Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: krzysztof.gajdka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
- Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Curriculum Vitae:

2019 - 2019 – Członkostwo w Komisji Habilitacyjnej (jako recenzent) na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (na wniosek dr Anny Jupowicz-Ginalskiej, dyscyplina: nauki o mediach); posiedzenie Komisji w dniu 7 stycznia 2019 r., przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas.

2018 - 2018 – Powołanie do Kolegium Recenzentów czasopisma naukowego "Journal of Competitiveness" (The Journal of Competitiveness has been indexed in Emerging Sources Citation Index of Web of Science; ISSN 1804-171X - Print, ISSN 1804-1728 On-line; h-index: 11).

2018 - 2018 – Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki 22 maja 2018 roku

Działalność pozanaukowa:

2018 - 2019 – Członkostwo w Komisji Historycznej Chorągwi Śląskiej ZHP

2018 - 2019 – Członkostwo w Komisji Historycznej Hufca Ziemi Będzińskiej.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Wygłoszone referaty:

- Nie tylko dla wyższych sfer. Reklama w krakowskim magazynie „AS” (1935-1939); [podczas konferencji:] Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-11-15