Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: tadeusz.biesaga@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.biesaga.info

Afiliacje:
- Katedra Bioetyki - Kierownik katedry
- Międzywydziałowy Instytut Bioetyki

Dyżur:
Konsultacje zdalnie przez Microsoft Teams w PIĄTKI godz. 17.00. Wskazane jest wcześniejsze poinformowanie mnie e-mailem: tadeusz.biesaga@upjp2.edu.pl

Pełnione funkcje:

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki - Zastępca dyrektora instytutu

Curriculum Vitae:

2018 – Tytuł profesora nauk humanistycznych 01.07.2018

2010 – Zastępca Dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII

2009 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego WSFP Ignatianum, obecnie AIK, Katedra Etyki

2003 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJPII, Katedra Bioetyki

2002 - 2013 – Kierownik Katedry Etyki WSFP Ignatianum poźniej Akademii Ignatianum

2000 - 2010 – Kierownik Podyplomowych Studiów z Bioetyki, MIB UPJPII

2000 - 2010 – Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII

1999 – Habilitacja na PAT-cie na podstawie pracy: "Spór o normę moralności".

1999 – Kierownik Katedry Bioetyki UPJPII

1984 – Doktorat z filozofii na KUL-u, na podstawie pracy: "Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki"

1979 - 1983 – Studia doktoranckie z filozofii na KUL-u

1976 - 1979 – Studia z filozofii uzupełniające magisterskie na KUL-u

1976 – Magisterium z teologii na KUL-u

1969 - 1976 – Studia filozoficzno-teologiczne w WSDTS w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2021/22):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Karol Wojtyła. Polska filozofia chrześcijańska XX wieku., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Karol Wojtyła. The Polish Christian Philosophy in the 20TH Century, Kraków: Ignatianum University Press 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podstawy etyki i bioetyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M Veatcha, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy etyki lekarskiej, Kraków: Medycyna Praktyczna 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka personalistyczna, Kraków: Wydawnictwo Nnaukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka polska, Kraków: Wydawnictwo Nnaukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Systemy bioetyki, Kraków: Wydawnictwo Nnaukowe PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podstawy i zastosowania bioetyki, Kraków: Wydawnictwo Nnaukowe PAT 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spór o normę moralności, Kraków: Wydawnictwo Nnaukowe PAT 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys metaetyki, Kraków: Wyd. Salez. 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1989.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Ulepszanie biologiczne i techniczne człowieka a doskonalenie moralne [w:] Ulepszanie moralne. Perspektywa filozoficzna: Wydawnictwo Naukowe UAkademii Ignatianum 2019, s. 175-192. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cnoty w praktyce medycznej w ujęciu Edmunda D. Pellegrino [w:] 40 lat filozofii w uczelni papieskiej w Krakowie: UPJPII 2018, s. 167-192. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka i moralność w medycynie XXI wieku – wyzwania i zagrożenia [w:] Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku: Komisja Bioetyczna BIL, Bydgoska Izba Lekarska 2018, s. 42-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka [w:] Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna: Wyd. Akademii Ignatianum w Krakowie 2018, s. 169-198. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci? [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania: AIK, WAM 2017, s. 85-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesny renesans Arystotelesa etyki cnót [w:] O metafizyce Arystotelesa. Zadania współczesnej metafizyki, t. 19: PTTA 2017, s. 479-498. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spór o klauzulę sumienia lekarzy w Polsce [w:] Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata: UAM Poznań 2016, s. 283-299. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mistyka i metafizyka w antropologii Karola Wojtyły [w:] Wokół antropologii Karola Wojtyły: PTTA 2016, s. 59-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność osoby ludzkiej jako źródło normy personalistycznej [w:] Wokół antropologii Karola Wojtyły: PTTA 2016, s. 219-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komercjalizacja medycyny a autonomia lekarza [w:] Humanizm chrześcijański w medycynie,: Via Medica 2016, s. 29-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka medyczna [w:] Etyka, cz. II, Filozoficzna etyka życia społecznego: KUL 2016, s. 237-261. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność ludzkiego życia i umierania [w:] Spór o początek i koniec życia ludzkiego, Zadania współczesnej metafizyki t. 17: PTTA 2015, s. 487-506. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka [w:] Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania - perspektywy: NOMOS 2015, s. 50-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu ludzkiego [w:] Dynamizm – dynamizm ludzki – dynamizm osoby, Kraków: WAM 2014, s. 95-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność osoby ludzkiej a normy etyczne, [w:] Spór o naturę ludzką. Zadania współczesnej metafizyki, Lublin: PTTA 2014, s. 567-584. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Postęp czy kryzys współczesnej bioetyki? [w:] W kręgu etyki klasycznej. Inspiracje i kontynuacje, Kraków: WAM 2014, s. 147-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tendencje zagrażające stosowaniu klauzuli sumienia w praktyce medycznej [w:] Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej, Kraków: Wyd. Komisja Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 2014, s. 16-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagrożenia sumienia w demokracji [w:] Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989, Warszawa: TNFS 2014, s. 95-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Autonomia a godność osoby [w:] Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków: Św. Stanisława BM 2013, s. 169-183. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Normana Forda ewolucja poglądów w kwestii początku człowieka w okresie prenatalnym [w:] Wokół genezy człowieka, Kraków: WAM 2013, s. 113-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spór o dobro moralne: hedonizm - eudajmonizm - personalizm [w:] Spór o dobro. Zadania współczesnej metafizyki, Lublin: PTTA 2012, s. 291-307. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoba a normy etyczne [w:] Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, Kraków: WAM 2012, s. 113-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Personalizm realistyczny a personalizm transcendentalny w sporze o uzasadnianie norm moralnych [w:] W kręgu inspiracji personalizmu etycznego: Ślipko – Tischner – Styczeń, Kraków: WAM 2012, s. 133-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ossowska Maria [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: PTTA 2011, s. 290-293. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Personalizm etyczny Karola Wojtyły [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: PTTA 2011, s. 328-330. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagrożenie sumienia w demokracji [w:] Prawa człowieka i świat wartości. Human Rights and the World of Values, Warszawa: WN UKSW 2011, s. 35-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Karola Wojtyły poszukiwanie podstaw etyki w Wykładach lubelskich [w:] Jan Paweł II. Posługa myślenia. Studia nad myślą Jana Pawła II, Kraków: WN UPJPII 2011, s. 99-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spór o właściwości prawdy: relatywizm – absolutyzm [w:] Spór o prawdę. Zadania współczesnej metafizyki, Lublin: PTTA 2011, s. 299-314. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rehabilitacja roli uczuć w życiu moralnym w ujęciu Dietricha von Hildebranda [w:] Osoba i uczucia, Lublin: PTTA 2010, s. 319-330. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Choroba – krytyczny moment w relacji między Bogiem a człowiekiem [w:] Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorych, Kraków: Medycyna Praktyczna 2010, s. 75-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka Władysława Biegańskiego [w:] Dr Władysław Biegański – Częstochowianin Stulecia – patron współczesnych lekarzy, Częstochowa 2009, s. 47-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka na Papieskiej Akademii Teologicznej [w:] Historia i przyszłość bioetyki, Kraków: WN PAT 2009, s. 25-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność a wolność w antropologii Karola Wojtyły [w:] Krakowska szkoła antropologiczna, Kraków: WN PAT 2009, s. 49-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tadeusza Ślipko uzasadnienie norm chroniących przyrodę i zwierzęta [w:] Żyć etycznie żyć etyką, Kraków: WAM 2009, s. 51-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Twórca personalizmu realistycznego [w:] Testi Joannis Pauli II, Kraków: WN PAT 2009, s. 217-232. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Edukacyjna rola Powszechnej Encyklopedii Filozofii [w:] Spór o rozumienie filozofii, Lublin: PTTA 2009, s. 253-258. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Karola Wojtyły poszukiwania etyki w Wykładach lubelskich [w:] Historia i przyszłość bioetyki, Kraków: WN PAT 2009, s. 65-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Autoteleologia osoby a teleologia natury w antropologii Karola Wojtyły [w:] Logos i Ethos 2020, s. 77-95. [więcej informacji]
Human subjectivity in the prenatal period [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae 2020, s. 137-141. [więcej informacji]
Etyka hipokratejska wobec innych nurtów etyki medycznej [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe 2019, s. 39-50. [więcej informacji]
Eugenika w propozycjach legalizacji prawa do zdrowej reprodukcji [w:] Logos i Ethos 2019, s. 27-46. [więcej informacji]
Deformations of conscience Pseudonorms in Dietrich von Hildebrand’s approach [w:] Logos i Ethos 2019, s. 109-130. [więcej informacji]
Karola Wojtyły krytyka koncepcji osoby Maxa Schelera [w:] Logos i Ethos 2018, s. 181-197. [więcej informacji]
Primum ethicum et primum anthropologicum et primum metaphysicum conventuntur [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe 2018, s. 37-51. [więcej informacji]
Deformacje sumienia. Pseudonormy w ujęciu Dietricha von Hildebranda [w:] Logos i Ethos 2017, s. 115-137. [więcej informacji]
Prawo do życia a inne uprawnienia [w:] Życie i Płodność, 18 2012, s. 75-84. [więcej informacji]
Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej: Czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony? [w:] Medycyna Praktyczna, 6 2010, s. 174-176. [więcej informacji]
Etos medyczny a kontrakt handlowy [w:] Medycyna Praktyczna, 5 2010, s. 128-132. [więcej informacji]
Rola sumienia lekarza w praktyce medycznej [w:] Medycyna Praktyczna, 10 2010, s. 122-125. [więcej informacji]
Status człowieka w okresie prenatalnym i jego prawa [w:] Rocznik Wydziału Filozoficznego WSFP Ignatianum, 15 2009, s. 18-29. [więcej informacji]
Dobro i zło w kulturze współczesnej [w:] Perspektywy Kultury. Pismo Instytutu Kulturoznawstwa WSFP Ignatianum w Krakowie, 1 2009, s. 19-21. [więcej informacji]
Komercjalizacja medycyny a autonomia lekarza [w:] Gazeta AMG, Miesięcznik UM w Gdańsku, 19, nr 6(222) 2009, s. 26-28. [więcej informacji]
Trudny dar ratujący życie [w:] Medycyna Praktyczna, 1 2009, s. 142-144. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Etyka wobec cywilizacji technokratycznej; [nr projektu:] 501-10-020068

