Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: susi.ferfoglia@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: floresrosarum.pl

Afiliacje:
- Katedra Muzyki Kościelnej

Dyżur:
Środa: 9.30-11.00, ul. Prosta 35 A, sala 32

Curriculum Vitae:

2018 - 2018 – Stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

2013 – Uzyskanie tytułu doktora habilitacyjnego na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie. Tytuł pracy: Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku.

2006 – Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł pracy: Jana Pawła II inspiracje dla pedagogiki kultury

2005 – Od 2005 prowadzenie zajęć w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII i AM w Krakowie: klasa organów oraz zajęcia z filozofii i pedagogiki kultury

2005 – Ukończenie Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Andrzeja Białko

2005 – Od 2005 roku pedagog w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. ks. kard. F. Macharskiego: prowadzenie zajęć z organów i z chorału gregoriańskiego

2000 – Ukończenie klasy organów dr. hab. Wiesława Delimata, prof. UPJPII na Instytucie Liturgicznym PAT

2000 – Ukończenie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej \"Ignatianum\" w Krakowie

1994 – Ukończenie Conservatorio di Musica \"G.Tartini\" w Trieście (Włochy) w klasie fortepianu

Działalność pozanaukowa:

2020 - 2020 – XIII ogólnopolski kurs śpiewu gregoriańskiego, Poznań 29 czerwca - 4 lipca 2020

2019 - 2019 – Ogólnopolskie warsztaty śpiewu gregoriańskiego 1-7 2019, Poznań

2019 - 2019 – Ogólnopolski kurs śpiewu gregoriańskiego organizowany przez AISCGre-sekcja polska 1-6 lipca 2019. Prowadzenie grupy II: Neumy złożone.

2019 - 2019 – Warsztaty śpiewu św. Hildegardy z Bingen, 11-15 września 2019, Drohiczyn

2019 - 2019 – Warsztaty śpiewu gregoriańskiego DIES GREGORIANI, 26.10.2019, ul. Bernardyńska 3, budynek UPJPII. Prowadzący: s. Susi Ferfoglia, Katarzyna Śmiałkowska, Katarzyna Danilewicz.

2019 - 2019 – Warsztaty śpiewu gregoriańskiego DIES GREGORIANI, 30 listopada 2019. Prowadzący: s. Susi Ferfoglia, ks. Mariusz Białkowski, Marcin Wasilewski-Kruk, Tomasz Głuchowski.

2019 - 2019 – Wykład i warsztaty śpiewu gregoriańskiego w Wrocławskim Studium Liturgicznym, 27 kwietnia. Prowadzący: s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII

2019 - 2019 – Dies gregoriani - warsztaty śpiewu gregoriańskiego. Prowadzenie: s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII, ks. dr hab. Mariusz Białkowski. 26 stycznia, 30 marca, 1 czerwca

2018 - 2018 – XI Ogólnopolski Kurs śpiewu gregoriańskiego, 2-7 lipca 2018, Poznań. Prowadzenie grupy średniozaawansowanej: neumy rozwinięte.

2018 - 2018 – Kurs śpiewy gregoriańskiego 2-4 marca 2018, Gorizia (Włochy)

2018 - 2018 – Kurs śpiewu gregoriańskiego i koncert w katedrze w Gorizia (Włochy,)16-21 lipca 2018.

2018 - 2018 – 25.11.2018 Zajęcia ze śpiewu gregoriańskiego w Szkole Kantorów u dominikanów.

2017 - 2017 – Warsztaty chorału gregoriańskiego w ramach Studium Śpiewu Liturgicznego w Wrocławiu, 1.04.2017

2017 - 2017 – Dies gregoriani - warsztaty śpiewu gregoriańskiego, 1.04.2017. Organizator: AISCGRE - sekcja polska oraz Studia Podyplomowe z Monodii Liturgicznej.

2017 - 2017 – Dies Gregoriani - warsztaty śpiewu gregoriańskiego, 13 stycznia 2018. Organizowane przez Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej oraz AISCGre- sekcja polska. Prowadzący: s. dr hab. Susi Ferfoglia ks. dr Mariusz Białkowski

2017 - 2017 – Dies Gregoriani - warsztaty śpiewu gregoriańskiego, 4-5 listopada 2017. Organizowane przez Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej oraz AISCGre- sekcja polska. Prowadzący: s. dr hab. Susi Ferfoglia ks. dr Mariusz Białkowski

2016 - 2016 – Franciszkańska Szkoła Liturgiczna, 13 lutego 2016 i 9 kwietnia 2016. Wykład: Historia chorału gregoriańskiego i warsztaty z chorału gregoriańskiego

2016 - 2016 – Studium Śpiewu Liturgicznego we Wrocławiu, 7 maja 2016. Wykład: Duchowość chorału gregoriańskiego. Warsztaty chorałowe.

