI 2016

2016 - 2016 – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Olimpiady Wiedzy o Mediach, etap rejonowy w województwie małopolskim, 18 XII 2016

2011 - 2011 – Katarzyna Drąg, Piotr Drąg, W drodze do Jerozolimy, "Biblia krok po kroku", 2011

2011 - 2011 – Katarzyna Drąg, Piotr Drąg, W drodze do Jerozolimy, "Biblia krok po kroku", 2011

2011 - 2011 – Katarzyna Drąg, Piotr Drąg, Nazaret -kwait Galilei, "Biblia krok po kroku", 2011

2011 - 2011 – Katarzyna Drąg, Piotr Drąg, Góra Błogosławieństw, "Biblia krok po kroku", 2011

2010 - 2010 – Katarzyna Drąg, Piotr Drąg, Piąta Ewangelia, "Biblia krok po proku", 2010

2010 - 2010 – Katarzyna Drąg, Piotr Drąg, Podróż do miejsca narodzenia, "Biblia krok po kroku", 2010

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Etyka mediów – utopia czy powinność, Tarnów: Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polska - to jest moja Matka, moja Ojczyzna, Kraków: Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W galicyjskim tyglu etnicznym, narodowym i społecznym (Kajetan Abgarowicz - Abgar Sołtan), Kraków: Collegium Columbinum 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Historia mediów – próba ujęcia statusu i perspektyw rozwoju subdyscypliny nauk o mediach [w:] Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami: Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS 2019, s. 93-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obecność i świadectwo życia Joanny Beretty Molli, analiza zawartości przekazów prasowych na wybranych przykładach 2019, s. 63-88. [więcej informacji]
Myślenie ku dobru i prawdzie jako misja uniwersytetu [w:] Uniwersytet. Jan Paweł II: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019 2019, s. 4-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myślenie o Ojczyźnie św. Jana Pawła II [w:] Jan Paweł II. Polska – to jest moja Matka, moja Ojczyzna. Antologia tekstów: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2018, s. 7-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dyskusja o profesjonalizmie dziennikarskim w świetle wystąpień II Zjazdu Literatów i Dziennikarzy Polskich (1894) [w:] Media Biznes Kultura. Media w procesie zmian – etyka i komunikacja: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018, s. 269-283. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Próba samokrytycznego kształtowania profesji dziennikarskiej w twórczości Gabrieli Zapolskiej [w:] Українська періодика: історія і сучасність: Науково-дослідний інститут пресознавства Національна академія наук України 2018, s. 35-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunikować zaufanie i dobro. O gestach i postawach Jana Pawła II [w:] Media przestrzeń i narzędzie miłosierdzia: Wydawnictwo Salwator 2018, s. 100-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka dziennikarska według "króla reporterów". "Rady dla dziennikarzy" Feliksa Fryzego [w:] Etyka mediów – utopia czy powinność: Biblos 2017, s. 225-234. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Roger Lubienski' travel reports: when disapproval meets fascination. On the opposite ends of the migration into the United States of America [w:] Poles in America: Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce 2017, s. 334-344. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
San Junipero, czyli życie bez końca: komunikacja, relacje, technologia [w:] Czarne lustro. Od wizji mediów do technologii przyszłości: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 187-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencje medialne dzieci - potrzeby, zadania, cele [w:] Bramy prawdy i wiary. Benedykt XVI o mediach: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 49-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skoro jesteśmy „na ty”... Wybrane aspekty skracania dystansu interpersonalnego w komunikacji internetowej [w:] Prywatność w mediach - towar czy wartość: Biblos 2016, s. 92-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Godzina u dziennikarza" - Karol Kucz o redakcyjnych dylematach [w:] Mądrość w mediach - od bezmyślności do przemądrzałości, Tarnów: Biblos 2014, s. 263-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Juliusz Turczyński - postać, pasje, poglądy [w:] Galicja - mozaika nie tylko narodowa, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2014, s. 67-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Starcie wartości. Eksdziennikarz o starej i młodej prasie drugiej połowy XIX stulecia [w:] Wartości w mediach - z dolin na szczyty, Tarnów: Biblios 2012, s. 83-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Tyle setek lat istniało nasze szlacheckie społeczeństwo stosunkami rodzinnymi, niech istnieje i dalej (?)” Jak proza polska na przełomie XIX i XX wieku odpowiadała na takie pytanie [w:] Rodzina w czasach przełomów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, s. 87-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Batory Ormianinem. O tym, jak Matejko nie został zastrzelony na krakowskich Plantach [w:] Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914), Kraków: Universitas 2011, s. 379-389. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Naród w pismach Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909). Wizja historiozoficzna a wizja literacka [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, s. 201-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Jesteś na obcej ziemi. I sama. Doświadczenie emigracji w powieściowym płaszczu. Jesień Gringi Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej” [w:] Archiwum emigracji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009, s. 144-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polacy, Ukraińcy, Ormianie… tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara-Sołtana) [w:] Pogranicze kulturowe. Studia i szkice, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 43-51. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Regionalizm w nauce o literaturze. Na podstawie prac okresu międzywojennego [w:] Kultura w nauce o literaturze, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2009, s. 189-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jedność a różnorodność. Myśl Wacława Lipińskiego [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, Szczecin: Volumina.pl 2009, s. 138-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stereotypy a badania obrazu grup etnicznych w literaturze. Uwagi teoretyczne [w:] Slavica Iuvenum X, Ostrawa 2009, s. 21-30. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Uniwersytecki projekt edukacji medialnej dzieci - na przykładzie współpracy Fundacji Uniwersytet Dzieci i Akademickiego Centrum Medialnego [w:] "Język Polski w Szkole. SPE. Wokół zdolności i trudności" pod red. Marty Bolińskiej 2018, s. 25-40. [więcej informacji]
Historyczne konteksty etyki mediów. Edukacja dziennikarzy i czytelników przełomu XIX i XX wieku według Mariana Gawalewicza [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 189-198. [więcej informacji]
Serialowy obraz spotkania międzykulturowego Studium przypadku serialu Dziewczyny ze Lwowa [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2018, s. 389-404. [więcej informacji]
Obraz ekonomicznej migracji Ukraińców do Polski w nowych mediach - zróżnicowane formy zagrożenia w tekstach polskojęzycznych [w:] Kultura-Media-Teologia 2017, s. 58-68. [więcej informacji]
Warunki skutecznego przyswajania kompetencji międzykulturowych w procesie szkoleniowym [w:] Perspektywy Kultury 2017, s. 89-98. [więcej informacji]
Uwarunkowania kulturowe i komunikacyjne wyrażania religijności w kontekście pracy misjonarzy [w:] Łódzkie Studia Teologiczne 2017, s. 45-54. [więcej informacji]
Obrazy medialne – obrazy mentalne. Wybrane aspekty retoryki obrazu medialnego (na przykładzie wizerunku obcego/innego) [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 92-103. [więcej informacji]
Rycerze pióra? Michał Bałucki-dziennikarz o etosie dziennikarzy [w:] Zeszyty Prasoznawcze, t. 58, nr 1 (221) 2015, s. 191-201. [więcej informacji]
Powieściowy kodeks etyczny profesjonalizującego się dziennikarstwa. "W mętnej wodzie" Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 7, nr 1 (12) 2015, s. 131-142. [więcej informacji]
Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w rodzinie [w:] Studia Salvatoriana Polonica, 8 2014, s. 115-128. [więcej informacji]
O wartościach w mediach. Recenzje książek [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 (9) 2013, s. 173-174. [więcej informacji]
O przeszłości, teraźniejszości i wyzwaniach e-learningu. Recenzja książki [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 (9) 2013, s. 175-176. [więcej informacji]
Streszczenie powieści historycznej Derenika Demircziana pt.Wartanidzi [w:] Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, 62/63 2010, s. 49-90. [więcej informacji]
Między Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi. Recenzja [w:] Ruch Literacki, 3 2008, s. 155-158. [więcej informacji]
Czy marksizm-leninizm to „świecka religia”? [w:] Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa, 2 2008, s. 20-25. [więcej informacji]
Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych. Recenzja [w:] Ruch Literacki, 3 2008, s. 100-102. [więcej informacji]
Życie, cierpienie i śmierć, czyli kilka myśli o człowieku we współczesnym świecie [w:] Meteor, 1 2006, s. 20-25. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Profesjonalizm dziennikarski – XIX-wieczne poszukiwania jakości prasy; [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Medioznawczej PAU [miejsce konferencji:] Kraków Polska Akademia Umiejętności, 2018-12-18

- Kompetencje informacyjne w cyfrowym świecie danych; [podczas konferencji:] Lost or found in Web? II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Media for Man [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-12-05

