Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Stanisław Garnczarski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – adiunkt z habilitacją

Email: stanislaw.garnczarski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Praktycznej i Prawa Kanonicznego

Curriculum Vitae:

2001 – Obrona pracy doktorskiej "Religijna kultura muzyczna miasta Tarnowa w latach 1786-1939".

1998 - 2000 – Chórmistrzowskie Studium Podyplomowe w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, organizowane przy współudziale Centrum Animacji Kulturalnej przy Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

1996 – Obrona pracy magisterskiej z muzykologii "Repertuar gregoriański w polskich śpiewnikach katolickich XIX i XX wieku".

1996 - 2001 – Studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii KUL

1991 - 1996 – Studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii KUL

1987 – Obrona pracy magisterskiej "Mariologia hymnu Akathistos" w PAT

1981 - 1987 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie

Działalność pozanaukowa:

2014 – Uroczystość święceń biskupich. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (biskupów nominatów Jana Piotrowskiego i Stanisława Salaterskiego), 25 styczeń 2014, Katedra tarnowska

2013 - 2013 – „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji tarnowskiej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Rekolekcje synodalne dla kapłanów diecezji tarnoskiej. Ewangelizacja wobec przemiany czasów. Prowadzi kardynał Luis Antonio Gokim Tagle, Seria I: Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cantate: śpiewnik seminaryjny: Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
III Pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej, Bazylika mniejsza - Tuchów 24 maja 2018: Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Msza Święta w uroczystość Zesłania Ducha Świętego połączona z koronacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie: Biblos 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
II Pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej, Bazylika mniejsza - Nowy Sącz 18 marca 2017 roku: Biblos 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gloriam Dei per musicam pronuntiare. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną, Tarnów: Biblos 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Msza Święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża połączona z udzieleniem Święceń Kapłańskich diakonom diecezji tarnowskiej: Biblos 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Msza Święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża połączona z udzieleniem święceń kapłańskich diakonom Diecezji Tarnowskiej : Bazylika Katedralna 28 maja 2016 roku, Tarnów, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do Bramy Miłosierdzia i Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża : jubileusz Miłosierdzia Bożego Miłosierni jak Ojciec : święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wieczn, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa Kościoła w dniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Laudes et Vesperae Dominicales. Chwalby Poranne (Jutrznia) i Nieszpory na niedziele okresu zwykłego z towarzyszeniem organowym, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tarnowskie Studia Teologiczne. Tom dedykowany ks. prof. dr. hab. Andrzejowi Zającowi w 70-lecie urodzin, Kraków: Czasopismo Wydziału teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku, Tarnów: Biblos 2014.[więcej informacji]
Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku, Tarnów: Biblos 2014.[więcej informacji]
Ks. Ireneusz Pawlak. De Musica Sacra in Polonia. Quaestiones selectae, Tarnów: Biblos 2013.[więcej informacji]
Ks. Ireneusz Pawlak. De Musica Sacra in Polonia. Quaestiones selectae, Tarnów: Biblos 2013.[więcej informacji]
Stanisława Serafina Jagodyńskiego Pieśni Katolickie nowo reformowane z polskich na łacińskie, a z łacińskich na polskie przełożone niektóre też nowo złożone, Tarnów: Biblos 2011.[więcej informacji]
Henryk Cempura. Kultura muzyczna klasztoru PP. Klarysek w Starym Sączu w latach 1700-1782, Tarnów: Biblos 2009.[więcej informacji]