-Bioetyka teoretyczna a etyka medyczna; [nr projektu:] 501-10-020062

-Jana antropologia u podstaw bioetyki etyki medycznej; [nr projektu:] 501-10-020059

-Spór o etykę medyczną: teologizm i personalizm a kontraktualizm; [nr projektu:] 501-10-020036

-Bioetyka ogólna i szczegółowa. Spojrzenie personalne; [nr projektu:] 501-10-020030

-Bioetyka personalistyczna wobec innych koncepcji bioetyki; [nr projektu:] 501-10-020014

-Krytyka naturalizmu w bioetyce; [nr projektu:] 12100001

-Krytyka naturalizmu w bioetyce; [nr projektu:] 501-10-020003

-Polska bioetyka i etyka medyczna; [nr projektu:] 221001

-Bioetyka personalistyczna wobec innych koncepcji bioetyki; [nr projektu:] 121001

-Petera Singera antropologiczne założenia bioetyki początku życia; [nr projektu:] 321411

Wygłoszone referaty:

- Eugenika w propozycjach legalizacji prawa do zdrowej reprodukcji; [podczas konferencji:] Międzynarodowy Kongres: Nauka w służbie życiu [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2019-07-21

- Teleologia natury ludzkiej i autoteleologia osoby a ulepszanie człowieka.; [podczas konferencji:] Blaski i cienie ulepszania poznawczego. Perspektywa filozoficzna [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-06-12

- Ulepszanie biologiczne i techniczne człowieka a doskonalenie moralne; [podczas konferencji:] Ulepszanie moralne - perspektywa filozoficzna [miejsce konferencji:] Kraków Akademia Ignatianum, 2018-10-25

- Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka; [podczas konferencji:] Ulepszanie człowieka – perspektywa filozoficzna [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2018-04-25

- Etyka i moralność w medycynie XXI wieku – wyzwania i zagrożenia; [podczas konferencji:] Bydgoskie Spotkania Bioetyczne. Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2018-04-14

- Małżeństwo, rodzina wzorem wspólnoty z ludźmi i z Bogiem; [podczas konferencji:] Człowiek chory w rodzinie – aspekty bioetyczne [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-03-23

- Etyka medyczna, ale jaka?; [podczas konferencji:] Filozofia i etyka w medycynie wczortaj i dziś [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2017-04-08

