Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Renata Dulian

Zatrudnienie:
Biblioteka Główna – kustosz dyplomowany

Email: renata.dulian@upjp2.edu.pl

Publikacje - artykuły książkowe:

Słów kilka o kazaniach radiowych biskupa Józefa Zawitkowskiego [w:] Historia vita memoriae. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków: Unum 2009, s. 527-533. [więcej informacji]
Wydawnictwa akademickie na stronie internetowej Stowarzyszenia Wydawców Katolickich [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 130-135. [więcej informacji]
Artyści [w:] Encyklopedia nauczania społecznego, Radom: Polwen 2003, s. 45-49. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Joanna Pępkowska MC, Odkupieńczy wymiar duchowości i misji Zgromadzenia Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta [w:] Vita Academica, 3 (83) 2015, s. 35-35. [więcej informacji]
Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, red. ks. J. Stala [w:] Vita Academica, 2 2015, s. 28-28. [więcej informacji]
Święci uśmiechnięci - seria Wydawnictwa Świętego Wojciecha, Poznań 2010-2014 [w:] Fides, 1 (40) 2015, s. 265-268. [więcej informacji]
Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie . Strona internetowa [w:] Fides, 2 (41) 2015, s. 225-228. [więcej informacji]
A. Napiórkowski OSPPE, Współczesny Kościół a ponowoczesny świat [w:] Vita Academica 2015, s. 40-40. [więcej informacji]
Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym, red. ks. Roman Bogacz [w:] Vita Academica, 1 2015, s. 36-36. [więcej informacji]
O bogactwach Kościoła, red. Marek Chojnacki OCist, ks. Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski OSPPE [w:] Vita Academica, 2 2015, s. 28-28. [więcej informacji]
Ks. J. Królikowski, Tajemnica Trójjedynego [w:] Vita Academica 2015, s. 40-40. [więcej informacji]
ks. M. Godawa. Obraz tajemnicy. Wcielenie i Narodzenie Pańskie w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku [w:] Vita Academica 2015, s. 52-52. [więcej informacji]
Ewa Janus, Grzechy ludzi Kościołów Apokalipsy i Jezusowe sposoby ich przezwyciężani [w:] Vita Academica, 3 2014, s. 35-35. [więcej informacji]
ks. Stanisław Ioan Cucharec, Odrodzenie życia religijnego i społecznego Kościoła Katolickiego Miołdawii [w:] Vita Academica, 3 2014, s. 35-35. [więcej informacji]
ks. Roman Pindel, Mowy obronne św. Pawła w Dziejach Apostolskich [w:] Vita Academica, 3 2014, s. 35-35. [więcej informacji]
o. Jan Mazur, Polityka w kazaniach niepolitycznych [w:] Vita Academica, 2 2014, s. 19-19. [więcej informacji]
Lidia Węgrzynowicz, Mistyka kobieca [w:] Vita Academica, 2 2014, s. 19-19. [więcej informacji]
ks. Paweł Gabara, Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem i człowiekiem w homiliach Jana Pawła II [w:] Vita Academica, 2 2014.[więcej informacji]
Katalog Tek Sapieżyńskich, red. Delfina Kościółek [w:] Vita Academica, 4 2014, s. 39-39. [więcej informacji]
ks. Arkadiusz Baron, Świętość a ideały człowieka [w:] Vita Academica, 5 2014, s. 40-40. [więcej informacji]
Jam Dawid, pasterz, piastowy syn. O twórczości Karola Wojtyły -papieża Jana Pawła II [w:] Fides, 1 2014, s. 129-150. [więcej informacji]
Strona internetowa wydawnictwa TUM [w:] Fides, 1 2014, s. 233-236. [więcej informacji]
Wydawnictwo Flos Carmeli Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych [w:] Fides, 1 2014, s. 237-241. [więcej informacji]
Tydzień pamięci o ormiańskim arcybiskupie i polskim patriocie Józefie Teodorowiczu, red. Monika Agopsowicz, Tomasz Krzyżowski [w:] Vita Academica, 1 2014, s. 24-24. [więcej informacji]
Habent omnia tempora sua. Prace dedykowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, pod red. Zdzisława Gogoli OFMConv. [w:] Fides, 2 2014, s. 207-210. [więcej informacji]
O dzele pomocy Ojca Pio [w:] Studia Socalia Cravoviensia, 2 2014, s. 257-258. [więcej informacji]
