Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: michal.drozdz@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: michal.drozdz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Opiekun kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2018/19 )
- Opiekun kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2017/18 )
- Opiekun kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2016/17 )
- Opiekun kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2015/16 )
- Opiekun kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2014/15 )
- Opiekun kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2013/14 )
- Opiekun kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2012/13 )
- Kierownik Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2011/12 , studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające))
- Kierownik Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Kierownik Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2011/12 , studia pierwszego stopnia (licencjackie))

Funkcje redakcyjne:
- Studia Socialia Cracoviensia - Redaktor naczelny
- PATOS - Opiekun naukowy redakcji

Dyżur:
wtorek, godz. 13.15-14.00 ul. Grodzka 40, IIp konsultacje elektroniczne: michal.drozdz@upjp2.edu.pl

Pełnione funkcje:

Wydział Nauk Społecznych - Dziekan

Curriculum Vitae:

2012 – Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni UPJPII

2011 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego

2010 – Członek Zarządu II Kadencji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

2009 – Dyrektor Radia "Bonus"

2009 – Redaktor Naczelny czasopisma naukowego WNS UPJPII "Studia Socialia Cracoviensia"

2009 – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2008 – Przewodniczący Sekcji "Aksjologii Komunikowania" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

2008 – Kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2007 – Doktor habilitowany nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, specjalność: filozofia mediów i komunikacji, filozofia kultury, teoria dziennikarstwa; Katolicki Uniwersytet w Ružomberku

2003 - 1990 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność: filozofia nauki, filozofia przyrody; Uniwersytet Leopolda Franciszka w Innsbrucku

2000 - 2006 – 2006 – Sekretarz Tarnowskiego Koła Teologicznego

1995 – Kurs naukowy "Media w duszpasterstwie", Uniwersytet Eichstätt

1994 – 1998 – Członek Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w Polsce

1993 – 2005 – jako dyrektor Radia Plus Dobra Nowina przygotował 38 projektów koncepcyjno-studyjnych całokształtu programu Radia: „Struktura i organizacja tworzenia, zarządzania i realizacji programu”

1993 – 2003 – Członek Stowarzyszenia Rozgłośni Katolickich VOX i Porozumienia Plus

1993 - 1995 – 1995 – Duszpasterz Klubu Inteligencji Katolickiej

1993 – 2005 – jako dyrektor Radia Plus Dobra Nowina przygotował 38 projektów realizacyjnych programu np. "Program ramowy Radia Plus − wiosna 2003"

1993 – 2005 – Dyrektor programowy Radia Plus Dobra Nowina (obecnie Radio RDN Małopolska); odpowiedzialność za 90 tyś. godzin emitowanego programu

1993 – 1997 – Dyrektor Wydawnictwa BIBLOS, odpowiadał za redakcję i wydanie około 120 pozycji książkowych, redaktor serii: "Universum", "Academica", "Nieuniknione pytania"

1991 – 1993 – Studia doktoranckie z filozofii nauki oraz studium etyki komunikacji medialnej; Uniwersytet Leopolda Franciszka w Insbrucku

1988 – 1990 – Studia magisterskie i licencjackie z filozofii; Uniwersytet Leopolda Franciszka w Innsbrucku

