Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Grzegorz Godawa

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: grzegorz.godawa@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Pedagogiki Społecznej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik kierunku Pedagogika (rok akademicki: 2019/20 )
- Kierownik Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej (rok akademicki: 2012/13 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej (rok akademicki: 2013/14 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z zakresu Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej (rok akademicki: 2014/15 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (rok akademicki: 2015/16 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (rok akademicki: 2016/17 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (rok akademicki: 2018/19 , studia podyplomowe)

Dyżur:
piątek godz. 9.00-9.4S, ul. Bernardyńska 3, pokój 62.

Pełnione funkcje:

Instytut Nauk o Rodzinie - Kierownik kierunku Pedagogika

Curriculum Vitae:

2017 - 2017 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

2016 - 2019 – Prodziekan ds. studentów Wydziału Nauk Społecznych

2012 - 2013 – Urlop habilitacyjny - Birmingham, Londyn

2011 - 2011 – Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej UPJPII

2010 - 2010 – Delelgat młodszych pracowników naukowych do Senatu UPJPII

2009 - 2009 – Asystent w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2009 - 2012 – Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

2008 - 2008 – Obona pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Mastalskiego p.t. "Przemiany w postawach religijnych rodziców uczniów przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej - próba diagnozy"

2005 - 2007 – Studia podyplomowe z Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

2001 - 2001 – Obrona pracy magisterskiej p.t. "Udział władz człowieka w zjednoczeniu z Bogiem w Drodze na Górę Karmel św. Jana od Krzyża"

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka. Aspekty tanatopedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ojcostwo i jego odsłony, Kraków: Homo Dei 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Studium tanatopedagogiczne, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek dla człowieka - współczesne wyzwania wolontariatu, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przemiany w postawach religijnych rodziców uczniów przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej – próba diagnozy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