2016 - 2017 – Wykłady gościnne i warsztaty ze śpiewu gregoriańskiego w Studium Liturgicznym u Franciszkanów w Krakowie: 10.12.2016 14.01.2017 11.02.2017

2015 - 2015 – Kierownik artystyczny: płyta CD - Musica in Monasteriis femines in Polonia minore, vol. I, Staniątki, Moniales Ordinis Sancti Benedicti, DUX 1242. Żeński zespół wokalny Flores Rosarum

2015 - 2015 – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Ogólnopolska sesja i warsztaty dla muzyków kościelnych, 20 listopada 2015, wykład: Fenomen muzyki św. Hildegardy z Bingen oraz prowadzenie warsztatów poświęconych muzyce św. Hildegardy z Bingen.

2015 - 2015 – Warsztaty muzyczno-liturgiczne. ABC chorału gregoriańskiego. PSM im. M. Karłowicza w Katowicach, ul. Teatralna 16. Referat n/t: „Osiem tonów psalmowych i ich charakterystyka” oraz prowadzenie warsztatów.

2015 - 2015 – Transitus. Franciszkańskie warsztaty chorału gregoriańskiego, Klasztor franciszkanów w Krakowie. Wygłoszenie referatu n/t: „Duchowość chorału gregoriańskiego” oraz prowadzenie warsztatów.

2015 - 2015 – Warsztaty chorału gregoriańskiego w Studium Śpiewu Liturgicznego we Wrocławiu, klasztor oo. Dominikanów

2015 - 2015 – Warsztaty Muzyki Liturgicznej: „Chorał gregoriański: relikt przeszłości czy muzyka wiecznie żywa?”, 21.03.2015, Budynek Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie, ul. Prosta 35 A.

2015 - 2015 – Warsztaty: „Przez muzykę do Boga”, klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie.

2014 - 2014 – Franciszkańskie warsztaty Muzyki Liturgicznej, Kraków – prowadzenie zajęć z chorału gregoriańskiego

2014 - 2014 – Franciszkańskie warsztaty Muzyki Liturgicznej – Transitus, Kraków. Wygłoszenie referatu n/t „Historia chorału gregoriańskiego”. Prowadzenie zajęć z chorału gregoriańskiego.

2013 - 2015 – Warsztaty Muzyki Liturgicznej – prowadzenie zajęć z chorału gregoriańskiego. Budynek Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie, ul. Prosta 35a

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Ad caelestem Jerusalem perducando. Myśl i muzyka św. Hildegardy z Bingen (1098-1179) na podstawie śpiewów z cyklu Symphonia harmoniae caelestium revelationum., Kraków: Uniwersytet Papeiski Jana Pawła II w Krakowie 2020.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Promotio Doctoris Honoris Causa Pontificae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Eminentissimus Professor Cardinalis Tarcisio Bertone SDB, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2012.[więcej informacji]
Msza alternatim we włoskeij i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków: Wydawnicto-Drukarnia Ekodruk s.c. 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jana Pawła II filozofia kultury i wychowania, Kraków: św. Stanislawa BM Archidiecezji Krakowskiej 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Słowo podstawowym narzędziem gregoriańskiej techniki kompozytorskiej w adaptacji wzorców modalnych do nowych tekstów [w:] Liturgia Sacra 25 (2019), nr 2, s. 1–30 2019, s. 543-572. [więcej informacji]
Rękopisy adiastematyczne jako wyraz tradycji wykonawczej [w:] Pro Musica Sacra 2019, s. 81-101. [więcej informacji]
Recenzja artykułu: S. Debora (Justyna) Wiąckiewicz OSB, Personifikacja cnót w dramacie liturgicznym [w:] Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ 2016.[więcej informacji]
Kilka refleksji o "kobiecości" muzyki św. Hildegardy [w:] Studia Hildegardiana Sariensia 2016, s. 37-44. [więcej informacji]
Wprowadzenie do projektu "Muzyka w katedrze na Wawelu w epoce średniowiecza" [w:] Pro Musica Sacra 2016, s. 211-212. [więcej informacji]
Interpretacja wielkoczwratkowego obrzędu umywania nóg Mandatum z Graduału ms. 205 ss. Klarysek w Krakowie na podstawie analizy wybrancyh antyfon [w:] Studia Hildegardiana Sariensia 2015, s. 97-108. [więcej informacji]
Tłumaczenie: Ks. Janusz Kucz, La nozione della vera religione e il suo culto nel cristianesimo secondo Sant’Agostino [w:] Studia Sandomierskie 2015, s. 249-261. [więcej informacji]
Tłumaczenie: Ks. Leon Siwecki, Mutabilis Deus? Una voce nel dibattito, [w:] Studia Sandomierskie 2015.[więcej informacji]
Recenzja: Leçons de Ténèbres. Le chant des Leçons de Ténèbres dans les récitatifs notés des livres d’église de l’époque baroque, [w:] Revue d’histoire ecclésiastique 2015, s. 114-115. [więcej informacji]
Recenzja: "Laus in Ecclesia. Szkoła śpiewu gregoriańskiego. Szkoła św. Grzegorza" [w:] Pro Musica Sacra, Nr 12 2014, s. 221-224. [więcej informacji]
Pogranicza kultury - okiem "przyszywanej" Polki [w:] Pro Musica Sacra, Nr 12 2014, s. 203-209. [więcej informacji]
Guillaume-Gabriel Nivers (ok. 1632-1714) - ostatni z "przedklasyków" czy pierwszy z klasyków? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXIII/2 2014, s. 113-125. [więcej informacji]
Guillaume-Gabriel Nivers i jego chorał [w:] Pro Musica Sacra, Nr 10 2012, s. 53-68. [więcej informacji]
Sprawozdanie z uroczystej inauguracji organów [w:] Pro Musica Sacra, Nr 9 2011, s. 157-158. [więcej informacji]
Jana Pawła II myślenie o kulurze i jego inspiracje dla pedagogiki kultury [w:] Pedagogika kultury, Tom III 2007, s. 33-44. [więcej informacji]
Chorał gregoriański – czy to tylko historia? [w:] Perły muzyki kościelnej: chorał gregoriański i Gorzkie żale, Tom IV 2007, s. 39-53. [więcej informacji]
Muzyka liturgiczna przed i po Soborze Watykańskim II, tł. [w:] Pro Musica Sacra 2006, s. 51-68. [więcej informacji]
Muzyka liturgiczna przed i po Soborze Watykańskim II [w:] Studia Pro Musica Sacra, Tom III 2006, s. 51-68. [więcej informacji]
Jana Pawła II koncepcja wychowania religijnego [w:] Paedagogia Christiana, 1(11) 2003, s. 9-17. [więcej informacji]
Kulturowe posłannictwo narodów słowiańskich dla współczesnej Europy i chrześcijaństwa w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Paedagogia Christiana, 2(10) 2002, s. 45-59. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Repertuar liturgiczno-muzyczny w tradycji zachodniej śpiewu Kościoła rzymsko-katolickiego; [nr projektu:] 501-10-030086