- Próba samokrytycznego kształtowania profesji dziennikarskiej w twórczości Gabrieli Zapolskiej; [podczas konferencji:] Українська періодика: історія і сучасність; ДВАНАДЦЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ [miejsce konferencji:] Lwów, 2018-11-30

- Troska o wartościowe dziennikarstwo u korzeni niepodległości. Inspiracje historyczne na dziś; [podczas konferencji:] Prasa krakowska. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości [miejsce konferencji:] Kraków Polska Akademia Umiejętności, 2018-11-15

- Edukacja dziennikarska dla dobra społeczeństwa w niepodległej Polsce. Szkolnictwo dziennikarskie w II RP; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa Jakie media? X lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-11-14

- Świat dziennikarski i prasoznawczy w II Rzeczpospolitej – symbioza, korelacje, współpraca; [podczas konferencji:] Konferencja jubileuszowa. Wiedza - komunikacja - działanie 25-lat IDMIKS UJ [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-26

- Nowy wymiar odpowiedzialności za słowo. Dziennikarskie doświadczenia lwowskich literatów przełomu XIX i XX wieku; [podczas konferencji:] Narodowa Akademia Nauk Ukrainy [miejsce konferencji:] Lwów, 2018-09-09

- W trosce o „autorytet etyczny i umysłowy” prasy. Towarzystwo Wiedzy Prasowej – cele i dokonania; [podczas konferencji:] XII Konferencja Etyki Mediów Prawdziwe media - uczciwość i prawda w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-24

- Historia mediów – cele i perspektywy; [podczas konferencji:] Współczesne media 10. Problemy i metody badań nad mediami [miejsce konferencji:] Lublin UMCS, 2018-04-19

- San Junipero, czyli życie bez końca: komunikacja, relacje, technologia; [podczas konferencji:] II Colloquium z Teologii Mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-01-23

- Komunikować się odpowiedzialnie; [podczas konferencji:] Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych [miejsce konferencji:] Tarnów, 2018-01-22

- Dziennikarstwo jako służba społeczna? Perspektywa historyczna; [podczas konferencji:] Man for the Media or the Media for man? [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-12-07

- Panel: Transmisja dziedzictwa - Kompetencje kulturowe dzieci; [podczas konferencji:] III Kongres Kultury Regionów [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2017-10-18

- Dyskusja o profesjonalizmie dziennikarskim. Reminiscencje z końca XIX wieku; [podczas konferencji:] Media-Biznes-Kultura [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2017-10-13

- Między dezaprobatą a fascynacją... Migracja Polaków do Ameryki w świetle (pre)reportaży podróżniczych Rogera Łubieńskiego; [podczas konferencji:] Polsko-amerykańska Konferencja Naukowa "Polacy w Ameryce" [miejsce konferencji:] Warka, 2017-06-27

- A Voyage to America in the Work of Polish Writers and Journalists in the Nineteenth Century; [podczas konferencji:] Sixth World Congress - The Polish Institute of Arts & Sciences of America [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-16

- Komunikowanie międzykulturowe w mediach i poprzez media; [podczas konferencji:] 10 lat Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej - dokonania ostatniej dekady i perspektywy rozwojowe nauk o mediach i komunikowaniu w Polsce [miejsce konferencji:] Wrocław, 2017-04-26

- Rola kompetencji międzykulturowych skutecznym i stosownym komunikowaniu społecznym; [podczas konferencji:] Zarządzanie międzykulturowe – etyka, kultura, gospodarka [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-01-12

- Komunikować zaufanie i dobro. O gestach i postawach Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia. XI Dni Jana Pawła II.Miłosierdzie [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-08

- Panel: Komunikować dziedzictwo; [podczas konferencji:] II Kongres Kultury Regionów [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2016-10-19

- Obraz Ukraińców w nowych mediach - zróżnicowane formy zagrożenia; [podczas konferencji:] Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie [miejsce konferencji:] Warszawa, UKSW, 2016-10-05

- Serialowy obraz migrantów z Ukrainy – ujęcie antropologiczne i aksjologiczne; [podczas konferencji:] IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej "Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii" [miejsce konferencji:] Poznań, 2016-09-16

- "Dzieci i środki komunikowania - wyzwanie dla edukacji" - Orędzie Benedykta XVI na 41 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu; [podczas konferencji:] Colloquium z teologii mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego [miejsce konferencji:] Jasna Góra, 2016-06-22

