Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

o. dr Grzegorz Chrzanowski OP

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt

Email: grzegorz.chrzanowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Religii - p.o. Kierownika katedry

Dyżur:
Wtorek: 13:00 - 13:45, sala 114, ul. Bernardyńska 3

Curriculum Vitae:

2019 – Członek Societe Francophone de Philosophie de la Religion

2018 - 2018 – Kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense

2012 – Styczeń - marzec 2012, visiting scholar, Blackfriars Hall, Oxford University, UK

2010 - 2014 – Regens Polskiej Prowincji Dominikanów, druga kadencja

2010 – Współzałożyciel i wykładowca Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii

2010 – Członek komisji rewizyjnej i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii

2009 – Adiunkt w Katedrze Filozofii Religii WF PAT, wykładowca Kolegium Filozoficznego Polskiej Prowincji Dominikanów oraz WSD Kraków

2007 - 2012 – Członek „Associate Editors” „Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy".

2006 - 2010 – Regens Polskiej Prowincji Dominikanów, pierwsza kadencja

2006 – Członek Society of Christian Philosophers (USA)

2006 - 2014 – Członek rady naukowej „Przeglądu Tomistycznego".

2004 - 2006 – Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

2004 – Doktorat z filozofii, Wydział Filozoficzny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Tytuł rozprawy: „Filozofia pluralizmu religijnego. Prezentacja i krytyka stanowiska Johna Hicka”

2000 - 2003 – Redaktor naczelny Wydawnictwa W drodze w Poznaniu

1995 – Licencjat z filozofii, Wydział Filozoficzny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie na podstawie pracy magisterskiej

1995 - 2009 – Asystent w Katedrze Filozofii Religii WF PAT, wykładowca Kolegium Filozoficznego Polskiej Prowincji Dominikanów, w seminarium Księży Redemptorystów i Ojców Kapucynów

1993 - 1994 – (wrzesień-styczeń) staż w redakcji miesięcznika „Znak”

1989 - 1992 – Studia na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone stopniem magistra filozofii. Tytuł rozprawy: „Opis doświadczenia mistycznego w filozofii Henryka Elzenberga”

1986 - 1992 – Studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów zakończone absolutorium z teologii

Działalność pozanaukowa:

2019 - 2019 – W drodze (545) 1/2019, "Mędrcy ze wschodu"; W drodze (546) 2/2019, "Zwykłe - niezwykłe"; W drodze (547) 3/2019, "Etyka i optyka"; W drodze (548) 4/2019, "Oto ja dokonuję rzeczy nowej"; W drodze (549) 5/2019, "Słabość"; W drodze (550) 6/2019, "Być w niebie"; W drodze (551) 7/2019, "Władza stąpania po wężach i skorpionach"; W drodze (552) 8/2019, "Trzeba gromadzić" W drodze (553) 9/2019, "Wielkość człowieka" W drodze (554) 10/2019, "Kim może stać się chrześcijanin" W drodze (555) 11/2019, "Łysi czterdziestoletni" W drodze (556) 12/2019, "Teraz"

2018 - 2018 – Joachim Badeni, Mistyka codzienności, red. i wstęp Grzegorz Chrzanowski, W drodze, Poznań 2018

2008 - 2008 – Inteligencjo, gdzie (czy) jesteś? Zapis debaty „Polska inteligencja, polski katolicyzm”, która odbyła się w Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie 27 lutego 2008 r. Rozmawiają: Jerzy Sosnowski, Tadeusz Sławek, Grzegorz Chrzanowski OP i Sebastian Duda, w: „Przegląd Powszechny” 09/2008

2008 - 2008 – Wiara i upadek z konia. Z o. Grzegorzem Chrzanowskim OP rozmawia Tomasz Ponikło, „Tygodnik Powszechny”, Nr 26 (3077), 29 czerwca 2008

2008 - 2008 – Ateista może być zbawiony, „W drodze”, 2008/4, s. 4-19 (zapis dyskusji panelowej)