-Badania nad nieznanym repertuarem chorału gregoriańskiego znajdującym się w klasztorach żeńskich na terenie Polski; [nr projektu:]

-Badania nad nieznanym repertuarem chorału gregoriańskiego znajdującym się w archiwum kapitulnym na Wawelu; [nr projektu:]

-Św. Hildegarda z Bingen - dramat liturgiczny "ORDO ViRTUTUM" - odwieczna walka między dobrem a złem; [nr projektu:]

-Kultura muzyczna różnych wyznań chrześcijanskich; [nr projektu:] 501-10-030007

-Przywrócić światu zapomniane skarby muzyki barokowej znajdujące się w Archiwum Wawelskim; [nr projektu:] 501-10-030029

-Historia muzyki europejskiej w kolejnych epokach stylistycznych ze szczególnym uwzględnieniem muzyki religijnej; [nr projektu:] 13120002

Wygłoszone referaty:

- Myśl i muzyka św. Hildegardy w świetle cyklu Symphonia harmoniae caelestium revelationum; [podczas konferencji:] Kościół i świat w czasie pandemii... W optyce św. Hildegardy z Bingen (1098-1179) [miejsce konferencji:] Sala Ecce Homo w Żorach, 2020-09-14

- Segno neumatico nel canto gregoriano - espressione dell'immaterialità della liturgia; [podczas konferencji:] Convegno interfacoltà, La materia [miejsce konferencji:] Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, 2020-02-21

- Fenomen reperkusji (pulsacji) w repertuarze gregoriańskim na podstawie wybranych przykładów tristrophy sanktgalleńskiej; [podczas konferencji:] Thesaurus Musicae Sacrae [miejsce konferencji:] Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2019-12-06

- Funkcja sanktgalleńskiej tristrophy izolowanej w relacji do tekstu; [podczas konferencji:] Musicae sacrae fundamentum. Śpiew gregoriański w służbie współczesniej liturgii. [miejsce konferencji:] Białystok, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, filia w Białymstoku, 2019-11-29

- Adattamento del timbro modale del tritus autentico al nuovo testo; [podczas konferencji:] Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregroiańskiego, 10-15 czerwca 2019 [miejsce konferencji:] Schmochtitz, 2019-06-16

- Rękopisy adiastematyczne jako wyraz tradycji wykonawczej; [podczas konferencji:] Słowo-znak-neuma jako podstawa śpiewu gregoriańskiego [miejsce konferencji:] Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, 2018-11-20

- Słowo podstawowym narzędziem gregoriańskiej techniki kompozytorskiej w adaptacji wzorców modalnych do nowych tekstów.; [podczas konferencji:] Śpiew gregoriański - słowo śpiewane. W 50. rocznicę Semiologii gregoriańskiej. [miejsce konferencji:] Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Sala prezydencka, 2018-05-08

