Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

o. prof. dr hab. Wiesław Jerzy Gogola OCD

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: wieslaw.gogola@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Duchowości - Kierownik katedry

Dyżur:
środa 11.15 - 12.00, ul. Bernardyńska 3, sala 119

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Oddani Bogu. Teologia i duchowość życia konsekrowanego, Kraków: Wydawnictwo karmelitów Bosych 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia komunii z Bogiem, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mistycy i mistyka Karmelu, Kraków: Wydawnictcwo Karmelitów Bosych 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od Objawienia do zjednoczenia. Wykład teologii modlitwy, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rady ewangeliczne. Teologia, praktyka, formacja, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoba i wspólnota, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady wierności charyzmatowi Założyciela. Studium z teologii życia konsekrowanego w świetle dokumentów Kościoła od Vaticanum II po Vita consecrata na przykładzie charyzmatu terezjańskiego, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej 1605-1652, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

"Za życie świata. Modlitwa przebłagalna w szkole karmelitańskiej [w:] Miłosierdzie Boże w nauce świętych Karmelu: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2017, s. 77-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Klara . "Zywa reguła" sercańskiej drogi życia [w:] Błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna - Apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia 2016, s. 92-101. [więcej informacji]
Kobieta konsekrowana w świetle pism św. Teresy od Jezusa i współczesnej nauki Kościoła [w:] W relacji przyjajźni 2016, s. 129-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misterium wolności chrześcijanina [w:] Strażniczka wolności. Matka Boża Swiętojańska 2015, s. 67-80. [więcej informacji]
Radykalizm ewangeliczny w ujęciu Doktorów Karmelu [w:] Nowa ewangelizacja w świetle nauki Mistrzów Karmelu: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2015, s. 77-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mistyka karmelitańska [w:] Mistyka chrześcijańska: Księgarnia św. Jacka 2015, s. 91-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość Dzieciątka Jezus u świętych Karmelu [w:] Dzieciątko Jezus w Karmelu: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2014, s. 21-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Jan od Krzyża przewodnik w wierze [w:] Wiara w doświadczeniu świętych Karmelu: Wydawnictcwo Karmelitów Bosych 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kryteria rozeznania autentyczności objawień szczegółowych w świetle założeń chrześcijańskiej mistyki [w:] Zjawiska nadzwyczajne: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2014, s. 13-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Charyzmat św. Anieli Merici i duchowość urszulanek [w:] Sw. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 61-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stosunek osób konsekrowanych do własnej rodziny w ujęciu Doktorów Karmelu [w:] Rodzina u Swiętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013, s. 103-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Natura chrześcijańskiej mistyki [w:] Religia czy duchowość, Łódź: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013, s. 9-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Charyzmat św. Anieli i duchowość urszulanek [w:] Święta Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej 2013, s. 61-76. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wstrzemięźliwość w życiu konsekrowanym na przykładzie zakonu karmelitańskiego [w:] życie konsekrowane 2017, s. 31-41. [więcej informacji]
Miłosierdzie - stylem życia osoby konsekrowanej [w:] życie konsekrowane 2016.[więcej informacji]
Rady ewangeliczne według Doktorów Karmelu [w:] Itinera Spiritualia 2016.[więcej informacji]
W trosce o tożsamość zakonną - by nie zatracić tego, co istotne [w:] Zycie konsekrowane 2015, s. 48-59. [więcej informacji]
Duchowość osób konsekrowanych w świetle adhortacji Jana Pawła II Vita consecrata [w:] Polonia Sacra 2014, s. 29-46. [więcej informacji]
Teresa of Jesus (Marchocka) [w:] Itinera Spiritualia 2014, s. 213-228. [więcej informacji]
Życie duchowe podstawą tożsamości osoby konsekrowanej [w:] Zycie konsekrowane 2014, s. 54-64. [więcej informacji]
Zaufanie podstawą życia konsekrowanego [w:] Zycie konsekrowane 2014.[więcej informacji]
Miłość Boga i bliźniego na drodze wiary osoby konsekrowanej [w:] Zycie konsekrowane 2013, s. 17-27. [więcej informacji]
Troska o rozwój duchowy osoby konsekrowanej – priorytety na dziś [w:] Zycie konsekrowane 2013, s. 8-18. [więcej informacji]
La vita fraterna religiosa, luogo di edificazione della persona secondo le tre virtu: amore vero, distacco di se, umilta [w:] Itinera Spiritualia, VI 2003, s. 143-152. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Studium porównawcze duchowości Jana Pawła II i Edyty Stein; [nr projektu:] 501-10-010169

-Słowo Boże w duchowości Karmelu. Holistyczny wymiar duchowości; [nr projektu:] 501-10-010170