Cantate Domino canticum novum. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. Kazimierzowi Pasionkowi, Tarnów: Biblos 2004.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Polskie tłumaczenie hymnu św. Tomasza z Akwinu "Adoro de devote" w katolickich śpiewnikach [w:] Cantabo et psalmum dicam: Wydawnictwo księgarnia św. Jacka 2018, s. 192-211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śpiewy wiernych w czasie obrzędów chrztu dzieci po Soborze Watykańskim II zawarte w wybranych polskich spiewnikach posoborowych, Scripturae Lumen [w:] Wtajemniczenie chrzescijańskie: Biblos 2018, s. 183-206. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Źródła polskich pieśni adwentowych [w:] Gloriam Dei per musicam pronuntiare. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną: Biblos 2017, s. 67-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śpiewy do Ducha Świętego w języku polskim w zbiorach z XVII i XVIII wieku [w:] Duch Święty: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 283-305. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Antyfona „Salve Regina” w polskich przekładach zachowanych w źródłach drukowanych [w:] „Cantare amantis est” Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. Urodzin ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka: Red. W. Hudek, P. Wiśniewski, Wyd. Polihymnia, Lublin 2015, s. 306-327. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Walczyński Franciszek [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.[więcej informacji]
Walenty z Brzozowa [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.[więcej informacji]
Chór katedry tarnowskiej w latach 1831-1919 [w:] Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in memoriam (1914-2014). Księga Pamiątkowa dedykowana Chórowi Bazyliki Metropolitalnej w Gnieźnie (1914-2014), Lublin: Polihymnia 2014, s. 53-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Muzyczna ikona Maryi a wiara Kościoła [w:] Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich. Rokitno, 19-21 września 2013 r.: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2014, s. 83-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ursprung Otto [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księdza Franciszka Walczyńskiego "Śpiewnik kościelny" dla młodzieży (1884 rok) jako przejaw sakralnej kultury muzycznej w diecezji tarnowskiej [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej, Tarnów 2013, s. 152-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pasionek Kazimierz [w:] Polish Music. Polish Composers 1918-2010, Gdańsk-Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 957-959. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rzepko Władysław [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgiczne przygotowanie do sakramentu małżeństwa [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. "Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie", Tarnów: Biblos 2011, s. 119-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy muzykoterapii jako pomoc w pracy socjalnej [w:] Przestrzenie pracy socjalnej, Tarnów: Biblos 2010, s. 243-251. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pasionek Kazimierz [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów 2010, s. 308-308. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Towarzystwo ku wspieraniu muzyki kościelnej w diecezji tarnowskiej św. Wojciecha [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów 2010, s. 462-462. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Henryk Cempura - badacz kultury muzycznej klasztoru Klarysek starosądeckich [w:] Henryk Cempura. Kultura muzyczna klasztou PP. Klarysek w Starym Sączu w latach 1700-1782, Tarnów: Biblos 2009, s. 9-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie muzyczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie [w:] "Introibo ad altare Dei" Księdzu profesorowi Stefanowi koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 173-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Kazimierz Pasionek i jego muzyczny przyczynek dla Ojca Świętego [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 czerwca 1987), Tarnów: Biblos 2008, s. 61-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie muzyczne w gimnazjum [w:] Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Tarnów: Biblos 2007, s. 77-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskupi tarnowscy a sprawa muzyki kościelnej [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Biblos 2007, s. 481-493. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie muzyczne w szkole ponadgimnazjalnej [w:] Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponagimnazjalnych, Tarnów: Biblos 2007, s. 75-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie muzyczne w szkole podstawowej [w:] Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, cz. I, Tarnów: Biblos 2006, s. 65-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stefan Surzyński i jego muzyczna działalność [w:] "Philosophiae & Musicae" Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin księdza profesora Stanisława Ziemiańskiego SJ, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 2006, s. 293-305. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola chorału gregoriańskiego w wychowaniu chrześcijańskim [w:] Człowiek między losem a wyborem. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. dr. Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Biblos 2006, s. 549-562. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola muzyki w życiu człowieka [w:] Cantate Domino canticum novum. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Kazimierzowi Pasionkowi, Tarnów: Biblos 2004, s. 88-97. [więcej informacji]