THE USE OF SOCIAL MEDIA AND THE YOUTH'S EXPERIENCE OF GRATITUDE [w:] INTED2019 Proceedings: IATED Academy 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
PARENTAL ATTITUDES AS THE PREDICTOR OF PARENTS- ADOLESCENTS RELATIONSHIP [w:] INTED2019 Proceedings: IATED Academy 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
THE IMPORTANCE OF SENIORS’ EDUCATION FOR THE LEVEL OF THEIR COGNITIVE COMPETENCIES [w:] INTED2018 Proceedings: IATED Academy 2018, s. 4855-4861. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
OVERCOMING BARRIERS TO EDUCATION OF A TERMINALLY ILL CHILD IN THE FAMILY [w:] INTED2018 Proceedings: IATED Academy 2018, s. 4485-4490. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Історико-етичний аспект паліативно-хоспісної опіки [w:] Паліативно-хоспісна опіка: позамедичні багатовимірні аспекти: Український Католицький Університет 2018, s. 13-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Інтердисциплінарний аспект паліативно-хоспісної опіки – команда хоспісної опіки [w:] Паліативно-хоспісна опіка: позамедичні багатовимірні аспекти: Український Католицький Університет 2018, s. 53-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wsparcie duchowo-religijne nieuleczalnie chorego dziecka i jego rodziny. Wybrane zagadnienia [w:] Człowiek w obliczu kresu życia. Studia interdyscyplinarne: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2017, s. 185-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Impact of New Technology on the Process of Learning: From the Students’ Point of View [w:] Sociální pedagogika 2017. Rozvoj nebo krize společenství; perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí: Institut mezioborových studií 2017, s. 76-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Luminarze tanatopedagogiki [w:] Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna.Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin: Akademia Ignatianum w Krakowie 2017, s. 463-492. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Percepcja śmierci w pogłębionych wywiadach z bliskimi terminalnie chorego dziecka [w:] Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby: Wydawnictwo Episteme 2017, s. 233-243. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczniowski plebiscyt na najlepszego nauczyciela w szkole jako nieformalna metoda ewaluacji wewnętrznej w opinii laureatów [w:] Narzędzia pomiaru efektów kształcenia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2016, s. 313-324. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualność koncepcji "ekologii rodziny" zawartej w encyklice Centesimus annus [w:] Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych". 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 329-343. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Axiological issues common to social pedagogy and social work [w:] Sociální pedagogika 2016 Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů: Institut Mezioborových Studií 2016, s. 498-504. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogia dominikanek [Zgromadzenia Sióstr św. Dominika] [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2015, s. 333-353. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego [w:] Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 40-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane aspekty poradnictwa rodzinnego w opiece hospicyjnej [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 263-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Loneliness of a Mother of a Terminally Ill Child. A Research Perspective [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení: Institut mezioborových studií 2015, s. 663-669. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sztuka podejmowania odpowiedzialnych decyzji w kulturze tymczasowości [w:] Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas" 2015, s. 87-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkoła skoncentrowana na uczniu a afirmacja pajdokracji [w:] Szkoła i jej etyczne wyzwania, Tarnów: Biblos 2015, s. 35-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Psychopedagogiczne aspekty opieki perinatalnej nad terminalnie chorym dzieckiem [w:] Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra., Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas" 2014, s. 471-481. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Grandparents facing the illness and death of a child in hospice care [w:] Challenges of the current medicine, Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 2014, s. 50-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne aspekty kształcenia nauczycieli szkoły skoncentrowanej na uczniach [w:] Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2014, s. 159-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Psychospołeczne uwarunkowania wychowania dziecka przez samotnego ojca. Sytuacja w Polsce i Wielkiej Brytanii [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 527-543. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunikacja z osobą cieżko chorą i u kresu życia [w:] Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, Opole: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 2013, s. 116-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczne przeciwdziałanie smutkowi terminalnie chorego dziecka [w:] Ból i cierpienie - ujęcie interdyscyplinarne, Wrocław: PRESSCOM 2013, s. 435-447. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola rodziny w wychowaniu do wolontariatu [w:] Człowiek dla człowieka - współczesne wyzwania wolontariatu, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 47-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Samotność matki terminalnie chorego dziecka w kontekście wsparcia społecznego [w:] Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012, s. 286-316. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczno-moralne aspekty kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym. [w:] Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim., Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012, s. 26-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartość prawdy w procesie wychowania. [w:] Aksjologiczne wymiary wychowania. Ujęcie interdyscyplinarne., Tarnów: Biblos 2012, s. 105-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane aspekty realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie z dzieckiem terminalnie chorym w warunkach hospicyjnych [w:] Pedagogika rodziny - in statu nascendi czy uznana dyscyplina?, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2012, s. 259-280. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność hospicjów dziecięcych jako próba adekwatnej odpowiedzi na potrzeby dziecka terminalnie chorego i jego rodziny [w:] Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 2011, s. 489-509. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczne aspekty kształtowania postaw wobec mass mediów [w:] Na skrzyżowaniu dróg. O mediach, sztucznym zapłodnieniu "in vitro" i związkach nieformalnych, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2011, s. 76-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauczyciel dzieci – wychowawca rodziców. Oddziaływanie wychowawcze kompetentnego nauczyciela na sferę duchową rodziców uczniów (na podstawie badań rodziców w krakowskich szkołach) [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela, Kalisz - Konin: WPA UAM w Kaliszu, PWSZ w Koninie 2010, s. 425-439. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie dzieci i młodzieży w kapłaństwo powszechne [w:] Służyć i królować, czyli o kapłaństwie powszechnym. Materiały z XL Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papiskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 101-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

