Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Magdalena Butrymowicz

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: magdalena.butrymowicz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa Rodzinnego
- Katedra Polityki Społecznej

Dyżur:
każdy piątek miesiąca: 14:30 - 15:15 w pozostałe dni: po umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: magdalena.butrymowicz@upjp2.edu.pl dyżur: ul. Bernardyńska 3, p. 101

Curriculum Vitae:

2018 – ENHR - European Network of Housing Research - członek międzynarodowej grupy badawczej w zakresie praw człowieka dotyczących odpowiedniego miejsca zamieszkania. Aktywny udział w konferencjach oraz publikacjach grupy.

2017 – Law and Society Association - członek, udział w dwóch grupach badawczych dotyczących praw człowieka (CRN) oraz w corocznych konferencjach naukowych w raz z wygłoszeniem wykładu.

2017 - 2019 – Uniwersytet w Oxford, Centre for Socio-Legal Studies: wizytujący profesor. Prowadzenie badań naukowych w przedmiocie praw mniejszości etnicznych w Europie i w Ameryce Północnej, w tym praw emigrantów i ich prawa do tożsamości.

2017 - 2017 – Imigration Lawyer Training, European Lawyers Foundation, Dublin.

2016 – ILA - International Law Association, członek, udział w konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie i jego filie krajowe.

2015 - 2015 – Uniwersytet Arizona, Wydział Prawa: wizytujący profesor. Prowadzenie badań naukowych w zakresie praw mniejszości etnicznych. Prezentowanie badań naukowych udział w projektach badawczych wydziału w zakresie praw ludności etnicznych, prawa etnicznego oraz praw człowieka w Stanach Zjednoczonych.

2014 – LCIA - London Court of International Arbitration członek

2013 – Mediation: Essential Skills, Kaplan Altior, Londyn.

2011 – International Commercial Arbitration, Court of Arbitration at the Polish Confederation of Private Employers Lewiatan.

2010 – BACS - British Association of Canadian Studies członek, aktywny udział w organizowaniu konferencji oraz udział w konferencjach wraz z wygłoszeniem wykładu.

2009 - 2010 – Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej.

2009 – PTBK - Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich członek, udział w konferencjach i organizowanych dniach kanadyjskich.

2008 – Klub Absolwentów Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Angielskie prawo rodzine, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Obywatel, nie obywatel, Polak czy nie Polak, członek Narodu Polskiego czy może obcego? Analiza krytyczna, [w:] Biblioteczka Prawa t. 2: Wydawnictwo Naukowe | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo Imigracyjne Wielkiej Brytanii zarys problemu [w:] Biblioteczka Prawa t. 1: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
A comparison of the legal jurisdiction of Poland and Spain concerning preparations for World Youth Day [w:] World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 163-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina na gruncie prawa międzynarodowego i prawa polskiego - zarys problemu [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: Wydawnictwo PWSZ w Tarnowie 2016, s. 255-262. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The child right to its own identity comparative analyse based on the convention of the right of the child, [w:] Focus on Family and education: Crkva u Svijetu, Split 2016, s. 11-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Children Survival Rights in the Convention of the Right of the Child, [w:] Strengthening families: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
What family really is? The question about the legal definition of the family. Great Britain case study example, [w:] Strengthening families: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Children's Rights in International Law [w:] The contemporary family : local and European perspectives 2015, s. 125-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [w:] Człowiek chory i umierający : możliwości wsparcia i formy pomocy, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 125-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundacja jako forma działalności charytatywnej : historia i podstawy prawne [w:] Życie i śmierć : wyzwania działalności charytatywnej, Tarnów ; Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013, s. 85-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konstytucyjne prawo do śmierci : historyczny zarys problemu [w:] Życie i śmierć : wyzwania działalności charytatywnej, Tarnów ; Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013, s. 317-328. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawne podstawy opieki społecznej w dwudziestoleciu międzywojennym : analiza aktów prawnych [w:] Socjalizacja : wyzwanie współczesności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina indiańska w czasie kolonizacji: Na przykładzie Indian Huron i Ligi Pięciu Narodów [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne,: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Prawa mniejszości etnicznych w nauczaniu papieży. Zarys problemu prawnego, [w:] Analecta Cracoviensia 2018, s. 255-267. [więcej informacji]
Dyskryminacja w dostępie do pracy ze względu na wiek – osoba starsza w pracy [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 103-114. [więcej informacji]
The power of state, the right of parents, the right of the child – the right to education as the right to possess control [w:] Review of European and Comparative Law 2017, s. 7-32. [więcej informacji]
Human Dignity in Law – A Case Study of the Polish Legal System [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 87-96. [więcej informacji]
The Cherokee Constitution - the Road to a Soverei gn State [w:] Krakowskie Studia Międzynarodowe, Nr 1 2008.[więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Cake war - the critical analyses of court cases in Poland, USA and United Kingdom concerning claims over the human rights violation based on the religion freedom,; [podczas konferencji:] Flashpoints: Human Rights, Law & Religio [miejsce konferencji:] Nottingham Trent University, 2018-12-17

