Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Renata Chrzanowska

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt

Email: renata.chrzanowska@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Katechetyki

Dyżur:
wtorki 10.55-11.40, ZSE nr 1, ul. Kamieńskiego 49, gab.60

Curriculum Vitae:

2019 – angaż w charakterze adiunkta Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII

2017 – angaż w charakterze asystenta Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII

2016 – doktorat z teologii w zakresie katechetyki, na podstawie pracy "Teatr" w służbie katechizacji" pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Panusia

Działalność pozanaukowa:

2005 – Opiekun Wolontariatu przy ZSE nr 1 w Krakowie

2000 – Opiekun grupy teatralnej Rezistors przy ZSE nr 1 w Krakowie

2000 – Katecheta w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Żyjemy w miłości Boga, podręcznik do nauki religii dla klasy VIII SP, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teatr w służbie katechizacji, Kraków: WN UPJP2 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spotykamy się z żywym Słowem, podręcznik do nauki religii dla klasy VII SP, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spotykamy się z żywym Słowem, podręcznik metodyczny dla klasy VII SP, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzież nadzieją Kościoła – czy Kościół nadzieją młodzieży, Kraków: UNUM 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni mocą Chrystusa - Podręcznik metodyczny dla IV klasy technikum., Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni mocą Chrystusa - Podręcznik dla IV klasy technikum., Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Programy nauczania religii: Rozradowanie się w Duchu Świętym i Bądźcie mocni! Główne idee w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: WN UPJP2 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W miłości Boga : podręcznik metodyczny do nauki religii dla III klasy gimnazjum, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni miłością. Podręcznik metodyczny dla III klasy liceum i technikum, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni miłością - podręcznik dla III klasy szkoły zawodowej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni miłością : podręcznik metodyczny do nauki religii dla III klasy zasadniczej szkoły zawodowej., Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni miłością. Podręcznik do religii dla III klasy liceum i technikum., Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W miłości Boga. Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum., Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni nadzieją. Podręcznik dla II klasy szkoły zawodowej., Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni nadzieją : podręcznik metodyczny do nauki religii dla II klasy zasadniczej szkoły zawodowej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni nadzieją - Podręcznik metodyczny dla klasy II liceum i technikum, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni nadzieją - Podręcznik do religii dla klasy II liceum i technikum, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aby nie ustać w drodze : podręcznik metodyczny do nauki religii dla II klasy gimnazjum, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aby nie ustać w drodze : podręcznik dla II klasy gimnazjum, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni wiarą : podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni wiarą. Podręcznik metodycznyi dla I klasy liceum i technikum., Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
potkanie ze słowem : podręcznik dla 1 klasy gimnazjum, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni wiarą. Podręcznik dla 1 klasy szkoły zawodowej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spotkanie ze słowem : podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy pierwszej gimnazjum, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mocni wiarą. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum., Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wychowanie młodego człowieka do życia w trzeźwości: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2017, s. 295-315. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Wygłoszone referaty:

- Tam gdzie jest prawdziwe życie w Chrystusie, jest otwarcie na drugiego; [podczas konferencji:] The Future of Catholic Religious Education 40th Anniversary of "Catechesi Tradendae" [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-10-15

- Religionsunterricht in Polen und Deutschland – Internationalekonferenz; [podczas konferencji:] „Mamy się szanować, a także pobudzać się wzajemnie do dobrych dzieł na drodze Bożej” [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-16

- Formacja religijna młodzieży przez teatr; [podczas konferencji:] Młodzież nadzieją Kościoła - czy Kościół nadzieją młodzieży? [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-14

Publikowane utwory:

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Jak dobrze być..., Scenariusze uroczystości szkolnych , Rubikon, Kraków 2005