Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: joanna.mysona.byrska@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Społecznej i Polityki - Kierownik katedry

Dyżur:
sala 114, ul. Bernardyńska 3 dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45 (wyjazd służbowy: 18.11.2019 - dyżur w tym dniu jest odwołany)

Pełnione funkcje:

Centrum Kształcenia Podyplomowego - Kierownik

Curriculum Vitae:

2019 - 2019 – Erasmus Teaching Staff Mobility, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Katedra Etyki ogólnej i stosowanej, 04.03. -07.03.2019.

2019 - 2019 – Stypendium programu CEEPUS Philosophy and Interdyscyplinarity, 06.05 -12.05.2019 Novi Sad, Serbia, wykłady gościnne.

2019 - 2019 – Stypendium programu CEEPUS Ethics and Politics in the European Context, 289.09.2019 - 04.10.2019, Uniwersytet Trnawski, Trnawa Słowacja, wykłady gościnne

2018 – wyróżnienie Rektora UPJPII za publikacje

2018 - 2018 – Nagroda Rektora UPJPII

2018 - 2018 – Stypendium CEEPUS w ramach sieci CIII-PL-0702-06-1718-M-113735 - Ethics and Politics in the European Context, Uniwersytet Wien, Wiedeń, Austria, 03.05 – 10.05. 2018. (wykłady gościnne)

2018 - 2018 – Stypendystka programu CEEPUS. Wykłady gościnne w Instytucie Filozofii Karl-Franzens Universitaet Graz (Austria)09.04. -13.04.2018

2018 – 01.02.2018 powołanie na kierownika Centrum Studiów Podyplomowych UPJPII

2017 – maj 2017 - powołanie na pełnomocnika Dziekana Wydziału Filozoficznego ds współpracy i Instytutem Filozoficznym im Edyty Stein w Granadzie (IFES)

2017 – VEGA: 1/0134/17 "Vyznam hodnotovej orientacie - ocakavania a perspektivy mladej generacie z hladiska jej uplatnenia na trhu prace". (Znaczenie wyboru wartości – oczekiwania i perspektywy młodej generacji z punktu widzenia jego urzeczywistnienia na rynku pracy) Kierownik grantu: prof. PhDr. Beata Balogova, PhD, zastępca kierownika grantu: prof. PhDr. viera Bilasova, CSc, Uniwersytet w Preszowie, Preszów, Słowacja. Czas trwania: 2017 – 2018. Rola: uczestnik, recenzent, zagraniczny współwykonawca.

2017 – Stypendystka programu CEEPUS freemover w okresie 19.04.2017 - 12.05.2017. W ramach programu CEEPUS freemover wygłoszenie cyklu wykładów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Knostantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja.

2017 - 2017 – Projekt finansowany przezs Bayrische Forschungsallianz numer projektu: BayIntAn_KUEI_2017_119, temat projektu: „Zum gegenweartigen Ethos guter Arbeit im Verstandnis deutschen, polnischer, slowakischen und ukrainischer Studenten im Vergleich”. Czas realizacji projektu: 01.06 – 31.12.2017. Partner w projekcie: ks dr hab. Józef Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt, Sozialethik / Theologie, Pater –Philipp – Jeningen – Platz 6, 85072 Eichstätt.

2016 - 2016 – Erasmus Teaching Staff Mobility, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Nitra, Słowacja, 15.02.2016 to 18.02.2016

2016 – stanowisko profesora nadzywczajnego UPJPII

2016 – Projekt finansowany przez Fundusz Wyszehradzki pt: After the 1918: Modern States and Ethnic Minorities in Urban Space główny wykonawca: EUROPEUM Institute for European Policy, Praga. Katedra Filozofii Społecznej i Polityki jest partnerem i wykonawcą grantu. Numer projektu: 21630530

2016 – realizacja grantu Projekt VEGA Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Wydział Filozoficzny, Katedra Etyki ogólnej i stosowanej. Tytuł grantu: „Spory o etickú neutralitu štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti” (Spory o etyczną neutralność państwa i konflikty tolerancji w nowoczesnym współczesnym społeczeństwie), nr 1/0888/16, kierownik projektu: doc. PhDr. Peter Korený, PhD. Czas realizacji: 2016 – 2018, funkcja Katedry: współpracownik – wykonawca. W ramach grantu przygotowywana jest publikacja w języku angielskim.