1983 – Magister teologii; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

1983 – Święcenia kapłańskie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

POLSKA – TO JEST MOJA MATKA, MOJA OJCZYZNA: Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka mediów – utopia czy powinność, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prywatność w mediach – towar czy wartość, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prywatność w sieci - dobro osobiste czy społeczne, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media w dialogu – mury czy mosty, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mediatyzacja życia – zjawisko i konteksty, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog w mediach – od fikcji do show, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartość mediów - od wyzwań do szans, Tarnów: Biblos 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność w mediach-od przypadku do celu, Tarnów: Biblos 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartości w mediach - z dolin na szczyty, Tarnów: Biblos 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Convergence: media in future, Kraków: Wydawnictwo Fall 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dobro w mediach- z cienia do światła, Tarnów: Biblos 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media, Kraków: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawda w mediach-między ideałem a iluzją, Tarnów: Biblos 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolność w mediach-między poprawnością a odpowiedzialnością, Tarnów: Biblos 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Internet światem człowieka, Kraków-Kielce: Jedność 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media światem człowieka, Kraków-Kielce: Jedność 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radio Plus Dobra Nowina: struktura, program perspektywy, Warszawa-Kielce: Jedność 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów: Biblos 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek między losem a wyborem: księga pamiątkowa dedykowana księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Biblos 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media. Teorie i fikcje, Kielce: Jedność 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów: Biblos 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów: Biblos 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przekonania i odpowiedzialność: praca zbiorowa, Kielce: Jedność 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Faktizität und Möglichkeit. Carl Friedrich von Weizsäcker Verständnis der Zeit,, Tarnów: Biblos 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Początek świata - Biblia a nauka, Tarnów: Biblos 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wartość Europy ducha [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum – profanum: Wydawnictwo Avalon 2018, s. 65-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczność jako narzędzie diagnostyczne jakości dziennikarstwa [w:] Klinika dziennikarstwa – diagnoza: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2018, s. 21-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
To discover the project of life with Saint John Paul II [w:] World Youth Day 2016 Kraków. The School of Faith and Humanity: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2018, s. 109-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myślenie o Ojczyźnie św. Jana Pawła II [w:] Jan Paweł II. Polska – to jest moja Matka, moja Ojczyzna. Antologia tekstów: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2018, s. 7-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Audyt personalistyczny w instytucji medialnej [w:] Medioznawstwo personalistyczne: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2018, s. 509-540. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczność jako wyznacznik profesjonalizmu [w:] Klinika dziennikarska – credo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, s. 25-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ile jest etyki w kodeksach etyki dziennikarskiej – specyfika kodeksów etycznych 2017, s. 15-36. [więcej informacji]
Etyka mediów – walka z wiatrakami? [w:] Etyka mediów – walka z wiatrakami? 2017, s. 9-12. [więcej informacji]
Poszukiwanie sensu wobec postmodernizmu, relatywizmu i ironii [w:] Media – kultura – dialog. W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 181-198. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Głosić Dobrą Nowinę na cyfrowych areopagach [w:] Głosić Dobrą Nowinę na cyfrowych areopagach, w: Bramy prawdy i wiary. Benedykt XVI o mediach, I Colloqium z Teologii Mediów, im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego, pod redakcją Michała Legana OSPPE: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2016, s. 111-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przeszkody mądrego wychowania [w:] Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości: Wydawnictwo Biblos 2016, s. 55-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilia pogrzebowa śp. ks. prof. dra hab. Andrzeja Baczyńskiego [w:] Bramy prawdy i wiary. Benedykt XVI o mediach, I Colloqium z Teologii Mediów, im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego, pod redakcją Michała Legana OSPPE: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2016, s. 17-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczność jako wyznacznik profesjonalizmu [w:] Klinika Dziennikarstwa. Credo pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Katarzyny Konarskiej: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 26-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II – odsłony piękna świętości [w:] Twarze świętości, pod redakcją Katarzyny Dybel i Zofii Zarębianki: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2016, s. 45-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
