Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: tomasz.galuszka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Folia Historica Cracoviensia - Członek redakcji

Curriculum Vitae:

2017 – wicedyrektor Instytutu Historii UPJPII

2016 – Laureat II nagrody "Studiów Źródłoznawczych" (IH PAN) im. prof. S. K. Kuczyńskiego

2016 - 2017 – visiting scholar University of California (Berkeley)

2013 – Sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (Polska Akademia Umiejętności)

2012 – Zastępca redaktora naczelnego Folia Historica Cracoviensia

2012 – Adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecza UPJP II

2012 – Laureat głównej nagrody "Studiów Źródłoznawczych" (IH PAN) im. prof. S. K. Kuczyńskiego

2012 – Dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego

2010 – Asystent w Katedrze Historii Średniowiecza UPJP II

2009 – Ukończenie 4-letnich studiów doktoranckich i promocja doktorska na Wydziale Historycznym UJ

2009 – Wykładowca Kolegium Teologiczno-Filozoficznego OO. Dominikanów w Krakowie

2007 – Członek międzynarodowego projektu naukowo-wydawniczego „La Bible en ses traditions” pod auspicjami École biblique et archéologique française de Jérusalem.

2006 - 2006 – p.o. archiwisty Polskiej Prowincji Dominikanów

2004 – Ukończenie studiów i obrona pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym UJPJ II