- „Verbum Caro factum est – słowo jako fundament kompozycji i interpretacji śpiewu gregoriańskiego”; [podczas konferencji:] Słowo w muzyce [miejsce konferencji:] Sala audytoryjna UMFC w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 (budynek B), 2017-11-29

- Harmonia świata stworzonego w muzyce św. Hildegardy z Bingen; [podczas konferencji:] IV Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy w Krakowie, 6-8 października 2017 [miejsce konferencji:] Opactwo benedyktyńskie w Tyńcu, 2017-10-07

- Responsoria prolixa w staniąteckim Antyfonarzu ms. 1-4. Hermeneutyka tekstu i melodii wybranych śpiewów; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie [miejsce konferencji:] Klasztor ss. benedyktynek w Staniątkach., 2016-10-15

- De Organo, Organista & musicis seu cantoribus…” o muzyce organowej w liturgii kościoła rzymskokatolickiego na przełomie XVI i XVII wieku; [podczas konferencji:] Seminarium organologiczne „Dawne włoskie organy i muzyka liturgizna” w ramach V Międzynarodowych Spotkań Organowych Siedlce 2016, 13 października, Sespół Szkół Muzycznych w Siedlcach [miejsce konferencji:] Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach., 2016-10-13

- Kilka refleksji o ‘kobiecości’ muzyki św. Hildegardy; [podczas konferencji:] III Konferencja naukowa w ramach X Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et amore dla uczczenia 1050-lecia Chrztu Polski. Uniwersalizm chrześcijańskiej Europy – wokół teologii u św. Hildegardy z Bingen [miejsce konferencji:] sala Ecce Homo domu parafialnego, Żory, 2016-10-07

- Mandatum novum do vobis – wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms 205 w klasztorze Klarysek w Krakowie; [podczas konferencji:] Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych [miejsce konferencji:] Częstochowa - Jasna Góra, 2015-10-13

- Mandatum novum do vobis – wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms 205 w klasztorze Klarysek w Krakowie; [podczas konferencji:] Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-21

- Śpiewy gregoriańskie w wawelskich księgach liturgicznych z przełomu XVII i XVIII wieku.; [podczas konferencji:] Grzegorz Gerwazy Gorczycki i jego epoka [miejsce konferencji:] Białystok, 2014-05-12

- Guillaume-Gabriel Nivers (ca 1632-1714) – ostatni z „przedklasyków” czy pierwszy z „klasyków”?; [podczas konferencji:] Francuska muzyka organowa XVII i XVIII wieku. Język muzyczny i praktyka wykonawcza dawncyh mistrzów [miejsce konferencji:] Akademia Muzyczna w Krakowie, 2007-05-20

Wykonane utwory:

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncerty albertyńskie: Na zakończenie rekolekcji dla Artystów [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum i Krzysztof Pawlisz (organy), Kościół św. Krzyża, Kraków 2009

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] II Letni Festiwal Muzyki nad Zdrojami [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum, Kościół św. Wojciecha BM, Szczawnica 2009

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] IX Przemyski Festiwal Salezjańskie lato 2009 [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum, Opactwo PP. Benedyktynek, Przemyśl 2009

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncerty u św. Barbary [wraz z/ze:]Kantorei Sankt Barbara i L'Estate Armonico, Kościół św. Barbary w Krakowie 2009

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncerty u św. Marcina [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum i Witold Zalewski (organy), Kościół ewangelicko-augsburski św. Marcina, Kraków 2009

- [udział w koncercie kameralnym:] M. Zieleński [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Filharmonia Krakowska 2008

- [realizacja nagrania:] XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Kościół św. Piotra i Pawła, Kraków 2008

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert organowo-kameralny [wraz z/ze:]Adrianna Bujak-Cyran (sopran), Natalia Muszumańska (skrzypce), Kościół pw. MB Ostrobramskiej, Kraków 2008

- [udział w koncercie kameralnym:] Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich. Koncert Adwentowy [wraz z/ze:]Agnieszka Monasterska (mezzosopran), Paweł Fundament (tenor), Kościół Miłosierdzia Bożego, Wzgórza Krzesławickie - Kraków 2008

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncerty Mogilskie [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum, Bazylika OO. Cystersów, Mogile 2008

- [udział w koncercie kameralnym:] A. Vivaldi [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Filharmonia Krakowska 2008

- [udział w koncercie kameralnym:] Muzyka na Boże Narodzenie [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Filharmonia Krakowska 2008

- [udział w koncercie kameralnym:] IV Festiwal Cantate Domino [wraz z/ze:]Kantorei Sankt Barbara i L'Estate Armonico, Bazylika OO. Jezuitów, Kraków 2008

- [recital muzyczny:] II Koncert na 750-lecie Lokacji Krakowa [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Kościół św. Piotra i Pawła, Kraków 2007

