Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Aleksandra Brzemia-Bonarek

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – adiunkt

Email: aleksandra.brzemia-bonarek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Kanonicznego Prawa Procesowego
- Wydział Prawa Kanonicznego - Koordynator publikacji naukowych

Curriculum Vitae:

2014 – adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Wydział Prawa Kanonicznego UPJP2 w Krakowie

2013 – adiunkt w Katedrze Sakramentologii Wydziału Teologicznego UPJP2 w Krakowie

2011 - 2013 – asystent w Katedrze Sakramentologii, Wydział Teologiczny, UPJP2 w Krakowie

2010 – obrońca wezła przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie

2008 - 2011 – dydaktyk w Instytucie Prawa Kanonicznego PAT ( obecnie UPJP2) w Krakowie

2006 – doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego UKSW w Warszawie

2006 - 2010 – adwokat zatwierdzony przy Sądach Metropolitalnych w Krakowie i Katowicach

2002 – magister prawa UKSW w Warszawie

2001 – magister prawa kanonicznego, UKSW w Warszawie

Działalność pozanaukowa:

2018 – Wraz z mężem Piotrem mianowana członkiem Dykasterii ds Świeckich, Rodziny i Życia http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/il-dicastero/membri-e-consultori.html

2010 – Obrońca węzła w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie małżeńskim, Katowice: św. Jacka 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Rozeznanie w sądzie kościelnym. [w:] Rozeznanie. Przeszłosć, teraźniejszość, przyszłość.: Scriptum, Wydawnictwo UPJP2 2019, s. 321-357. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Can a mentally disabled person be a sponsor? [w:] Word Youth Day 2016 Krakow. The School of Faith and Humanity 2018, s. 293-306. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Una persona con disabilità puó essre scelta come padrino? [w:] Munus Sanctificandi. Reflections on the IV Book of the Code of Canon Law: Spes 2018, s. 43-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Analiza teologiczno-prawna. [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015, s. 175-200. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces dokumentalny. Kanony 1686-1688, art. 21 Ratio [w:] Praktyczny komentarz do Lsitu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus: Biblos 2015, s. 219-226. [więcej informacji]
Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej. [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015, s. 139-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bonum prolis w wyrokach coram Sobański [w:] W orbicie zasady "odpowiedzialnego rodzicielstwa". Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki., Katowice 2014, s. 117-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kanoniczny wymóg „życia zgodnego z wiarą” (kan. 874 §1, 3) rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania. [w:] Wiara a prawo: między wolnością a posłuszeństwem., Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2013, s. 127-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lepiej zapobiegać, niż sądzić. Uwagi prawnika kanonisty odnośnie do [w:] Miłość i odpowiedzialność —wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 125-138. [więcej informacji]
Objektive Wahrheit in Prozessen mit dem Klagegrund des Konsensmangels [w:] Iustitia et Iudicium Studi di diritto matrimonial e processuale canonico in onore Antonio Stankiewicz, Vatican: Libreria Edirice Vaticana 2010, s. 1795-1812. [więcej informacji]
Średniowieczne źródła naukowe dotyczące zakazu stosowania restitutio in integrum w sprawach małżeńskich - praca poglądowa [w:] Finis legis Christus - Księga pamiątkowa dedykowana ks. profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, s. 291-305. [więcej informacji]
Dowód zdobyty w sposób niegodziwy wg instrukcji Dignitas connubii [w:] Dignitas Conubii - pierwsze doświadczenia. Materiały z III ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem 11-12 czerwca 2007r, Tarnów: Biblos 2008, s. 147-155. [więcej informacji]
Pomoc sądowa między sądami państwowymi a sądami kościelnymi. Analiza prawna zagadnienia i propozycje de lege ferenda [w:] Sędzia i pasterz. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy sądowej ks. Prof. Remigiusza Sobańskiego, Katowice: Wydawnictwo św. Jacka 2007, s. 41-53. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Czy osoba niepełnosprawna intelektualnie może pełnić rolę chrzestnego? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2018, s. 3-7. [więcej informacji]
Czy osoba wyznania prawoslawnego może zostać rodzicem chrzestnym? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2018, s. 8-10. [więcej informacji]
Emigrazione economica dei giovani polacchi come fattore significativo di sfide all’interno del matrimonio e della famiglia nella perspettiva canonistica. [w:] The Person and the Challenges.The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II 2018, s. 111-120. [więcej informacji]
Zakaz lączenia stanowisk w procesie malżeńskim według art. 36 Instrukcji [w:] Ius Matrimoniale 2017, s. 61-81. [więcej informacji]
Jakie są bowiązki związane z kanonicznym wymogiem życia zgodnego z wiarą rodzicow chrzestnych i świadkóow bierzmowania? [w:] Kwartalnik Prawny Proboszcza 2017, s. 7-10. [więcej informacji]
Kim jest świadek chrzt7 i jaką pełni rolę? [w:] Kwartalnik Prawny Probszcza 2017, s. 7-10. [więcej informacji]
Metody odkrycia prawdy procesowej przez sędziego w kanonicznym procesie małżeńskim. [w:] Analecta Cracoviensia 2016, s. 313-329. [więcej informacji]
Aby nie zaprzepaścić łaski, czyli kilka słów o wieku bierzmowania. [w:] Bielsko- Żywieckie Studia Teologiczne 2015, s. 55-70. [więcej informacji]
Prawidłowe przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa - głos prawnika kanonisty [w:] Przegląd Powszechny, 9 2013, s. 61-75. [więcej informacji]
UNE PREUVE OBTENUE D’UNE MANIÈRE ILLICITE SELON L’INSTRUCTION DIGNITAS CONNUBII [w:] Periodica, 102/2 2013, s. 307-315. [więcej informacji]
Some reflection about the changes in Polish marriage and family for the last 20 years – canonical perspective [w:] Dionysiana, www.stromis.ru 2012, s. 29-39. [więcej informacji]
Homoseksualizm a zdolność do zawarcia małżeństwa [w:] Przegląd Powszechny, 12/1084 2011, s. 66-74. [więcej informacji]
To nie jest konfesjonał [w:] Tygodnik Powszechny, 33/3136 2009, s. 13-13. [więcej informacji]
Prawda w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego. [w:] Prawo Kanoniczne, 3-4 2008, s. 385-391. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Harmonizacja nowych norm procesowych w sprawach małżeńskich :Mitis Iudes Dominus Iesus" z VII księgą Kodeksu Prawa Kanonicznego i Instrukcją Dignitas Conubii - zagadnienia praktyczne; [nr projektu:] 501-10-060009

