Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: jerzy.dadaczynski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Logiki - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Filozofia (rok akademicki: 2011/12 , studia trzeciego stopnia (doktoranckie))
- Kierownik Filozofia (rok akademicki: 2012/13 , studia trzeciego stopnia (doktoranckie))

Dyżur:
czwartki 14.45-15.45 (od 27.02.2020) p. 112 Bernardyńska 3 Egzaminy: 19.02.20 g. 8.00-10.00 s. 201 Bernardyńska 3

Curriculum Vitae:

2015 – profesor nadzwyczajny UPJPII

2009 – kierownik Katedry Filozofii Logiki PAT - UPJPII

2008 – habilitacja WF PAT w Krakowie

2008 – adiunkt WF PAT w Krakowie

1998 - 1999 – stypendium w Getyndze

1994 – doktorat WF PAT w Krakowie

1990 - 1991 – stypendium IAP w Liechtensteinie

1988 - 1990 – studia doktoranckie WF KUL

1986 – licencjat z filozofii PAT Kraków

1985 – święcenia kapłańskie w Katowicach

1985 – magisterium z teologii PAT Kraków

1978 – matura IV LO w Katowicach

1978 - 1985 – studia filozoficzno-teologiczne WŚSD Kraków/Katowice

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Bernard Bolzano i idea logicyzmu, Tarnów, Kraków: Biblos, OBI 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matematyka, filozofia…, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matematyka w oczach filozofa, Tarnów, Kraków: Biblos, OBI 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia matematyki w ujęciu historycznym, Tarnów, Kraków: Biblos-OBI 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heurystyczne funkcje założeń filozoficznych w kontekście odkrycia teorii mnogości Georga Cantora, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Czy powinna nas dziwić matematyczność świata [w:] Czy Bóg stworzył liczby pierwsze? Hipoteza Riemanna a racjonalność przyrody: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu 2018, s. 103-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fritz Lettenmeyer - nieznany prekursor quasi-empiryzmu [w:] Problemy filozofii i matematyki i informatyki: Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2018, s. 23-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O niektórych (możliwych) obszarach badań teologii nauki [w:] Teologia nauki: Copernicus Center Press 2015, s. 75-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
What Kind of Logic Does Contemporary Theology Need? [w:] Logic in Theology, Kraków: Copernicus Center Press 2012, s. 39-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jakiej logiki potrzebuje współczesna teologia? [w:] VIII Kongres Teologów Polskich. Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza 2012, s. 300-316. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Grassmann’s and Veronese’s Constructivism [w:] Philosophy in Science. Methods and Applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 311-324. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka uwag o sprzecznościach w teologii i metateologii [w:] Logika i teologia, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011, s. 69-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Giuseppe Veronese a Aksjomat Myślenia Hilberta [w:] Światy Matematyki. Tworzenie czy Odkrywanie? Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Murawskiemu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010, s. 135-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cantor, Bolzano i nowy paradygmat matematyki [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: OBI – WAM 2006, s. 425-438. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Najwcześniejsze postać formalizmu Hilberta [w:] Filozofia Nauki 2019, s. 117-129. [więcej informacji]
Bernard Bolzano: pierwsze (historycznie) matematyczne ujęcie pojęcia kontinuum. Recenzja pracy:Lukas Benedikt Kraus, Der Begriff des Kontinuums bei Bernard Bolzano,Beiträge zur Bolzano-Forschung, vol.25, Academia Verlag, Sankt Augustin 2014, ss. 112 [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2018, s. 195-199. [więcej informacji]
Ontologia matematyki wczesnego Hilberta [w:] Filozofia Nauki 2018, s. 75-88. [więcej informacji]
O niektórych inspiracjach Hilbertowskiego programu formalizmu [w:] Filozofia Nauki 2018, s. 99-112. [więcej informacji]
Tendencje w podstawach matematyki na początku XX wieku według Maxime Bôchera [w:] Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 2015, s. 189-203. [więcej informacji]
Arnold Dresden (1882-1954) i teza o wielości matematyk [w:] Filozofia Nauki, 1 (85) 2014, s. 121-129. [więcej informacji]
Kilka uwag o logice teologii [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2014, s. 33-58. [więcej informacji]
Projekt if-Theology. Pomiędzy fantazmatem a rzeczywistością [w:] Logos i Ethos 2014, s. 125-136. [więcej informacji]
Giuseppe Veronesego podstawy matematyki [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 53 2013, s. 53-92. [więcej informacji]
Pojecie boskiej wiecznej teraźniejszości w kontekście matematycznej analizy niestandardowej [w:] Logos i Ethos, 34 2013, s. 31-43. [więcej informacji]
Problem racjonalności epistemologicznej i naukowości teologii w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej 'Theology Today: Perspectives, Principles and Criteria' [w:] Studia Theologiae Fundamentalis, 5 2013, s. 117-136. [więcej informacji]
Iluminacja w kontekście odkrycia teologicznego [w:] Studia Theologiae Fundamentalis, 3 2012, s. 45-59. [więcej informacji]
Arytmetyka u początku abstrakcyjnego pojmowania geometrii przez Hilberta [w:] Filozofia Nauki, 3 2012, s. 99-109. [więcej informacji]
