Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Katarzyna Góralczyk

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – wykładowca

Email: katarzyna.goralczyk@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego

Dyżur:
środa godz 15.00 - 16.30 sala 202

Curriculum Vitae:

2019 - 2019 – specjalista w Biurze Dziedzictwo Kulturowe Europy, Instytut Kultury Willa Decjusza

2019 - 2019 – Język migowy - poziom poziom podstawowy

2018 - 2018 – Trener nauki - kurs

2017 - 2018 – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie KAAFM ds. praktyk studenckich

2017 - 2017 – Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych Polskie Centrum Mediacji w Warszawie

2017 - 2018 – Adiunkt Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowska Akademia im Andrzeja F. Modrzewskiego w Krakowie

2016 - 2016 – Szkolenie Mediacje przygotowanie do zawodu mediatora Wydzał Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach

2016 - 2016 – srebrny medal honorowy Memoria Gratum Facit za szczególne zasługi dla rozwoju Wydziału Nauk o Bezpieczeństwa Krakowskiej Akademii im. AFM w Krakowie

2014 - 2017 – Wykładowca Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowska Akademia im Andrzeja F. Modrzewskiego w Krakowie

2013 - 2013 – Szkoła Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach, Polski Czerwony Krzyż

2013 - 2013 – Wykładowca Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Obrony Narodowej,

2012 - 2007 – Studia doktoranckie, Akademia Obrony narodowej w Warszawie

2012 - 2012 – Doktor nauk społecznych, nauki o bezpieczeństwie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

2011 - 2011 – Kurs Zarządzania Projektami Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

2009 - 2019 – Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

2006 - 2007 – Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Informacyjnego, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

2005 - 2006 – Podyplomowe Studia Dyplomacji i Stosunków Miedzynarodowych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2002 - 2002 – odznaczenie Premiera Republiki Czech V. Spidli za organizację akcji humanitarnej do zalanej w wielkiej powodzi Pradze: Uczeń uczniowi - szkoła szkole

2000 - 2005 – Studia magisterskie, Wydział Historii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Działalność pozanaukowa:

2019 - 2019 – Organizacja Festiwalu Wielokulturowego Kraków miejscem spotkań z ramienia Stowarzyszenia Willa Decjusza

2019 - 2019 – Organizacja Projektu edukacyjnego #Chodźże #Weźże - cyklu spacerów edukacyjnych o tematyce historycznej miasta Krakowa skierowany do uczniów w wieku 12 – 15 lat.

2019 - 2019 – Organizacja projektu Superbohater realizowanego w ramach Programu Bezpieczny Kraków

2019 - 2019 – Udział i organizacja konferencji Krakowskie nekropolie, Kraków 14.XI 2019

2018 – Ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

2018 - 2018 – Udział i organizacja konferencji „ Nekropolie Polskie” Kraków

2018 - 2019 – Członek Rady Programowej Programu poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. « Bezpieczny Kraków » do 04. 2019.

2018 – Członek Women in International Security Poland

2018 - 2018 – Organizacja Med Meeting wydarzenie plenerowe dla mieszkańców Krakowa

2018 – Wiceprzewodnicząca Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa

2018 - 2018 – Organizacja projektu Barkareading poświęconego czytelnictwu i współczesnej literaturze.

2017 - 2017 – Przygotowanie scenariusza zajęć edukacyjnych, regulaminu i karty zgłoszeń konkursu na wykonanie komiksu w ramach projektu Eskadrylla niepodległej dla Muzeum Lotnictwa w Krakowie

2017 - 2017 – Koordynator Projektu Muzoflight organizowany we współpracy z Muzeum Lotnictwa w Krakowie poświęcony zagadnieniom lotnictwa we współczesnym świecie

2017 - 2017 – Współorganizacja konkursu im. Prof. A. Pankowicza dla szkół średnich w ramach Zespołu ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych PCK

2017 - 2017 – Wolontariusz 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie 2-12.07.2017

2017 - 2017 – Organizacja V Rodzinnego Pikniku Zwierzaka - organizator

2017 - 2019 – Organizacja kwest cmentarnych na ratowanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Rakowickim w ramach Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa

2016 – Członek Komisji ds. Upowszechniania Prawa Humanitarnego PCK przy Zarządzie Głównym w Warszawie

2016 - 2018 – Organizacja serii spacerów tematycznych o dziejach miasta Krakowa dla studentów

2016 - 2016 – Współorganizacja konkursu im. Prof. A. Pankowicza dla szkół średnich w ramach Zespołu ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych PCK

2016 - 2016 – Organizacja koncertu Przyjaciele dla Lisowskich 2016

2016 - 2018 – Opieka naukowa Koła Naukowego World Heritage na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

2016 - 2016 – Organizacja IV Rodzinnego Pikniku Zwierzaka - organizator

2016 - 2018 – Opieka nad samorządem studenckim Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

2015 - 2015 – Przeprowadzenie badania metodą foresight. Ocena ankiety z punktu widzenia eksperta w dziedzinie zagrożeń dziedzictwa narodowego – etap III w ramach zadania VII.7 „ Opracowanie wytycznych dotyczących identyfikacji zagrożeń oraz procesu analizy ryzyka dokonywanego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej” w ramach projektu pt: Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”

2015 - 2015 – Współorganizacja edycji konkursu wiedzy o odzyskaniu niepodległości dla mieszkańców Krakowa we współpracy z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa, Kancelarią Rady Miasta Krakowa oraz dwutygodnikiem Kraków.pl

2015 - 2015 – Organizacja III Rodzinnego Pikniku Zwierzaka - organizator

2015 - 2015 – Wykładowca i sędzia podczas Manewrów Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych - Bolesławiec – projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej dla stowarzyszenia Comando.