-Nadużycie prawa podmiotowego przez stronę procesową w kanonicznym procesie o nieważności małżeństwa; [nr projektu:] 501-10-060002

-Odkrywanie prawdy obiektywnej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa; [nr projektu:] 11320003

Wygłoszone referaty:

- Chrzestni niepełnosprawni intelektualnie? Analiza kanoniczna.; [podczas konferencji:] Munus sanctificandi - wokół uświęcającego zadania Kościoła [miejsce konferencji:] Warszawa, UKSW, 2018-03-03

- Czy do przyjęcia sakramentu bierzmowania konieczne jest używanie rozumu?; [podczas konferencji:] Granice prawa do sakramentów. MIędzy kodeksem z 1917 roku a kodeksem z 1983 roku [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-16

- Divieto del cumulo degli uffici (DC, art 36): l'applicazione per analogia ad altre fattispecie.; [podczas konferencji:] Dignitas Connubii a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive. [miejsce konferencji:] Rzym, Papieski Uniwersytet Gregoriański, 2015-01-23

- Dopuszczalność dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do sakramentów pokuty, eucharystii i bierzmowania - spojrzenie kanonisty.; [podczas konferencji:] Metoda Montessori w Katechezie specjalnej - [miejsce konferencji:] Brenna, 2013-09-19

- Impotencja jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa w świetle prawa Kościoła katolickiego – analiza orzecznictwa Kościoła; [podczas konferencji:] Seksualność osób niepełnosprawnych [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2013-04-30

- Karta Prawa Rodziny - analiza artykułów 4-8, spojrzenie kanonisty.; [podczas konferencji:] Rodzina suwerenna” – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia [miejsce konferencji:] Brenna, 2013-04-19

- Kanoniczny wymóg „życia zgodnego z wiarą” (kan. 874 §1, 3) rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania; [podczas konferencji:] Wolność wiary a posłuszeństwo prawu [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-14

- Bonum prolis w wyrokach coram Sobański.; [podczas konferencji:] W orbicie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki [miejsce konferencji:] Katowice, 2012-10-26

- Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Współczesne przygotowanie młodych do małżeństwa z perspektywy kanonisty.; [podczas konferencji:] Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa” [miejsce konferencji:] Katowice (UŚ), 2012-04-17

- Some reflection about the changes taking place within marriages and families over the past 20 Years in Poland – canonical perspective; [podczas konferencji:] The Institution of Marriage in the Three Monoteistic Religions. [miejsce konferencji:] Constanca, Rumunia, 2011-09-11

- Dowód zdobyty w sposób niegodziwy.; [podczas konferencji:] Proces małżeński w świetle "Dignitas Connubii" - pierwsze doświadczenia [miejsce konferencji:] Gródek nad Dunajcem, 2007-06-12