Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: jan.dziedzic@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Psychologii Pastoralnej - Kierownik katedry

Dyżur:
poniedziałek 15.00-16.00, ul. Bernardyńska 3, sekretariat UTW

Pełnione funkcje:

Wydział Teologiczny - Kierownik dyscypliny nauki teologiczne
Konwikt księży studentów UPJPII - Dyrektor

Curriculum Vitae:

2015 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego w UPJPII

2014 – Prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII

2011 – Kierownik ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UPJPII

2010 – Habilitacja, Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie

2005 – Delegat senatu do współpracy z Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ruhry w Bochum

2003 – Stypendium w Ruhr-Universität Bochum

2001 – Adiunkt w Wydziale Filozoficznym PAT

1999 – Doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT

1999 – Dyplom ukończenia Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa - KUL

1999 – Dyrektor Konwiktu Księży Studentów PAT

1993 – Licencjat z teologii (w znaczeniu prawa kanonicznego) WT PAT w Krakowie

1987 – Magisterium z teologii oraz święcenia kapłańskie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Model kształcenia seniorów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie: Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzież nadzieją Kościoła czy Kościół nadzieją młodzieży?, Kraków: Unum 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu wiary dojrzałej. Refleksja pastoralnoteologiczna, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Trzeciego Wieku 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Seniorzy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, Kraków: Uniwersytet Trzeciego Wieku UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Starość. Problem czy szansa. Refleksja pastoralnoteologiczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno-duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekoturistika, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Żałoba po śmierci Jana Pawła II. Analiza ilościowo-jakościowa Księgi kondolencyjnej Polacy w hołdzie Janowi Pawłowi II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia we współczesnej Europie. Religion im gegenwärtigen Europa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spór o eutanazję, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eutanazja a religijność. Badania wsród studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Uniwersytety trzeciego wieku jako forma twórczego wsparcia osób starszych [w:] Pięknie jest być starszym. O starości interdyscyplinarnie, red. M. Cholewa, M. Duda, P. Kroczek: scriptum 2018, s. 113-135. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Human Ecology in Pope Francis’Teaching [w:] Sacrum a priroda. Ochrona zdrovia a života, red.P. Tirpak, J. Klimek: Greckokatolickateologicka faculta PU 2018, s. 41-55. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój religijności dojrzałej. Kontekst psychologiczno-pastoralny [w:] W poszukiwaniu wiary dojrzałej. Refleksja pastoralnoteologiczna: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Trzeciego Wieku 2017, s. 61-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wsparcie psychologiczno-pastoralne wobec osób uzależnionych od alkoholu [w:] Wspomóć uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religijność a postawy moralne polskiej młodzieży. Refleksja psychologiczno-pastoralna [w:] Młodzież nadzieją Kościoła czy Kościół nadzieją młodzieży?: Unum 2017, s. 187-203. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Die Religiosität und die Bildung von moralischen Haltungen in Europa nach der Wende [w:] Secularisation & Europe: Bedsaida 's-Hertogenbosch/UPJPII w Krakowie 2017, s. 307-321. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyroda miejscem formacji człowieka. Perspektywa pastoralnoteologiczna [w:] Środowisko a zdrowie psychiczne człowieka: Szpital Specjalistyczny im. dr.Józefa Babińskiego Kraków 2015, s. 49-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyroda miejscem formacji człowieka. Perspektywa pastoralnoteologiczna [w:] Środowisko a zdrowie psychiczne człowieka: Szpital Specjalistyczny im. dr.Józefa Babińskiego Kraków 2015, s. 49-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauczanie Jana Pawła II o szacunku do osób wykluczonych przez starość [w:] De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II. Papież wobec wykluczenia społecznego: Wydawnictwo Sejmowe 2015, s. 476-502. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wsparcie osób starszych. Przeszkody i szanse w poszukiwaniu godnej starości [w:] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno-duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 2014, s. 213-230. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół wobec kwestii ekologicznej [w:] Ekoturistika, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2013, s. 36-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wsparcie psychologiczno-pastoralne w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka [w:] Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 153-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyroda a rozwój osobowości człowieka [w:] Człowiek w ogrodzie Pana. XX Międzynarodowe Seminarium \"Sacrum i Przyroda\", Ojców: UPJP II 2012, s. 29-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół – Świątynia Pana jako miejsce przeżywania żałoby [w:] Dom Pana. XIX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków- Prešov: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 47-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Edukacja seniorów na uniwersytetach trzeciego wieku [w:] Model kształcenia seniorów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie: Edukacja seniorów na uniwersytetach trzeciego wieku 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Żałoba po śmierci Jana Pawła II. [w:] Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka chrześcijańska wobec sporu o eutanazję [w:] Bioetyka personalistyczna, T. Biesaga: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 243-261. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eutanazja [w:] Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 153-159. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Doświadczenie żałoby w kontekście psychologicznym [w:] Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 27-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wobec bólu i cierpienia [w:] Bioetyka Polska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 327-343. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lekarz i pacjent wobec możliwości przedłużania ludzkiego życia [w:] Systemy bioetyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 224-235. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomoc psychologiczna osobom terminalnie chorym [w:] Poradnictwo psychologiczno-religijne. Teoria i praktyka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 205-209. [więcej informacji]
Eutanazja w kontekście ludzkiego cierpienia w interpretacji etyki katolickiej [w:] Człowiek nieuleczalnie chory, Lublin: WNS KUL 1997, s. 38-46. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Kościół a ekologia ludzka [w:] Polonia Sacra 2019, s. 103-126. [więcej informacji]
Kościół wobec zagrożeń związanych z wykluczeniem przez starość [w:] Polonia Sacra 2018, s. 107-133. [więcej informacji]
Zjawisko migracji Polaków. Następstwa i duszpasterska rola Kościoła [w:] Polonia Sacra 2017, s. 37-60. [więcej informacji]
Religijność a postawy moralne polskiej młodzieży [w:] Polonia Sacra 2016, s. 67-82. [więcej informacji]
Kościół wobec starości. Perspektywa pastoralnoteologiczna [w:] Polonia Sacra, 38 2015, s. 95-113. [więcej informacji]
Beistand bei Trauer. Psychologisch-pastorale Aspekte [w:] Polonia Sacra, 2 2014, s. 37-54. [więcej informacji]
Rozpoznanie opętania i egzorcyzm [w:] Ateneum Kapłańskie, 1/617 2012, s. 61-74. [więcej informacji]
Umieranie i śmierć Jana Pawła II a doświadczenie żałoby [w:] Communio, 3 2012, s. 147-167. [więcej informacji]
Das Altar - Ein Problem oder eine Chance? Versuch einer multiperspektivischen pastoralen Reflexion [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 25-41. [więcej informacji]
Filozoficzny kontekst śmierci [w:] Przegląd Homiletyczny, 15 2011, s. 173-184. [więcej informacji]
Die Trauer nach dem Tode von Papst Johannes Paul II. in Polen [w:] „Analecta Cracoviensia", 38-39 2007, s. 107-123. [więcej informacji]
Psychologiczne wsparcie w przeżywaniu żałoby [w:] "Logos i Ethos", 1-2 2007, s. 39-51. [więcej informacji]
Filozoficzno-społeczny kontekst sporu o eutanazję [w:] „Logos i Ethos”, 2 2005, s. 82-96. [więcej informacji]
Acceptance of euthanasia and religiousness in the opinion of students of medical schools in Ukraine [w:] „Analecta Cracoviensia”, 37 2005, s. 31-45. [więcej informacji]
Kulturowo-religijne aspekty żałoby [w:] "Analecta Cracoviensia", 35 2003, s. 21-33. [więcej informacji]
Etyka w medycynie [w:] Logos i Ethos, 1 2003, s. 96-100. [więcej informacji]
Korelaty akceptacji eutanazji [w:] „Analecta Cracoviensia", 33 2001, s. 121-138. [więcej informacji]
Postawy wobec eutanazji u studentek Wydziału Pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] „Analecta Cracoviensia”, 30-31 1999, s. 3-14. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Konferencja "Młodzoeż nadzieja kościoła"; [nr projektu:] 501-10-010092