Arnolda Dresdena (1882-1954) filozofia matematyki [w:] Logos i Ethos, 1 (30) 2011, s. 81-98. [więcej informacji]
Hosiasson-Lindenbaumowa Janina [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. I. 2011, s. 513-515. [więcej informacji]
Czy XIX-wieczna teoria mnogości (matematyka) była budowana na podstawach teologicznych? [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, LVI 2011, s. 81-98. [więcej informacji]
Dlaczego Bernard Bolzano nie wprowadził (kardynalnej) liczby nieskończonej? [w:] Kwartalnik Nauki i Techniki, 55 nr 2 2010, s. 171-187. [więcej informacji]
Niejasności związane z Bernarda Bolzana "definicją" zbioru nieskończonego [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 44 2009, s. 100-115. [więcej informacji]
Georg Cantor i idea jedności nauki [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 44 2009, s. 84-99. [więcej informacji]
Pasch Moritz [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 8 2007, s. 46-47. [więcej informacji]
Pearson Karl [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 8 2007, s. 93-94. [więcej informacji]
Metoda matematyki według B. Bolzana [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 38 2006, s. 76-113. [więcej informacji]
Opffermann Lucas [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 7 2006, s. 840-841. [więcej informacji]
Neumann von John (Janos, Johann) [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 7 2006, s. 582-584. [więcej informacji]
Matematyki filozofia [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 6 2005, s. 888-896. [więcej informacji]
Kilka uwag o metodologii teologii. Refleksje po lekturze ‘Teologii w krainie coca-coli’ J. Szymika [w:] Ateneum Kapłańskie, 145 2005, s. 527-536. [więcej informacji]
Kiesewetter Johann Gottfried Karl Christian [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 5 2004, s. 607-608. [więcej informacji]
Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 2 [w:] Studia Philosophiae Christianae, 29 2003, s. 273-302. [więcej informacji]
Ekumeniczny spacer [w:] Przegląd Powszechny, 1 2003, s. 88-92. [więcej informacji]
Hippasos z Metapontu [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 4 2003, s. 491-493. [więcej informacji]
Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 1 [w:] Studia Philosophiae Christianae, 29 2003, s. 7-42. [więcej informacji]
Matematyka XVIII wieku a Kanta filozofia matematyki [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 51 2003, s. 253-263. [więcej informacji]
Huygens (łac. Hugenius) Christiaan [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 4 2003, s. 682-684. [więcej informacji]
Howison George Holmes [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 4 2003, s. 604-605. [więcej informacji]
Modele semantyczne w dziejach matematyki [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 51 2003, s. 265-274. [więcej informacji]
Hosiasson-Lindenbaumowa Janina [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 4 2003, s. 603-604. [więcej informacji]
Składowa konceptualistyczna w przedfregowskich podstawach matematyki [w:] Studia Philosophiae Christianae, 28 2002, s. 60-68. [więcej informacji]
Czy Gottlob Frege pierwszy zdefiniował liczby naturalne? [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 50 2002, s. 241-247. [więcej informacji]
Koncepcja nieskończoności w antycznej matematyce i filozofii [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 50 2002, s. 219-239. [więcej informacji]
Pojęcie nieskończoności w matematyce [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 35 2002, s. 265-270. [więcej informacji]
Funkcje pojęcia wielkości w badaniach temporalności matematyki [w:] Studia Philosophiae Christianae, 27 2001, s. 119-137. [więcej informacji]
Filozofia matematyki Kanta w oczach młodego Bolzana [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 28/29 2001, s. 84-99. [więcej informacji]
Continuum [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 2 2001, s. 275-280. [więcej informacji]
Cantor Georg [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 2 2001, s. 31-35. [więcej informacji]
Antynomie teoriomnogościowe a powstanie klasycznych kierunków badania podstaw matematyki [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 26 2000, s. 38-58. [więcej informacji]
Akceptacja nieskończoności aktualnej u św. Augustyna [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 25 1999, s. 61-75. [więcej informacji]
Filozofia matematyki Immanuela Kanta i jej dziedzictwo [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 24 1999, s. 26-42. [więcej informacji]
Koncepcja matematyki G. Cantora a idea logicyzmu [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 22 1998, s. 15-34. [więcej informacji]
Psychologia analityczna C.G. Junga a skrajny realizm w ontologii matematyki [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 31 1998, s. 27-37. [więcej informacji]
Heurystyka teorii mnogości G. Cantora [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 45 1997, s. 101-141. [więcej informacji]
Swoistość matematyki w ujęciu Georga Cantora [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 30 1997, s. 51-82. [więcej informacji]
Elementy filozofii przyrody Georga Cantora [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 23/24 1990, s. 135-145. [więcej informacji]
Poznanie istnienia Boga według ekumenicznego katechizmu dla dorosłych ‘Neues Glaubensbuch’ [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 17 1984, s. 27-50. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Negacja; [nr projektu:] 501-10-020071