1999 – Stypendium naukowe KUL

1998 – Stypendysta University of London

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Odnowa w łasce: Esprit 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
FRATRES APUD SANCTAM CRUCEM. Z BADAŃ NAD DZIEJAMI DOMINIKANÓW W BRZEGU: INSTYTUT HISTORII UAM 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska, Lublin: KUL 2017.[więcej informacji]
Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji: Fundacja ,,Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii"/Teofil/ W drodze 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Henry Harrer`s „Tractatus contra beghardos”. The Dominicans and Early 14th Century Heresy in Lesser Poland, Kraków: Esprit 2015.[więcej informacji]
Amicis egregius fratrum ordinis praedicatorum. Medal św. Jacka dla prof. Jerzego Kłoczowskiego, Kraków: Esprit 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: Societas Vistulana 2013.[więcej informacji]
Inter oeconomiam celestem et terrenam. Mendykanci i zagadnienia ekonomiczne, Kraków: Esprit 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum cap. I-II : studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu, Kraków: Esprit 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historicus Polonus-Hungarus : księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = Historicus Polonus-Hungarus : emlékkönyv Puciłowski Józef Atya tiszteletére hetvenedik születésnapja alkakmából, Kraków: Esprit 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dominikanie o Prawdzie: studia interdyscyplinarne, Poznań: W Drodze 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mendykanci w średniowieczym Krakowie, Kraków: Esprit 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie i cuda Św. Jacka 1257-2007, Kraków: Esprit 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Super Psalmum XXIII : badania nad Biblią w XIII wieku, Kraków: Homini 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Jan ze Schwenkenfeldu OP - tomista inkwizytorem [w:] Jan ze Schwenkenfeldu OP - tomista inkwizytorem: Wydawnictwo KUL 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Examinatio testium in causa Capiciatarum monialium in Swydnicz [w:] Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska: Wydawnictwo KUL 2018, s. 177-249. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Edycja łacińsko-polska. Opis rękopisów; Analiza krytyczna; Zasady edycji [w:] Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska: Wydawnictwo KUL 2017, s. 151-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tomista inkwizytorem. Jan Schwenkenfeld OP i proces beginek świdnickich w 1332 roku [w:] „Felix indiget amicis”. Studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi: Homini 2016, s. 15-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Confiteri possit layco et eciam mulieri”. Problem spowiedź u osoby świeckiej w średniowieczu [w:] „Memoria viva”. Księga poświęcona pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014) 2015, s. 247-260. [więcej informacji]
Occultae partes praedicationis. Wizerunek złego kaznodziei w świetle De eruditione praedicatorum Humberta z Romans [w:] Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium, Warszawa 2014, s. 223-233. [więcej informacji]
W sprawie datacji i edycji fragmentu akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (I F 640) [w:] Ecclesia – societas – fontem. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014, s. 1-10. [więcej informacji]
Fragment czternastowiecznych akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (I F 640) [w:] „Ecclesia – societas – fontem”. Studia z dziejów średniowiecza 2014, s. 453-465. [więcej informacji]
Nowe badania nad średniowiecznymi nagrobkami w klasztorze dominikanów krakowskich [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, Kraków: Esprit 2013, s. 423-443. [więcej informacji]
Kryzys w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie XIV wieku? Z badań nad Tractatus contra beghardos Henryka Harrera [w:] Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków 2013, s. 285-300. [więcej informacji]
Ekonomia w małej wspólnocie zakonnej. Dominikanie w Opatowcu w latach 1283-1526 [w:] Inter oeconomim celestem et terrenam. mendykanci i zagadnienia ekonomiczne, Kraków: Esprit 2011, s. 433-455. [więcej informacji]
Hayn Maciej [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, s. 478-479. [więcej informacji]
Harrer (Havrer) Henryk [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, s. 475-476. [więcej informacji]
Bibliografia komentowana wybranych zagranicznych studiów nt. mendykantów w perspektywie zagadnien ekonomicznych [w:] Inter Oeconomiam celestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, Kraków: Esprit 2011, s. 17-35. [więcej informacji]
„Sensus historicus”. Z zagadnień hermeneutyki biblijnej św. Tomasza z Akwinu [w:] Historicus Polonus-Hungarus : księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = Historicus Polonus-Hungarus : emlékkönyv Puciłowski Józef Atya tiszteletére hetvenedik születésnapja alkakmából, Kraków: Esprit 2010, s. 173-181. [więcej informacji]
Z warsztatu inkwizytora : obraz heretyka w świetle "Glossa Ordinaria super Osee contra haereticos" (ADK R.XV.14) [w:] Inkwizycja papieska w Europie Środkowo -Wschodniej, Kraków: Esprit 2010, s. 269-291. [więcej informacji]
Dominikański dworek koło kościoła św. Idziego w Krakowie i jego dzierżawcy w latach 1595-1672 [w:] Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowozytnej, Kraków: Esprit 2009, s. 153-169. [więcej informacji]
Nieznany spór z ok. 1500 roku pomiędzy krakowskimi mendykantami : przyczynek do badań nad stosunkami międzyzakonnymi w okresie średniowiecza [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, Kraków: Esprit 2008, s. 467-483. [więcej informacji]
Nota do artykułu Reginalda Loenertza [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, Kraków: Esprit 2007, s. 69-79. [więcej informacji]
Życie i cuda świętego Jacka z Zakonu Braci Kaznodziejów [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i Źróła, Kraków: Esprit 2007, s. 101-157. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Donos na dominikanina. Studium historyczne i edycja tekstu listu denuncjacyjnego Stanisława ze Skarbimierza i akt sprawy brata Mikołaja z Brześcia z około 1421 roku [w:] Roczniki Historyczne 2017, s. 7-64. [więcej informacji]
Mikołaja Duthorowa OP Error condemnatus ab Ecclesia. Dominikanie polscy wobec herezji i nowych nurtów pobożności w 1. połowie XIV wieku [w:] Kwartalnik Historyczny, 122 2014, s. 100-130. [więcej informacji]
Franciszek i franciszkanie w czternastowiecznym dominikańskim Tractatus contra beghardos Henryka Harrera [w:] Średniowiecze Powszechne i Polskie, 6 (10) 2014, s. 90-110. [więcej informacji]
Dominikanie i spory wokół prawa do słuchania spowiedzi. Recepcja bulli Jana XXII Vas electionis w diecezji gnieźnieńskiej w 1. połowie XIV wieku [w:] Studia Źródłoznawcze, 52 2014, s. 50-75. [więcej informacji]
Kolektor Piotr z Auvergne i plebani versus biskup Jan Grotowic i dominikanie. Studium historyczne instrumentu notarialnego z 1333 roku ze zbiorów Archivio Secreto w Watykanie [w:] „Przegląd Historyczny”, 3 2014, s. 241-264. [więcej informacji]
Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu widymatu prowincjała Ludolfa z 1517 roku [w:] Roczniki Historyczne”, 80 2014, s. 67-88. [więcej informacji]
Studium generalne dominikanów polskich w XIV wieku? [w:] „Folia Historia Cracoviensia”, 20 2014, s. 35-65. [więcej informacji]
Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 90. lat XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu [w:] Roczniki Historyczne, 79 2013, s. 90-115. [więcej informacji]
Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera. [w:] Folia Historica Cracoviensia, 18 2012, s. 47-73. [więcej informacji]
Liber Constitutionum dominikanów krakowskich z lat 1273-1318. [w:] Studia Źródłoznawcze, 50 2012, s. 1-25. [więcej informacji]
Szkolnictwo konwentualne i partykularne w strukturach polskiej prowincji dominikanów XIV stulecia. Nowe ujęcie w świetle nowych źródeł [w:] Roczniki Historyczne, 78 2012, s. 191-211. [więcej informacji]
Fragmenty czternastowiecznych akt kapituł prowincjalnych dominikanów polskich w zbiorach Bayerische Staatsbibliothek w Monachium. Kapituła prowincjalna w Opatowcu w 1384 roku [w:] Studia Źródłoznawcze, 51 2012, s. 1-16. [więcej informacji]
Średniowieczne dominikańskie kazania do dzieci. Wilhelma de Tournai sermones ad pueros. [w:] Roczniki Historyczne, 77 2011, s. 35-51. [więcej informacji]
Aparat źródłowy w edycjach łacińskich tekstów średniowiecznych. Z prac nad edycjami dzieł św. Tomasza z Akwinu. [w:] Przegląd Tomistyczny, 17 2011, s. 1-10. [więcej informacji]
Kara więzienia w późnośredniowiecznej polityce penitencjarnej dominikanów polskich [w:] Kwartalnik Historyczny, 117 2010, s. 65-79. [więcej informacji]
W przededniu powstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem dominikanów krakowskich [w:] Przegląd Tomistyczny, 16 2010, s. 25-42. [więcej informacji]
Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu?: w poszukiwaniu pierwszego Bractwa Różańcowego w średniowiecznej Małopolsce [w:] Nasza Przeszłość, 113 2010, s. 281-296. [więcej informacji]
"Krakowskie" bulle rekomendacyjne Grzegorza IX a początki dominikanów polskich [w:] Studia Źródłoznawcze, 44 2006, s. 49-65. [więcej informacji]
Magia jako factum haereticale: wokół bulli Jana XXII [w:] Przegląd Historyczny, 2 2006, s. 221-240. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- The Cracow`s pious laymen or Begard heretics? From the study on the fourteenth century Tractatus contra beghardos by Henry Harrer; [podczas konferencji:] Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-09-25