- Etyka wg "króla reporterów", czyli Feliksa Fryzego; [podczas konferencji:] X Konferencja Etyki Mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-17

- Obrazy medialne - obrazy mentalne. Retoryka wizerunku migrantów; [podczas konferencji:] Retoryka wizerunku medialnego [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-11-06

- Dziennikarstwo jako "zespolenie ludzkich sił". J. I. Kraszewski o społecznej misji prasy; [podczas konferencji:] Rola mediów w edukacji społecznej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Warszawski, 2014-06-17

- Lwowskie czasopisma ludowe: program działania, obraz czytelników; [podczas konferencji:] Obce/swoje Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2014-05-23

- Dyskusja o dziewiętnastowiecznym dziennikarstwie. "W mętnej wodzie" J. I. Kraszewskiego; [podczas konferencji:] VIII Konferencja Etyki Mediów Dialog w mediach. Media w dialogu [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014-05-15

- Kultura bez selekcji. Kompetencja medialna a kompetencja kulturowa; [podczas konferencji:] Kultura w mediach. Media w kulturze [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014-04-02

- Juliusz Turczyński, postać, pasje, poglądy; [podczas konferencji:] Galicja - zapisy minionego czasu, PAN [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-10-25

- Rycerze pióra? O etosie dziewiętnastowiecznych dziennikarzy-literatów; [podczas konferencji:] III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-09-28

- Karol Kucz o głupocie i mądrości prasy w połowie XIX stulecia; [podczas konferencji:] VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów Rozumiec media - mądrośc w mediach? [miejsce konferencji:] Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiej Jana Pawła II w Krakowie, 2013-05-17

- Znaczące ćwierkanie. Dziennikarze na i o Twitterze; [podczas konferencji:] Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie [miejsce konferencji:] Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013-04-17

- Starcie wartości. Eksdziennikarz o starej i młodej prasie drugiej połowy XIX stulecia; [podczas konferencji:] Wartości w madiach. Wartość mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-06-01

- Typ gawędziarza. O Kajetanie Abgarowiczu; [podczas konferencji:] Niedoczytani, niedoczytane... Zapomniane postacie polskiej literatury 1863-1914 [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-04

- Słowiańska jedność a narodowa różnorodność.Ukraińcy o Polakach, Polacy o Ukraińscach w literaturze 2 poł. XIX w.; [podczas konferencji:] Świat Słowian w języku i kulturze [miejsce konferencji:] Pobierowo/Szczecin, 2009-04-17

- Stereotypy a badania obrazu grup etnicznych w literaturze XIX w.; [podczas konferencji:] Slavica Iuvenum [miejsce konferencji:] Ostrawa, 2009-03-31

- Tyle setek lat istniało nasze szlacheckie społeczeństwo stosunkami rodzinnymi, niech istnieje i dalej (?)” Jak proza polska na przełomie XIX i XX wieku odpowiadała na takie pytanie; [podczas konferencji:] Obrazy rodziny w literaturze od XIX do XXi wieku [miejsce konferencji:] Cieszyn, 2008-12-02

- Polacy, Ukraińcy, Ormianie... tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara - Sołtana); [podczas konferencji:] Dialog pogranicza kulturowego. Odrębność - wymiana - przenikanie [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2008-10-09

- "Kultura" a literatura. Na podstawie pism Stefanii Skwarczyńskiej; [podczas konferencji:] Kultura w nauce o literaturze [miejsce konferencji:] Karpacz, 2008-06-06

- Dominacja czy braterstwo? Michał Czajkowski (Sadyk Pasza) o Ukrainie; [podczas konferencji:] Studia postkolonialne nad kulturąi cywilizacją polską [miejsce konferencji:] Roskosz, Janów Podlaski, 2008-05-28

- "Jesteś na obcej ziemi. I sama". Doświadczenie emigracji w powieściowym płaszczu. "Jesień Gringi" J. Surynowej-Wyczółkowskiej; [podczas konferencji:] Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji [miejsce konferencji:] Toruń, 2008-05-10

- Naród w pismach Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909); [podczas konferencji:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej [miejsce konferencji:] Lublin, 2008-04-23

- Etyczny nakaz bratania się szlachty polskiej z ludem ukraińskim na podstawie prozy polskiej lat 1863-1914; [podczas konferencji:] Kategorie etyczne w literaturze i kulturze [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2007-09-25