1. Potrzeba odkrywania duchowo-kulturowego fundamentu Europy [w:] Odpowiednie dać rzeczy słowo…, pod redakcją Jacka Nowaka i Magdaleny Rzepki: Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2016, s. 536-548. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Antropologiczne podstawy prywatności [w:] Prywatność w mediach – towar czy wartość, seria: Etyka Mediów 12: Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2016, s. 81-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Język nienawiści w dyskursie medialnym – językowa manipulacja czy rzeczywistość? [w:] Nienawiść w życiu publicznym. Ujęcie filozoficzne, red. Władysław Zuziak, Jakub Synowiec, Etyka i Życie Publiczne, 8, z. 1: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2016, s. 131-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Roztropność życiowa jako wyznacznik mądrości wychowania [w:] Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości: Wydawnictwo Biblos 2016, s. 155-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sacrum w medialnym profanum – medialne odsłony świętości Jana Pawła II [w:] Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego kanonizacji, praca zbiorowa pod. red. Jerzego Olędzkiego i Teresy Sasińskiej-Klas: Wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło: Warszawa 2016 2016, s. 169-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o etyczność dziennikarstwa i mediów w „Zeszytach Prasoznawczych” [w:] „Zeszyty Prasoznawcze”. Analiza zawartości (1957-2012) – metody, tematy, autorzy, pod redakcją Macieja Kawki, Ryszarda Filasa, Pawła Płanety: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2016 2016, s. 131-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prywatność na sprzedaż? [w:] Prywatność w mediach – towar czy wartość, seria Etyka Mediów 12: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2016, s. 7-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauczyciel w kulturze „wyjałowionej duchowo” – nowa świadomość, nowe zadania [w:] Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości: Wydawnictwo Biblos 2016, s. 101-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mądry nauczyciel w kontekście ludzkich dylematów [w:] Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości: Wydawnictwo Biblos 2016, s. 11-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek w sieci - korelacje czy osaczenie? [w:] Prywatność w sieci – dobro osobiste czy społeczne, seria Etyka Mediów 13: Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2016, s. 15-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sumienie jako osobowe narzędzie etycznej ochrony prywatności w świecie mediów [w:] Prywatność w mediach – towar czy wartość, seria: Etyka Mediów 12: Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2016, s. 13-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne odsłony prywatności [w:] Prywatność w mediach – towar czy wartość, seria: Etyka Mediów 12: Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2016, s. 97-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prywatność usieciowiona [w:] Prywatność w sieci – dobro osobiste czy społeczne, seria Etyka Mediów 13: Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2016, s. 9-12. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo jubileuszowej wdzięczności [w:] 20 lat Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie: Wydawnictwo Biblos 2016, s. 9-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu mądrości [w:] Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości: Wydawnictwo Biblos 2016, s. 7-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Produkcja obrazu czy przesłanie wartości – spór o etyczność filmu [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 69-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog w mediach – od fikcji do show [w:] Dialog w mediach – od fikcji do show: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 9-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu aksjologicznego fundamentu dialogu w mediach [w:] Dialog w mediach – od fikcji do show 2015, s. 15-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Budować mosty – etyczna powinność medialnego dialogu [w:] Media w dialogu – mury czy mosty: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 15-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media w dialogu – mury czy mosty [w:] Media w dialogu – mury czy mosty: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 9-12. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wydobyć dobro z medialnego cienia [w:] Dobro w mediach - z cienia do światła, Tarnów: Biblos 2012, s. 15-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność w mediach - odpowiedzialność mediów [w:] Odpowiedzialność w mediach - od przypadku do celu, Tarnów: Biblos 2012, s. 15-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prymat osoby w mediach [w:] Wolność w mediach - między poprawnością a odpowiedzialnością, Tarnów: Biblos 2010, s. 69-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolność komunikowania w przestrzeni wartości [w:] Wolność w mediach - między poprawnością a odpowiedzialnością, Tarnów: Biblos 2010, s. 17-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne uwarunkowania prawdy [w:] Prawda w mediach - między ideałem a iluzją, Tarnów: Biblos 2010, s. 15-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zrozumieć McLuhana - "Fenomenologia mediosfery" [w:] Media światem człowieka, Kraków-Kielce: Jedność 2009, s. 81-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność moralna za korzystanie z Internetu w rodzinie [w:] Internet światem człowieka, Kraków-Kielce: Jedność 2009, s. 49-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek w sieci [w:] Internet światem człowieka, Kraków-Kielce: Jedność 2009, s. 13-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