- Benefactor noster. Biskup Jan Grotowic i dominikanie krakowscy; [podczas konferencji:] Działalnośc fundacyjna biskupów krakowskich [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-24

- Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera.; [podczas konferencji:] Inkvizice, hereze a reformace v pozdním středověku [miejsce konferencji:] Praga, 2012-11-16

- Henryka Harrera Tractatus contra beghardos jako odpowiedz na kryzys w diecezji krakowskiej; [podczas konferencji:] De Ecclesia semper reformanda. Średniowieczna metoda i praktyka w przezwyciężaniu kryzysów. [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-02

- Liber Constitutionum dominikanów krakowskich (ADK Kr XIII 21); [podczas konferencji:] Źródła do dziejów dominikanów polskich. [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-29

- Średniowieczne kazania do dzieci.; [podczas konferencji:] Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europejskim [miejsce konferencji:] Warszawa, 2011-11-19

- Źródło na nowo odkryte. Henryka Harrera Tractatus contra beghardos; [podczas konferencji:] IV Kongres mediewistów polskich [miejsce konferencji:] Poznań, 2011-09-20

- Metody przygotowania aparatu źródłowego w edycjach średniowiecznych źródeł teoretycznych. Z prac nad edycjami tekstów Tomasza z Akwinu; [podczas konferencji:] Nauki pomocnicze historii. Teoria i metody badań w dydaktyce [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2010-12-03

- Nowe badania nad gotyckimi płytami nagrobnymi w klasztorze Dominikanów w Krakowie.; [podczas konferencji:] Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie. Architektura – sztuka – archeologia [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-21

- Piękna legenda czy uczona opowieść? Relacja Abrahama Bzowskiego nt. dominikańskich męczenników w Sandomierzu; [podczas konferencji:] Męczennicy Miasta Sandomierza [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2010-06-04

- Occultae partes veritatis. Kara więzienia u dominkanów polskich w średniowieczu; [podczas konferencji:] Dominikanie o Prawdzie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-03-06

- Ekonomia w małej wspólnocie zakonnej. Dominikanie w Opatowcu w latach 1283-1526.; [podczas konferencji:] Między ekonomią niebiańską a ziemską. Zakonu żebracze w Europie Środkowej a zagadnienia ekonomiczne [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2010-03-02

- Nowe badania nad XIV-wiecznym księgozbiorem dominikanów krakowskich; [podczas konferencji:] Biblioteki zakonne wczoraj i dziś Co kryją klasztorne księgozbiory? [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-24

- Warsztat inkwizytora - Glossa Ordinaria super prophetas contra hereticos (Rps R XV 14 Archiwum oo. Dominikanów w Krakowie); [podczas konferencji:] Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce – osiągnięcia i perspektywy badawcze [miejsce konferencji:] Lublin, 2008-11-27

- Nieznany spór między mendykantami krakowskimi ok. 1500 roku; [podczas konferencji:] Zakony mendykanckie w średniowiecznej aglomeracji Krakowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-10-19