The Potential of an (Un)Intimidated Teacher [w:] Humanitas University Research Papers. Pedagogy 2019, s. 27-36. [więcej informacji]
Idea opieki domowej bł. Hanny Chrzanowskiej realizowana w hospicjum domowym [w:] Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2019, s. 237-241. [więcej informacji]
A SZOCIÁLPEDAGÓGIA ÉS A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZÖS ÉRTÉKELMÉLETI TÉMÁI – MAGYAR NYELVŰ FORDÍTÁS [w:] KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2019, s. 103-109. [więcej informacji]
Życie konsekrowane wobec kultury tymczasowości [w:] Życie konsekrowane 2018, s. 48-60. [więcej informacji]
Courage of a strong-minded girl scout - guidance for the Eduacation of Tomorrow [w:] Pedagogy Humanitas University. Research Paper 2018, s. 61-70. [więcej informacji]
Działalność hospicjów dla dzieci na rzecz rodziny w świetle analizy zasobów internetowych stron hospicjów [w:] Wychowanie w Rodzinie 2018, s. 323-337. [więcej informacji]
Integralna wizja człowieka jako fundament kultury i wychowania [w:] Analecta Cracoviensia 2017, s. 319-340. [więcej informacji]
Popularność nauczyciela jutra w szkole w świetle narracji własnej [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 2017, s. 127-136. [więcej informacji]
Pedagogiczne aspekty duszpasterskiej działalności bł. ks. Władysława Bukowińskiego [w:] Analecta Cracoviensia 2016, s. 41-55. [więcej informacji]
Dialog w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością – krytyczna ocena funkcjonowania w dzieciństwie w opinii niepełnosprawnych studentów [w:] Wychowanie w Rodzinie. Family Upbringing 2015, s. 359-376. [więcej informacji]
A child’s loneliness in the family as a challenge for modern pedagogy [w:] The Person and the Challenges, IV 2014, s. 175-186. [więcej informacji]
Idea licznych beatyfikacji i kanonizacji w pedagogii Jana Pawła II [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 (10) 2014, s. 209-221. [więcej informacji]
Samowychowanie w kontekście choroby terminalnej [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 27 (1) 2014, s. 57-70. [więcej informacji]
Emocjonalne dojrzewanie dzieci i młodzieży w medialnym społeczeństwie [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 9 2013, s. 111-125. [więcej informacji]
Hospicyjne wsparcie zdrowego rodzeństwa terminalnie chorego dziecka [w:] Wychowanie w Rodzinie, VIII 2013, s. 353-371. [więcej informacji]
Wpływ choroby terminalnej na relacje zdrowego rodzeństwa z chorym dzieckiem [w:] Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne, 4 2013, s. 375-380. [więcej informacji]
Wychowanie w rodzinie jako czynnik kształtujący postawę tolerancji społecznej [w:] Analecta Cracoviensia, 45 2013, s. 25-38. [więcej informacji]
Rola ojca w kontekście hospicyjnego wsparcia terminalnie chorego dziecka i jego rodziny [w:] Analecta Cracoviensia, XLIV 2012, s. 23-37. [więcej informacji]
Hospice Counsellor Facing the Grief of the Terminally Ill Child and its Family [w:] The Person and the Challenges, 2 2012, s. 109-121. [więcej informacji]
Wsparcie psychopedagogiczne rodziny dziecka w "cierpieniu wszechogarniającym" realizowane w warunkach hospicyjnych. [w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011, s. 43-58. [więcej informacji]
Duchowy coaching czy wychowanie do świętości? Aspekty rozwoju osobowościowego w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 4 2011, s. 83-93. [więcej informacji]
Aktywny udział człowieka w „nocy ciemnej” jako realizacja procesu samowychowania. Na podstawie „Drogi na Górę Karmel” św. Jana od Krzyża [w:] Analecta Cracoviensia, XLII 2010, s. 189-200. [więcej informacji]
Odpowiedzialność nauczyciela za niewypowiedziane słowa, czyli o zaniedbaniu pedagogicznym w szkole [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 2010, s. 93-103. [więcej informacji]
Asymetria w wychowaniu religijnym w rodzinie [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2010, s. 163-171. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Współczesna rodzina polska - (nie) pewność funkcjonowania; [nr projektu:] 501-10-040065