ks. Tadeusz Dziidek,Funkcje sztuki w teologii [w:] Vita Academica, 1 2014, s. 25-25. [więcej informacji]
Jarosław Kupczak OP, Teologiczna semantyka płci. [w:] Vita Academica, 1 2014, s. 24-24. [więcej informacji]
Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. Ks. H. Sławiński [w:] Vita Academica, 2 2013, s. 27-27. [więcej informacji]
Miisja bułgarska zmartwychwstańców, red. ks. Wojciech Misztal, ks. Wojciech Mleczko [w:] Vita Academica, 3 2013, s. 31-31. [więcej informacji]
Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez Polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, red. s. Grażyna Weronika Dryl OSU, ks. Wojciech Miisztal [w:] Vita Academica, 3 2013, s. 31-31. [więcej informacji]
Ks. A. Rąpała, Kazania , red. Z. Gogola [w:] Vita Academica, 2 2013, s. 29-29. [więcej informacji]
D. Lenik, Misja ewangelizacyjna osób cierpiących [w:] Vita Academica, 2 2013, s. 29-29. [więcej informacji]
Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej, red. s. Teresa Obolevitch [w:] Vita Academica, 1 2013, s. 36-36. [więcej informacji]
Powrót do żródeł. Metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych [w:] Vita Academica, 1 2013, s. 36-36. [więcej informacji]
Ks. Jan Machniak, Błogosławiona Zofia Czeska i Małgorzata Szewczyk [w:] Vita Academica, 4 2013, s. 35-35. [więcej informacji]
Ks. Piotr Kroczek, Wychowanie : optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego [w:] Vita Academica, 5 2013, s. 51-51. [więcej informacji]
Doświadczenie władzy, red. Józef Marecki Lucyna Roter [w:] Vita Academica, 1 2013, s. 36-36. [więcej informacji]
Strona internetowa wydawnictwa Dehon Księży Sercanów [w:] Fides, 1/36 2013, s. 191-195. [więcej informacji]
Piotr Nitka, Katyński kurier- ks. Stefan Niedzielak [w:] Fides, 1 2013, s. 209-211. [więcej informacji]
Msza św. przy konfesjii św. Jana z Kęt w kolegiacie św. Anny [w:] Vita Academica, 5 2013, s. 19-19. [więcej informacji]
Strona internetowa wydawnictwa Serafin [w:] Fides, 1 2013, s. 191-195. [więcej informacji]
17 Targi Książki w Krakowie [w:] Vita Academica, 5 2013, s. 40-40. [więcej informacji]
O wierze, kulturze, społeczeństwie i mediach [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 2013, s. 197-200. [więcej informacji]
Marcin Rzepka, Translacja i konwersja. Językowe i kulturowe aspekty przekładu Ewangelii na język perski [w:] Vita Academica, 4 2013, s. 35-35. [więcej informacji]
Anna Emmanuela Klich OSU , Treść i metoda katechezy historiozbawczej [w:] Vita Academica, 2 2013, s. 29-29. [więcej informacji]
Joanna Tebień, Taka milcząca wzajemność. Pieśń o Bogu ukrytym Karola Wojtyły w świetle doktryny św. Jana od Krzyża [w:] Vita Academica, 2 2012, s. 20-20. [więcej informacji]
Magdalena Kozak, Problem zła w filozofii Emmanuela Levinasa [w:] Vita Academica, 1 2012, s. 28-28. [więcej informacji]
Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej [w:] Vita Academica, 4 2012, s. 40-40. [więcej informacji]
o. Tomasz Dąbek, " Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 2, 28). Bibla o godności i powołaniu kobiety [w:] Vita Academica, 3 2012, s. 27-27. [więcej informacji]
O . Hieronim Kajsiewicz CR (1812-73). Troska o duchowość troską o dobro społeczności, red. ks. W. Misztal, ks. W. Mleczko [w:] Vita Academica, 3 2012, s. 27-27. [więcej informacji]
Między Biblią a kulturą , red. ks. Roman Bogacz, ks. Tomasz Jelonek [w:] Vita Academica, 1 2012, s. 28-28. [więcej informacji]
Ks. Mirosław Bieńkowski, Indywidualne i społeczne aspekty cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Vita Academica, 3 2012, s. 27-27. [więcej informacji]
Autentyczność w życiu publicznym, red. ks. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska [w:] Vita Academica, 1 2012, s. 28-28. [więcej informacji]