-Logika wraz z jej aplikacjami; [nr projektu:]

-Logika i jej obrzeża; [nr projektu:] 501-10-020034

-Logika i jej obrzeża; [nr projektu:]

-Kognitywistyka; [nr projektu:] 501-10-020021

-Filozofia matematyki XIX i XX wieku; [nr projektu:] 221202

Wygłoszone referaty:

- Najwcześniejsza postać formalizmu Hilberta; [podczas konferencji:] Zjazd Matematyków Polskich w 100-lecie PTM [miejsce konferencji:] Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2019-09-05

- Ontologia matematyki wczesnego Hilberta (1891-1904); [podczas konferencji:] VI Konferencja Filozofia Matematyki i Informatyki [miejsce konferencji:] Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań, 2018-10-19

- Niektóre historyczne i społeczne uwarunkowania roku '68 w Niemczech; [podczas konferencji:] Rok 1968 - 50 lat od rewolucji antropologicznej [miejsce konferencji:] UPJPII w Krakowie, 2018-06-04

- Ontologia Hilberta; [podczas konferencji:] Seminarium "Historia matematyki" Centrum Kopernika/Instytut Matematyki UJ [miejsce konferencji:] Wydział Matematyki i Informatyki UJ Kraków, 2018-04-09

- Czy powinna nas dziwić matematyczność świata?; [podczas konferencji:] Dwugłos Nauki [miejsce konferencji:] Oddział PAN Poznań, 2017-11-22

- O niektórych filozoficznych problemach podstaw matematyki; [podczas konferencji:] Seminarium "Historia matematyki" Centrum Kopernika/Instytut Matematyki UJ [miejsce konferencji:] Instytut Matematyki UJ w Krakowie, 2017-05-29

- O niektórych 'ograniczeniach' matematyki; [podczas konferencji:] Seminarium "Granice nauki" Instytut Fizyki/Instytut Filozofii UŚ Katowice [miejsce konferencji:] Instytut Filozofii UŚ Katowice, 2017-05-10

- Quasi-empiryzm F. Lettenmeyera; [podczas konferencji:] Filozofia Matematyki i Informatyki [miejsce konferencji:] Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań, 2016-12-09

- O niektórych inspiracjach dla Hilbertowskiego programu formalizmu; [podczas konferencji:] Zebranie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział we Wrocławiu [miejsce konferencji:] Instytut Filozofii Uniwersytet Wrocławski, 2013-11-12

- Pojęcie boskiej wiecznej teraźniejszości w kontekście matematycznej analizy niestandardowej; [podczas konferencji:] Logika i Teologia. IV Ogólnopolska Konferencja Internetowa [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2012-11-26

- Geneza geometrii Hilberta; [podczas konferencji:] Centrum Kopernika - Historia Matematyki [miejsce konferencji:] Instytut Matematyki UJ w Krakowie, 2012-05-14

- Arytmetyka jako jedno ze źródeł koncepcji geometrii Hilberta; [podczas konferencji:] III Konferencja Filozofia Matematyki [miejsce konferencji:] Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań, 2011-10-17

- Kilka uwag na temat racjonalności poznania teologicznego; [podczas konferencji:] Racjonalność wiary [miejsce konferencji:] UAM Poznań, 2011-05-20

- Quasi-empiryzm przed Lakatosem; [podczas konferencji:] III Kolokwium Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-26

- Jakiej logiki poitrzebuje współczesna teologia?; [podczas konferencji:] Kongres Teologów Polskich [miejsce konferencji:] UAM Poznań, 2010-09-15

- Problem sprzeczności w teologii. Jakiej logiki potrzebuje współczesna teologia?; [podczas konferencji:] Spotkania cykliczne Międzywydziałowej Komisji PAU "Fides et Ratio" [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-02-18

- Kilka uwag o sprzecznościach w teologii i metateologii; [podczas konferencji:] Logika i Teologia /konferencja internetowa/ [miejsce konferencji:] UPJP2 Kraków, 2009-11-27

- Źródła Aksjomatu Myślenia Hilberta w "Geometrii" Veronesego; [podczas konferencji:] II Konferencja Filozofia Matematyki [miejsce konferencji:] Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, 2009-10-23

- Dlaczego Bolzano nie wprowadził liczb pozaskończonych?; [podczas konferencji:] Centrum Kopernika - grupa historii matematyki [miejsce konferencji:] Instytut Matematyki UJ w Krakowie, 2009-01-16

- Jedna matematyka czy wiele matematyk?; [podczas konferencji:] Wykład gościnny w Instytucie Filozofii UŚ [miejsce konferencji:] Instytut Filozofii UŚ w Katowicach, 2008-04-29