Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Barbara Ciciora-Czwórnóg

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: barbara.ciciora@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej

Dyżur:
Środa, 14.00 - 14.45 (Sukiennice)

Curriculum Vitae:

2012 – członek zarządu Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Kraków, Sekcja Sztuki Nowoczesnej

2011 – stypendium badawcze Institut national d’histoire de l’art w Paryżu

2011 – praca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

2010 – kierownik projektu Muzeum Narodowego w Krakowie „Modernizacja galerii stałych MNK” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2009 - 2010 – kierownik Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Krakowie; główne zadanie – dokończenie prac nad otwarciem Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

2009 – obrona rozprawy doktorskiej „Matejko a średniowiecze. Zainteresowania – inspiracje – realizacje” napisanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008 - 2010 – współautor koncepcji scenariusza i współkurator Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach wraz z dr Aleksandrą Krypczyk

2007 – realizacja międzynarodowego projektu Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku (projekt obejmował 3 wystawy: Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo XIX wieku – w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Matejko w Monach

2007 – stypendium badawcze Polskiej Akademii Umiejętności im. Zdziarskiej-Zaleskiej w Bibliotece Polskiej w Paryżu

2005 – raport dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat wartości artystycznej zbiorów zgromadzonych w Muzeum Pamiątek po Janie Matejce – Koryznówka w Nowym Wiśniczu

2004 – kurator wystawy „Drzeworyty Jana Matejki“; Dom Jana Matejki, marzec – sierpień 2004

2004 - 2012 – skarbnik Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polonia

2004 - 2007 – realizacja grantu promotorskiego prowadzonego przez prof. dra hab. Wojciecha Bałusa, opiekuna pracy doktorskiej pt. „Matejko a średniowiecze. Zainteresowania – inspiracje – realizacje”; w ramach grantu kwerendy: --- w Polsce (Warszawa: Muzeum Narodowe i Z

2003 – nominacja na adiunkta w Muzeum Narodowym w Krakowie

2003 – staż muzealny w Neue Pinakothek w Monachium w ramach „Niemiecko-polskiego programu wymiany dla kadry naukowej muzeów“; program zorganizowany przez fundację Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

2003 – członkostwo w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Oddział Kraków

2001 – kurator wystawy „Matejko a średniowiecze”, Dom Jana Matejki, październik 2001 – styczeń 2002; autor katalogu

2001 – stypendium badawcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach współpracy z rządem Wspólnoty Flamandzkiej; Gandawa, Universitet Gent, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte

1998 – praca Muzeum Narodowym w Krakowie

1996 - 1998 – przewodnicząca Komisji Ekonomicznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

1993 - 1998 – studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki ''Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965'', Dziekanowice - Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec – czerwiec 2007, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matejko a średniowiecze. Katalog wystawy, październik 2001-styczeń 2002, Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom Jana Matejki, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