Evangelium vitae -most ku przyszłości [w:] Vita Academica, 2 2012, s. 20-20. [więcej informacji]
Kobieta w Kościele [w:] Vita Academica, 4 2012, s. 40-40. [więcej informacji]
J. Mikołajczyk , Rozwój w trudzie egzystencji. Aksjologiczno-egzystencjalne aspekty Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego [w:] Vita Academica, 4 2012, s. 40-40. [więcej informacji]
Stanisław Hałas, Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur [w:] Vita Academica, 65 2011, s. 36-36. [więcej informacji]
Ks. Wojciech Misztal, Listy Pawłowe jako przykład informowania o związkach międzyosobowych tworzenia i rozwijania tych relacji [w:] Vita Academica, 64 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Bractwo św. Zofii. 600 lat istnienia, red. Magdalena Łużna, ks. Jan Machniak [w:] Vita Academica, 62 2011, s. 22-22. [więcej informacji]
Framciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego Prowincji św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa [w:] Fides, 1/2(32/33) 2011, s. 214-217. [więcej informacji]
Biblia o moralności, red. Bogusław Mielec [w:] Vita Academica, 63 2011, s. 31-31. [więcej informacji]
Z. Gogola, Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1918-1939 [w:] Vita Academica, 1 2011, s. 28-28. [więcej informacji]
Ks. Tadeusz Borutka, Świat Boga- świat człowieka : rozważania filozoficzno-teologiczne [w:] Vita Academica, 64 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Norbert Kokott, Rola Odnowy w Duchu Świętym w dynamizowaniu misji Kościoła [w:] Vita Academica, 65 2011, s. 35-35. [więcej informacji]
Kłamstwo w życiu publicznym, red. Władysław Zuziaki, Joanna Mysona - Byrska [w:] Vita academica, 62 2011, s. 31-31. [więcej informacji]
Teologia fundamentalna. Wybór tekstów, red. ks. T. Dzidek, ks. Ł. Kamykowski, o. Andrzej Napiórkowski [w:] Vita Academica, 64 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Służyć i królować , czyli o kapłaństwie powszechnym, red. s. Anna Emmanuela Klich [w:] Vita Academica, 1 2011, s. 26-26. [więcej informacji]
Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, red. nauk. ks. Norbert Pikuła [w:] Vita Academica, 2 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Czym jest "nowy feminizm" Jana Pawła II , red. Jarosław Kupczak OP, Maria Zboralska [w:] Vita Academica, 2 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Biblia o moralności, red. Bogusław Mielec [w:] Vita Academica, 3 2011, s. 31-31. [więcej informacji]
Bractwo św. Zofii. 600 lat istnienia , red. Magdalena Łużna, ks. Jan Machniak [w:] Vita Academica, 2 2011, s. 22-22. [więcej informacji]
A. Wilk, Dylematy jako elementy itinerarium duchownego osoby świeckiej w świetle dziennika Anieli Kluzek (1910-1951) [w:] Vita Academica, 1 2011, s. 26-26. [więcej informacji]
Wkład kardynała Karola Wojtyły- Jana Pawła II w kształtowanie się Papieskiego Wydziału Teologicznego w latach 1954-198 [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 4 2011, s. 167-176. [więcej informacji]
Służyć i królować , czyli o kapłaństwie powszechnym, red. s. Anna Emmanuela Klich [w:] Vita Academica, 1 2011, s. 26-26. [więcej informacji]
Tomasz M. Dąbek OSB, Z pracy rąk swoich będziesz pożywał (Ps 128,2)Biblia o godności i wartości ludzkiej pracy [w:] Vita Academica, 3 2011, s. 31-31. [więcej informacji]
Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, red. ks. Robert Pikuła [w:] Vita Academica, 62 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Agnieszka Strzępka, Modlitewnik za kapłanów [w:] Fides, 1/2 2011, s. 218-219. [więcej informacji]
