Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Marek Gilski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: marek.gilski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Mariologii

Funkcje administracyjne:
- Instytut Teologii Dogmatycznej, Sekretarz Rady Instytutu

Dyżur:
czwartek 10.30-11.15, ul. Bernardyńska 3, sala 110

Curriculum Vitae:

2016 – dr hab. teologii

2011 – dr nauk humanistycznych w zakresie: literaturoznawstwo (filologia klasyczna)

2002 – dr teologii

1995 – mgr teologii

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Rozeznanie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: Wydawnictwo Naukowe UPJP II w Krakowie 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykład 150 Ojców z Konstantynopola. Komentarz lingwistyczno-pastoralny, Kraków: Scriptum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Język soborów pierwszego tysiąclecia: Scriptum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mariologia centonów, Kraków: Scirptum 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Epifaniusz z Salaminy. Panarion. Herezje 1-33. Tekst grecki i polski. Przekład i wstęp ks. Marek Gilski. Opracowanie tekstu greckiego i komentarz polski ks. Arkadiusz Baron, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koncepcja wzroku w poematach homeryckich, Kraków: Scriptum 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mariologia kontekstualna św. Augustyna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Sobory pierwszego tysiąclecia o rozeznaniu 2019.[więcej informacji]
Od języka do mądrości. Jana Chryzostoma model wychowania [w:] Sprawności moralne a wiara: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2017, s. 167-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kult Maryi w Kościele [w:] W poszukiwaniu wiary dojrzałej: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 205-220. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie wobec tych, którzy nie mogą otrzymać rozgrzeszenia. Drogi odpuszczania grzechów [w:] Miłosierdzie w praktyce duszpasterskiej 2016, s. 78-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Epifaniusz z Salaminy i jego Panarion [w:] Epifaniusz z Salaminy. Panarion. Herezje 1-33. Tekst grecki i polski. Przekład i wstęp ks. Marek Gilski. Opracowanie tekstu greckiego i komentarz polski ks. Arkadiusz Baron, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015, s. 5-20. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tragedia grecka jako przestrzeń dylematów sumienia [w:] Sumienie. Ujęcie interdyscyplinarne: Scriptum 2015, s. 185-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spotkanie mądrości pogańskiej z chrześcijańską w dramacie Christus patiens [w:] Oblicza Mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, Kraków: Scriptum 2014, s. 7-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świętowanie w poematach homeryckich jako paradygmat świętowania w starożytnej Grecji [w:] Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce, Kraków: Scriptum 2014, s. 9-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kult poszukuje zrozumienia [w:] Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2014, s. 9-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogia Matki Miłosierdzia w objawieniach św. Faustyny [w:] Maryja. Matka Boża Miłosierdzia, Kraków: Misericordia 2013, s. 63-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłować całym umysłem (Łk 10, 27). Poznawczy wymiar miłości [w:] Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, Szczecin 2013, s. 237-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio [w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz, Kraków: Scriptum 2013, s. 105-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do problematyki soborów [w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz, Kraków: Scriptum 2013, s. 5-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poczucie wstydu a wychowanie [w:] Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne, Kraków: Św. Stanisława BM 2012, s. 127-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myślenie magiczne i myślenie religijne a wychowanie [w:] Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, s. 87-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu genezy pojęcia martys [w:] Męczeństwo. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Kraków: Scriptum 2012, s. 129-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II [w:] Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2012, s. 43-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja, Matka życia w przepowiadaniu Ojców Kościoła [w:] Maryja - Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia, Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej \"Salvatoris Mater\" 2010, s. 25-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pośrednictwo Maryi w przepowiadaniu Ojców Kościoła [w:] Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, Kraków: Scriptum 2009, s. 45-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka pośród Kościoła [w:] Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób recepcji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 119-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja w pobożności pasyjnej [w:] Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego Pasierbiec, 21-22 października 2006 roku, Częstochowa-Pasierbiec: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2007, s. 203-213. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Patrsytyczne prodromy doktryny o Niepokalanym Poczęciu Maryi [w:] Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT w Krakowie 2005, s. 7-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Argumentacja Soboru Nicejskiego II za kultem ikon [w:] Studia Sandomierskie 2019, s. 213-225. [więcej informacji]
Between the dogmatic and magical formula. Ecumenical perspective [w:] Analecta Cracoviensia 2019, s. 25-33. [więcej informacji]
Problematyka złego ducha w debatach Soboru Nicejskiego II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2016, s. 111-118. [więcej informacji]
Ezoteryzm i magia w perspektywie psychologii myślenia [w:] Studia Leopoliensia 2015, s. 443-456. [więcej informacji]
La teología poética de Karol Wojtyła: Sus primeros escritos como fuente de su pensamiento maduro [w:] Scripta Theológica, 2 2014, s. 401-418. [więcej informacji]
Ekumeniczność i wielokulturowość w pesrpektywie języka polskiej mariologii posoborowej [w:] Salvatoris Mater, 1-4 2014, s. 266-275. [więcej informacji]
Epifaniusza z Salaminy krytyka antyprokreacyjnej postawy borborytów [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 15 2014, s. 97-104. [więcej informacji]
Początkowe stadia życia ludzkiego według Homera [w:] Polonia Sacra, 1 2013, s. 5-16. [więcej informacji]
Výzvy súčasnej teológie v kontexte Dokumentov Druhévo Vatikánskeho koncilu a Roku viery, 2 čast [w:] Duchowný Pastier, 4 2013, s. 152-157. [więcej informacji]
Výzvy súčasnej teológie v kontexte Dokumentov Druhévo Vatikánskeho koncilu a Roku viery, 1 čast [w:] Duchowný Pastier, 3 2013, s. 105-108. [więcej informacji]
Piękno Maryi w pismach greckich Ojców Kościoła [w:] Salvatoris Mater, 1-4 2013, s. 23-30. [więcej informacji]
Podmiot w procesie komunikacji. Pozyskiwanie życzliwości i sympatii słuchaczy [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 13 2012, s. 59-77. [więcej informacji]
Magical Thinking and Religious Thinking [w:] E-Theologos, 2 2012, s. 190-199. [więcej informacji]
Recepcja beatyfikacji i kanonizacji a tytuły parafii erygowanych w Archidiecezji Krakowskiej w latach 1978-2010 [w:] Polonia Sacra, 29 2011, s. 151-163. [więcej informacji]
Hierarchia prawd a patroni kościołów [w:] Liturgia Sacra, 2(38) 2011, s. 273-283. [więcej informacji]
Hierarchia prawd a patrocinia maryjne [w:] Salvatoris Mater, 1-2 2011, s. 283-300. [więcej informacji]
Zewnętrzne formy przyjmowania Komunii św. i ich związek z poczuciem szacunku [w:] Edukacja. Teologia i Dialog, 8 2011, s. 179-196. [więcej informacji]
Św. Augustyna rozumienie duchowego macierzyństwa Maryi [w:] Salvatoris Mater, 3-4 2011, s. 35-44. [więcej informacji]
Rola myślenia w religijnej i magicznej interpretacji rzeczywistości [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 7-23. [więcej informacji]
Chrześcijańskie papirusy magiczne [w:] Polonia Sacra, 27 2010, s. 89-97. [więcej informacji]
Modlitwa indywidualna: wieloznaczność pojęcia i wielowymiarowość relacji [w:] Edukacja. Teologia i Dialog, 7 2010, s. 101-114. [więcej informacji]
Kapłan w poematach homeryckich [w:] Polonia Sacra, 25 2009, s. 5-12. [więcej informacji]
Maryja w pismach św. Hipolita [w:] Salvatoris Mater, 2 2009, s. 86-94. [więcej informacji]
Maryja jako Królowa w tekstach patrystycznych. Terminologia grecka [w:] Salvatoris Mater, 4 2008, s. 263-272. [więcej informacji]
Kollyridianki [w:] Salvatoris Mater, 3-4 2007, s. 401-409. [więcej informacji]
Patrystyczne interpretacje formuły \"dia Marias\" (przez Maryję) [w:] Salvatoris Mater, 1-2 2007, s. 98-104. [więcej informacji]
Kontekst antropologiczny mariologii św. Augustyna [w:] Salvatoris Mater, 1-2 2006, s. 214-230. [więcej informacji]
Implikacje chrystologiczne mariologii św. Augustyna [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 5 2004, s. 93-110. [więcej informacji]
Cierpienie Maryi w nauczaniu Ojców Kościoła zachodniego [w:] Salvatoris Mater, 2 2004, s. 23-34. [więcej informacji]
Unus Mediator et multi mediatores. Augustyńska koncepcja pośrednictwa [w:] Polonia Sacra, 15 2004, s. 179-191. [więcej informacji]
Maryja w \"De haeresibus\" św. Augustyna [w:] Salavtoris Mater, 1 2004, s. 345-353. [więcej informacji]
Kult maryjny według św. Augustyna [w:] Salvatoris Mater, 4 2002, s. 156-171. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Rozeznanie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; [nr projektu:] 501-10-010160

