Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Maja Bednarska

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: maja.bednarska@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
- Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Dyżur:
sobota, godz. 15.00-15.45 ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski lub sala wykładowa

Curriculum Vitae:

2018 – Laureatka Konkursu im. BP Jana Chrapka na najlepszą rozprawę doktorską inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II - Rola mediów w promowaniu godności człowieka

2016 – Doktorat, nauki humanistyczne w zakresie Filozofii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

2011 – Laureatka stypendium naukowego Miasta Krakowa

2011 – Magisterium, nauki społeczne w zakresie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

2010 - 2011 – Redaktor naczelny czasopisma MEDIATOR - pisma Naukowego Koła Dziennikarzy IDiKS Uniwersytetu Jagiellońskiego

2009 – Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

2007 – Inicjatorka i Organizatorka cyklu Ogólnopolskiej Konferencji Etyki Mediów w Krakowie (obecnie konferencji o statusie międzynarodowym)

2007 – Magisterium, nauki humanistyczne w zakresie Filozofii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

2004 - 2008 – Redaktor naczelny czasopisma społeczno-kulturalnego młodych PATOS (ISSN: 1508-1834)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - artykuły książkowe:

Równość w komunikacji interpersonalnej. Człowiek w akcie komunikacji międzyosobowej [w:] Równość w życiu publicznym: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2012, s. 95-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia jako przedmiot wykładowy na kierunkach dziennikarskich [w:] Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty: Konsorcjum Akademickie 2011, s. 185-210. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ideologiczne źródła cenzury w systemie komunistycznym a współczesna kondycja wolności słowa [w:] Prawo, Etyka Czy Rynek? Zmiany w Polskich Mediach po 1989 roku: Adam Marszałek 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Imperatyw Kategoryczny Kanta oraz Zasada Odpowiedzialności Jonasa w kontekście mediów [w:] Prawda w mediach. Między ideałem a iluzją: Biblios 2010, s. 61-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka wobec zagrożeń cywilizacji technologicznej w filozofii Hansa Jonasa [w:] EPISTEME - Główne problemy współczesnej etyki: Wszechnica Mazurska w Olecku 2008, s. 131-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas i wolność człowieka w filozofii Hansa Jonasa [w:] Czas, wieczność, przemijanie: Papieska Akademia Teologiczna 2008, s. 161-175. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Personalistyczne uzasadnienie skutecznej komunikacji [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 121-130. [więcej informacji]
Person as the Source of Values in Communication. Based on the Philosophy of Person by Karol Wojtyła and Józef Tischner [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 115-130. [więcej informacji]
Instynkt wolności [w:] EPISTEME 2010, s. 121-138. [więcej informacji]
Pragnienie manipulacji ludzkim życiem w kulturze technologicznej według Hansa Jonasa [w:] Melee 2008, s. 18-24. [więcej informacji]
Wolność i odpowiedzialność człowieka we współczesnym technologicznym społeczeństwie [w:] Studia Redemptorystowskie 2007, s. 150-159. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Sposoby bycia w sieci – paradoksy egzystencji wirtualnej; [podczas konferencji:] Lost or found in Web? - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-12-05

- Znaczenie wybranych metafor niepodległościowych w prasie na przykładzie publikacji o katastrofie smoleńskiej w Tygodniku Powszechnym.; [podczas konferencji:] Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-11-16

- Jakie media są wolne?; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa: JAKIE MEDIA [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-11-15

- Press Design. Ontologia komunikowania wizualnego w prasie; [podczas konferencji:] Wiedza Komunikacja Działanie 20 lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-26

- Cała prawda o prawdzie w mediach. Analiza filozoficzno-medioznawcza; [podczas konferencji:] XII Konfrencja Naukowa Etyki Mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-24

- Dialog obywatelski jako przestrzeń komunikacyjna; [podczas konferencji:] Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-17

- Istota wolności w pracy dziennikarza; [podczas konferencji:] Linia redakcyjna a wolność dziennikarskav [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2018-04-23