-Globalizacja a wychowanie w rodzinie; [nr projektu:] 140202

Wygłoszone referaty:

- Kompetencje nauczyciela wobec wyzwań tanatopedagogicznych; [podczas konferencji:] X Augustowskie Spotkanie Naukowe - Edukacja w Dialogu i Perspektywie [miejsce konferencji:] Augustów, 2019-09-09

- POTENCJAŁ O(NIE)ŚMIELONEGO NAUCZYCIELA; [podczas konferencji:] XXV Jubileuszowe Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja jutra [miejsce konferencji:] Zakopane, 2019-06-24

- Rola opiekunki dziecka z niepełnosprawnością w kontekście więzi rodzinnych; [podczas konferencji:] Jakość życia osób w niepełnosprawnościa [miejsce konferencji:] UPJP2, 2019-06-11

- Relacje małżeńskie rodziców nieuleczalnie chorego dziecka; [podczas konferencji:] Człowiek w relacji do... [miejsce konferencji:] UPJP2, 2019-05-30

- Prawda i nadzieja w badaniach naukowych; [podczas konferencji:] Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem [miejsce konferencji:] UPJP2, 2019-05-23

- THE USE OF SOCIAL MEDIA AND THE YOUTH'S EXPERIENCE OF GRATITUDE; [podczas konferencji:] 13th International Technology, Education and Development Conference [miejsce konferencji:] Valencia, 2019-03-11

- PARENTAL ATTITUDES AS THE PREDICTOR OF PARENTS-ADOLESCENTS RELATIONSHIP; [podczas konferencji:] 13th International Technology, Education and Development Conference [miejsce konferencji:] Valencia, 2019-03-11

- Troska dziadka o rozwój terminalnie chorej wnuczki. Studium przypadku; [podczas konferencji:] Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-12-03

- Wartości w rodzinie zaczerpnięte od dzieci; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-10-25

- DZIELNOŚĆ NIEZŁOMNEJ HARCERKI JAKO WSKAZÓWKA DLA EDUKACJI JUTRA; [podczas konferencji:] Tatrzańskie Seminaria Naukowe [miejsce konferencji:] Zakopane, 2018-06-18

- Działalność hospicjów na rzecz rodziny; [podczas konferencji:] Wychowanie w Rodzinie [miejsce konferencji:] Szklarska Poręba, 2018-05-25

- Idea opieki domowej bł. Hanny Chrzanowskiej realizowana w hospicjum domowym; [podczas konferencji:] Życiodajne Śmierć [miejsce konferencji:] Białystok, 2018-05-19

- Idea opieki domowej realizowana dziś; [podczas konferencji:] Siostra naszego Boga - w przeddzień beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-04-12

- THE IMPORTANCE OF SENIORS’ EDUCATION FOR THE LEVEL OF THEIR COGNITIVE COMPETENCIES; [podczas konferencji:] 12th International Technology, Education and Development Conference [miejsce konferencji:] Walencja, Hiszpania, 2018-03-07

- OVERCOMING BARRIERS TO EDUCATION OF A TERMINALLY ILL CHILD IN THE FAMILY; [podczas konferencji:] 12th International Technology, Education and Development Conference [miejsce konferencji:] Walencja, Hiszpania, 2018-03-06

- Bezradność i zaradność w opiece nad nieuleczalnie chorym dzieckiem; [podczas konferencji:] X Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego w Radomiu [miejsce konferencji:] Radom, 2017-10-07

- Rola siostry przełożonej w funkcjonowaniu zakonnej wspólnoty sióstr seniorek w Londynie; [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” „Wsparcie seniora w środowisku” [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-27

- Popularność „ nauczyciela jutra” w szkole w świetle narracji własnej; [podczas konferencji:] XXIII TATRZAŃSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE "EDUKACJA JUTRA" [miejsce konferencji:] Zakopane, 2017-06-19