-Embrion w najstarszej literaturze greckiej; [nr projektu:] 501-10-010045

Wygłoszone referaty:

- Centony chrześcijańskie - Ewangelia w języku mitów; [podczas konferencji:] Biblia w świecie mitów [miejsce konferencji:] Kraków, UPJP II, 2015-11-26

- Tragedia grecka jako przestrzeń dylematów sumienia; [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie [miejsce konferencji:] Kraków, UPJP II, 2015-05-14

- Ekumeniczność i wielokulturowość w perspektywie języka polskiej mariologii posoborowej; [podczas konferencji:] La mariologia a partire dal Concilio Vaticano II. Ricezione, bilancio e prospettive, 4-9 Settembre 2012 [miejsce konferencji:] Rzym, 2012-09-07

- Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Maryjny kształt świadectwa [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2011-09-24

- Pośrednictwo Maryi w przepowiadaniu Ojców Kościoła; [podczas konferencji:] Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-20

- Maryja, Matka życia, w przepowiadaniu Ojców; [podczas konferencji:] Maryja - Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia [miejsce konferencji:] Licheń, 2008-11-21

- Maryja w pobożności pasyjnej; [podczas konferencji:] Na polskiej drodze maryjnej [miejsce konferencji:] Pasierbiec, 2006-10-22

- Matka pośród Kościoła; [podczas konferencji:] Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji – sposób recepcji [miejsce konferencji:] Lublin, 2006-10-16

- Patrystyczne prodromy doktryny o Niepokalanym Poczęciu; [podczas konferencji:] Niepokalana w wierze i teologii Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-03