2015 - 2016 – Projekt SAIA 03.11.20145– 31.01.2016, ID 13596, National Scholarship Programme of the Slovak Republic - teaching/research/artistic stay for universtity teachers, researchers and artists (1 - 12 months), titel: “Actuality of the axiological conception of Vladimír Brožík” (II).

2015 - 2015 – Erasmus Teaching Staff Mobility 19-23.11.2015, Presovska Univerzita v Presove, Presov, Słowacja.

2014 - 2014 – Research projekt German - Poland: "Values of the consumption society". Bayerisches Hochschulförderprogramm zur Anbahnung internationaler Forschungskooperationen, 11 -12.2014 (two months)

2014 - 2014 – Projekt SAIA 01.11.2014 – 01.03.2015, ID 9907, National Scholarship Programme of the Slovak Republic - teaching/research/artistic stay for universtity teachers, researchers and artists Titul of the research project: "Values of the consumption society. A comparison of the consumption society in Poland and in Slovakia”

2014 - 2014 – Erasmus Teaching Staff Mobility: Faculty of Philosophy, Constantin the Philosopher University in Nitra, Slovakia (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), 04.04.2014 – 10.04.2014, lectures in the Slovak language: • The new ethos of the consumer society • The ethos of infantilization • Michael Sandel’s philosophy of the market

2013 – uzyskany stopień doktora habilitowanego

2013 – Kierownik Katedry Filozofii Społecznej i Polityki Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie

2012 - 2012 – Erasmus Teaching Staff Mobility, wykłady gościnne na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

2012 - 2012 – Erasmus Program Teaching Staff Mobility, wykłady gościnne na Ruhr Universitaet Bochum, Niemcy