-Duchowość Teresy od Jezusa; [nr projektu:] 501-10-010113

-Mistyka Św. Teresy od Jezusa wobec współczesności; [nr projektu:] 501-10-010082

-Duchowość Karmelu. Temat szczegółowy: Elementy nowej ewangelizacji u świętych Karmelu; [nr projektu:]

-Mistyka karmelitańska - "Rodzina u Świętych Karmelu"; [nr projektu:] 11180002

-Sympozjum w Karmelitańskim Instytucie Duchowości „Mistyka w codzienności”; [nr projektu:]

-Trynitarny wymiar duchowości świeckich w nauczaniu Jana Pawła II; [nr projektu:] 311811

-Mistyka karmelitańska, zjawiska nadzwyczajne a świętości w świetle pism bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego; [nr projektu:] 211801

Wygłoszone referaty:

- Z Maryją do zjednoczenia z Bogiem; [podczas konferencji:] Maryjna duchowość Karmelu. [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-11

- „Za życie świata”. Modlitwa przebłagalna w Karmelu; [podczas konferencji:] Miłosierdzie Boże w nauce świętych Karmelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-13

- Formacja w świetle miłosierdzia; [podczas konferencji:] W szkole miłosierdzia. Miłosierdzie stylem życia konsekrowanego [miejsce konferencji:] Krzydlina Mała, 2016-05-01

- Miłosierdzie w życiu zakonnym; [podczas konferencji:] Miłosierni jak Ojciec (Łk 6, 36) [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-28

- Matka Klara . "Zywa reguła" sercańskiej drogi życia; [podczas konferencji:] Matka Klara Ludwika Szczęsna apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-02-06

- Bramą do twierdzy jest modlitwa – pedagogia modlitwy terezjańskiej; [podczas konferencji:] Sympozjum z okazji 500-lecia urodzin Świętej Teresy z Awili, Doktora Kościoła [miejsce konferencji:] KUL, Lublin, 2015-10-21

- Rola człowieczeństwa Chrystusa na modlitwie; [podczas konferencji:] Nauczycielka życia duchowego. Sympozjum o św. Teresie od Jezusa [miejsce konferencji:] Poznań, Klasztor Karmelitów Bosych, 2015-10-16

- Duchowość bł. Bernardyny Jabłońskiej; [podczas konferencji:] Sesji historycznej w 75 rocznicę śmierci bł. Bernardyny Jabłońskiej [miejsce konferencji:] Kraków, Siostry Albertynki, 2015-09-22

- Wierność charyzmatowi karmelitańskiemu w świetle współczesnej nauki Kościoła; [podczas konferencji:] Bogactwo charyzmatów. Życie konsekrowane po Soborze Watykańskim II [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-27

- Słowo Boże źródłem duchowości; [podczas konferencji:] Słowo Boże w życiu konsekrowanym [miejsce konferencji:] Kielce, 2015-05-16

- Kobieta konsekrowana; [podczas konferencji:] W relacji przyjaźni. XVIII Dni duchowości ze św. Teresą od Jezusa [miejsce konferencji:] Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości, 2015-05-14

- Rady ewangeliczne w ujęciu Mistrzów Karmelu; [podczas konferencji:] Droga rad ewangelicznych w ujęciu teologii mistycznej Mistrzów Karmelu i Elianum [miejsce konferencji:] Czerna k/Krzeszowic, 2013-12-07

- Zjawiska nadzwyczajne; [podczas konferencji:] Kryteria rozeznania autentyczności objawień szczegółowych w świetle założeń chrześcijańskiej mistyki. VII Ogólnopolski Kurs dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych [miejsce konferencji:] KID, Kraków, 2013-11-06

- Natura chrześcijańskiej mistyki; [podczas konferencji:] Religia czy duchowość [miejsce konferencji:] Łódź, klasztor dominikanów, 2013-06-22

- Swięty Jan od Krzyża przewodnik w wierze; [podczas konferencji:] Wiara w doświadczeniu Switych Karmelu [miejsce konferencji:] Kraków, KID, 2013-05-09

- Troska o rozwój duchowy osoby konsekrowanej – priorytety na dziś; [podczas konferencji:] Być solą ziemi i światłem dla współczesnego świata Wiara w życiu i posłudze osoby konsekrowanej [miejsce konferencji:] Krzydlina Mała, 2013-05-03

- Kontemplacja w wierze według świętego Jana od Krzyża; [podczas konferencji:] Sympozjum Katechetyczne na MWIK [miejsce konferencji:] Kraków, MWIK, 2013-03-16

- Charyzmat św. Anieli Merici i duchowość urszulanek; [podczas konferencji:] Sw. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej [miejsce konferencji:] Kraków, MWIK, 2013-02-09

- Stosunek osób konsekrowanych do własnej rodziny w ujęciu Doktorów Karmelu; [podczas konferencji:] Rodzina u świętych Karmelu [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-10