Teologia fundamentalna. Wybór tekstów , red. ks. Tadeusz Dzidek, ks Łukasz Kamykowski , o. Andrzej Napiórkowski, ks. Damian Wąsek [w:] Vita Academica, 4 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Czym jest nowy feminizm Jana Pawła II, red. Jarosław Kupczak OP, Maria Zboralska [w:] Vita Academica, 62 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Ks. Tadeusz Borutka, Świat Boga - świat człowieka : rozważaniia filozoficzno-teologiczne [w:] Vita Academica, 4 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Radość Słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii, red. Sylwester Jędrzejewski [w:] Vita Academica, 65 2011, s. 35-35. [więcej informacji]
Modlitewnik za kapłanów , red. A. Strzępka [w:] Vita Academica, 1-2 2011, s. 218-219. [więcej informacji]
Ks. Wojciech Misztal, Listy Pawłowe jako przykład informowania o związkach międzyosobowych , tworzenia i rozwijania tych relacji [w:] Vita Academica, 4 2011, s. 23-23. [więcej informacji]
Stanisław Piech, Wychowywać dla Kościoła i państwa : formacja elity duchowieństwa galicyjskiego w Wiedniu 1775-1918 [w:] Polonia Sacra, 26 2010, s. 331-332. [więcej informacji]
K. Czarnota, Koncepcja miłości społecznej w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego [w:] Vita Academica, 1 2010, s. 24-24. [więcej informacji]
S. L. Piech, Wychowywać dla Kościoła i państwa [w:] Alma Mater, 120/121 2010, s. 164-164. [więcej informacji]
s. Elżbieta Natanela Zwijacz OSU, Obraz Ludu Bożego według Księgi Liczb [w:] Vita Academica, 6 2010, s. 28-28. [więcej informacji]
Jan Galarowicz, Paradoks egzystencji etycznej [w:] Vita Academica, 5 2010, s. 23-23. [więcej informacji]
Krakowska szkoła antropologiczna, red. Jarosław Kupczak [w:] Vita Academica, 3-4 2010, s. 25-25. [więcej informacji]
Ks. Teofil Skalski. Terror i cierpienie, oprac. Józef Wołczański [w:] Vita Academica, 5 2010, s. 23-23. [więcej informacji]
Ks. J. Waligóra, Wizja społecznej służby kapłana w pismach i działalności ks. Stanisława Szczurka (1885-1964) prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie [w:] Vita Academica, 1 2010, s. 24-24. [więcej informacji]
Młodzież wobec ponowoczesności , red. M. Duda [w:] Vita Academica, 5 2010, s. 23-23. [więcej informacji]
Lex tua veritas, red. ks. P. Majer, ks. A. Wójcik [w:] Vita Academica, 3-4 2010, s. 25-25. [więcej informacji]
Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych, red. N. Pikuła [w:] Vita Academica, 1 2010, s. 24-24. [więcej informacji]
ks. Jacek Urban, Katedra na Wawelu po 1918 [w:] Vita Academica, 1 2009, s. 19-19. [więcej informacji]
Teologia - rośliny i zwierząta, red. T. Jelonek [w:] Vita Academica, 2 2009, s. 19-19. [więcej informacji]
R. Czaja, G. Marszałkowski, Katena do ewangelii św. Jana [w:] Vita Academica, 3-4 2009, s. 19-19. [więcej informacji]
Historia i przyszłość bioetyki, red. J. Brusiło [w:] Vita Academica, 6 2009, s. 20-20. [więcej informacji]
Ks. C. Smuniewski , Niewyczerpalne źródło świetości [w:] Vita Academica, 2 2009, s. 19-19. [więcej informacji]
Ks. J. Krzywda CM, Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II [w:] Vita Academica, 2 2009, s. 19-19. [więcej informacji]
" La Procure" : strona internetowa [w:] Fides, 1/2 (28/29) 2009, s. 172-174. [więcej informacji]
s. A. Emmanuela Klich, Kościół Chrystusa wspólnotą w Duchu Świętym [w:] Vita Academica, 3-4 2009, s. 19-19. [więcej informacji]
Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, red. T. Kałużny [w:] Vita Academica, 6 2009, s. 20-20. [więcej informacji]
Muzyka organowa dzisiaj. Rola i zadanie organisty w Kościele, red. Robert Tyrała [w:] Vita Academica, 6 2009, s. 20-20. [więcej informacji]
Wydawnictwo Franciszkanów w Moskwie [w:] Fides, 1/2 (28/29) 2009, s. 175-177. [więcej informacji]
"Przekonywał ich o Chrystusle". Paweł -apostoł i wojownik Chrystusa [w:] Vita Academica, 1 2009, s. 19-19. [więcej informacji]
Przeciw wykluczeniu społecznemu, red. M. Duda i B. Gulla [w:] Vita Academica, 3 2009, s. 19-19. [więcej informacji]