2008 – adiunkt na Wydziale Filozoficznym, Katedra Etyki

2005 – uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia

2005 - 2008 – asystent na Wydziale Filozoficznym, Katedra Etyki

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2021/22):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Podstawy filozofii dla nie-filozofów, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obojętność i wrażliwość, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O polityce, polityczności i antypolityce, Kraków: WTKM 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykłady z etyki ogólnej, Kraków: Joanna Mysona Byrska 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nienawiść w życiu publicznym, Kraków: UPJPII 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zaufanie w życiu publicznym, Kraków: UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chciwość w życiu pubicznym, Kraków: UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
46. Promotio doctoris honoris causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Reverendissimus professor Wendelin Knoch, Kraków: UJPJII 2012.[więcej informacji]
Równość w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczne aspekty demokracji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Autentyczność w życiu publicznym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie 2011.[więcej informacji]
Kłamstwo w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolność i władza w życiu publicznym, Kraków: WN PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Demokratyczne państwo prawa i jego znaczenie dla człowieka w myśli Ernsta-Wolfganga Boeckenfoerde, Kraków: WN PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Troubelsome incomres: Denizens [w:] Civic Education in the context of migration. Politische Bildung im Kontext der Migration: Uniwersytet Jagielloński 2018, s. 123-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konsument w przestrzeni świata konsumpcji 2018, s. 240-251. [więcej informacji]
Troubles with philosophy and ethiscs education in Polish schools [w:] Ethical thinking pas t &present, Contemporary ethics / Eticke myslenie minulosti a sucasnosti. Etika sucasnosti: Presovska Univerzita v Presove 2017, s. 337-347. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The colaps of the public sphere, [w:] Ethical aspects of contemporary scientific research: Kud Apokalipsa a Ceri – Sk 2017, s. 194-203. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kobieta – konsumentka. Kim jest, kim chce być i kim nie może być konsumentka [w:] Etyka - społeczeństwo - rodzina: Uniwersytet Rzeszowski 2016, s. 225-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca ako rozhovor a spolupraca (The work as a conversation and cooperation) [w:] (META) FILOZOFIA – PRAX: Slovenské filozofické združenie pri SAV 2016, s. 402-407. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
My Enemy - The Best Opportunity to Build One's Own Identity. Carl Schmitt Again [w:] TRANSREGIONAL VERSUS NATIONAL PERSPECTIVES ON CONTEMPORARY CENTRAL, EUROPEAN HISTORY Studies on the Building of Nation-States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century: ibidem-Verlag Stuttgart 2016, s. 105-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
PRÁCA AKO ROZHOVOR A SPOLUPRÁCA (THE WORK AS A CONVERSATION AND COOPERATION) [w:] „(META)FILOZOFIA – PRAX: SFZ 2016, s. 402-407. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Język w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kilka uwag o zmianach, [w:] Szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2015, s. 169-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dobry konsument – zły obywatel? [w:] Etyka i dobro: UP 2015, s. 213-221. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartości w świecie konsumpcji. Porównanie poziomu rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego w Polsce i na Słowacji [w:] Filozofia w praktyce: UMCS 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Deti – spotrebitelia v svete spotreby [w:] Fyzika a etika IX. Etika a vyskum v vesmiru, Nitra: UKF 2015, s. 120-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chciwość w świecie konsumpcji: wada czy zaleta? [w:] Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2014, s. 83-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność konsumenta w świecie konsumpcji [w:] Społeczna odpowiedzialnośc gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Lublin: KUL 2014, s. 149-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nove hodnoty v magickom svete konzumpcie [w:] Fyzika a etika VIII. Veda ako kulturny fenomen, Nitra: UKF 2013, s. 283-2891. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe wymagania wobec pracownika w kulturze nowego kapitalizmu [w:] Fyzika a etika VII. Vesmir – priroda – clovek, Nitra: UKF 2013, s. 81-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowa jakość życia w społeczeństwie konsumpcyjnym [w:] Fyzika a etika VIII. Veda ako kulturny fenomen, Nitra: UKF 2013, s. 292-302. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka fachowca i jego kłopoty w świecie konsumpcji [w:] Profesijna etika – minulost a pritomnost, Presov: FF PU 2012, s. 31-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reklama i społeczeństwo konsumpcyjne : nowy wyzysk w ujęciu Jeana Baudrillarda [w:] Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do celu, Tarnów: Biblios 2012, s. 335-348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mass media - nieświadomi współpracownicy terroryzmu : przestroga Jeana Baudrillarda [w:] Dobro w mediach, Tarnów: Biblios 2012, s. 131-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Demokracja, massmedia i gra wartościami [w:] Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, Kraków: Akademia Ignatianum: Akademia Ignatianum 2011, s. 333-348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Granice współczesnej demokracji. Krytyka Ursa Marti i Jacquesa Ranciere [w:] Filozofia polityczna po roku 1989. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Kraków: WUJ 2011, s. 253-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Natura ludzka a kształt państwa i prawa stanowionego w ujęciu myślicieli Kwartetu Weimarskiego [w:] Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, Kraków: WAM 2010, s. 373-406. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Państwo jako dobro wspólne w ujęciu Rudolfa Smenda i Hermanna Hellera [w:] Dobro wspólne, Kraków: WN UP 2010, s. 331-340. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O różnicy w rozumieniu pojęcia prawa w Europie i w Japonii, [w:] Egzystencja i Kultura, Kraków: WAM 2010, s. 175-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nie prawda I kłamstwo w życiu moralnym i duchowym. Analizy inspirowane dociekaniami Wojciecha Chudego [w:] Prawda w życiu moralnym i duchowym, Kraków: Instytut Wydawniczy Maximum 2009, s. 155-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolność wartości w demokracji [w:] Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy, Poznań: UAM 2009, s. 181-191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozumienie praw podstawowych w myśli weimarskiej: Rudolf Smend i Hermann Heller [w:] Etyczne wymiary praw człowieka, Warszawa: UKSW 2009, s. 151-163. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność człowieka a demokratyczny system władzy [w:] „Ku rozumieniu godności człowieka”, Kraków: WN PAT 2008, s. 191-224. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Państwo integracji a wolność jednostki [w:] Wolność i władza w życiu publicznym, Kraków: WN PAT 2008, s. 41-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Negocjacje vers. dyskusja. Demokratyczne współzawodnictwo w polityce a idee Carla Schmitta [w:] Medzi modernou a postmodernou IV. Sutazivost ako kulturotvorny fenomen – limity efektivity”, Presov: FF PU 2008, s. 212-219. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność człowieka a demokratyczny system władzy [w:] „Ku rozumieniu godności człowieka”, Kraków: WN PAT 2008, s. 191-224. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne spory o etyczne podstawy demokracji (zarys zagadnienia) [w:] „Moralka a sucasnost”, Presov: FF PU Presov 2008, s. 69-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Demokracja wobec prawdy [w:] „Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne"., Katowice: Akademia Ekonomiczna 2008, s. 173-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ułudy demokracji [w:] „Odczarowania. Człowieka w społeczeństwie”, Kraków: WSFP Ignatianum WAM 2008, s. 15-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Typy sprawiedliwości a funkcjonowanie demokratycznego państwa [w:] „Czy sprawiedliwość jest możliwa?”, Kraków: Impuls 2008, s. 25-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy etyki politycznej Tadeusza Ślipko [w:] „Filozofia a slovanske myslenskove dedicstvo: osobnosti, problemy, inspiracje”, Bratysława: Iris 2008, s. 257-264. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obywatel w demokracji agonistycznej. Chantal Mouffe i paradoks demokracji [w:] „Człowiek w społeczeństwie. Społeczeństwo, kultura, moralność”, Bielsko-Biała: ATH 2008, s. 139-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Demokracja to „trud codzienny” a nie „wielka obietnica”. Joseph Ratzinger o demokracji [w:] „W kręgu teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”, Opole: UO 2008, s. 151-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Zabawa jako wartość [w:] Kultura i wartości 2018, s. 53-69. [więcej informacji]
New politics of paradise in the world of precariat [w:] European Journal of Science and Theology 2018, s. 41-48. [więcej informacji]
Konsumpcjonizm jako błąd mentalny [w:] Logos i ethos 2017, s. 135-147. [więcej informacji]
Kultura bezkrytycznych potakiwaczy [w:] Lingua ac Communitas 2017, s. 31-43. [więcej informacji]
The female consumer, who she is, who she wants to be and who she cannot be as a consumer [w:] Humanities and Social Sciences 2016, s. 203-213. [więcej informacji]
Moral education and development in Poland after 1989 [w:] Ethics & Bioethics 2016, s. 69-77. [więcej informacji]
Nienawiść - ważna zmienna życia publicznego [w:] Kultura i wartości 2016, s. 53-68. [więcej informacji]
Demokracja wobec zysku. Zysk jako możliwe zagrożenie demokracji [w:] Filo-Sofija 2016, s. 71-60. [więcej informacji]
The promotion of the infantilism ethos in the society of consumption. [w:] Ethics & Bioethics, 5(1-2), 2015, s. 59-66. [więcej informacji]
Values in comsumption society. A comparison of consumption society in Poland and in Slovakia [w:] European Scientific Journal July 2015 /SPECIAL/ edition, SPECIAL/ edition 2015, s. 110-117. [więcej informacji]
Wpływ wartości świata konsumpcji na sferę publiczną [w:] Filo-Sofija 2015, s. 105-114. [więcej informacji]
New quality of life in a consumer society, Georg Ritzer, Benjamin Barber and the magical world of consumption. [w:] Humanities and Social Sciences 2015, s. 83-90. [więcej informacji]
Zbywatele, prekariusze i praca w świecie konsumpcji [w:] Fi l o – S o f i j a 2015, s. 205-217. [więcej informacji]
Praca jako źródło szczęścia i radości w społeczeństwie konsumpcyjnym [w:] Racjonalia 2015, s. 107-118. [więcej informacji]
O pracy bogatych i biednych w społeczeństwie konsumpcyjnym [w:] Lingua ac communitas 2015, s. 191-200. [więcej informacji]
Prawa człowieka w magicznym świecie konsumpcji [w:] Rocznik Filozoficzny Ignatianum, zeszyt 2, tom. XX 2014, s. 23-47. [więcej informacji]
Język a państwo – możliwość skonstruowania państwa na podstawie języka w oparciu o teorie Karla Mannheima [w:] Dialogikon. Parerga z logiki praktycznej, tom. XVI 2013, s. 161-174. [więcej informacji]
Teaching ethics in Polish schools: Some reflections on the Core Curriculum for Ethics [w:] Ethics & Bioethics (in Central Europe), vol. 2 (1-2) 2012, s. 101-109. [więcej informacji]
O „in vitro” od innej strony. Głos w dyskusji. [w:] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, tom. XV 2009, s. 91-99. [więcej informacji]
Plotkujące społeczeństwo. Wady i zalety życia z plotką [w:] Melee, nr. 4 (4/2008) 2008, s. 21-29. [więcej informacji]
Sprawozdanie z niemiecko – francuskiej szkoły letniej dla młodych naukowców [w:] „Ruch Filozoficzny”, tom LXV, numer 1 2008, s. 31-34. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Problemy współczesnych społeczeństw; [nr projektu:] 501-10-020067

