Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Agata Dziekan-Łanucha

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: agata.dziekan_lanucha@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa Mediów

Dyżur:
ul. Franciszkańska 1, pok. nr 222 29.01.2019, godz. 14.15 - 15 01.02.2019, godz. 15 - 16

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - artykuły książkowe:

Brak możliwości rozwoju mądrego dziennikarstwa lokalnego jako skutek szkodliwej aktywności władz samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Mądrość w mediach. Od bezmyślności do przemądrzałości: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2014, s. 211-232. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook z uwzględnieniem wskazań dekretu Inter mirifica dotyczących funkcjonowania tej sfery mediów [w:] Inter mirifica. Dziedzictwo i perspektywy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2013, s. 129-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na proces wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 387-401. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radio lokalne jako wartość społeczna. Dlaczego w Polsce nie wykorzystano potencjału tego sektora mediów? [w:] Wartość mediów - od wyzwań do szans, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2012, s. 55-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ powołany do dbania o dobry rozwój systemu mediów elektronicznych w Polsce [w:] Dobro w mediach. Z cienia do światła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2012, s. 83-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wideo na żądanie jako przedmiot regulacji prawnych [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 97-111. [więcej informacji]
Od personalizacji do profilowania. Opis konsekwencji korzystania z wyszukiwarki internetowej Google [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 123-136. [więcej informacji]
Media publiczne jako sfera wpływów politycznych. Przegląd układów partyjnych we władzach spółek medialnych na przestrzeni ostatnich 20 lat [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2014, s. 131-148. [więcej informacji]
Polscy wydawcy prasowi wobec kryzysu dzienników drukowanych. Opis strategii przetrwania [w:] Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 2014, s. 9-24. [więcej informacji]
Próby naprawy systemu opłat abonamentowych na rzecz mediów publicznych w Polsce [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej, 2 2013, s. 101-111. [więcej informacji]
Nieskuteczność systemu opłat abonamentowych na rzecz mediów publicznych w Polsce [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 8 2013, s. 121-134. [więcej informacji]
Odpowiedzialność nadawców radiowych i telewizyjnych za emitowane treści na gruncie ustawy medialnej oraz jej egzekwowanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 7 2012, s. 91-102. [więcej informacji]
Dyskusja nad kształtem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kontekście nowelizacji ustawy medialnej przez parlament VI kadencji [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 4 2011, s. 202-214. [więcej informacji]
Odpowiedzialność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed parlamentem i Prezydentem. Realizacja ustawowego zapisu o przyjmowaniu lub odrzucaniu sprawozdania Rady [w:] Studia Socialia Cracoviensia, nr 3 2010, s. 79-92. [więcej informacji]
Upolitycznienie organu powołanego do regulowania sfery radiofonii i telewizji na przykładzie Czech, Słowacji i Węgier [w:] Rocznik Wschodni, 13 2008, s. 192-211. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Brak możliwości rozwoju "mądrego" dziennikarstwa lokalnego jako skutek szkodliwej aktywności władz samorządu terytorialnego w Polsce; [podczas konferencji:] VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów Rozumieć media - mądrość w mediach? [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-17

- Radio lokalne jako wartość społeczna. Dlaczego w Polsce nie wykorzystano potencjału tego sektora mediów?; [podczas konferencji:] VI Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów "Wartości w mediach - wartość mediów" [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-06-01

- Wpływ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na proces wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce; [podczas konferencji:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa [miejsce konferencji:] Katowice - Ustroń, 2011-09-20

- Odpowiedzialność nadawców radiowych i telewizyjnych za emitowane treści na gruncie ustawy medialnej oraz jej egzekwowanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-19

- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ powołany do dbania o dobry rozwój systemu mediów elektronicznych w Polsce. Ocena działalności; [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Dobro w mediach - dobro mediów" [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-13