Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr Robert Głuchowski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – asystent

Email: robert.gluchowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Pisma Świętego

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia z Teologii i Dziejów Kultury Religijnej (rok akademicki: 2016/17 )
- Kierownik Podyplomowe Studia z Teologii i Dziejów Kultury Religijnej (rok akademicki: 2017/18 )

Curriculum Vitae:

2014 – Asystent w Katedrze Pisma Świętego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII

2009 – Wykładowca w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym RDN Małopolska

2008 – Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki (INB KUL, Lublin)

2008 - 2014 – Wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII

2008 – Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich

2007 - 2008 – Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie

2003 - 2006 – Studia licencjackie w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie

1993 - 1999 – Filozoficzno-teologiczne studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Kościół apostolski idzie paschalna drogą Jezusa [w:] Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej: Biblos 2018, s. 123-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół apostolski kontynuuje dzieło Jezusa [w:] Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej: Biblos 2018, s. 115-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół wspólnotą misyjną [w:] Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej: Biblos 2018, s. 131-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świadectwo w mocy Ducha [w:] Duch Święty: Biblos 2017, s. 279-289. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Gdy nadszedł w końcu dzień Pięćdziesiątnicy" [w:] Duch Święty: Biblos 2017, s. 291-300. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Zaczęli mówić obcymi językami" [w:] Duch Święty: Biblos 2017, s. 301-311. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus z Nazaretu Benedykta XVI i Jezus Żyd Gezy Vermesa [w:] Jezus z Nazaretu : poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera - Benedykta XVI: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 149-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół apostolski głosi kerygmat o Jezusie [w:] Jezus Chrystus. Świadectwa: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 123-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz Boga w pismach prorockich i psalmach [w:] Bóg Ojciec: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 47-73. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zmaganie o czystość wiary w Jahwe [w:] Wierzę: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 45-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje Apostolskie [w:] Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/4), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 115-167. [więcej informacji]
Początki Kościoła w Jerozolimie (Dz 1-7) [w:] Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/1), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 115-168. [więcej informacji]
Świadkowie Słowa w Judei i Samarii (Dz 6-8) [w:] Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/2), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 95-128. [więcej informacji]
Na krańce ziemi [w:] Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/3), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 109-140. [więcej informacji]
Obraz Pawła Apostoła w Dziejach Apostolskich a w jego listach [w:] Orędzie Pawłowe – aktualne jeszce dzisiaj?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 37-50. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

„Panie, chcę pójść za Tobą” (Łk 9,51-62) [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 102-112. [więcej informacji]
„Za kogo uważają Mnie tłumy?” (Łk 9,18-24) [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 95-101. [więcej informacji]
„Kto nie nosi swego krzyża…” (Łk 14,25-33) [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 11-18. [więcej informacji]
„Był umarły” (Łk 15,1-32) [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 19-30. [więcej informacji]
„Strasznie cierpię w tym płomieniu” (Łk 16,19-31) [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 37-43. [więcej informacji]
„Gdy wszystko się skończy” (Łk 16,1-13) [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 31-36. [więcej informacji]
„Mam Ci coś powiedzieć”(Łk 7,36-8,3) [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 85-94. [więcej informacji]
„Tobie mówię wstań!” (Łk 7,1-17) [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 78-84. [więcej informacji]
“Możesz mnie oczyścić”. Uleczenie z trądu duszy (Mk 1,40-45) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 49-55. [więcej informacji]
“Aniołowie usługiwali Mu”. Odwrócić się od grzechu (Mk 1,12-15) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 55-60. [więcej informacji]
„Czyż serce nie pałało w nas?” (Łk 24,35-48) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 34-40. [więcej informacji]
“Uzdrowił wielu...”. W Jego ranach nasze zdrowie (Mk 1,29-39) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 43-48. [więcej informacji]
“Nowa jakaś nauka z mocą”. Dokonać właściwego wyboru (Mk 1,21-28) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 38-42. [więcej informacji]
„Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11-18) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 41-47. [więcej informacji]
„Błogosławieni – szczęśliwi” (Mt 5,1-12a) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 70-80. [więcej informacji]
“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili”. Miłować każdego widząc w nim Jezusa Chrystusa (Mt 25,31-46) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 108-114. [więcej informacji]
„Pokój wam”(J 20,19-31) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 24-33. [więcej informacji]
„Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest” (Mk 13,24-32) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 89-95. [więcej informacji]
„Ujrzał i uwierzył” (J 20,1-9) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 17-23. [więcej informacji]
„Tym, którzy Je przyjęli, dało moc” (J 1,1-18) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 11-17. [więcej informacji]
„I była tam Matka Jezusa” (J 2,1-12) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 28-36. [więcej informacji]
„Czuwajcie i módlcie się” (Łk 21,25-28.34-36) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 103-110. [więcej informacji]
„Jesteś królem” (J 18,33b-37) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 96-102. [więcej informacji]
„Wrzuciła wszystko, co miała” (Mk 12,38-44) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 81-88. [więcej informacji]
„Wyrzucili Go z miasta” (Łk 4,21-30) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 45-52. [więcej informacji]
„Duch Pański spoczywa na Mnie” (Łk 1,1-4; 4,14-21) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 37-44. [więcej informacji]
„On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,15-16.21-22) [w:] Krąg Biblijny 2015, s. 18-27. [więcej informacji]
“Kto ma, temu będzie dodane”. Ryzyko wiary (Mt 25,14-30) [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 102-107. [więcej informacji]
Jezus umarł i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie wieczne. Lek na śmierć (Łk 23,44-24,6) [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 89-95. [więcej informacji]
“Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny”. Być gotowym na spotkanie z Panem (Mt 25,1-13) [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 96-101. [więcej informacji]
“Kto ma, temu będzie dodane”. Ryzyko wiary (Mt 25,14-30) [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 102-107. [więcej informacji]
Hermeneutyka wiary Benedykta XVI – próba syntezy [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/1 2012, s. 3-20. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- „Jezus z Nazaretu” Benedykta XVI a „Jezus – Żyd” Gezy Vermesa; [podczas konferencji:] W kręgu „Jezusa z Nazaretu” Josepha Ratzingera – Benedykta XVI [miejsce konferencji:] Tarnów, 2014-11-13

- Hermeneutyka wiary Benedykta XVI; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Biblijne pt. Wokół Verbum Domini [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-11-24

- Obraz Pawła Apostoła w Dziejach Apostolskich a jego Listach; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum Biblijne w Tarnowie [miejsce konferencji:] Tarnów, 2008-11-13