-Wyjazd naukowy ze studentami do Niemiec Bohum. Pod kierunkiem ks. J. Dziedzica; [nr projektu:] 501-10-010077

-Publikacja – „Pogrzeb dziecka poronionego”; [nr projektu:] 501-10-010030

-Filozoficzno-psychologiczne aspekty śmierci; [nr projektu:] 220403

Wygłoszone referaty:

- Kościół wobec osób wykluczonych przez starość; [podczas konferencji:] "Kościół wobec osób wykluczonych (Die Kirche gegenüber den Ausgeschlossenen). Refleksja pastoralnoteologiczna". [miejsce konferencji:] UPJPII - Kraków, 2018-05-17

- Die Polen unterwegs. Ursachen und Auswirkungen der Emigrationen; [podczas konferencji:] „ Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh“ (Gotteslob Nr. 505) [miejsce konferencji:] Ruhr-Universität Bochum, 2017-05-18

- Religijność a kształtowanie postaw moralnych młodego pokolenia; [podczas konferencji:] Młodzież nadzieją Kościoła - Czy Kościoł nadzieją młodzieży? [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-13

- Religijność a kształtowanie postaw moralnych młodego pokolenia; [podczas konferencji:] Młodzież nadzieją Kościoła - czy Kościół nadzieją młodzieży [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-13

- Przyroda miejscem formacji człowieka. Perspektywa psychologicznopastoralna; [podczas konferencji:] Środowisko a zdrowie psychiczne człowieka. XXIII Sympozjum "Sacrum i Przyroda" [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-15

- Religijność a kształtowanie postaw moralnych w Europie po roku 1989; [podczas konferencji:] Náboženská sloboda v súčasnej spoločnosti. Medzinárodný seminár [miejsce konferencji:] Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015-05-19

- Religiosität und moralische Haltungen im heutigen Europa; [podczas konferencji:] Religion in Europa nach dem Ende des Kommunismus. Deutsch-Polnisches Symposion [miejsce konferencji:] Ruhr-Universität Bochum, 2015-05-07

- Rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Potrzeba czy konieczność/The development of Universities of the Third Age: need or necessity; [podczas konferencji:] Starość jak ją widzi psychologia/Senility as seen by psychology [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-24

- Die Entwicklung der reifen Persönlichkeit. Psychologischer und religiöser Sicht - The Development of the Mature Personality; [podczas konferencji:] The Challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays [miejsce konferencji:] ’s-Hertogenbosch, Holandia, 2015-03-23

- Die Religiosität und die Bildung von moralischen Haltungen in Europa nach der Wende; [podczas konferencji:] Religious Liberty, Relativism, and Secularisation in Our Modern Societies, and their Implications for the Situation of the Church [miejsce konferencji:] 's-Hertogenbosch (Holandia), 2015-02-24

- Kościół wobec starości. Perspektywa pastoralnoteologiczna; [podczas konferencji:] Starość. Problem czy szansa? [miejsce konferencji:] Kraków -UPJPII, 2014-05-15

- Psychologiczne aspekty turystyki; [podczas konferencji:] Ekoturistika - XXI Międzynarodowa Konferencja "Sacrum i Przyroda" [miejsce konferencji:] Prešov, 2013-09-27

- Rozpoznanie opętania i egzorcyzm. Kontekst psychologiczno-teologiczny; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja: Posługa kapelana w szpitalu psychiatrycznym [miejsce konferencji:] Ukraiński Uniwersytet Katolicki - Украї́нський католи́цький університе́т oraz Klinika Psychiatryczna we Lwowie, 2013-04-10