In-formacja – semantyczno–pragmatyczny aspekt informacji [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006, s. 226-241. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoba jako źródło komunikacji [w:] Człowiek pomiędzy losem a wyborem: księga pamiątkowa dedykowana księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Biblos 2006, s. 87-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół w komunikacji [w:] Kościół wobec granic, Katowice 2006, s. 141-153. [więcej informacji]
Media dla człowieka, [w:] W poszukiwaniu sensu wychowania, Tarnów: Biblos 2006, s. 367-382. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media w przestrzeni odpowiedzialności za rodzinę [w:] Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, Radom: Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 771-808. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sumienie wobec medialnej „produkcji sensu” [w:] W poszukiwaniu sensu wychowania, Tarnów: Biblos 2006, s. 415-421. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Die Verantwortungsethik in Rahmen einer Zeittheorie [w:] Europa christlich gestalten. Hoffnung und Angst der Menschen in Europa als Herausforderung für die Soziallehre der Kirche, Katowice: Konrad Adenauer Stiftung 2005, s. 121-142. [więcej informacji]
Wychowanie wobec medialnej „produkcji sensu” [w:] Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce: Jedność 2004, s. 271-282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media w służbie rodziny [w:] W kręgu rodziny. Refleksje praktyków, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2003, s. 40-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Postęp [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 381-385. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Więź społeczna [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 559-562. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczestnictwo [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 552-555. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 440-443. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podstawowe uwarunkowania komunikacji personalnej [w:] Przekonania i odpowiedzialność, Kielce: Jedność 2003, s. 15-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezdroża postmodernizmu i „New Age” [w:] Droga jako przestrzeń ludzka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 137-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Postmodernistyczna destrukcja wychowania [w:] Przyszłość wychowania, Tarnów: Zakłady Graficzne "Drukarz" 2001, s. 134-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczne wychowanie medialne [w:] Komputer i edukacja, Tarnów 2001, s. 11-27. [więcej informacji]
Młodzież w telewizyjnych strategiach programowych [w:] Dzisiejsza młodzież. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 147-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kreacja czy autokreacja? Współczesna negacja prawdy o stworzeniu [w:] Początek świata − Biblia a nauka, Tarnów: Biblos 1998, s. 237-260. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Przekroczyć próg wieku – od Redakcji [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 3-5. [więcej informacji]
Aksjologiczne oblicze trzeciego wieku [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 11-35. [więcej informacji]
World Youth Day 2016 Kraków. Recenzja książki [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 241-348. [więcej informacji]
Profesjonalizm twórców i odbiorców mediów – 50 lat troski Kościoła o etyczność mediów [w:] „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2017, s. 9-23. [więcej informacji]
Godność osoby ludzkiej jako fundament i cel komunikacji medialnej [w:] „Studia Socialia Cracoviensia” 2017, s. 11-28. [więcej informacji]
O mediach katolickich w polskim systemie medialnym. Recenzja książki [w:] „Studia Socialia Cracoviensia” 2017, s. 219-223. [więcej informacji]
Wołanie o szacunek dla godności człowieka – od Redakcji [w:] „Studia Socialia Cracoviensia” 2017, s. 3-6. [więcej informacji]
Wierzysz w to? [w:] Materiały homiletyczne, 300/2016 rok C, marzec-kwiecień 2016 2016.[więcej informacji]
Wierzysz w to? [w:] Materiały homiletyczne 2016, s. 208-214. [więcej informacji]
O mediach katolickich w polskim systemie medialnym. Recenzja książki [w:] „Studia Socialia Cracoviensia” 2016, s. 234-239. [więcej informacji]
Godność osoby ludzkiej jako fundament i cel komunikacji medialnej [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 9-28. [więcej informacji]
Hate Speech in Media Discourse [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica 2016, s. 19-30. [więcej informacji]
Język nienawiści w dyskursie medialnym [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica 2016, s. 21-32. [więcej informacji]
Wołanie o szacunek dla godności człowieka – od Redakcji [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 2-4. [więcej informacji]
Język nienawiści w dyskursie medialnym [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica: Retoryka i jej dziennikarsko-medialne zastosowania, red. Monika Worsowicz 2016, s. 21-32. [więcej informacji]
