Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

prof. dr hab. Aleksander Bobko

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: aleksander.bobko@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Dyżur:
Wtorek g.14.15 - 15.00, pokój 116, ul. Bernardyńska 4

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem, Kraków: Znak 2013.[więcej informacji]
GMO jako przedmiot oceny moralnej, Rzeszów: UR 2013.[więcej informacji]
Etyka wobec współczesnych wyzwań, Rzeszów: UR 2013.[więcej informacji]
Równi ale różni, Rzeszów: UR 2011.[więcej informacji]
Racjonalność w przestrzeni publicznej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas, przemijanie, wieczność, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera., Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metafizyka obecności, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartość i nicość, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O człowieku. Wybór pism filozoficznych., Wrocław: Ossolineum 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kant i Schopenhauer. Między racjonalnością a nicością., Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia w obrębie samego rozumu, Kraków: Znak 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Philosophical Background of Thpught of John Paul II [w:] Sfida di Giovani Paulo II, Lecce 2013, s. 193-202. [więcej informacji]
Die Freiheit als Siensweise des Guten [w:] Romano Guardini-Józef Tischner. Drama de Verantwortung, Berlin 2013, s. 105-115. [więcej informacji]
U źródeł politycznej racjonalności, czyli aporia Kantowskiego projektu wiecznego pokoju [w:] Racjonalność w przestrzeni publicznej, Rzeszów 2009, s. 44-63. [więcej informacji]
Religion im öffentlichen Leben [w:] Religion im gegenwärtigen Europa, Kraków: PAT 2008, s. 143-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Relationship between Ethics ans Religion in Kant’s Philoosophy [w:] Akten des X. Internationalen Kant-Kongress, berlin New York: Walter de Gruyter 2008, s. 53-61. [więcej informacji]
Idee polityczne w tworczości Mickiewicza [w:] Adam Mickiewicz - dwa wieki kultury polskiej, Rzeszów 2007, s. 368-377. [więcej informacji]
Sumienie w świecie wolności, czyli o potrzebie wewnetrznego rygoru [w:] Sumienie w świecie wolności, Kraków 2007, s. 62-77. [więcej informacji]
Idea praw człowieka - korzenie i współczesność [w:] Jeśli Bóg jest. Księga jubileuszowa O. Prof. J.A. Kłoczowskiego, Kraków 2007, s. 363-373. [więcej informacji]
Norma jako ważna nicość [w:] Pięknie myśleć. Księga jubileuszowa Prof. Karola Tarnowskiego, Kraków 2007, s. 145-154. [więcej informacji]
Religijny fundament filozofii politycznej Kanta? [w:] Kant wobec problemów współczesnego świata, Kraków 2006, s. 191-198. [więcej informacji]
Die Idee der Unnedlichkeit in der Transzendentalphilosophie [w:] Transzendentalphilosophie heute, Wurznurg 2006, s. 91-97. [więcej informacji]
Die Normativitat des Kantschen Geschmacksurteils [w:] Normativitat und Faktizitat, Drezno 2004, s. 131-140. [więcej informacji]
Doświadczenie zła jako źrodło myślenia religijnego [w:] Między potępieniem i zbawieniem, Kraków 2004, s. 149-159. [więcej informacji]
Tożsamość człowieka w świetle teorii piękna I. Kanta [w:] Tożsamość indywidualna i zbiorowa, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004, s. 13-28. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Philosophical Anthropology as the Main Thread of Tischner's Work [w:] Thinking In Values. The Tischner Institut Journal of Philosophy, 1 2007, s. 11-27. [więcej informacji]
Die Luge als Wurzel des Bosen [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVII 2006, s. 19-29. [więcej informacji]
Wola i rozum w ujęciu F. Nietzschego [w:] Kwartalnik Filozoficzny, 3 2006, s. 81-92. [więcej informacji]
Poszukiwanie prawdy o człowieku [w:] Znak, 3 2001, s. 56-70. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Idea uniwersytetu; [nr projektu:] 501-10-020010

-Problem zła w filozofii Emmanuela Levinasa; [nr projektu:] 320611

-Tożsamość podmiotu; [nr projektu:] 120601

-Człowiek jako podmiot politycznego myślenia; [nr projektu:] 220601

Wygłoszone referaty:

- Relacje między sferą prywatną i publiczną; [podczas konferencji:] Przestrzeń publiczna w autorytaryzmie, demokracji i totalitaryzmie [miejsce konferencji:] Krasiczyn, 2009-05-07

- Evolution of the Concept of Justice; [podczas konferencji:] Word Congress of Philosophy [miejsce konferencji:] Seul/Korea, 2008-08-02

- Filozofia ducha jako kontynuacja kantowskiej filozofii podmiotu; [podczas konferencji:] Fenomenologia Hegla [miejsce konferencji:] Uniwersytet rzeszowki, 2008-05-29

- Kantowska wizja ładu politycznego jako najwyższej formy racjonalności; [podczas konferencji:] Racjonalność polityczna i rozum polityczny [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2008-04-16

- Przesłanie Herberta; [podczas konferencji:] Konferencja Herbertowska [miejsce konferencji:] Obory, 2007-10-13

- Religion In offentlichen Leben; [podczas konferencji:] Religion in Europe heute [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-11

- Sumienie w świecie wolności; [podczas konferencji:] Dni Tischnerowskie [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-05-12

- Normen als gultiges Nichts; [podczas konferencji:] Moral und Rechtnormen [miejsce konferencji:] Wrocław, 2006-03-23

- Idee polityczne w twórczości Mickiewicza; [podczas konferencji:] Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2005-09-26

- The relationship between ethics and religion in Kant's philosophy; [podczas konferencji:] X International Kant Congress [miejsce konferencji:] Sao Paulo (Brazylia), 2005-09-05

- Czy Oświecenie jest antyreligijne?; [podczas konferencji:] Między wiarą a niewiarą [miejsce konferencji:] Tarnów, 2005-04-14

- Das Bose als Struktur; [podczas konferencji:] Subjectivity, Intentionality, Evil [miejsce konferencji:] Warszawa, 2004-11-27

- Kants Transzendentalphilospohie und die Idee der Unendlichkeit; [podczas konferencji:] Transzendentalphilosophie heute [miejsce konferencji:] Wrocław, 2004-10-11

- Filozofia religii Kanta - krytyka czy apologia; [podczas konferencji:] Recepcja, krytyka i transformacja filozofii Kanta dziś [miejsce konferencji:] Poznań, 2004-05-12

- Die Vernunft und der Wille; [podczas konferencji:] Nietzsche und Schopenhauer: Rezeptionsphanomene der Wendezeiten [miejsce konferencji:] Kudova, 2004-05-11

- Myślenie religijne a myślenie polityczne; [podczas konferencji:] Dni Tischnerowskie [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-05-06