- Czy w nauce o mediach jest miejsce dla filozofii?; [podczas konferencji:] W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-03-20

- On the source of values in European communication; [podczas konferencji:] Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-07

- Fenomenologia zaufania w mediach.; [podczas konferencji:] XI Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-24

- Uzasadnienie etyki mediów Uzasadnienie etyki mediów; [podczas konferencji:] X Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-18

- Perspektywa filozoficzna w badaniach medioznawczych; [podczas konferencji:] 60 lat prasoznawstwa w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-26

- Heurystyka strachu przekazów medialnych; [podczas konferencji:] Komunikowanie o bezpieczeństwie [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-01

- Wiedza a mądrość płynąca z mediów; [podczas konferencji:] Media-Dziennikarze-Wiedza [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-26

- Dialog z perspektywy ontologicznej i aksjologicznej; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-16

- Filozofia dramatu jako ontyczne podstawy aktu komunika między lekarzem i pacjentem. W jaki sposób ukazuje taką relację komunikacyjną serial „Szpital”?; [podczas konferencji:] Komunikowanie o zdrowiu [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-17

- Ontologia aktu komunikowania międzyosobowego; [podczas konferencji:] Kierunki badawcze w Filozofii. VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-12

- Podmiotowe START w komunikacji międzyosobowej; [podczas konferencji:] Komunikacyjne STOP – bariery w komunikowaniu się [miejsce konferencji:] Warszawa, 2012-05-11

- Autentyczność w komunikacji interpersonalnej; [podczas konferencji:] III konferencja naukowa z cyklu Etyka i życie publiczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-19

- Filozofia jako przedmiot wykładowy na kierunkach dziennikarskich; [podczas konferencji:] Kształcenie dziennikarzy w Polsce” Kształcenie dziennikarzy w Polsce” [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2010-09-28

- Komunikowanie według wartości. Personalistyczne uzasadnienie wartości w komunikowaniu na podstawie filozofii Karola Wojtyły i Józefa Tischnera; [podczas konferencji:] II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Autonomia Nauki o Komunikowaniu” [miejsce konferencji:] Lublin, 2010-09-16

- Filozofia a Media; [podczas konferencji:] Kierunki badawcze w filozofii. Czwarta Ogólnopolska Konferencja Doktorantów [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-13

- Imperatyw Kategoryczny Kanta oraz Zasada Odpowiedzialności Jonasa wobec człowieka w mediach; [podczas konferencji:] V Zlot Filozoficzny [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-30

- Ideologiczne źródła cenzury w systemie komunistycznym a współczesna kondycja wolności słowa; [podczas konferencji:] XX lat wolnych mediów w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-27

- Metafora jaskini Platona jako alegoria współczesnej przestrzeni medialnej; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów w Krakowie - Prawda w mediach – między ideałem a iluzją? [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-14

- Wpływ filozofii na komunikowanie medialne; [podczas konferencji:] COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-06-27

- Zarys głównych zagrożeń technologicznych z punktu widzenia filozofii Hansa Jonasa; [podczas konferencji:] Główne problemy współczesnej etyki [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-05-13

- Źródła i determinanty wolności słowa w horyzoncie społeczno-filozoficznym; [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów w Krakowie - Wolność słowa w sferze publicznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-04-25

- Pragnienie manipulacji ludzkim życiem w kulturze technologicznej, na podstawie filozofii Hansa Jonasa; [podczas konferencji:] Kultura i pragnienie [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-03-28

- Cena ludzkiej wolności w filozofii Hansa Jonasa; [podczas konferencji:] II Zlot Filozoficzny [miejsce konferencji:] Opole, 2006-05-19

- Media oraz ich rola w pozyskiwaniu sponsorów; [podczas konferencji:] Organizacje pozarządowe i ich rola w kształtowaniu kultury i edukacji [miejsce konferencji:] Szczawnica, 2006-03-18