Święty Jan Paweł II – autorytet młodych [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 27-39. [więcej informacji]
Młodość to stan ducha – od Redakcji [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 3-5. [więcej informacji]
Obszary dyskursu o wartości ludzkiego życia [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 25-39. [więcej informacji]
Troska o życie w duchu św. Jana Pawła II – od Redakcji [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 3-5. [więcej informacji]
Mediatyzacja życia – zjawisko i konteksty – od Redaktora [w:] Zeszyty Prasoznawcze 2015, s. 5-10. [więcej informacji]
Dialog jako doświadczenie etyczne [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 9-21. [więcej informacji]
Potrzeba dialogu w relacjach międzyludzkich – od Redakcji [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 3-4. [więcej informacji]
The mediatization of life – an attempt to capture the phenomenon [w:] Zeszyty Prasoznawcze 2015, s. 1-16. [więcej informacji]
Aktualność przesłania Jana Pawła II o cywilizacji miłości [w:] Studia Socialia Cracoviensia, nr 3, 2011, s. 9-25. [więcej informacji]
Jan Paweł II - oblicza dobrego człowieka z perspektywy mediów [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej, nr 1, 2009, s. 5-18. [więcej informacji]
Rodzina w mediach. Recenzja książki książki: Rodina a médiá [w:] Studia Medioznawcze, nr 4, 2009, s. 134-137. [więcej informacji]
W trosce o rodzinę w mediach [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej, nr 1 2009, s. 19-31. [więcej informacji]
Uczciwość jako opcja fundamentalna moralności [w:] Analecta Cracoviensia, T. 41, 2009, s. 123-143. [więcej informacji]
Misyjność mediów - pomiędzy ideałem a iluzją? [w:] Studia Socialia Cracoviensia, nr 1, 2009, s. 73-87. [więcej informacji]
Troska o przekaz wiary w mediach [w:] Polonia Sacra, R. 12, nr 22, 2008, s. 53-78. [więcej informacji]
Dyskurs wokół statusu nauki o mediach i komunikacji społecznej [w:] Polonia Sacra, R. 12, nr 22 2008, s. 5-31. [więcej informacji]
Konwergencja mediów - tendencje, modele i konsekwencje [w:] Studia Medioznawcze, nr 3, 2008, s. 84-103. [więcej informacji]
Der Mensch zwischen "sein" und "haben" [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 41, z. 2, 2008, s. 407-422. [więcej informacji]
Sprawiedliwość w mediosferze [w:] Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae, nr 6, 2006, s. 23-44. [więcej informacji]
Die Geschichtlichkeit der Zeit [w:] Studia Warmińskie, T. 43, 2006, s. 123-135. [więcej informacji]
Medialne transformacje czasu i przestrzeni [w:] Colloquia Theologica Ottoniana, nr 1, 2006, s. 119-136. [więcej informacji]
Sumienie jako konieczna instancja medialna [w:] Forum Teologiczne, T. 7, 2006, s. 109-123. [więcej informacji]
Człowiek pomiędzy "być" a "mieć" [w:] Logos i Ethos, nr 2, 2006, s. 64-81. [więcej informacji]
Media przestrzenią manifestacji ludzkiej racjonalności [w:] Studia Warmińskie, T. 43, 2006, s. 137-146. [więcej informacji]
Etyczna demitologizacja mediów [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. 25, z. 1, 2006, s. 83-99. [więcej informacji]
Tolerancja – „znosząc siebie nawzajem w miłości” [w:] Patos, nr 20, 2006, s. 12-13. [więcej informacji]
Media – wychowanie – asceza [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 39, z. 2, 2006, s. 360-374. [więcej informacji]
Медійний вимір справедливості [w:] Visnyk of Lviv University: Series International Relations, nr 15, 2005, s. 264-294. [więcej informacji]
Weizsäckers Projekt der geschichtlichen Anthropologie [w:] Visnyk of Lviv University: Series International Relations, nr 16, 2005, s. 7-19. [więcej informacji]
Medialne struktury hybrydowe. Człowiek w przestrzeni medialnego determinizmu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr 24/1, 2005, s. 127-138. [więcej informacji]
Filozoficzne aspekty synergii człowieka i maszyny. Polemika z synergetyką medialną Norberta Bolza [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr 24/2, 2005, s. 39-51. [więcej informacji]
Die geschichtlich strukturierte Zeit in der Informationstheorie [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, nr 37, 2005, s. 140-163. [więcej informacji]
Personalistyczny paradygmat aksjologii medialnej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr XXIII, 2004, s. 301-312. [więcej informacji]
Personalistyczne fundamenty nadziei [w:] Studia Catholica Podoliae, nr 2, 2003, s. 359-387. [więcej informacji]
Sumienie wobec medialnej „produkcji sensu” [w:] Biuletyn KSW, wyd. spec., 2003, s. 3-8. [więcej informacji]
Różne odsłony pragmatyzmu [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, nr 2, cz. II, "Pragmatyka i etyka biznesu", 2002, s. 169-179. [więcej informacji]
Czy postmodernizm prowadzi do nihilizmu? Nietzsche’ańskie korzenie postmodernizmu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr XXI/1-2, 2002, s. 147-157. [więcej informacji]
Przestrzeń sensu w postmodernistycznej „cywilizacji medialnej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr XX/1, 2001, s. 13-31. [więcej informacji]
Etyka pracy shakerów [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, nr 2, cz. I, "Pragmatyka i etyka biznesu", 2001, s. 118-123. [więcej informacji]
Słowo odpowiednie do myśli, Od redakcji [w:] Currenda, nr 2 (148), 1998, s. 168-169. [więcej informacji]
Znaki czasu, Od redakcji [w:] Currenda, nr 2 (147), 1997, s. 167-168. [więcej informacji]
Kościół w dobie pluralizmu, Od redakcji [w:] Currenda, nr 4 (147), 1997, s. 5-6. [więcej informacji]
Przepowiadanie i komunikacja [w:] