Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Marcin Godawa

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: marcin.godawa@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Duchowości

Dyżur:
Środa 17.00-17.45 Bernardyńska 3 s.119.

Pełnione funkcje:

Instytut Teologii Duchowości - Dyrektor instytutu

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Obraz Tajemnicy. Wcielenie i Narodzenie Pańskie w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku [wyd.II, poprawione] 2015.[więcej informacji]
Obraz tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Pańskiego w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków: Wydawnictwo Episteme 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogomyślność. Zagadnienie zjednoczenia człowieka z Bogiem w medytacji na podstawie <> Adama Opatowiusza, Kraków: Czuwajmy 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Mistyka i umowy kupna. Święta Teresa Wielka wobec wartości ziemskich w świetle Księgi Fundacji [w:] W relacji przyjaźni. XVIII Dni duchowości ze świętą Teresą od Jezusa 13-15 maja 2015 2016.[więcej informacji]
Kąpiel duszna albo ćwiczenie żywota duchownego (1609) benedyktyńskim wydarzeniem formacyjnym [w:] Monastycyzm XV-XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 115-134. [więcej informacji]
Christian Persuasion for Peace in Blessed Jerzy Popiełuszko's Teaching and Life [w:] Which Religion. What Ideology? The (religious) potentials for peace and violence: Lit Verlag, Zürich 2016, s. 149-156. [więcej informacji]
Три модели религиозности города в поэтической визуализации [w:] Визуальные образы современной культуры. Человек в современном городе: облик, образ, образование. Сборник научных статей по материалам V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Омск, 17–18 мая 2016 г.) 2016, s. 32-38. [więcej informacji]
A Woman Leading to God.The Mystery of Divine and Human Joy Shown and Explained by Julian of Norwich [w:] Faces of Women. In Search of Positive Prospects 2015, s. 20-31. [więcej informacji]
Joyful Transcendence in Christ. Preparation for Martyrdom in Saint Thomas More’s Spiritual Experience [w:] Understanding Genocide and Suicide 2015.[więcej informacji]
Itinerarium retoryczne - Relatio Fratris Benedicti Poloni z podróży do Gujuk-chana (1245-47) [w:] Między papieżem a wielkim chanem. O franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej 2015.[więcej informacji]
Indywidualne doświadczenie bohatera romantycznego wobec Boga i Kościoła w powieści poetyckiej Nunc dimittis, Domine Hieronima Kajsiewicza [w:] O. Hieronim Kajsiewicz (1812-1873): Troska o duchowość troską o dobro społeczności 2012.[więcej informacji]
Tłumacz woli Bożej. Kierownik duchowy i jego nauczanie w Listach duchownych ks. Piotra Semenenki [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości. Materiały z sympozjum 2011.[więcej informacji]
Egzotyczne podróże w przestrzeni i w myśli. Korespondencja Stolicy Apostolskiej i władców mongolskich w połowie XIII wieku [w:] Turystyka w kulturze – Kultura w turystyce 2011.[więcej informacji]
The Word against the Sword. A Reflection on Priesthood in Karol Wojtyła’s Poem Stanislaus [w:] The Space of Word. The Literary Activity of Karol Wojtyła – John Paul II 2011.[więcej informacji]
Obraz gorzkiej męki. Analiza porównawcza Nabożeństwa XV Stopni Męki Pańskiej Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie [w:] Pokój i dobro: Klasztor Franciszkanów w Krakowie 2011.[więcej informacji]
Teologiczna oferta wolności w nauczaniu i doświadczeniu duchowym Jana Pawła II [w:] Oblicza wolności 2010.[więcej informacji]
Pozdrowienie Pozdrowionej. Szymona Starowolskiego retoryczna medytacja nad sceną zwiastowania [w:] Via Pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej 2010.[więcej informacji]
Społeczny aspekt medytacji w traktacie O rozważaniu (De consideratione) św. Bernarda z Clairvaux [w:] Módl się i pracuj: cystersi kształtują siebie i świat. Materiały z sympozjum 2010.[więcej informacji]
Problem cierpienia w myśli błogosławionej matki Celiny Borzęckiej [w:] Duchowość błogosławionej siostry Celiny Borzęckiej. Materiały z sympozjum 2009.[więcej informacji]
Motywy sanjuanistyczne w poezji Karola Wojtyły [w:] Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły – Jana Pawła II 2008.[więcej informacji]
Nowe formy zaangażowania Kościoła w świecie współczesnym. Catholic Agency to Support Evangelisation [w:] Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie 2008.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Idea medytacji w holistycznej trosce o człowieka według Mikołaja Mościckiego [w:] Episteme.Czasopismo naukowo-kulturalne 2016.[więcej informacji]
Conditioning of Intellect in Christian Contemplation in the Light of Definitions and St. Augustine’s Experience [w:] Bogoslovni vestnik 2015.[więcej informacji]
Adam Chmielowski - Brat Albert jako artysta i święty w świetle <> Jana Pawła II [w:] Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne 2015.[więcej informacji]
Cierpienie i radość w duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] Polonia Sacra, 31/75 2012, s. 139-157. [więcej informacji]
A View of the Eucharistic Appearances in the Experience of Christian Joy [w:] Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne 2012.[więcej informacji]
A Mind Drawn by a Word. A meditative dimension of selected epigrams by Richard Crashaw (1612-1649) [w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011, s. 125-141. [więcej informacji]
Nabożeństwa Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie w wewnętrznej analizie porównawczej [w:] Polonia Sacra, 28/72 2011, s. 47-65. [więcej informacji]
Przestrzeń i ruch w opisie zbawienia. Teologiczna interpretacja wybranych wierszy Jonha Donne’a (1572-1631) [w:] Polonia Sacra, 26/70 2010, s. 145-167. [więcej informacji]
Postawa lęku w obliczu Komunii świętej w kazaniu Szymona Starowolskiego O godnym przygotowaniu się do przyjęcia Naświętszego Sakramentu (1649) [w:] Polonia Sacra, 27/71 2010, s. 99-119. [więcej informacji]
Boska harmonia stworzonego świata w Kolędzie gospodarskiej Jacka Liberiusza (1599-1673) [w:] Analecta Cracoviensia, XLII 2010, s. 201-222. [więcej informacji]
Poza logosem i ikoną, czyli o kryzysie polskiej poezji współczesnej [w:] Episteme. Czasopismo naukowo-kulturalne, 20 2010, s. 59-76. [więcej informacji]
Świętość Jacka Odrowąża OP w ujęciu Jacka Liberiusza CR (1599-1673) [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 145-160. [więcej informacji]
Medytacja alegoryczna na przykładzie Fascykułu nabożeństwa różnego Adama Opatowiusza [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2009, s. 11-23. [więcej informacji]
Kwestia dobrych uczynków w sporze reformacji i katolicyzmu [w:] Polonia Sacra, 22/66 2008, s. 141-162. [więcej informacji]
Postać św. Jana Apostoła i Ewangelisty na gruncie polskiej duchowości potrydenckiej [w:] Polonia Sacra, 24/68 2008, s. 131-155. [więcej informacji]
Wizja człowieka aktywnego w Akademii pobożności Mikołaja z Mościsk (1559-1632) [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 171-191. [więcej informacji]
Rola Maryi w duchowym życiu Kościoła w ujęciu Wilfreda Le Sage’a [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 115-137. [więcej informacji]
Eucharystia Pustelnika z Hoggaru [w:] Polonia Sacra, 20/64 2007, s. 201-226. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Osoba w przestrzeni pokoju i dialogu - wobec wyzwań społeczności; [nr projektu:] 501-10-010164

-Duchowość wobec antropologicznych wyzwań współczesności; [nr projektu:] 501-10-010074

-Doświadczenie szczęścia w duchowości chrześcijańskiej (koferencja interdyscyplinarna; publikacja); [nr projektu:] 11170001

-Św. Brat Albert w recepcji Karola Wojtyły; [nr projektu:] 111704

-Duchowość polskiego baroku; [nr projektu:] 111702

Wygłoszone referaty:

- Robert Frost’s Motive of Going Beyond Rightly Applied to Spiritual Issues; [podczas konferencji:] Beyond. Local, temporal and intellectual transgressions in theology, philosophy and cultural studies [miejsce konferencji:] Tanzenberg, Austria, 2015-09-12

- Mistyka umowy i kupna. Św. Teresa Wielke wobec wartości ziemskich w świetle Księgi Fundacji; [podczas konferencji:] XVIII Dni Duchowości ze Św. Teresą od Jezusa. W relacji przyjaźni [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-15

- Potential Power of Poetical Image for a Contemplating Beholder; [podczas konferencji:] Image and Man. Correlations [miejsce konferencji:] Celje, Slovenia, 2015-04-13

- A Woman Leading to God. The Mystery of Divine and Human Joy Shown and Explained by Julian of Norwich; [podczas konferencji:] Faces of Woman. In Search of Positive Prospects [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-17

- Christian Persuasion for Peace in Blessed Jerzy Popiełuszko's Teaching and Life; [podczas konferencji:] Religions and Ideologies, Peace or Violence? Pathways towards Local/Global Empathy and Justice [miejsce konferencji:] Ljulbljana, 2014-11-07

- O czytaniu pożytecznym według Mikołaja Mościckiego [1559-1632]; [podczas konferencji:] Duchowość- dla duszy czy dla ciała? [miejsce konferencji:] Łodź, 2014-06-07

- 'Fortis ut Mors Dilectio'. Facing Death in Christian Martyrdom; [podczas konferencji:] Facing genocide and suicide [miejsce konferencji:] Celje, Slovenija, 2013-11-08

- "Navigare necesse est". Pierwiastki dramatyczne w poznawaniu i kontemplacji tajemnicy Wcielenia w polskich starodrukach; [podczas konferencji:] Dramat jako życie -życie jako dramat [miejsce konferencji:] Żytomir Ukraine, 2013-10-26

- Rola elementów regionalnych w wybranych kazaniach ks. Józefa Tischnera; [podczas konferencji:] Język homilii i kazań po 1989 roku [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, 2013-09-16

- A View of the Eucharistic Appearances in the Experience of Christian Joy; [podczas konferencji:] Enjoy Life. Towards a Deep Concept of Human Joy [miejsce konferencji:] Ljubljana (Słowenia), 2012-11-19

- Obraz Boga i człowieka w procesie religijnej perswazji w Pobudkach do modlitwy 40 godzin ks. Piotra Skargi; [podczas konferencji:] VI Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) [miejsce konferencji:] Paradyż, 2012-09-19

- Egzotyczne podróże w przestrzeni i w myśli. Korespondencja Stolicy Apostolskiej i władców mongolskich w połowie XIII wieku; [podczas konferencji:] Turystyka w kulturze – Kultura w turystyce [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-25

- Itinerarium retoryczne – Relatio Fratris Benedicti Poloni z podróży do Gujuk-chana (1245-1247); [podczas konferencji:] Między papieżem a wielkim chanem, czyli o franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-19

- Tłumacz woli Bożej. Kierownik duchowy i jego nauczanie w Listach duchownych ks. Piotra Semenenki; [podczas konferencji:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-03-15

- Obraz gorzkiej męki. Analiza porównawcza Nabożeństwa XV stopni Męki Pańskiej Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie; [podczas konferencji:] Klasztor Franciszkanów w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-12-04

- Pozdrowienie Pozdrowionej. Szymona Starowolskiego retoryczna medytacja nad sceną zwiastowania; [podczas konferencji:] Via Pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-11-17

- Cierpienie i radość w duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej; [podczas konferencji:] Sympozjum o św. Urszuli ledóchowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-04-24

- Społeczny aspekt medytacji w traktacie O rozważaniu [De consideratione] św. Bernarda z Clairvaux; [podczas konferencji:] Módl się i pracuj: cystersi kształtują siebie i świat [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-12-05

- Adam Chmielowski – Brat Albert jako artysta i święty w świetle Listu do Artystów Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Święty Brat Albert Adam Chmielowski w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-12-11

- Medytacja sercem nad postacią Marii Magdaleny w wierszach z powieści Doktor Żywago Borysa Pasternaka; [podczas konferencji:] Biblijne postaci w literaturze polskiej i powszechnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-04-25

- Tekst wobec osoby. Wybrane retoryczne elementy kierownictwa duchowego w Fascykule nabożeństwa różnego Adama Opatowiusza; [podczas konferencji:] Misterium et Verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-23