Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Joanna Barcik

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt

Email: joanna.barcik@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Religii

Dyżur:
po indywidualnym umówieniu się mailowym na adres: joanna.barcik@gmail.com lub joanna.barcik@upjp2.edu.pl

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Dialog międzykulturowy i międzyreligijny w Polsce. Informator: scriptum 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Demitologizacja, dialog, świadectwo. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nienazywalne ma wiele imion. Filozofia religii Henry Duméry’ego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Jak ocalić bliskość transcendentnego Boga? Odrodzenie mitu w mistyce żydowskiej [w:] Na ścieżkach pragnienia: Znak 2018, s. 515-542. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religie razem przeciwko przemocy? [w:] Między dialogiem a fundamentalizmem. Religia i wiara dzisiaj.: Scientia Plus 2017, s. 115-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koniec scholastyki? Kilka uwag po lekturze Teologii naturalnej według wykładów ks. Pr.[of] dr. [S.] Pawlickiego 1890 [r.] [w:] Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 171-188. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia feministyczna jako radykalna hermeneutyka podejrzeń [w:] Mistrzowie podejrzeń - afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?: Wydawnictwo Libron 2015, s. 143-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La religion entre le ciel et la terre. Philosopher sur la religion selon Jan Andrzej Kloczowski [w:] Phenomenologie polonaise et christianisme.: Edition du Cerf 2015, s. 523-541. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia między niebem a ziemią. Jana Andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie o religii [w:] Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2014, s. 415-430. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Die fordernde Anwesenheit Gottes [w:] Gott und Auschwitz Über Edith Stein, den Besuch von Papst Benedikt XVI. und Gott in den Düsternissen der Geschichte: Wydawnictwo UNUM 2010, s. 141-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liber sum, Deus est. Henry’ego Duméry’ego dyskusja z Jeanem Paulem Sartre’em [w:] Wartości — tradycja i współczesność, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009, s. 74-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Demanding Presence of God [w:] God and Auschwitz, Kraków: Unum 2008, s. 125-132. [więcej informacji]
„Na obraz i podobieństwo”. Godność człowieka w chrześcijańskim doświadczeniu wiary [w:] Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 225-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek w doświadczeniu religijnym: bierny czy aktywny? [w:] Doświadczenie religijne jako problem filozofii religii i teologii. Filozofia religii, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny 2008, s. 37-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wymagająca obecność Boga [w:] Bóg i Auschwitz, Kraków: Unum 2007, s. 127-135. [więcej informacji]
Plotyńskie Jedno czy Bóg dialogu? Filozofia religii Henry Duméry’ego [w:] Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 127-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Ewangelie – objawienie przemocy [w:] Logos i Ethos, 2 (21) 2006, s. 196-202. [więcej informacji]
Przedmiot i metoda filozofii religii. Zapomniana propozycja Henry Duméry’ego [w:] Przegląd Religioznawczy, 2/212 2004, s. 67-79. [więcej informacji]
Teolog negatywny broni pozytywności wiary (Henry Duméry) [w:] Logos i Ethos, 1 (16) 2004, s. 40-50. [więcej informacji]
„Nie miłujcie świata” [w:] Logos i Ethos, 2 (11) 2001, s. 179-186. [więcej informacji]
Na początku był mistyk.... [w:] Logos i Ethos, 1 (8) 2000, s. 161-193. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Nazywanie i obrazowanie Boga: konieczność czy idolatria?; [nr projektu:] 220203

Wygłoszone referaty:

- Bóg (nie)obecny w Szoa. Idea obecności Bożej w myśli żydowskiej; [podczas konferencji:] Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia [miejsce konferencji:] UKW Bydgoszcz, 2019-11-16

- Myśleć o Bogu po Auschwitz - perspektywa polska; [podczas konferencji:] XI Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] KUL Lublin, 2019-09-13

- Odwaga życia – odwaga śmierci; [podczas konferencji:] X Ogólnopolska konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. CENA ODWAGI [miejsce konferencji:] MDSM Oświęcim, 2019-06-15

- "A my mamy Kolbego". Polskie myślenie religijne wobec Auschwitz; [podczas konferencji:] 100-lecie Niepodległości. Wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-23

- Unde malum faciamus? (Nie)aktualność myśli św. Augustyna w kontekście biografii Rudolfa Hoessa; [podczas konferencji:] JAK RODZI SIĘ ZŁO? IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AUSCHWITZ I HOLOKAUST NA TLE ZBRODNI LUDOBÓJSTWA W XX WIEKU [miejsce konferencji:] Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, 2018-06-16

- „Drugi ma nie tylko uszy, ale także usta”. O słuchaniu jako warunku dialogu; [podczas konferencji:] Wdowa? Sierota? Obcokrajowiec? Aktualność myśli E. Levinasa i F. Rosenzweiga po 20 latach od polskiego przekładu Całości i nieskończoności oraz Gwiazdy Zbawienia [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018-06-08

- Teologia niemiecka i polska po Auschwitz; [podczas konferencji:] Perspektywy teologii po Auschwitz [miejsce konferencji:] Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, 2018-03-03

- Rola kobiet w Kościele: "równouprawnione" czy tylko służebnice? Punkty zapalne i perspektywy zmian; [podczas konferencji:] Podwawelskie spory o kształt wiary. Wybrane kontrowersje w teologii współczesnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-16

- Nadzieja po Auschwitz; [podczas konferencji:] Transgresja i transcendencja - dwie nadzieje (Kryzys człowieczeństwa) [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-25

- Zwycięstwo człowieka w nieludzkim miejscu: o. Maksymilian Maria Kolbe. Perspektywa filozoficzna; [podczas konferencji:] Ekumenia męczenników [miejsce konferencji:] CDiM Oświęcim, 2017-04-08

- Teologia feministyczna jako radykalna hermeneutyka podejrzeń; [podczas konferencji:] Archiwum Kobiet - grupa robocza [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński, 2016-12-22

- Religie razem przeciwko przemocy; [podczas konferencji:] Między dialogiem a fundamentalizmem [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-14

- Bóg wobec zła Auschwitz - perspektywa żydowska i chrześcijańska; [podczas konferencji:] Problem zła w najnowszej filozofii religii [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-09-30

- Koniec scholastyki? Filozofia Boga Stefana Pawlickiego CR; [podczas konferencji:] Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej [miejsce konferencji:] Kraków, Centrum Resurrectionis, 2016-02-17

- O konstytucji przedmiotu religijnego w doświadczeniu mistycznym; [podczas konferencji:] Bóg i mistyka - w kręgu fenomenologii [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2015-12-17

- Teologia feministyczna: łagodna czy radykalna hermeneutyka podejrzeń?; [podczas konferencji:] Mistrzowie podejrzeń: negacja, kontynuacja czy przezwyciężenie? [miejsce konferencji:] Kraków, AGH, 2013-12-20

- Inkluzywna mowa o Bogu – świadectwem myślenia Jego transcendencji czy immanencji?; [podczas konferencji:] Transcendencja i Immanencja w filozofii Boga i religii [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-04-17

- W poszukiwaniu intencjonalności, która nie uprzedmiatawia.; [podczas konferencji:] Intencjonalność : drogi fenomenologii francuskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-14

- Człowiek w doświadczeniu religijnym: bierny czy aktywny?; [podczas konferencji:] Doświadczenie religijne jako problem filozofii religii i teologii [miejsce konferencji:] Poznań, 2008-02-20

- Narodziny filozofii religii z rozdziału wiary i rozumu; [podczas konferencji:] IV Tyskie Dni Filozofii [miejsce konferencji:] Tychy, 2007-12-08

- Czy gnostyk wierzy?; [podczas konferencji:] Wiara we współczesnym świecie [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-11-30

- Kresťanstvo je mýtom alebo len história?; [podczas konferencji:] M. ELIADE - 100. rokov od narodenia [miejsce konferencji:] Koszyce (Słowacja), 2007-04-24

- Czy teologia feministyczna to powrót do korzeni?; [podczas konferencji:] otwarte seminarium "Nie tylko znak wielki" [miejsce konferencji:] Kraków, 0000-00-00

- Wyzywające milczenie Boga; [podczas konferencji:] Obecność Boga w mrokach dziejów [miejsce konferencji:] Oświęcim, 0000-00-00

- Plotyńskie Jedno czy Bóg dialogu? Filozofia religii Henry Duméry’ego.; [podczas konferencji:] Współczesna filozofia religii – myśl francuska [miejsce konferencji:] Kraków, 0000-00-00

- Przedmiot i metoda filozofii religii. Zapomniana propozycja Henry Duméry’ego; [podczas konferencji:] VII Polski Zjazd Filozoficzny w Szczecinie - sekcja filozofii religii [miejsce konferencji:] Szczecin, 0000-00-00

- Teolog negatywny broni pozytywności wiary (Henry Duméry); [podczas konferencji:] Teologia negatywna – między dialektyką a doświadczeniem religijnym [miejsce konferencji:] Kraków, 0000-00-00