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich. Koncert Adwentowy [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum i Marcin Szelest (organy), Kościół Miłosierdzia Bożego, Wzgórza Krzesławickie - Kraków 2007

- [udział w koncercie kameralnym:] III Koncert na 750-lecie Lokacji Krakowa [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Kościół OO. Bernardynów, Kraków 2007

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] IX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego [wraz z/ze:]Schola parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie, Kościół Księży Misjonarzy na Stradomiu, Kraków 2007

- [udział w koncercie kameralnym:] XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Kościół OO. Augustianów, Kraków 2007

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] II Międzynarodowy Festiwal Chorału Gregoriańskiego Ars Cantus Gregoriani [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum, Kościół św. Krzyża, Kraków 2007

- [udział w koncercie kameralnym:] J.S. Bach, Pasja według św. Mateusza BWV 244 [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Sala Filharmonii, Kraków 2007

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gregoriańskiej na Skałce: Ars Cantus Gregoriani [wraz z/ze:]Schola gregoriańska studentów MIMK, Bazyilika OO. Paulinów na Skałce, Kraków 2006

- [udział w koncercie kameralnym:] J.S. Bach, Pasja według św. Mateusza BWV 244 [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Sala Filharmonii, Kraków 2005

- [udział w koncercie kameralnym:] Oratorium Św. Stanisław [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, Szczepanów, Bazylika Mnijesza Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM 2005

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncerty u św. Barbary [wraz z/ze:]Kantorei Sankt Barbara i L'Estate Armonico, Kościół św. Barbary w Krakowie 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Muzyka w katedrze wawelskiej w XVII wieku [wraz z/ze:]Zespół Congaudeant, Kaplica DPS im. Helclów 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Pieśni rorantystów wawelskich [wraz z/ze:]Zespół Congaudeant, Kościół św. Krzyża, Kraków 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Wiosenne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej [wraz z/ze:]Zespół Congaudeant, Bazylika Archikatedralna, Łódź 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Muzyka w Katedrze wawelskiej w XVII wieku [wraz z/ze:]Zespół Congaudeant, Katedra na Wawelu, Kraków 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert Inauguracyjny [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum i Arkadiusz Bialic (organy), Kościół MB Częstochowskiej, Lutoryż 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert muzyki chóralnej i organowej [wraz z/ze:]Zespół Congaudeant, Bazylika katedralna, Tarnów 2010

- [udział w koncercie kameralnym:] Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej [wraz z/ze:]Zespół Collegium Zieleński, Kościół św. Elżbiety, Stary Sącz 2010

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert chóralny [wraz z/ze:]Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej, Kantorei Sankt Barbara, L'Estate Armonico, Kościół św. Piotra i Pawła, Kraków 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert Kolęd i pastorałek , Kościół pw. MB Ostrobramskiej, Kraków 2010

- [udział w koncercie kameralnym:] Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej [wraz z/ze:]Zespół Collegium Zieleński, Kościół św. Elżbiety, Stary Sącz 2010

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncerty u św. Barbary [wraz z/ze:]Kantorei Sankt Barbara i L'Estate Armonico, dyr. W. Delimat, Kościół św. Barbary w Krakowie 2010

- [udział w koncercie kameralnym:] Letnie Koncerty Organowe [wraz z/ze:]Adrianna Bujak-Cyran (sopran) i Józef Serafin (organy), Kościół św. Maksymiliana Kolbe, Oświęcim 2010

- [udział w koncercie kameralnym:] XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie [wraz z/ze:]Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Gałoński, Joel Frideriksen (basso profondo), Bazylika OO. Paulinówna Skałce, Kraków 2010

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert w ramach X Tygodnia Języka Włoskiego [wraz z/ze:]Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Kameralna Fresco Sonare, Bazylika OO. Franciszkanów, Kraków 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Stowarzyszenie przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. św. brata Alberta [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum, Kościół św. Andrzeja, Kraków 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert odpustowy [wraz z/ze:]Zespół Flores Rosarum, Kościół pw. MB Ostrobramskiej, Kraków 2010

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] VI Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej [wraz z/ze:]Zespół Congaudeant, Kościół św. Marka, Kraków 2010

- [udział w koncercie kameralnym:] 1611-2011, 400-lecie wydania Offertoria i Communiones w Wenecji [wraz z/ze:]Zespół Collegium Zieleński, Bazylika OO. Paulinow na Skałce 2011

- [recital muzyczny:] Rok liturgiczny w Graduale Jana Olbrachta [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Katedra na Wawelu 2013

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert adwentowy, organowo-kameralny [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Wrocław, Kościół Opatrzności Bożej 2013

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert organo-kameralny [wraz z/ze:]Tomasz Ślusarczyk ( obój), Patrafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeżnicy 2013

- [udział w koncercie kameralnym:] X Zaduszki organowe im. prof. Jana Jargonia [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Bazylika OO. Paulinów na Skałce 2013