-Praca jako rozmowa i współpraca; [nr projektu:] 501-10-020057

-Społeczeństwo świata konsumpcji; [nr projektu:] 501-10-020048

-Filozofia w świecie konsumpcji; [nr projektu:] 501-10-020045

-Konsumpcjonizm; [nr projektu:] 501-10-020006

-Religijność i jej ewolucje; [nr projektu:]

-Filozofia państwa, prawa i społeczeństwa; [nr projektu:] 120900001

-Elementy filozofii państwa i etyki politycznej Wielkiej Czwórki Weimarskiej; [nr projektu:] 220902

Wygłoszone referaty:

- SPOŁECZEŃSTWO KONSUMPCJI I CNOTY ODWRÓCONE; [podczas konferencji:] 11 Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] KUL, Lublin, 2019-11-29

- Escape from the World of Consumption; [podczas konferencji:] Philosophy and Nature [miejsce konferencji:] Pristina, Kosowo, 2019-11-21

- Zodpovednost' vo svete sportreby (Odpowiedzialność w świecie konsumpcji); [podczas konferencji:] Płynna odpowiedzialność (Tekuta zodpovednost' na Slovensku) [miejsce konferencji:] Uniwersytet Trnawski, Trnawa, Słowacja, 2019-09-30

- An Inverted World - on Smaller Virtues in the World of Consumption; [podczas konferencji:] The whole in fragment. Sacramental versus contractual logic. [miejsce konferencji:] Granada, Hiszpania, 23-30.06.19 IFES, 2019-06-25

- Die Rezeption der politischen ind konstitutionellen Denkens von Ernst-Wolfgang Bockenforde in Polen; [podczas konferencji:] Die Rezeption der Werke Ernst-Wolfgang Böckenförde in vergleichender Perspektive [miejsce konferencji:] Getynga (Niemcy) Georg-August-Universität Göttingen, 2019-02-14

- Überfluss, Überdruss, Hass und Narziss; [podczas konferencji:] Pluralismus und interdisziplinäre Perspektiven - Philosophische Untersuchungen in einer sich rasch verändernden Welt [miejsce konferencji:] Graz, Austria, Karl-Franzens-Universität Graz, 2018-11-16

- An Attempt to Overcome the World of Consumerism?; [podczas konferencji:] Economy of desire. Beyond Secular Faith [miejsce konferencji:] Granada, Hiszpania, 21-25.06.18 IFES, 2018-06-21

- Skutki zaufania konsumenta do mediów w świecie konsumpcji; [podczas konferencji:] XI KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW ZAUFANIE W MEDIACH ZAUFANIE DO MEDIÓW [miejsce konferencji:] UPJPII, Kraków, 2018-02-25

- Konsument jako obywatel; [podczas konferencji:] Konferencja Człowiek podmiot osoba [miejsce konferencji:] PTF oddział w Rzeszowie, Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2017-12-14

- Zabawa jako wartość; [podczas konferencji:] Kryzys wartości [miejsce konferencji:] UMCS Lublin, 2017-11-09

- Moralność konsumenta; [podczas konferencji:] X Konferencja z cyklu Etyka i życie publiczne pt.: "Prawo i moralność w życiu publicznym” [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2017-10-24

- Precarians and the modern utopia; [podczas konferencji:] International Scientific Conference: PHYSICS, TECHNOLOGY, ETHICS pt.: Global and Local Challenges of the Interaction of Natural and Human Sciences [miejsce konferencji:] University of Žilina in Žilina, Słowcja, 2017-09-22

- New policy of paradise in the world of precariat; [podczas konferencji:] ISME (International Society for MacIntyrean Enquiry) 2017 Conference, On utopia today and reasonable hopes [miejsce konferencji:] Université Paris Ouest Nanterre, Paryż, Francja, 2017-07-04

- Kłopotliwi ale potrzebni przyjezdni: zbywatele; [podczas konferencji:] Edukacja obywatelska dorosłych wobec migracji. Doświadczenia Polski, Niemiec i Ukrainy [miejsce konferencji:] Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2017-06-01

- Kultura bezkrytyczny potakiwaczy; [podczas konferencji:] Sprawności moralne w wychowaniu [miejsce konferencji:] Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny, Szczecin, 2017-03-22

- Rzetelność w świecie konsumpcji; [podczas konferencji:] Etyka i życie publiczne: Uczciwość i rzetelność [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-27

- The collapse of the public sphere; [podczas konferencji:] International scientific conference PHYSICS, TECHNOLOGY, ETHICS: Ethical Aspects of Development and Application of New Technologies in the Context of Globalization [miejsce konferencji:] Żilina, Słowacja, 2016-09-07