- Kryteria człowieczeństwa w okresie prenatalnym; [podczas konferencji:] Prawo do życia w okresie prenatalnym [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-22

- Współczesny renesans Arystotelesa etyki cnót; [podczas konferencji:] Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury Filozoficznej, w 2400 rocznicę urodzin Arystotelesa [miejsce konferencji:] KUL, Lublin, 2016-12-01

- Deformacje sumienia. Pseudonormy w ujęciu Dietricha von Hildebranda; [podczas konferencji:] Jan Paweł II. Posługa myślenia [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-17

- Godność osoby ludzkiej jako źródło normy personalistycznej; [podczas konferencji:] Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji roku św. Jana Pawła II [miejsce konferencji:] KUL, LUblin, 2015-12-10

- Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci?; [podczas konferencji:] Oblicza śmierci mózgowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-12-06

- Primum ethicum et primum anthropologicum conventuntur; [podczas konferencji:] W poszukiwaniu filozoficznego horyzontu [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-28

- Godność ludzkiego życia i umierania; [podczas konferencji:] Spór o początek i koniec życia ludzkiego [miejsce konferencji:] KUL, 2014-12-11

- Tendencje zagrażające klauzuli sumienia w praktyce medycznej; [podczas konferencji:] Spór o klauzulę sumienia [miejsce konferencji:] Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 2014-06-15

- Godność osoby ludzkiej a normy etyczne; [podczas konferencji:] XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne, zatytułowane: „Spór o naturę ludzką” [miejsce konferencji:] KUL Lublin, 2013-12-12

- Kontrowersje wokół Kodeksu Etyki Lekarskiej; [podczas konferencji:] Spotkania Etyczne Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-22

- Podmiotowość osobowa i moralna przewlekle chorego neurologicznie pacjenta; [podczas konferencji:] VII Ogólnopolskia Konferencjia naukowo-szkoleniowa, zatytułowana: Problemy etyki, pielęgnacji i rehabilitacji w przewlekłych chorobach układu nerwowego [miejsce konferencji:] Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach, Tarnowskie Góry., 2013-09-26

- Postęp czy kryzys współczesnej bioetyki?; [podczas konferencji:] Konferencji naukowej z okazji 95 urodzin ks. prof. Tadeusza Ślipko SJ, zatytułowanej „Etyka klasyczna w XXI wieku” [miejsce konferencji:] AIK Kraków, 2013-05-21

- Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu ludzkiego.; [podczas konferencji:] Seminarium Naukowym Wydziału Filozoficznego UPJPII zatytułowanym: „Wokół człowieka w okresie prenatalnym” [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2013-05-15

- Czy nauka była i jest zamieszana w selekcję eugeniczną?; [podczas konferencji:] Spotkania Koła Naukowego Studentów Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013-04-18

- Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu ludzkiego; [podczas konferencji:] W kręgu pytań o człowieka”, zatytułowanej: „Spór o dynamizm bytu ludzkiego” [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013-04-16

- Trudności w odróżnianiu eutanazji od odstąpienia od uporczywej terapii; [podczas konferencji:] Spotkania Komisji Etycznej Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-03-12

- Przeszczep – trudny dar ratujący życie; [podczas konferencji:] Pielęgniarstwo w mukowiscydozie. Opieka paliatywna [miejsce konferencji:] Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, 2012-11-25

- Uzasadnienia norm w etyce medycznej; [podczas konferencji:] Spotkania Komisji Etycznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego JPII [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-13

- Normana Forda ewolucja poglądów w kwestii początku człowieka w okresie prenatalnym; [podczas konferencji:] W kręgu pytań o człowieka [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2012-04-19

- Spór dobro moralne: hedonizm, eudajmonizm, personalizm; [podczas konferencji:] Spór o dobro [miejsce konferencji:] Lublin, 2011-12-15

- Mistyka i metafizyka w antropologii Karola Wojtyły; [podczas konferencji:] Jan Paweł II – myśliciel [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-18

- Autonomia a godność osob; [podczas konferencji:] Od autonomii osoby do autonomii pacjenta [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-10-18

- Problematyka zgody domniemanej. Transplantacja – trudny dar ratujący życie; [podczas konferencji:] Organ Donation [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-19

- Kontrowersje wokół definicji śmierci; [podczas konferencji:] Śmierć – inna niż myślicie? [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-12