- Pomoc duszpasterska w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka martwo urodzonego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Umarłych pogrzebać… Pogrzeb dziecka poronionego źródłem chrześcijańskiej nadziei [miejsce konferencji:] UPJPII - Kraków, 2012-11-26

- Przyroda a rozwój osobowości człowieka; [podczas konferencji:] Człowiek w ogrodzie Pana. XX Międzynarodowe Seminarium \"Sacrum i Przyroda [miejsce konferencji:] Ojcowski Park Narodowy, 2012-10-13

- Światynia Pana jako miejsce przeżywania żałoby; [podczas konferencji:] Sacrum i przyroda - Dom Pana [miejsce konferencji:] Prešov, 2011-09-23

- Integrales Modell der Palliativpflege; [podczas konferencji:] Wykład w ramach współpracy naukowej [miejsce konferencji:] Ruhr–Universität Bochum, 2011-06-29

- Współczesny kontekst współpracy między UPJPII a WTK RUB; [podczas konferencji:] Religia we współczesnej Europie - Religion im gegenwärtigen Europa [miejsce konferencji:] Bochum, 2007-11-16

- Pogrzeb Jana Pawła II na podstawie badań księgi Kondolencyjnej onet.pl.; [podczas konferencji:] XXXIV Sympozjum Sekcji Psychologii przy komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w Papieskim Wydziale Teologicznym [miejsce konferencji:] Wrocław, 2007-09-17

- Doświadczenie żałoby; [podczas konferencji:] Hospicjum Homo-Homini [miejsce konferencji:] Jaworzno, 2006-11-27

- Die Trauer nach dem Tode von Papst Johannes Paul II. in Polen; [podczas konferencji:] Ruhr- Universität [miejsce konferencji:] Bochum, 2006-11-16

- Zmiany postaw Polaków po śmierci Jana Pawła II; [podczas konferencji:] VI Jubileuszowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-09-08

- Żałoba po śmierci Jana Pawła II a zmiana postaw Polaków; [podczas konferencji:] Antropologia Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków - Uniwersytet Jagielloński, 2006-04-06

- Żałoba po śmierci Jana Pawła II. Na podstawie badań przeprowadzonych w Małopolsce 2005; [podczas konferencji:] XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego [miejsce konferencji:] Kraków - Uniwersytet Jagielloński, 2005-09-23

- Hospicjum jako alternatywa wobec eutanazji.; [podczas konferencji:] Seminaryjne Centrum Psychologiczno-Formacyjne [miejsce konferencji:] Popowo, 2004-11-10

- Postawy wobec śmierci w kontekście doświadczenia cierpienia i przemijania; [podczas konferencji:] I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2004-10-07

- Towarzyszenie w przeżywaniu żałoby; [podczas konferencji:] XXXV Sympozjum Sekcji Komisji Nauki Wiary KEP [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-09-16

- Akceptacja eutanazji a religijność w opinii uczniów szkół medycznych na Ukrainie; [podczas konferencji:] 11. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego [miejsce konferencji:] Lublin, 2002-09-05

- Towarzystwa proeutanatyczne na świecie; [podczas konferencji:] Zjazd komisji etycznej personelu medycznego polskich szpitali Bonifratrów [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-04-05

- Problem eutanazji w ocenie pielęgniarek; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja w Akademii Medycznej [miejsce konferencji:] Lublin, 2000-11-16

- Pomoc psychologiczno - religijna osobom umierającym; [podczas konferencji:] 8. XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski d/s Nauki [miejsce konferencji:] Radom, 2000-09-17

- Etyczne aspekty stosowania środków uśmierzających ból; [podczas konferencji:] Międzynarodowy Zjazd Anestezjologia-Etyka Sztuka [miejsce konferencji:] Kraków, 1998-05-16