- [udział w koncercie kameralnym:] Międzynarodowy Festiwal Fide et Amore [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Peregrina, Żory, Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba 2013

- [udział w koncercie kameralnym:] Międzynarodowy Festiwal Banchetto Musicale w Wilnie [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Peregrina, Wilno, Kościół Franciszkanów 2013

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert organowy [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Opactwo oo. Benedyktynów w Tyńcu 2013

- [udział w koncercie kameralnym:] “Z Ciebie wypływa źródło żraliwej miłości”. Ordo Virtutum [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina 2013

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert organowy , Rabka Zdrój, Muzeum Orkana 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Peregrina, Kraków, Kościół OO. Dominikanów 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Staniątki, Opactwo ss. Benedyktynek 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] IV Międzynarodowy Festiwal Musica Misericordia [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Świebodzin, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Hebdowskie spotkania ze Sztuka [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Hebdów, Klasztor oo. Pijarów 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert organowo-kameralny [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Kościół Matki Bożej Częstochowskiej 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert organowo-chóralny [wraz z/ze:]Kantorei Sankt’Barbara, Wrocław, Kościół Opatrzności Bożej 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert organowy , Wadowice 2014

- [recital muzyczny:] Śpiewy z Graduale Triplex [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Katedra na Wawelu 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Zakopane, Kościół pw. Najświętszej Rodziny 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Śpiewy z Graduału Jana Olbrachta , Kraków, Katedra na Wawelu 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Międzynarodowy Festiwal Płockie Koncerty Organowe , Płock, Katedra 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert jubileuszowy z okazji 650. rocznicy konsekracji Królewskiej Katedry na Wawelu [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Katedra na Wawelu 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncerty u św. Marcina CII [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Festiwal Nauki w Krakowie [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Kościół św. Marka 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Dni Muzyki Organowej [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Bazylika oo. Jezuitów, ul. Kopernika 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Muzyka klasztorów cysterskich w Lubiążu i w Krakowie-Mogile od średniowiecza do Baroku [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, kaplica gmachu dydaktycznego UPJPII, ul. Bernardyńska 3 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert organowo-kameralny [wraz z/ze:]Maria Klich (sopran), Staniątki, Opactwo ss. Benedyktynek 2014

- [udział w koncercie kameralnym:] Venite, exultemus Domino. Musica in monasteriis femineis in Polonia Minore. Vol. I. Staniątki [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum, Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Zkaończenie roku Jana Długosza. 28.11.2015 [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum, Collegium Maius. 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Muzyka w Sandomiezru. [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum, kościół oo.dominikanów św. Jakuba, Sandomierz 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Legnica 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] X jubileuszowy Festiwal, Wieczory Organowe u Bożej Opatrzności w Wrocławiu , Wrocław, Kościół Opatrzności Bożej 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Pieśni św. Hildegardy z Bingen [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Sandomierz, Kościół św. Jakuba 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncerty adwentowe [wraz z/ze:]Filip Presseisen (organy), ks. Piotr Przybysz (organy), Łukasz Sandera (organy), s. Magdalena Putyra (organy), Kraków, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] XIII Sądecki Festiwal Muzyki Organowej, L’arte organica [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Nowy Sącz, Bazylika św. Małgorzaty 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Jak zacne cnoty o Duszę walczyły [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Szczecin, Katedra pw. Św. Jakuba Apostoła 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Kraków, Bazylika oo. Franciszkanów 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Festiwal Kolory Polski. Wędrowny Festiwal Filharmonii łódzkiej [wraz z/ze:]Zespół żeński Flores Rosarum, Lutomiersk, Klasztor Księży Salezjanów 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Venite, exultemus Domino. [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Krzystof Pawlisz - organy, Bartosz Sałdan - instrumenty perkusyjne, Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Suszec. 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Z Ciebie wypływa źródło miłości… [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół Ecce Homo, Żory 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Muzyka z Wawelu dla bukowian. Śpiewy z Graduału Jana Olbrachta spisanego przez skryptora Stanisława z Buku [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Fara w Buku. 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Z Ciebie wypływa źródło miłości… - śpiewy św. Hildegardy z Bingen [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Fara w Poznaniu 2016

- [recital muzyczny:] Koncerty Magdaleńskie [wraz z/ze:]żeńśkiem zepołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] W oczekiwaniu na Boże Narodzenie [wraz z/ze:]studentami Koła Naukowego Studentów Międzyuczelnianego Isntytutu Muzyki Kościelnej, Kościół Mariacki w Krakowie 2016

- [recital muzyczny:] Dominica quarta adventus [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Katedra na Wawelu 2016