2007 - 2007 – W drodze (402) 2/2007, "Miłość kontra cierpienie"; W drodze (403) 3/2007, "Jestem miłością"; W drodze (404) 4/2007, "Błogosławieństwo wiary"; W drodze (405) 5/2007, "O przyjaźni"; W drodze (406) 6/2007, "Chrześcijanin idealny"; W drodze (407) 7/2007, "Nowe stworzenia"; W drodze (408) 8/2007, "Godzina przyjścia Pana"; W drodze (409) 9/2007, "Nienawiść dla miłości" W drodze (410) 10/2007, "Coś całkiem zwyczajnego"; W drodze (4011)11/2007, "Bóg żywych";

2005 - 2005 – Skąd wiemy, że to w co wierzymy jest prawdą?, „W drodze” 2005/8, s. 35-45

2004 - 2004 – Narodziny dla nieba, „W drodze”, 2003/11, s. 4

2004 - 2004 – Recepta na skuteczną modlitwę. Z o. Grzegorzem Chrzanowskim OP rozmawiają M. Jakubionek, S. Rusin, „List”, (20), 20004 nr 5, s. 10-15

2003 - 2003 – Dlaczego Bóg nie jest wszechmocny?, „W drodze”, 2003/6, s. 111-113

2002 - 2002 – Kościół pogodzonej różnorodności, rozmowa z J. A. Scampinini OP, „W drodze”, 2002/11, s. 27-30

2002 - 2002 – Nuta zdziwienia, „W drodze” 1/2002, s. 120 [nota o książce Xavier Lacroix, Małżeństwo, Poznań 2002] Na Zachodzie zaszły zmiany, „W drodze” 6/2002 [nota o książce Charles Taylor, Oblicza religii dzisiaj, Kraków 2002] Zaczyn, kąkol, ziarnko gorczycy, „W drodze”, 7/2002

2001 - 2001 – Uzasadnić nadzieję, która w nas jest. Rozmowa z Guido Vergauwenem OP, „W drodze”, 11/2001

2001 - 2001 – Tischner daje do myślenia, „W drodze” 8/2001 [pod pseudonimem Jan Kulik OP]

2001 - 2001 – Kogo krytykuje kardynał Ratzinger?, „W drodze” 1/2001

2000 - 2000 – Abraham, J. Heschel, Religia, tłum. G. Chrzanowski, „Teofil”, 2 (13) 2000, s. 5-8

2000 - 2000 – Claude Geffré, Przestrzeń dla Boga, tłum. G. Chrzanowski, A. Sieprawska, Kairos, Kraków 2000

2000 - 2000 – To serce się modli. Z Laurence’m Freemanem, benedyktynem, rozmawia Grzegorz Chrzanowski OP, „Tygodnik Powszechny” nr 21/2000

1999 - 1999 – Boga życie pośmiertne, “Znak”, 1/1999

1999 - 1999 – Racjonalność wiary, „Teofil”, 2 (13) 2000, s. 49-59

1999 - 1999 – Ubogi – mój brat, „Znak”, 1999/9, s. 160-168

1999 - 1999 – Potęga niesmaku, „Tygodnik Powszechny” nr 15/1999

1999 - 1999 – Zagadnienie prawdy w filozofii religii: John Hick i pragmatyczna teoria prawdy religijnej „Teofil”, 3 (11) 1999

1998 - 1998 – Na tomistycznej diecie, „Teofil”, 1 (7) 1998

1996 - 1996 – Teologia religii, Karl Barth i Ojcowie Kościoła, - wywiad z biskupem Alfonsem Nossolem, “Znak” 10/1996

1996 - 1996 – Claude Geffré OP, Chrześcijaństwo, a pluralizm religijny, tłum. G. Chrzanowski, “Znak” 8/1996

1995 - 1995 – Świątynia zbudowana w czasie, “Znak” 7/1995

1995 - 1995 – Demonstratio mythica sive religiosa, “Znak” 6/1995

1995 - 1995 – Kościelne gadanie. Esej o potocznym języku religijnym, “Znak” 12/1995

1994 - 1994 – Dyskusja panelowa nt. „Wyzwania dla Dominikanów”, Biuletyn Informacyjny, R. 27; 1994 nr 4, s. 24-26

1994 - 1994 – Wybrałam bycie motłochem... - wywiad z siostrą Małgorzatą Chmielewską, “Znak” 5/1994

1994 - 1994 – Żyć prawdą, „Tygodnik Powszechny”, 48 (1994), nr 45, s. 10

1990 - 1990 – S. Th. Pinckaers, Wolność człowieka dojrzałego, tłum. G. Chrzanowski, „W drodze”, 1990, nr 12, 39-45

1990 - 1990 – S. Th. Pinckaers, Wolność człowieka dojrzałego, tłum. G. Chrzanowski, „W drodze”, 1990, nr 11, s. 3-11.

1990 - 1990 – Prawdziwy dialog możliwy jest jedynie między mistykami, rozmowa z B. Dupuy OP, „W drodze” 1990 nr 8, s. 17-24

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbawienie poza Kościołem. Filozofia pluralizmu religijnego Johna Hicka, Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Chrześcijański sens cierpienia. Max Scheler i Jan Paweł II [w:] Na ścieżkach pragnienia. Księga jubileuszowa profesora Karola Tarnowskiego: Wydawnictwo Znak 2018, s. 111-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Poza Kościołem nie ma zbawienia". Perspektywa inkluzywistyczna [w:] Między dialogiem a fundamentalizmem. Filozofia i wiara dzisiaj: Scientia Plus 2017, s. 133-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kim jest „ostatni człowiek”, czyli o transcendowaniu w filozofii Fryderyka Nietzschego i w teologii chrześcijańskiej [w:] Mistrzowie podejrzeń: afirmacja, negacja czy przezwyciężenie,: Libron 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La religion entre la ciel et la terre. Philosopher sur la religion selon Jan Andrzej Kłoczowski [w:] Phenomenologie polonaise et christianisme: Les Editions du Cerf 2015, s. 523-542. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia między niebem a ziemią. Jana Andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie o religii, [w:] Fenomenologia polska a chrześcijaństwo: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 415-430. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Le Pluralism [w:] Dictionnaire encyclopédique d’etique chretienne: Les Editions du Cerf 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Racjonalność wiary w kontekście pluralizmu religijnego: John Hick i William Alston [w:] Historicus Polonus-Hungarus. Księgą pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Esprit 2010, s. 121-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Traditional Theodicy Faces Auschwitz: Aquinas and Arendt [w:] God and Auschwitz. On Edith Stein, Pope Benedict XVI’s Visit and God in the Twilight of History, Kraków: Unum Publishing House, Center for Dialogue and Prayer in Oświęcim 2008, s. 133-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Josef Pieper: o pewnej koncepcji filozofii chrześcijańskiej [w:] Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2008, s. 287-309. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między mistyką a wiarą. Uwagi o filozofii religii Josepha Ratzingera [w:] Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 255-270. [więcej informacji]
Śmierć jako granica i przejście: Karl Jaspers, Mircea Eliade [w:] Dar i tajemnica śmierci. Tydzień eklezjologiczny 2006, Lublin: - 2007, s. 27-44. [więcej informacji]
Tradycyjna teodycea wobec Auschwitz. Św. Tomasz i Hannah Arendt [w:] Bóg i Auschwitz. O Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mroku dziejów, Kraków: Wydawnictwo Unum. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 2007, s. 137-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia wartości Henryka Elzenberga [w:] Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2005, s. 297-316. [więcej informacji]
Filozofia pluralizmu religijnego Johna Hicka [w:] Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa., Poznań: Zysk S-ka 2005, s. 5-25. [więcej informacji]
John Hick. Zagadka radykalnego pluralizmu religijnego [w:] Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, Warszawa: Biblioteka Więzi 2004, s. 192-208. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Filozoficzne podstawy pluralistycznej teologii religii [w:] Szkoła Seraficka. Nowa seria, 3 2009, s. 27-46. [więcej informacji]
Zagadnienie prawdy w kontekście pluralizmu religijnego [w:] "Przegląd Religioznawczy", 212 2004, s. 91-100. [więcej informacji]
Pluralizm religijny i teologia negatywna [w:] "Logos i Ethos", 16 2004, s. 63-78. [więcej informacji]
John Hick - teolog religijnego pluralizmu [w:] Analecta Cracoviensia, (XXIX) 1997 1997, s. 137-148. [więcej informacji]
Kościelne gadanie. Esej o potocznym języku religijnym [w:] "Znak", 487 1995, s. 84-92. [więcej informacji]
Przezwyciężyć raczej siebie niż los. Mistyczny stoicyzm Elzenberga. [w:] "Znak", 475 1994, s. 93-102. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Problem zła we współczesnej filozofii religii; [nr projektu:] 220202

Wygłoszone referaty:

- Doświadczenie religijne jako interpretacja; [podczas konferencji:] Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2019-11-15

- Poznanie religijne jako uczestnictwo. Filozofia religii Jana Andrzeja Kłoczowskiego; [podczas konferencji:] XI Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Lublin, 2019-09-13

- Jan Andrzej Kłoczowski - Filozofia wobec wydarzenia religii; [podczas konferencji:] 100-lecie niepodległości – wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-23

- Dosłowna interpretacja formuły „Poza Kościołem nie ma zbawienia” a współczesna problematyka pluralizmu religijnego,; [podczas konferencji:] Religia i wiara dzisia [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-14

- Peter van Inwagen: „obrona wolnej woli” na podstawie koncepcji grzechu pierworodnego; [podczas konferencji:] Problem zła w najnowszej filozofii religii [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-14

- Kim jest ostatni człowiek; [podczas konferencji:] Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja, czy przezwyciężenie? [miejsce konferencji:] Wydział Filozofii UPJP II, Wydział Humanistyczny AGH, Kraków, Poland, 2013-12-19

- In Quest for the Essence of Religion: Philosophy of Religion in Bernhard Welte’s Approach; [podczas konferencji:] Metodologia porównawcza w badaniach religii” (Comparative Methodology in Religious Studies), International Philosophical Seminar [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Poland‬, 2013-05-23

- Problem prawdy w kontekście pluralizmu religijnego. John Hick i jego krytycy; [podczas konferencji:] Dominikanie o prawdzie [miejsce konferencji:] Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków, Polska, 2010-03-05

- Obrona wolnej woli. John L. Mackie i Alvin Plantinga na temat zła; [podczas konferencji:] Współczesna filozofia religii. Myśl anglosaska [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-13

- Czy można usprawiedliwić bezcelowe zło? William Rowe i jego krytycy.; [podczas konferencji:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-09-15

- John Hick i teodycea rozwoju duchowego (soul-making Theodicy); [podczas konferencji:] Międzynarodowy Kongres Religioznawczy [miejsce konferencji:] Poznań, 2008-09-08

- Racjonalność wiary w kontekście pluralizmu religijnego; [podczas konferencji:] sesja naukowa: „Wiara we współczesnym świecie” [miejsce konferencji:] PAT, Kraków, 2007-11-29

- Filozoficzne podstawy pluralistycznej teologii religii; [podczas konferencji:] sesja naukowa: „Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?” [miejsce konferencji:] WSD Prowincji Wniebowzięcia NMP Katowice Panewniki, 2007-05-10

- Między relatywizmem a fundamentalizmem, czyli o bezistociu religii; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 100-lecia urodzin M. Eliadego [miejsce konferencji:] organizator: Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Teologicka Fakulta, Katedra Filozofie, Teologická fakulta v Košiciach, Koszyce (Słowacja), 2007-04-24

- Josef Pieper: o pewnym projekcie filozofii chrześcijańskiej; [podczas konferencji:] Sesja naukowa: „Współczesna filozofia religii – myśl niemieckojęzyczna” [miejsce konferencji:] PAT, Kraków, 2007-03-22

- Tradycyjna teodycea wobec Auschwitz; [podczas konferencji:] seminarium "Obecność Boga w mrokach dziejów" [miejsce konferencji:] Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, 2006-11-23

- Śmierć jako granica i przejście: Karl Jaspers, Mircea Eliade; [podczas konferencji:] XXXVIII Tydzień eklezjologiczny, „Nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa. Dar i tajemnica śmierci.” [miejsce konferencji:] Lublin, 2006-04-04

- Prawda a pluralizm religijny; [podczas konferencji:] VII Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Szczecin, 2004-09-14