La question du "genre historique" dans la peinture d'histoire polonaise entre 1830 et 1860 [w:] L'invention du passé. Histoires de coeur et d'épée en Europe, 1802-1850: HAZAN 2014, s. 228-237. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Leonard Jana Matejki Początki krakowskich witraży [w:] Witraż w architekturze – architektura na witrażu. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polonia i Muzeum Architektury we Wrocławiu w dniach 17-18 października 2003, Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży 2011, s. 46-55. [więcej informacji]
The Influence of Munich History Painting on Jan Matejko [w:] European History Painting in the 19-th Century. Mutual connections - commom Themes - differences, Kraków: Universitas 2010, s. 177-195. [więcej informacji]
Związki malarstwa Henryka Siemiradzkiego z malarstwem europejskim na przykładzie obrazu ''Pochodnie Nerona'' [w:] Творча постать Г. Семирадського у контексті вітчизняної та світової культури. Збірник наукових праць Другої Міжнародної науково-практичної конференцїїї, Харків, 21-22 листопада 2008 року, Харків: Спецвипуск: ВІСНИК Харківської державної академїї дизайну і Мистецтв 2009, s. 150-175. [więcej informacji]
Die Muenchner Geschichtsmalerei des 19. Jahrhunderts [w:] Die Meister Matejkos, Grottgers, der Gebrueder Gierymski... Muenchner Geschichtsmalerei des 19. Jahrhunderts. Ausstellung im Nationalmuseum in Krakau, Maerz - Juni 2007 und den Museen der Stadt Bamberg, Juni - September 2007, Krakau: Muzeum Narodowe w Krakowie 2007, s. 39-71. [więcej informacji]
Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku [w:] Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec – czerwiec 2007, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2007, s. 39-71. [więcej informacji]
Rzeźby Matki Boskiej oraz śś. Katarzyny i Małgorzaty [w:] Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2007, s. 401-414. [więcej informacji]
Malarstwo historyczne profesorów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium [w:] Malarze polscy w Monachium. Studia i szkice, Materiały z sesji naukowej, Suwałki: Muzeum Okręgowe w Suwałkach 2007, s. 27-41. [więcej informacji]
Fascynacje Jana Matejki postacią Wita Stwosza [w:] Wokół Wita Stwosza. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2006, s. 358-369. [więcej informacji]
Historia kamienicy Matejków [w:] 100 lat Domu Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2004, s. 8-34. [więcej informacji]
Dziewica Orleańska. Rola rekwizytu w warsztacie artystycznym Jana Matejki [w:] Materiały II seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin 9-10 listopada 2001, Poznań 2003, s. 55-65. [więcej informacji]
Historia domu Jana Matejki w Krakowie [w:] Pracownia i dom artysty XIX i XX wieku. Mitologia i rzeczywistość. Materiały z konferencji Instytutu Historii Sztuki UW oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie 25 i 26 kwietnia 2002 r., Warszawa: Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 2002, s. 83-97. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Recenzja wystawy Słony chleb, 14.10-7.12.2016 [w:] Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce 2017, s. 272-285. [więcej informacji]
Der Junge Matejko in Wien [w:] Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 2014, s. 207-232. [więcej informacji]
Problemy warsztatowe twórców pierwszych krakowskich witraży na przykładzie prac Jana Matejki [w:] Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, T. XXXIV 2008, s. 27-41. [więcej informacji]
Jan Matejko in München. Ein Überblick über die Ausbildung des Künstlers [w:] Zeitenblicke – Online-Journal für die Geschichtswissenschaften, Nr 2 2006.[więcej informacji]
TEMPORE BELLI TRANSPORTATA”. Történetek késő gótikus műalkotások vándorlásáról Felső-magyarország és Pogórze között [w:] Különlenyomat a Művészettörténeti Értesítő, L 2001, s. 117-124. [więcej informacji]
Późnogotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Tarnowcu [w:] Rzeszowska Teka Konserwatorska, T. 2 2000, s. 41-57. [więcej informacji]
Rachunek Aleksandra Ziembowskiego za wykonanie kopii przedmiotów z grobu Kazimierza Wielkiego [w:] Studia Waweliana, T. IX/X 2000, s. 218-220. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- The Feast of Piast – Romantic and National Reception of a Medieval Myth; [podczas konferencji:] Food, Feast & Famine (International Medieval Congress) [miejsce konferencji:] University of Leeds, 2016-07-05

- Ikonografia chrztu Polski na tle poussinowskiej ''cosa mentale'' i rozwoju malarstwa historycznego w XVIII i XIX wieku; [podczas konferencji:] Spór o początki państwa polskiego. Historiografia–tradycja–mit–propaganda [miejsce konferencji:] Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015-04-17

- Reception of Paul Delaroche and his Paintings among Polish in the 19th Century against the Background of French and European Reception of his Œuvre; [podczas konferencji:] L'Histoire mise en scène. Représentations du pasé et construction des identités dans l'art du XIXe siècle [miejsce konferencji:] Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2014-06-13