- Trudności rodziny we współpracy z hospicjum dla dzieci; [podczas konferencji:] Cierpienie, umieranie, żałoba. Aspekty interdyscyplinarne. [miejsce konferencji:] Elbląg, 2017-05-31

- Rodzina wobec zagrożenia życia dziecka. Próba kategoryzacji; [podczas konferencji:] XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross” [miejsce konferencji:] Białystok, 2017-05-19

- Impact of New Technology on the Process of Learning: From the Students’ Point of View; [podczas konferencji:] Rozvoj nebo krize společenství; perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí [miejsce konferencji:] Brno, 2017-04-04

- Integralna wizja człowieka jako fundament kultury i wychowania; [podczas konferencji:] Błąd antropologiczny – źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-22

- "W spotkaniu drugi przejmuje nas sobą". O empatii w opiece hospicyjnej; [podczas konferencji:] Praca socjalna w teorii i działaniu. Praca socjalna w świetle filozofii spotkania [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-15

- Znaczenie pokory w ekstremalnych sytuacjach życiowych dla procesu samowychowania; [podczas konferencji:] Kategorie (nie)obecne w edukacji [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-24

- Aktualność koncepcji "ekologii rodziny" zawartej w encyklice Centesimus annus; [podczas konferencji:] Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych". 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-09

- Uczniowski plebiscyt na najlepszego nauczyciela w szkole jako nieformalna metoda ewaluacji wewnętrznej w opinii laureatów; [podczas konferencji:] Narzędzia pomiaru dydaktycznego wobec innowacji w edukacji [miejsce konferencji:] Ślesin, 2016-05-10

- Axiological issues common to social pedagogy and social work; [podczas konferencji:] Sociální pedagogika 2016 Budoucnost Evropy - řešení sociálně kulturních problémů [miejsce konferencji:] Brno, 2016-04-12

- Percepcja śmierci w pogłębionych wywiadach z bliskimi terminalnie chorego dziecka; [podczas konferencji:] Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby [miejsce konferencji:] Lublin, 2016-03-15

- Tanatopedagogiczny wymiar profilaktyki hospicyjnej; [podczas konferencji:] Profilaktyka na rzecz rozwoju [miejsce konferencji:] Kraków UPJPII, 2015-10-15

- Istota i uwarunkowania wolontariatu dla dzieci; [podczas konferencji:] Jakość posługi-profesjonalizm [miejsce konferencji:] Radom, 2015-10-10

- Sztuka podejmowania odpowiedzialnych decyzji w kulturze tymczasowości; [podczas konferencji:] XXI Tatrzanskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra” [miejsce konferencji:] Zakopane, 2015-06-22

- Education of an Ill Child in Hospice Care; [podczas konferencji:] International Education Conference [miejsce konferencji:] Wielka Brytania - Londyn, 2015-06-09

- "Tak" na zawsze? O pedagogicznych uwarunkowaniach konsekwentnej postawy życiowej; [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] Kraków UPJPII, 2015-06-02

- Nieskończoność w niedokończonym procesie wychowania dziecka w hospicjum; [podczas konferencji:] X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross [miejsce konferencji:] Białystok, 2015-04-24

- Psychospołeczne uwarunkowania dialogu w rodzinie osoby z niepełnosprawnością; [podczas konferencji:] Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim [miejsce konferencji:] Kraków UPJPII, 2015-04-21

- The loneliness of the mother of a terminally ill child. Research perspective; [podczas konferencji:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení [miejsce konferencji:] Brno - Czechy, 2015-04-14

- „Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę” - o uwarunkowaniach i rozwoju modlitwy dziecka; [podczas konferencji:] III Sympozjum o adoracji [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-02-07

- Wybrane aspekty poradnictwa rodzinnego w opiece hospicyjnej; [podczas konferencji:] Praca socjalna w teorii i działaniu [miejsce konferencji:] Kraków UPJPII, 2014-10-14