- Prawo romskie a prawo polskie (prawa mniejszości etnicznych w Polsce),; [podczas konferencji:] Mniejszości etniczne, narodowe i religijne w Polsce - konflikt czy pokojowe współistnienie? Aspekt prawny, ekonomiczny i społeczny [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-11-22

- Indigenous people and the right to adequate housing, international ruling, European examples,; [podczas konferencji:] European Network for Housing Research [miejsce konferencji:] Upsala, Szwecja, 2018-06-27

- Prawne aspekty likwidacji obozu dla uchodźców w Calais,; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski, [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-23

- Self–determination discover once again? The example of the Canadian Northwest Territory”; [podczas konferencji:] International Meeting on Law and Society [miejsce konferencji:] Meksyk, 2017-06-20

- Right to house right to dignity life; [podczas konferencji:] Housing Law Symposium [miejsce konferencji:] University of Groningen,, 2017-03-24

- Every child has rights, no matter who they are, where they live or what they believe in; [podczas konferencji:] Law, Human Rights and Religion: Flashpoints Conference [miejsce konferencji:] Nottingham Trent University, 2016-12-12

- Karta Polaka odkryta na nowo – regulacje prawne, znaczenie społeczne; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-24

- System Narodów Zjednoczonych z Polskiej perspektywy, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego; [podczas konferencji:] Wkład Polski w ochronę praw dziecka na przykładzie Konwencji o prawach dziecka – założenia, cele, rezultaty [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-10-14

- Aboriginal Children Rights – cases study form Canada; [podczas konferencji:] 5. 41st Annual British Association for Canadian Studies Conference [miejsce konferencji:] Wielka Brytania, 2016-04-22

- Prawo imigracyjne Wielkiej Brytanii; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje migracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-12

- The right to Identity in international law; [podczas konferencji:] IPLP Visiting Scholars Roundtable [miejsce konferencji:] Arizona University, 2015-09-25

- Environment and customs in Canadian First Nations settlement patterns, The Algonquians example; [podczas konferencji:] NACS XI Conference [miejsce konferencji:] Turku, 2015-08-16

- The child rights to identity; [podczas konferencji:] The Family and Education, in the struggle for the future Europe [miejsce konferencji:] Tarnów, 2015-07-21

- Canada and European Union – partners and foes, The study of the Canada – EU cooperation; [podczas konferencji:] 40th Annual British Association for Canadian Studies Conference, [miejsce konferencji:] Londyn, 2015-04-25

- Canada aboriginal identity – the case of the Northwest Territory; [podczas konferencji:] Warrior or Peacemaker, Queen’s University’s Bader International Study Centre at Herstmonceux Castle [miejsce konferencji:] East Sussex, 2015-02-28

- Canada Identity; [podczas konferencji:] 39th Annual British Association for Canadian Studies Conference, [miejsce konferencji:] Londyn, 2014-04-25

- Tradition and customs in environmental law (comparative overview of the European and Canada examples); [podczas konferencji:] Indigenous Europe [miejsce konferencji:] Queen’s University’s Bader International Study Centre at Herstmonceux Castle,, 2014-01-24

- Never let the sun caught you a sleep; [podczas konferencji:] Indigenous Perspectives Conference North America [miejsce konferencji:] Hungary, 2012-03-09

- Canada and EU: environment disagreements; [podczas konferencji:] Québec Summer Seminar Program [miejsce konferencji:] Canada, 2008-08-04

- Canada and European Union in the field of international law; [podczas konferencji:] 12th Annual International Wanapitei Aboriginal History and Politics Colloquium [miejsce konferencji:] Canada, 2007-08-17