Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Piotr Andryszczak

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt z habilitacją

Email: piotr.andryszczak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Poznania

Dyżur:
poniedziałek: 8.45 - 9.30, ul. Bernardyńska 3, s. 116

Curriculum Vitae:

2016 – habilitacja z filozofii, Wydział Filozoficzny UPJPII

2003 - 2004 – wykłady w College of Liberal Arts w Detroit, USA

1998 – doktorat z filozofii, Wydział Filozoficzny Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża (Santa Croce) w Rzymie

1990 – magisterium z teologii, Wydział Teologiczny PAT

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Droga do sprawiedliwego społeczeństwa w ujęciu Johna Rawlsa i Alasdaira MacIntyre'a. Analiza krytyczna, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Między paternalizmem a utopią. Spór o rozumienie dobra wspólnego [w:] 40 Lat Filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2018, s. 381-395. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Żródła cywilizacji zachodniej. Jedność z wielości [w:] Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej na wspólnym obszarze pogranicza polsko-słowackiego: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. B. Markiewicza w Jarosławiu 2018, s. 93-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nienawiść użyta, nienawiść przezwyciężona [w:] Nienawiść w życiu publicznym: WN UPJPII 2016, s. 115-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Is It Possible to Be a Political Liberal? [w:] After Rawls: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM 2016, s. 239-251. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklika "Veritatis splendor" [w:] Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2014, s. 157-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zaufanie do człowieka czy zaufanie do państwa? [w:] Zaufanie w życiu publicznym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2014, s. 191-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara jako podstawowe odniesienie do Boga [w:] Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2012, s. 15-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczeństwo bez religii i filozofii? [w:] Lex tua veritas, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 657-666. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie wiary w ujęciu Wincentego Lutosławskiego [w:] W Służbie Nauki. Nr 16: Wincenty Lutosławski 1863-1954. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2004r., Kraków: PAU 2010, s. 53-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prądy filozoficzne zaprzeczające miłosierdziu [w:] Szkoła miłosierdzia świętej Faustyny i Jana Pawła II, Kraków: Misericordia 2008, s. 215-235. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozumienie człowieka a życie społeczne. K. Wojtyła wobec antropologii liberalizmu [w:] Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, Kraków: WN PAT 2008, s. 227-237. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Większość źródłem prawdy o dobru? [w:] Analecta Cracoviensia 2018, s. 163-172. [więcej informacji]
Próba przezwyciężenia relatywizmu - przypadek Alasdaira MacIntyre'a [w:] Studia Philosophiae Christianae 2015, s. 123-137. [więcej informacji]
Teoria porządku spontanicznego Friedricha A. von Hayeka [w:] Świat i Słowo, 1 (20) 2013, s. 187-203. [więcej informacji]
The Political Meaning of the Right and the Privatization of the Good [w:] E-Theologos, Vol. 2, No. 1 2011, s. 15-25. [więcej informacji]
Prawo naturalne i cnota - dwa filary porządku społeczno-politycznego [w:] Świat i Słowo, 2 (13) 2009, s. 97-111. [więcej informacji]
Liberalizm polityczny - niespełniona obietnica [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 7-21. [więcej informacji]
Chrześcijaństwo wobec pokusy utopizmu. Społeczno-polityczne implikacje dogmatu o grzechu pierworodnym [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 117-133. [więcej informacji]
Autonomia podmiotu politycznego w ujęciu Johna Rawlsa [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 3-14. [więcej informacji]
Królestwo Boże na ziemi? - nadzieje przeciwko Nadziei [w:] Społeczeństwo, 2 2008, s. 197-206. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Republikańskie rozumienie człowieka i państwa; [nr projektu:] 501-10-020073

-Libertariańska wizja człowieka i społeczeństwa; [nr projektu:] 501-10-020047

-Religijność w Polsce i jej ewolucja; [nr projektu:] 501-10-020023

-Współczesny spór o sprawiedliwość. Koncepcja sprawiedliwości u Rawlsa i MacIntyre'a; [nr projektu:]

-Jednostka a wspólnota w sporze między liberałami a komunitarystami; [nr projektu:] 221102

Wygłoszone referaty:

- Wizja społeczeństwa i polityki w personalizmie Jacques'a Maritaina; [podczas konferencji:] „Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej”. I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-11-28

- Sprawiedliwość a sprawiedliwość społeczna. Spór między liberalizmem klasycznym a nowoczesnym; [podczas konferencji:] Sprawiedliwość w życiu publicznym [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-30

- Żródła cywilizacji zachodniej. Jednośc z wielości; [podczas konferencji:] Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze pogranicza polsko-slowackiego [miejsce konferencji:] Jarosław, 2017-11-27

- Większość źródłem prawdy o dobru?; [podczas konferencji:] Prawo i moralność w życiu publicznym [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-24

- Polityczne konsekwencje siódmego przykazania; [podczas konferencji:] Uczciwość i rzetelność w życiu publicznym [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-26

- Pomiędzy obojętnością a wrażliwością. Spór o rozumienie dobra wspólnego; [podczas konferencji:] Obojętność i wrażliwość a życie publiczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-28

- Koncepcja człowieka w ujęciu Edyty Stein wobec libertariańskiej antropologii; [podczas konferencji:] Edyta Stein - 2015 - Godność człowieka [miejsce konferencji:] Wrocław, 2015-10-09

- Podstawy antropologiczne liberalizmu politycznego Johna Rawlsa; [podczas konferencji:] Odsłony polityki - III Ogólnopolski Kongres Politologii [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-09-24

- Nienawiść użyta, nienawiść przezwyciężona; [podczas konferencji:] Nienawiść a życie publiczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-27

- Czy można być liberałem politycznym?; [podczas konferencji:] Dziedzictwo Rawlsa [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-03

- Przezwyciężenie relatywizmu - przypadek Alasdaira MacIntyre'a; [podczas konferencji:] Etyka zobowiązań absolutnych [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-12-16

- Zaufanie do człowieka czy zaufanie do państwa?; [podczas konferencji:] Zaufanie a życie publiczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-30