- Pedagogiczny wymiar działalności ks. Władysława Bukowińskiego; [podczas konferencji:] Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński [miejsce konferencji:] Zagórnik, 2014-08-16

- Psychopedagogiczne aspekty opieki perinatalnej nad terminalnie chorym dzieckiem; [podczas konferencji:] XX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra" [miejsce konferencji:] Zakopane, 2014-06-24

- Dziadkowie dziecka objętego opieką hospicyjną wobec jego choroby i śmierci; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross [miejsce konferencji:] Białystok, 2014-05-24

- Dialog w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością - krytyczna ocena funkcjonowania w dzieciństwie w opinii niepełnosprawnych studentów; [podczas konferencji:] III Międzynarodową Konferencją Naukową Wychowanie w Rodzinie. Konteksty Historyczne i Współczesne [miejsce konferencji:] Jelenia Góra, 2014-05-15

- Wybrane aspekty duchowo-religijnego wsparcia umierającego dziecka i jego rodziny; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych [miejsce konferencji:] Częstochowa-Jasna Góra, 2014-01-26

- Samowychowanie w kontekście choroby terminalnej. Studium tanatopedagogiczne; [podczas konferencji:] Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka. [miejsce konferencji:] Lublin, 2013-11-20

- Psychospołeczne uwarunkowania wychowania dziecka przez samotnego ojca. Sytuacja w Polsce i Wielkiej Brytanii.; [podczas konferencji:] Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-23

- Pedagogiczne przeciwdziałanie smutkowi terminalnie chorego dziecka; [podczas konferencji:] Ból i cierpienie - ujęcie interdyscyplinarne [miejsce konferencji:] Opole, 2013-06-25

- Aksjologiczne aspekty kształcenia nauczycieli szkoły skoncentrowanej na uczniach; [podczas konferencji:] Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-06-10

- Psychopedagogiczne kryteria wychowania chrześcijańskiego; [podczas konferencji:] Na skrzyżowaniu dróg [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-21

- Hospicyjne wsparcie zdrowego rodzeństwa terminalnie chorego dziecka.; [podczas konferencji:] Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne. [miejsce konferencji:] Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 2012-05-18

- Pedagogiczne aspekty kształtowania postaw wobec mass mediów; [podczas konferencji:] Na skrzyżowaniu moralności i pedagogiki [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-01-02

- Rola rodziny w wychowaniu do wolontariatu; [podczas konferencji:] Człowiek dla człowieka. Współczesne wyzwania wolontariatu [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-01

- Wartość prawdy w procesie wychowania; [podczas konferencji:] Aksjologiczne wymiary wychowania. Współczesne szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-11-07

- Wymiary współpracy wychowawcy z rodzicami; [podczas konferencji:] Formacja stała kapłanów [miejsce konferencji:] Krzeszowice, 2011-11-04

- Wybrane aspekty realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie z dzieckiem terminalnie chorym w warunkach hospicyjnych; [podczas konferencji:] Pedagogika rodziny – subdyscyplina z dorobkiem czy "in statu nascendi"? [miejsce konferencji:] Wrocław, 2011-09-27

- Działalność hospicjów dziecięcych jako próba adekwatnej odpowiedzi na potrzeby dziecka terminalnie chorego i jego rodziny; [podczas konferencji:] Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie [miejsce konferencji:] Radom, 2011-03-17

- Aksjologiczno-moralne aspekty kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym; [podczas konferencji:] Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – współczesne wyzwania i dylematy [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-06-01

- Nauczyciel dzieci – wychowawca rodziców. Oddziaływanie wychowawcze kompetentnego nauczyciela na sferę duchową rodziców uczniów (na podstawie badań rodziców w krakowskich szkołach); [podczas konferencji:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela [miejsce konferencji:] Ślesin, 2010-05-11

- Wprowadzenie dzieci i młodzieży w kapłaństwo powszechne; [podczas konferencji:] Służyć i królować, czyli o kapłaństwie powszechnym [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-03-06