- Demokracja wobec zysku. Zysk jako możliwe zagrożenie demokracji; [podczas konferencji:] III Ogólnopolskie forum filozoficzne. Demokracja – praworządność – sprawiedliwość [miejsce konferencji:] Ciążeń, 2016-07-02

- Odpowiedzialność w świecie pracy prekariuszy; [podczas konferencji:] IX Forum etyczne. Etyka i odpowiedzialność [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-23

- Sfera publiczna a media; [podczas konferencji:] Etyka mediów - etyczność w mediach [miejsce konferencji:] UPJPII, Kraków, 2016-05-19

- Sfera publiczna w mediach; [podczas konferencji:] IX konferencja „Etyka i media”. [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-18

- Kłopoty z nauczaniem filozofii i etyki w polskiej szkole; [podczas konferencji:] ETIKA V ŠKOLE – MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2016-05-11

- Umiar jako wróg konsumpcjonizmu; [podczas konferencji:] Umiar i rozsądek w sferze społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-27

- O pracy bogatych i biednych w społeczeństwie konsumpcyjnym; [podczas konferencji:] IX Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] UAM, Poznań, 2016-04-12

- Jak obojętność zabija solidarność; [podczas konferencji:] VIII Konferencja z cyklu „Etyka i życie publiczne”, temat wiodący: Obojętność i wrażliwość a życie publiczne”, [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-27

- Práca ako rozhovor a spolupráca.; [podczas konferencji:] V. slovenský filozofický kongres: (META)FILOZOFIA – PRAX [miejsce konferencji:] Bratysława, 2015-10-22

- My enemy – the best opportunity tu build one’s own identity. Carl Schmitt again,; [podczas konferencji:] National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918-1948 [miejsce konferencji:] Brno, Czechy, 2015-06-30

- Kobieta – konsumentka. Kim jest, kim chce być i kim nie może być konsumentka; [podczas konferencji:] MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Etyka- Rodzina – Społeczeństwo [miejsce konferencji:] Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2015-05-20

- VALUES IN CONSUMPTION SOCIETY. A COMPARISON OF CONSUMPTION SOCIETY IN POLAND AND IN SLOVAKIA,; [podczas konferencji:] 3rd MEDITERRANEAN INTERDISCIPLINARY FORUM ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES [miejsce konferencji:] Institute of Catalan Studies, Barcelona, Hiszpania, 2015-05-18

- Praca jako źródło szczęścia i radości; [podczas konferencji:] Szczęście i radość w relacjach społecznych [miejsce konferencji:] WF UPJPII, Kraków, 2015-04-22

- Dobry konsument – zły obywatel?; [podczas konferencji:] Racjonalizacje zła w epoce globalizacji [miejsce konferencji:] UAM, Poznań, 2015-04-10

- Wartości świata konsumpcji a hierarchia wartości młodych ludzi w Polsce i na Słowacji; [podczas konferencji:] Praktyczne aplikacje filozofii [miejsce konferencji:] Lublin, 2015-03-26

- Dzieci jako konsumenci w świecie konsumpcji; [podczas konferencji:] Fyzika a etyka IX [miejsce konferencji:] Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitra, Słowacja, 2014-11-24

- Nienawiść – ważna zmienna życia publicznego; [podczas konferencji:] VII Konferencja z cyklu Etyka i życie publiczne, pt. Nienawiść a życie publiczne [miejsce konferencji:] Kraków, WF UPJPII, 2014-10-27

- Demokracja, podatki i konsumpcjonizm; [podczas konferencji:] Moralność podatkowa 2240 [miejsce konferencji:] Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, Kraków., 2014-10-09

- Dobry konsument – zły obywatel; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowe Forum Etyczne: Współczesne oblicza dobra [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2014-06-24

- Wpływ wartości świata konsumpcji na sferę publiczną; [podczas konferencji:] Aksjologie Sfery publicznej. II Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne [miejsce konferencji:] Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ciążeń, 2014-06-07

- Etika v svete korporaci; [podczas konferencji:] Perspektivy profesijnej etiky [miejsce konferencji:] Vysne Ruzbachy, Słowacja, 2014-05-21

- Możliwośc dialogu w świecie konsumpcji; [podczas konferencji:] VIII Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Dialog w mediach - media w dialogu [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-15

- Język społeczeństwa konsumpcyjnego; [podczas konferencji:] Dokąd nas prowadzą słowa [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2014-03-27