Ks. Kazimierz Pasionek - pedagog, muzyk i kompozytor [w:] Cantate Domino canticum novum. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Kazimierzowi Pasionkowi, Tarnów: Biblos 2004, s. 11-25. [więcej informacji]
Wychowanie do liturgii przez muzykę według myśli księdza Wojciecha Orzecha [w:] Ante Deum stantes. Pontificia Academia Theologica Cracoviensis. Facultas Theologica, Studia VII, Analecta Reverendissimo Domino Stanislao Czerwik, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2002, s. 697-714. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Muzyka w statutach Synodów Diecezji Tarnowskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2018, s. 129-140. [więcej informacji]
Pieśni o świętych Bożych w Kancjonale Stanisława Serafina Jagodyńskiego [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra 2017, s. 53-82. [więcej informacji]
Pieśni o tematyce maryjnej i patriotycznej w źródłach XX wieku, Konferencja naukowa "Fons de domo Domini egreditur", w ramach XVII Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Poznań 13-15 września 2016 r. [w:] Musica Ecclesiastica 2017, s. 55-75. [więcej informacji]
Pieśni mszalne ks. Franciszka Walczyńskiego [w:] Pro Musica Sacra 2017, s. 103-125. [więcej informacji]
Współczesna polska pieśń kościelna ku czci Bożego Miłosierdzia na przykładzie dwóch zbiorów: „Pieśni do Miłosierdzia Bożego” oraz „Bóg bogaty w Miłosierdzie” [w:] Roczniki Teologiczne 2016, s. 141-161. [więcej informacji]
Początki polskiej pieśni kościelnej i jej tematyka [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2016, s. 177-187. [więcej informacji]
Pieśni ku czci Najświętszego Serca Jezusowego w twórczości ks. Franciszka Walczyńskiego (teksty) [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra 2015, s. 25-33. [więcej informacji]
Kultura muzyczna w klasztorze Klarysek w Starym Sączu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2014, s. 127-136. [więcej informacji]
"Nowenna ku czci świętego Józefa w piesniach wraz z litanją na chór 2-głosowy" autorstwa ks. Franciszka Walczyńskiego [w:] Seminare, 33 2013, s. 369-386. [więcej informacji]
Znaczenie inspiracji religijnej w muzyce [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 32/2 2013, s. 75-88. [więcej informacji]
Zbiór „Nowe pieśni za dusze zmarłych..” op. 140 Franciszka Walczyńskiego [w:] Disputationes scientificae Universitatis catolicae in Ružomberok 2013, s. 110-131. [więcej informacji]
Zbiór piesni do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie poczętej... ks. Franciszka Walczyńskiego. Studium teologiczno-muzykologiczne. [w:] Liturgia Sacra, 18/2 2012, s. 495-512. [więcej informacji]
Pieśń "Boże wieczny, Boże żywy" tekst oraz jego warianty w źródłach drukowanych [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra, II 2011, s. 59-71. [więcej informacji]
Pieśń maryjna w twórczości Franciszka Walczyńskiego [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra, 1 2010, s. 299-313. [więcej informacji]
Śpiewy w czasie obrzędu Komunii Świętej. [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 28/1 2009, s. 77-91. [więcej informacji]
Mszalny śpiew na wejście. [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 28/2 2009, s. 67-91. [więcej informacji]
Śpiewy na uwielbienie po Komunii świętej. Rodzaje śpiewów uwielbienia. [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 24/1 2005, s. 55-67. [więcej informacji]
Śpiewy w czasie mszalnego obrzędu przygotowania darów na podstawie wybranych śpiewników. [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 24/2 2005, s. 97-110. [więcej informacji]
Śpiewy na uwielbienie po Komunii świętej. Zasady ogólne. [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 23 2004, s. 359-368. [więcej informacji]
Chorał gregoriański zawarty w polskich śpiewnikach katolickich XIX i XX wieku [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 22/2 2003, s. 97-117. [więcej informacji]
Polskie śpiewniki katolickie jako źródło badań nad chorałem gregoriańskim (źródła) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 22/1 2003, s. 117-126. [więcej informacji]
Ks. Franciszek Walczyński - tarnowski kompozytor muzyki religijnej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 21/1-2 2002, s. 331-348. [więcej informacji]
Szkoła organistowska w Tarnowie od chwili powstania do II wojny światowej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 20/2 2001, s. 113-124. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Społeczne implikacje błędu antropologicznego; [nr projektu:] 19100001