- Zagrożenia sumienia w demokracji; [podczas konferencji:] Krakowskii Oddział Wszechnicy Narodowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-04-30

- Osoba a normy etyczne; [podczas konferencji:] W kręgu pytań człowieka. Spór o osobę ludzką we współczesnej filozofii [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-04-12

- Personalizm realistyczny a personalizm transcendentalny w uzasadnianiu norm moralnych; [podczas konferencji:] Aktualność personalizmu dziś [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-03-23

- Człowiek i jego prawo do życia; [podczas konferencji:] Człowiek i jego prawa [miejsce konferencji:] Towarzystwo Filozoficzne Ignatianum w WSFP Ignatianum w Krakowie, 2010-12-13

- Spór o właściwości prawdy: relatywizm – absolutyzm; [podczas konferencji:] Spór o prawdę [miejsce konferencji:] Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu i Katedra Metafizyki KUL, Lublin, 2010-12-10

- Medyczno-etyczna oś: lekarz – pacjent – szpital – państwo; [podczas konferencji:] VII Światowy Kongres Polonii Medycznej zatytułowany: Medycyna XXI wieku – możliwości i zagrożenia [miejsce konferencji:] Zorganizowany w Toruniu przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych i Kujawsko-Pomorską Izbę Lekarską., 2010-06-24

- Zagrożenie sumienia w demokracji; [podczas konferencji:] Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (TNFS) [miejsce konferencji:] Kutno Woźniaków, 2010-06-11

- Sumienie lekarza w decyzjach rezygnacji z uporczywej terapii nieuleczalnie chorych dzieci; [podczas konferencji:] Uporczywa terapia w pediatrii i chirurgii dziecięcej [miejsce konferencji:] „Trzydzieste czwarte spotkania kliniczne chirurgów dziecięcych z pediatrii” zorganizowane przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 2010-06-04

- Udział w panelu dyskusyjnym; [podczas konferencji:] Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej [miejsce konferencji:] IV Międzyuczelniane Seminarium Naukowe zorganizowane przez Wydział Filozoficzny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, 2010-06-01

- Udział w panelu dyskusyjnym; [podczas konferencji:] Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony? [miejsce konferencji:] Zorganizowanej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich, American College of Physicians i Naczelną Izbę Lekarską, 2010-03-24

- Rehabilitacja uczuć w życiu moralnym człowieka w ujęciu Dietricha von Hildebranda; [podczas konferencji:] Osoba i uczucia [miejsce konferencji:] KUL Lublin, 2009-12-10

- Etos medyczny a kontrakt handlowy; [podczas konferencji:] Kierunki rozwoju… 90 lat pracy Szpitala [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-12-04

- Czy odżywianie i nawadnianie jest uporczywą terapią?; [podczas konferencji:] Kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć? [miejsce konferencji:] Warszawa, 2009-04-02

- Choroba – krytyczny moment w relacji między Bogiem a człowiekiem; [podczas konferencji:] Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym [miejsce konferencji:] w Krakowie Łagiewnikach, 2009-03-14

- Komercjalizacja medycyny a autonomia lekarza; [podczas konferencji:] Autorytet lekarza [miejsce konferencji:] w Gdańsku, 2009-02-21

- Autonomia pacjenta, autonomia lekarza, autonomia pielęgniarki a modele medycyny; [podczas konferencji:] VI Zjazd Lekarzy ziemi Konińskiej [miejsce konferencji:] Licheń, 2009-02-06

- Status osobowy człowieka w okresie prenatalnym i jego prawa; [podczas konferencji:] Problem człowieczeństwa ludzkiego zarodka, a nowoczesne techniki zapłodnienia i selekcji embrionów [miejsce konferencji:] WSFP Ignatianum w Krakowie, 2009-01-22

- Bioetyka na Papieskiej Akademii Teologicznej; [podczas konferencji:] Historia i przyszłość bioetyki, w 80. urodziny ks. prof. Krzysztofa Szczygła i 20-lecie Instytutu Bioetyki PAT [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-01-17

- Tendencje zagrażające stosowaniu klauzuli sumienia w praktyce medycznej; [podczas konferencji:] VIII Kongresie Polonii Medycznej, Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich w Krakowie w sesji „Sympozjum etyki medycznej. Decyzje podejmowane na granicy życia i śmierci [miejsce konferencji:] Kraków, 0000-00-00