- Dobro w społeczeństwie; [podczas konferencji:] Podium etyczne [miejsce konferencji:] Kraków, Ignatianum, 2013-11-22

- Werte der magischen Konsumwelt; [podczas konferencji:] XII Conference European Culutre [miejsce konferencji:] Barcelona, Hiszpania, 2013-10-25

- Nowe wartości świata konsumpcji; [podczas konferencji:] VII Konferencja Energia – Ekologia – Etyka [miejsce konferencji:] Kraków, AGH, 2013-05-24

- A promotion of the ethos of infantilism in the consumer society; [podczas konferencji:] ETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI SÚČASNÉ ETICKÉ TEÓRIE ETHICAL THINKING – PAST AND PRESENT CONTEMPORARY ETHICAL THEORIES [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2013-05-22

- Mądrości i wartości etyczno – społeczne przekazywane przez wybrane reklamy.; [podczas konferencji:] VIIMIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ETYKI MEDIÓW ROZUMIEĆ MEDIA – MĄDROŚĆ W MEDIACH? [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-17

- Nove hodnoty w magickom svete konsumpcie podla Georga Ritzera a Jeana Baudrillarda; [podczas konferencji:] FYZIKA A ETIKA VII;I Veda ako kultúrny fenomén [miejsce konferencji:] Smolenice, Słowacja, 2013-04-11

- Chciwość motorem konsumpcji; [podczas konferencji:] V Konferencja „Etyka i życie publiczne” temat: Oblicza chciwości a życie publiczne”, [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2012-10-23

- Odpowiedzialność konsumenta w świecie konsumpcji; [podczas konferencji:] Społeczna odpowiedzialność gospodarki [miejsce konferencji:] KUL, Lublin, 2012-10-16

- Etyka fachowca i jego kłopoty w świecie konsumpcji; [podczas konferencji:] Professional ethics past and present [miejsce konferencji:] Horny Smokovec, Słowacja, 2012-09-17

- Nowe wymagania wobec pracownika w kulturze nowego kapitalizmu; [podczas konferencji:] Fyzika a etika VII, Vesmir, priroda, clovek [miejsce konferencji:] Nitra, 2012-06-21

- Netykieta jako zbiór wartości i zasad postępowania w świecie cyfrowym; [podczas konferencji:] VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, Wartości w mediach - wartość mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-06-01

- Świat konsumpcji i "nowe wartości"; [podczas konferencji:] DEJINY ETICKÉHO MYSLENIA NA SLOVENSKU III. (19.– 20. STOROČIE) [miejsce konferencji:] KATEDRA ETIKY Inštitútu filozofie a etiky FF PU v Prešove, Słowacja, 2012-05-09

- Czego uczą lekcje etyki? Refleksja nad podstawą programową etyki; [podczas konferencji:] Výučba etiky a bioetiky [miejsce konferencji:] Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická Fakulta, UNESCO Chair in Bioethic, Inštitút Filozofie a Etiky v Presové, Słowacja, 2012-02-01

- Konsument jako zaangażowana jednostka; [podczas konferencji:] Rozum i zaangażowanie [miejsce konferencji:] Uniwersytet Rzeszowski Zakład Antropologii Kulturowej Instytutu Socjologii oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Rzeszowie, 2011-11-24

- Przyczyny nieobecności myśli św. Augustyna w nowożytnej refleksji politycznej Niemiec; [podczas konferencji:] Colloquium Augustianom Teologia Polityczna Św. Augustyna [miejsce konferencji:] Kolegium Ojców Augustianów w Krakowie, 2011-11-23

- Równość spoiwem demokratycznego państwa; [podczas konferencji:] IV Konferencja z cyklu Etyka i Życie publiczne, pt: Równość i życie publiczne [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2011-10-26

- New quality of life in consumer society; [podczas konferencji:] 6. Medzinarodna Konferencja Fyzika a etika [miejsce konferencji:] Katedra fyziky, Fakulta prirodnych vied, Univerzita Konstantina Filozofia v Nitre, Nitra – Stara Lesna, SŁowacja, 2011-06-30

- Reklama i społeczeństwo konsumpcyjne. Nowy wyzysk w ujęciu Jeana Baudrillarda; [podczas konferencji:] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, Odpowiedzialność w Mediach, Odpowiedzialność Mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-19

- Prawa człowieka w magicznym świecie konsumpcji; [podczas konferencji:] Prawa Człowieka a problematyka aksjologiczna [miejsce konferencji:] UKSW Warszawa, 2011-05-12