Charyzmat osoby i autiorytetu urzędu. Wokól pytania o gatunki literackie współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej [w:] Polonia Sacra, 22 2008, s. 344-345. [więcej informacji]
Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii [w:] Fides, 1-2 2008, s. 124-126. [więcej informacji]
Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II [w:] Vita Academica, 1 2008, s. 19-19. [więcej informacji]
Ks. Stanisław Łabendowicz, Katecheza dorosłych Kościoła posoborowego w świetle dokumentów i literatury katechetycznej [w:] Polonia Sacra, 22 2008, s. 346-348. [więcej informacji]
Księgarnia religijna " Gloria 24" [w:] Fides, 1/2 (26/27) 2008, s. 127-129. [więcej informacji]
"Vita Academica" : biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Fides, 1/2 ( 26/27) 2008, s. 111-118. [więcej informacji]
Hurtownia Rhema [w:] Fides, 1/2 (26/27) 2008, s. 121-123. [więcej informacji]
Zbigniew Królikowski, Skradzione dzieciństwo : polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-1950 [w:] Polonia Sacra, 1/2 (22/23) 2008, s. 447-449. [więcej informacji]
Biblioteki polskie za granicą : przeszłość i współczesność, pod red. Marii Kalczyńskiej i Danuty Sieradzkiej [w:] Fides, 1-2 2007, s. 191-192. [więcej informacji]
Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie : historia i współczesność [w:] Fides, 1/2 (26/27) 2007, s. 183-190. [więcej informacji]
Wydawnictwo Ruchu Światło -Życie : strona internetowa [w:] Fides, 1/2 (24/25) 2007, s. 179-182. [więcej informacji]
Egzemplarz obowiązkowy [w:] Fides, 1/2 (24/25) 2007, s. 127-134. [więcej informacji]
Alfons Maria de Liguori, Modlitwa myślna według św. Alfonsa Liquoriego [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 457-461. [więcej informacji]
A. Morka, Doświadczenie Boga w GUŁagu [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 451-454. [więcej informacji]
Wielcy Kaznodzieje Krakowa, red. K. Panuś [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 461-462. [więcej informacji]
Gerlando Lentini, Matka Teresa z Corleone : założycieka Sióstr Franciszkanek od św. Klary 1867-1934 [w:] Polonia Sacra, 18 2006, s. 410-412. [więcej informacji]
W drodze do Kalwaryjskiej Pani [w:] Vita Academica, 5-6 ( 35-36) 2006, s. 11-12. [więcej informacji]
Katarzyna Skowronek, Między sacrum a profanum [w:] Fides, 1/2 2006, s. 160-161. [więcej informacji]
Anna Wierzbicka, Co mówi Jezus ? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych: Anna Wierzbicka, Jak można mówić o Trójcy Świętej w słowach prostych i uniwersalnych [w:] Polonia Sacra, 18(62) 2006, s. 408-410. [więcej informacji]
Adam Kubiś, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954-1981 [w:] Polonia Sacra, 19 2006, s. 356-358. [więcej informacji]
Gerlano Lentini, Matka Teresa z Corleone. Założycielka Siódtr Franciszkanek od św. Klary 1867-1934. [w:] Polonia Sacra, 18 (62) 2006, s. 410-411. [więcej informacji]
Język religijny dawniej i dziś, po red. Stanisława Mikołajczaka i Tomasza Węcławskiego [w:] Fides, 1/2 2006, s. 157-159. [więcej informacji]
Strona internetowa Homo Dei [w:] Fides, 1/2 (22/23) 2006, s. 162-164. [więcej informacji]
Juliusz Stanisław Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie [w:] Polonia Sacra, 19 2006, s. 358-360. [więcej informacji]
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Surfując po internecie w poszukiwaniu Boga [w:] Fides, 1/2 2005, s. 150-155. [więcej informacji]
Profesjonalna informacja w internecie, red. Maria Kocójowa [w:] Fides, 1/2 2005, s. 148-149. [więcej informacji]
Wydawnictwo La Salette [w:] Fides, 1/2 ( 20/21) 2005, s. 156-158. [więcej informacji]
Publikacje i dzialalność Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa [w:] Fides, 1/2 (18/19) 2004, s. 202-204. [więcej informacji]
Edycja św. Pawła [w:] Fides, 1-2 (18-19) 2004, s. 199-201. [więcej informacji]