2015 - 2015 – Współorganizacja konkursu im. Prof. A. Pankowicza dla szkół średnich w ramach Zespołu ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych PCK

2015 - 2015 – Organizacja Koncertu Ballada o Srebrnym Kocie 2015

2014 - 2014 – Organizacja Koncertu Wolność kocham i rozumiem z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości - organizator

2014 - 2014 – Organizacja Targów, konferencji, debat, seminariów w ramach Projektu Ugryźć Alergię - 2014 - dwudniowe wydarzenie dla mieszkańców Krakowa łączące w sobie strefę targową z 60 wystawcami, szkolenia dla rodziców, lekarzy oraz nauczycieli poświęcone tematyce bezpieczeństwa zdrowia

2014 - 2014 – Współorganizacja konkursu im. Prof. A. Pankowicza dla szkół średnich w ramach Zespołu ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych PCK

2014 - 2014 – Współorganizacja edycji konkursu wiedzy o odzyskaniu niepodległości dla mieszkańców Krakowa we współpracy z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa, Kancelarią Rady Miasta Krakowa oraz dwutygodnikiem Kraków.pl

2014 – Prezes Fundacji Nauka i Kultura

2014 - 2014 – Wykładowca i sędzia podczas Manewrów Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych - Bolesławiec – projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej dla stowarzyszenia Comando.

2014 - 2017 – Organizacja i prowadzenie projektów edukacyjnych z obszaru bezpieczeństwa ekologicznego skierowanych do uczniów krakowskich szkół.Projekty realizowane w latach (2014 – 2017): Eco zrób to sam kolego – projekt dotyczący edukacji ekologicznej, działań miasta Krakowa, zagadnień administracyjnych związanych z prowadzeniem polityki ekologicznej Krakowa. Projekt ELEIS (dwie edycje) dotyczący problematyki bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie lokalnym, projekt Spacerkiem Żółtego Worka (dwie edycje)

2014 – Członek punktu informacyjnego Błękitnej Tarczy w Krakowie

2013 - 2013 – D. Kozerawski, K. Góralczyk, Praca naukowo badawcza pt: „Ochrona dóbr kultury w międzynarodowych działaniach stabilizacyjnych w świetle doświadczeń Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku” kod: II.1.14.1.0. Akademia Obrony Narodowej rok 2013

2013 - 2013 – Wykładowca i sędzia podczas Manewrów Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych - Bolesławiec projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej dla stowarzyszenia Comando.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - artykuły książkowe:

Plany ochrony zabytków w aspekcie nowych zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych [w:] Klasyczne i nowe formy ochrony zabytków w europejskiej przestrzeni dziedzictwa kulturowego: Studio Cubus 2019, s. 221-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane aspekty realizacji obowiazków w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń w Instytucie Kultury Willa Decjusza [w:] Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń. Nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa.: Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP 2019, s. 112-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Digital technologies for the protection of cultural heritage in the 21st century [w:] „Security and Society in the Information Age: Collegium Civitas Press 2018, s. 112-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The increasing role of NGOs in the international community exemplified by Greenpeace's activity regarding the Arctic [w:] New challenges for international organizations: Uniwersytet Śląski 2016, s. 229-237. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zniszczenia środowiska naturalnego w konfliktach zbrojnych w aspekcie prawa międzynarodowego [w:] TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO INNOWACJE W ZARZĄDZANIU: Politechnika Częstochowska 2016, s. 184-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona dóbr kultury podczas międzynarodowych działań pokojowych i stabilizacyjnych. Studium Iraku [w:] Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa Państwa: Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2016, s. 121-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
NGO jako narzędzie aktywności młodych ludzi w kształtowaniu świadomości społeczności międzynarodowej. Arktyka jako studium przypadku [w:] Młode pokolenia we współczesnym świecie,: KA 2014, s. 143-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
NGO jako narzędzie aktywności młodych ludzi w kształtowaniu świadomości społeczności międzynarodowej. Arktyka jako studium przypadku [w:] Młode pokolenia we współczesnym świecie,: Wydawnictwo Attyka 2014, s. 145-157. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacje Obywatel - Państwo w świetle encyklik Jana Pawła II [w:] Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno - irenologicznym: Instytut Papieża Jana Pawła II 2014, s. 354-365. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polskie prace archeologiczne prowadzone w ostatnim półwieczu w Iraku. Kampanie archeologiczne drugiej połowy XX wieku oraz działania zabezpieczające prowadzone przez polskich archeologów w trakcie misji stabilizacyjnej na obszarze podlegającym Polskiemu K [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 229-243. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wypowiadanie wojen i zawieranie pokoju przez Republikę Rzymską w świetle relacji Tytusa Liwiusza [w:] Przegląd Historyczno Wojskowy 2015, s. 7-26. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Polski wkład w ochronę irackich dóbr kultury podczas misji stabilizacyjnej; [podczas konferencji:] II Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych [miejsce konferencji:] Zamość, 2019-12-15

- Wybrane aspekty realizacji obowiązków w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń w Instytucie Kultury Willa Decjusza; [podczas konferencji:] Międzynarodowej konferencji: Ochrona dób kulturalnych na wypadek szczególnych zagrożeń – nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-09-20

- GOON o odpadach szkodliwych w społecznościach lokalnych; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO [miejsce konferencji:] Warszawa, 2019-02-28

- Dziedzictwo kulturowe wobec działalności organizacji terrorystycznej. Studium Syrii i Iraku.; [podczas konferencji:] ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO NA POCZĄTKU XXI WIEKU [miejsce konferencji:] Poronin, 2018-12-11

- Ochrona dziedzictwa kultowego Iraku w ramach polskiego programu.; [podczas konferencji:] II Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych [miejsce konferencji:] Zamość, 2017-05-11