-Społeczne implikacje błędu antropologicznego; [nr projektu:] 501-10-050013

-Prawda w służbie godności człowieka; [nr projektu:] 191002

Wygłoszone referaty:

- Polskie pieśni na Boże ciało w Kancjonale S.S. Jagodyńskiego; [podczas konferencji:] Teoria i praktyka muzyki kościelnej, tradycja i współczesność [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-05-16

- Życie i działalność ks. Franciszka Walczyńskiego; [podczas konferencji:] Ks. Franciszek Walczyński i jego epoka (W 80. rocznicę śmierci ks. Fr. Walczyńskiego) [miejsce konferencji:] Tarnów, 2017-11-25

- Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej; [podczas konferencji:] Rekolekcje i kurs szkoleniowy dla organistów diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2017-10-14

- Scribite et docete istud continum; [podczas konferencji:] XVIII Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-19

- Pieśni o tematyce maryjnej i patriotycznej w źródłach XX wieku; [podczas konferencji:] Fons de domo Domini egreditur [miejsce konferencji:] Poznań, 2016-09-13

- Ks. prałat Kazimierz pasionek – kapłan, pedagog, muzyk i kompozytor; [podczas konferencji:] Kurs szkoleniowy dla organistów diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2015-07-01

- Graduały Kolegiaty Tarnowskiej. Rękopiśmienne kodeksy pergaminowe z XVI wieku; [podczas konferencji:] XXIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - Poznajemy nieznane [miejsce konferencji:] Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, 2014-10-22

- Integralność treściowa celebracji liturgicznych a dobór śpiewów; [podczas konferencji:] Formacja stała organistów diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2014-07-03

- Muzyczna ikona Maryi a wiara Kościoła; [podczas konferencji:] Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich nt. "Wierzyć z Maryją i jak Maryja" [miejsce konferencji:] Rokitno, 2013-09-20

- Stała żywotność pieśni ze Śpiewnika S.S. Jagodyńskiego; [podczas konferencji:] Konferencja Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych nt. "Śpiewy liturgiczne w tradycji i współczesności - opracowania i weryfikacje" [miejsce konferencji:] Białystok, 2012-09-12

- Kultura muzyczna klarysek starosądeckich; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 800-lecia założenia zakonu św. klary z Asyżu nt. "Klara kobieta nowa" [miejsce konferencji:] Nowy Sącz - Miasteczko Galicyjskie, 2012-06-22

- Znaczenie inspiracji religijnej w muzyce; [podczas konferencji:] Przyszłość człowieka zależy od kultury (Jan Paweł II) Polskie Towarzystwo Teologiczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-09

- Wychowawcza rola chorału gregoriańskiego; [podczas konferencji:] Formacja stała organistów diecezji katowickiej [miejsce konferencji:] Katowice, 2008-03-01

- Nowe elementy w Ogólnym Wprowadzeniu do III Edycji Typicznej Mszału Rzymskiego; [podczas konferencji:] Formacja stała Franciszkanów Konwentualnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-11-10

- Muzyka i spiew w sprawowaniu liturgii; [podczas konferencji:] Stała formacja kapłanów [miejsce konferencji:] Gosławice k. Tarnowa, 2003-09-26

- Liturgia Mszy św. - inicjatywa ujednolicenia postaw i gestów stosowanych w naszej diecezji oraz nowe elementy "Institutio generalis" trzeciej typicznej edycji "Missale Romanum"; [podczas konferencji:] Stała formacja kapłanów [miejsce konferencji:] Gosławice k. Tarnowa, 2003-09-25

- Odnowione obrzędy pokuty i nabożeństwo pokutne; [podczas konferencji:] Spotkanie dekanalnych Ojców duchownych Diecezji Tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2002-11-06

- Muzycy tarnowscy; [podczas konferencji:] Konferencja Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych [miejsce konferencji:] Sikórz k. Płocka, 2001-09-14

Publikowane utwory:

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Modlitwy i piesni do świętego Szymona , Biblos, Tarnów 2007

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Kazimierz Wesołowski. Bogu i Ojczyźnie. Pieśni religijne, patriotyczne, lwowskie , Biblos, Tarnów 2007

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] "Uwielbiamy Cię, Panie". Nabożeństwa, modlitwy i pieśni eucharystyczne. , Biblos, Tarnów 2005

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Niepokalana Matka Jezusa. Modlitewnik , Biblos, Tarnów 2004

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Modlitwa Kościoła w dniach męki, śmierci i spoczynku Pana. "Ciemna jutrznia" , Biblos, Tarnów 2003

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Jutrznia niedzielna - Wielki Post , Biblos, Tarnów 2002

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Cantate. Śpiewnik seminaryjny , Biblos, Tarnów 1999

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Do Serca Twego Królu Królów , Biblos, Tarnów 2010