- Autentyczna demokracja; [podczas konferencji:] 6. III Konferencja z cyklu „Etyka i życie publiczne” pt.: „Autentyczność w życiu publicznym”, organizator: Katedra Etyki UPJPII, [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-20

- Granice współczesnej demokracji, Krytyka Jacquesa Ranciere i Ursa Marti; [podczas konferencji:] 5. Filozofia polityki po roku 1989 w Polsce i na świecie, UJ, [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-09-24

- Equality and democratic state: equality as a basis of actual inequality; [podczas konferencji:] 4. Central-European Ethos Or Local Traditions: Equality, Justice, 07.06-08.06.2010, Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii, Katowice [miejsce konferencji:] Katwocie, 2010-06-08

- Medien – unbewusste Mitarbeiter des Terrorismus?; [podczas konferencji:] 3. 15. Internationale Europakonferenz, „Medien – Ethik – Gewalt. Neue Perspektiven”, Organizator: EALIZ (Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Krems a.d. Donau / Wien), Technische Universitaet Wiedeń, [miejsce konferencji:] Wiedeń, 2010-05-18

- Media – nieświadomi współpracownicy zła. Oskarżenie Jeana Baudrillarda; [podczas konferencji:] 2. IV Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie pt.: „Dobro w mediach – dobro mediów”, [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-14

- Wolność wartości versus samowola wartości. Nieunikniony konflikt?,; [podczas konferencji:] 1. 14. Międzynarodowa Konferencja Europejska: „Przyszłość Europy a problem z wartościami” (Die Zunkuft Europa und das Problem mit den Werten), [miejsce konferencji:] Katowice, 2010-04-12

- Państwo w którym obywatele kłamią; [podczas konferencji:] 5. II konferencja z cyklu „Etyka i życie publiczne”, temat przewodni: „Kłamstwo a życie publiczne" [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-20

- Państwo jako dobro wspólne w myśli Rudolfa Smenda i Hermanna Hellera; [podczas konferencji:] V Forum Etyczne „Etyka i dobro wspólne" [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-06-24

- Prawda w demokracji formalnej; [podczas konferencji:] 3. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów. Prawda w mediach – między ideałem a iluzją [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-14

- Rozumienie praw podstawowych w myśli weimarskiej; [podczas konferencji:] Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w Europie Środkowo – Wschodniej w II połowie XX w., Sekcja Etyki Instytutu Filozofii UKSW [miejsce konferencji:] Warszawa, 2009-05-13

- Wartość konfliktu w koncepcji państwa Hermanna Hellera; [podczas konferencji:] Przemiany w nauce, filozofii, kulturze i moralności. Historia – współczesność – perspektywy [miejsce konferencji:] Międzybrodzie Żywieckie, 2009-05-05

- Państwo integracji a wolność jednostki; [podczas konferencji:] 8. I Konferencja z cyklu: Etyka w życiu publicznym, temat wiodący: „Wolność i władza w życiu publicznym” [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-18

- Wolność wartości w demokracji; [podczas konferencji:] I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji ks. bp. Jana Tyrawy i Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Konstantego Dombrowicza : „Co się dzieje z wartościami? Próby diagnozy” [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2008-11-05

- Istota państwa według wielkiej czwórki weimarskiej: Carl Schmitt, Hans Kelsen, Rudolf Smend, Hermann Heller; [podczas konferencji:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-09-19

- Nieprawda i kłamstwo w życiu moralnym i duchowym. Analizy inspirowane myślą Wojciecha Chudego; [podczas konferencji:] IV Forum Etyczne: Prawda w życiu moralnym i duchowym. [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-06-25

- O wolności u kard. J. Ratzingera i Benedykta XVI; [podczas konferencji:] Czy da się żyć bez nadziei? Wokół Encykliki Benedykta XVI Spe salvi [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-04-22

- Elementy filozofii politycznej ks. prof. Tadeusza Ślipko”.; [podczas konferencji:] „Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpiracie”, [miejsce konferencji:] Smolenice Bratysława, Słowacja, 2008-04-15

- Negocjacje vers. dyskusja. Demokratyczne współzawodnictwo w polityce a idee Carla Schmitta; [podczas konferencji:] Medzi modernou a postmodernou IV. Súťaživosť ako kultúrotvorný fenomén – limity efektivity [miejsce konferencji:] Presov, Slowacja, 2008-02-13