- [recital muzyczny:] S. Stuligrosz, Koronka do Miłosierdzia Bożego [wraz z/ze:]scholą sióstr zakonnych, Brzegi - Wieliczka 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu. [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Krużganki klasztoru franciszkanów w Krakowie. 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Dokąd idziesz człowiecze? Do światła idę. [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum i Krzystofem Pawliszem - organy, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Grobek), Brody. 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Misterium na Boże Narodzenie. [wraz z/ze:]zespołami: Flores Rosarum, San Clemente, Schola Minorum Chosoviensis, Bazylika oo. dominikanów w Krakowie 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] XIX Dzień Judaizmu [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum i Krzysztofem Cyranem - gitara, Bazylika Ojców Franciszkanów w Krakowie. 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Średniowieczna muzyka liturgiczna w Krakowie [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum, Podziemia Rynku 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] XXII Festiwal muzyki jednogłosowej [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum, Katedra w Płocku. 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncerty na Szklanych Domach [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum i Krzysztofem Pawliszem - organy, Kościół MB Częstochowskiej na Szklanych Domach - Nowa Huta 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Oficjum rymowane o św. Stanisławie [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum, lektor: ks. Piotr Przybysz, Kościół św. Marii Magdaleny, Cieszyn 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Festiwal Nauki [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum, lektor: ks. Piotr Przybysz, kościół św. Krzyża, Kraków 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Festiwal Anima Mundi w Kielcach [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum, lektor: ks. Piotr Przybysz, Sanktuarium Krzyża św., Kielce 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] Chrzest Polski [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum, lektor: ks. Piotr Przybysz, Kościół NMP Niepokalanej Poczętej, Sieraków Wielkopolski 2016

- [recital muzyczny:] Il serpente innalzato nel deserto , Bazyliak San Simpliciano, Mediolan 2016

- [udział w koncercie kameralnym:] 100-lecie ss. benedyktynek [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Bazylika Grobu Pańskiego, Miechów. 2017

- [udział w koncercie kameralnym:] Mariacki Festiwal Organowy [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Bazylika Mariacka, Kraków. 2017

- [udział w koncercie kameralnym:] Fragmenty Ordo Virtutum oraz inne śpiewy św. Hildegardy z Bingen [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół OO. Benedyktynów w Tyńcu 2017

- [recital muzyczny:] Pieśni św. Hildegardy z Bingen (1098-1179) [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół ewangelicko-luterański św. Marcina w Krakowie 2017

- [udział w koncercie kameralnym:] MIkołaj Zieleński. Musica Sacra [wraz z/ze:]Zespołem woklanym Collegium Zieleński, Brno, Czechy 2017

- [recital muzyczny:] Koncert organowy na nowo poświęconych organach firmy D. Zych [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Meissnera 20 2017

- [udział w koncercie kameralnym:] Muzyka panien Benedyktynek [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół św. Sebastiana w Jurgowie 2017

- [udział w koncercie kameralnym:] Summum bonum amplum donum [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Bazylika OO. Franciszkanów w Krakowie 2017

- [recital muzyczny:] Missa Dominica Tertia per annum [wraz z/ze:]żeńśkiem zepołem wokalnym Flores Rosarum, Katedra na Wawelu 2017

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. kameralnego, kameralista):] Rusz się stworzenie [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum oraz ensemble Peregrina ze Szwajcarji, Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela 2017

- [udział w koncercie kameralnym:] Święci Franciszek i Bonawentura w responsoriach antyfonarzy franciszkańskich z XIII i XVIII wieku [wraz z/ze:]żeńskim zespołem woklanym Flores Rosarum, Bazylika oo. franciszkanów w Krakowie 2017

- [recital muzyczny:] Muzyka Organowa u św. Rodziny [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół św. Rodziny i św. Maksymiliana w Katowicach 2017

- [recital muzyczny:] Koncert na Boże Ciało. W ramach Mariackiego Festiwalu Organowego. [wraz z/ze:]Scholą Gregoriańska Zakonu Paulinów w Krakoiwe, Bazylika Mariacka w Krakowie 2017

- [udział w koncercie kameralnym:] Summum bonum amplum donum [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Biecz, Kolegiata Bożego Ciała 2017

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Pielgrzymka z biskupem Stanisławem... [wraz z/ze:]źeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół pw. św. Stanisława BM, Suszec 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Żywot św. Stanisława [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół Narodzenia Najświętszej Maryii Panny w Żywcu 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Credo quod Redemptore meus vivit... in memoria Mariani Machura [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół św.św. Piotra i Pawła w Tyńcu 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Nieszpory organowe na cześć Najświętszej Maryi Panny [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] In principio [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert adwentowy "Ave Maria" [wraz z/ze:]chórem Gaudete, Kraków, kościół MB Ostrobramskiej 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Muzyka i mistyka [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Chrzanów-Kościelec, kościół pw. św. Jana Chrzciciela 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Summum bonum amplum donum [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościół OO. Franciszkanów p.w. św. Trójcy w Gdańsku 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Żywot św. Stanisława [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kościoł św. Michała Archanioła na Skałce 2018