Maria Malec, Słownik etymologiczny nawz geograficznych Polski [w:] Fides, 1/2 2004, s. 196-197. [więcej informacji]
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Nowy słownik etymologiczny języka polskiego [w:] Fides, 1/2 2004, s. 198-198. [więcej informacji]
Tryptyk rzymski [w:] Polonia Sacra, 13 (57) 2003, s. 392-393. [więcej informacji]
Wydawnictwo Diecezjalne Sandomeirz [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 112-113. [więcej informacji]
Jan Józef Janicki, U początków liturgii [w:] Vita Academica, 3-4 2002, s. 20-20. [więcej informacji]
Serwis Wydawców Katolickich [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 109-111. [więcej informacji]
Strona internetowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej Oddziału Krakowskiego [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 117-118. [więcej informacji]
Strona internetowa Katolickiej Agencji Informacyjnej [w:] Fides, 2(5) 2002, s. 97-98. [więcej informacji]
Katolicka księgarnia internetowa Mateusz [w:] Fides, 1(14) 2002, s. 123-125. [więcej informacji]
Internetowa Księgarnia Akademicka IKA [w:] Fides, 1 (14) 2002, s. 120-122. [więcej informacji]
Gromadzenie druków zwartych w Bibliotece Głównej PAT [w:] Fides, 1(14) 2002, s. 95-103. [więcej informacji]
Katalog Książki Katolickiej CD [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 107-108. [więcej informacji]
Nukat - Narodowy Uniwersalny Katalog : strona internetowa [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 99-106. [więcej informacji]
Karol Mozor, Szkolnictwo katolickie w cieszyńskim Wikariacie Generalnym [w:] Vita Academica, 3-4 2002, s. 20-20. [więcej informacji]
Serwis Wydawców Katolickich [w:] Fides, 2(15) 2002, s. 109-111. [więcej informacji]
Komisariat Ziemi Świętej [w:] Fides, 2(15) 2002, s. 119-121. [więcej informacji]
Katalog książki katolickiej - CD [w:] Fides, 2 (15) 2002, s. 109-111. [więcej informacji]
Sylwia Bielawska, Kondycja człowieka w filmach Michelangelo Antonioniego [w:] Vita Academica, 3-4 2002, s. 20-20. [więcej informacji]
Stanisław Basista, Liturgia a teologia według Maxa Thuriana [w:] Vita Academica, 3-4 2002, s. 20-20. [więcej informacji]
75 lat Gościa Niedzielnego [w:] Fides, 1/2 (12/13) 2001, s. 186-195. [więcej informacji]
Internetowa księgarnia Apostolicum [w:] Fides, 1-2 2001, s. 183-185. [więcej informacji]
Emilia Podoska, Oblubienica ukrzyżowanego Zbawiciela, oprac. Stanisław Piech, Bogumiła Rytko [w:] Fides, 1/2 2000, s. 252-256. [więcej informacji]
Gazetki parafialne, czyli o bezpłatnych dodatkach do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródła" [w:] Fides, 1- 2 (10-11) 2000, s. 257-264. [więcej informacji]
Biblioteka i informacja w komunikowaniu : jubileusz 25-lecia studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [w:] Fides, 1/2 2000, s. 238-246. [więcej informacji]
Andrzej Brużdziński, Niewiasta obleczona w słońce - Matka Boża Paczółtowska [w:] Fides, 1/2 2000, s. 249-251. [więcej informacji]
Dokumentacja europejskiego znaczenia Świętej Królowej Jadwigi w zbiorach polskich i włoskich : Sympozjum naukowe 18 V 1999 [w:] Fides, 1 1999, s. 101-108. [więcej informacji]
Jan Majda, Młodopolskie Tatry [w:] Fides, 2 1999, s. 144-146. [więcej informacji]
Niezwykły dar [w:] Wychowawca, 6/07 1997, s. 16-16. [więcej informacji]
Żywot błogosławionej Kingi [w:] Ruch Literacki, 3 1991, s. 209-216. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Problem gromadzenia literatury religijnej dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na przykładzie literatury religijnej dla dzieci i młodzieży o Janie Pawle II; [podczas konferencji:] Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych [miejsce konferencji:] Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2014-11-04