- [recital muzyczny:] In principio... [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Bazylika Mariacka, Gdańsk 2018

- [recital muzyczny:] Muzyka Panien Benedyktynek [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum oraz Andrzejem Zawiszą (klawesyn), Kościół św. Wojciecha, Szczawnica 2018

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. kameralnego, kameralista):] Utwory z Tabulatury Jana z Lublna oraz Msze z Graduału Jana Olbrachta [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum oraz Maryą Fencey (organy), kościół św. Krzyża w Krakowie 2018

- [udział w koncercie kameralnym:] In coelestem Jerusalem [wraz z/ze:]sopranistka Marią Klich, Fundacja InCanto 2018

- [recital muzyczny:] Śpiewy polskich Panien Benedyktynek Ze Staniątek i Sandomierza [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum oraz Andrzejem Zawiszą - klawesyn, KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA NA KARCZÓWCE, Kielce 2018

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert organowy w ramach I Narodowego Kongresu Śpiewu Gregoriańskiego [wraz z/ze:]scholą gregoriańską Canticum Cordium, Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wierncyh w Poznaniu 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Ad caelestem Jerusalem perducando [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół pw. nawrócenia św. Pawła w Krakowie, ul. Stradomska 4 2019

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. kameralnego, kameralista):] O vos omnes qui transitis per viam... [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, OPactwo oo. Benedyktynów w Tyńcu 2019

- [udział w koncercie kameralnym:] Zdrowaś od Anioła… Pieśni maryjne. [wraz z/ze:]żeńsikim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół oo. dominikanów, Tarnobrzeg 2019

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. kameralnego, kameralista):] Piesni pasyjne ss. benedyktynek [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Krypta OO. Pijarów w Krakowie 2019

- [udział w koncercie kameralnym:] Viriliter agite [wraz z/ze:]schola uczestników kursu śpiewu gregoriańskiego, Poznań, kościół pw. NMP Wspomożycielki Wierncyh 2019

- [udział w koncercie kameralnym:] Via Mariae [wraz z/ze:]ze Scholą Cantorum WSD OO. Franciszkanów z Łodzi-Łagiewnik, Poznań, kościół pw. św. Antoniego Padewskiego 2019

- [realizacja nagrania:] Ad caelestem Jerusalem perducando [wraz z/ze:]żeśnkim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Kraków 2019

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert kolęd [wraz z/ze:]chórem Gaudete, Kraków, kościół MB Ostrobramskiej 2019

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Ekumeniczny koncert kolęd [wraz z/ze:]chórem Gaudete, Wrocław, kościół Opatrzności Bożej 2019

- [udział w koncercie kameralnym:] G.G. Nivers, Missa Cunctipotens Deus [wraz z/ze:]scholą gregoriańską Canticum Cordium, Bautzen (DE), katedra św. Piotra 2019

- [udział w koncercie kameralnym:] Ad caelestem Jerusalem perducando [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół ss. benedyktynek sakramentek w Warszawie 2020

- [udział w koncercie kameralnym:] Koncert pasyjny [wraz z/ze:]żeńskim zespołem wokalnym Flores Rosarum, kościół św. Maksymiliana Kolbe - Mistrzejowice, Kraków 2020

- [udział w koncercie kameralnym:] W stulecie urodzin Ojca Świetego Jana Pawła II [wraz z/ze:]Colelgium Zieleński i orkiestrą festiwalową, Kościól OO. Augustianów pw. św. Katarzyny 2020

Publikowane utwory:

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Mikołaj Zieleński. Offertoria et Communiones Totius Anni 1611. Opera omnia. Vol. 1-6 , DUX, Warszawa 2009

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Msza alternatim we włoskiej i francuszkiej muzyce liturgicznej XVII wieku. [wraz z/ze:]zespołem Flores Rosarum i Scholą Cantorum Minorum Chosoviensis, ARSO-CD-18-19, Płytę nagrano w Katowicach, w kościele Opatrzności Bożej oraz w Krakowie, w kościele św. Krzyża 2011

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Venite, exultemus Domino. Musica in monasteriis femineis in Polonia Minore. Vol. I. Staniątki , DUX 2015, DUX 1242, Nagrania dokonano w Opactwie Mniszek Benedyktynek w Staniątkach w dniach 29.06.-1.07.2015 r. 2015

- [autorstwo utworu na dużą obsadę (ork. symf., chór):] ... Missa est. Msza święta w kościele św. Marka w Krakowie przed Vaticanum Secundum [wraz z/ze:]Pracownicy Katedry Muzyki Kościelnej (UPJPII) MIedzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, MKK i Ars Sonora, Kraków 2017

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Cantate Domino in Laetitia II - Solowa muzyka organowa Wielkiego Postu , Ars Sonora, Kraków 2018

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Ad caelestem Jerusalem perducando [wraz z/ze:]żeśnkim zespołem wokalnym Flores Rosarum, Fundacja inCanto, Kraków 2019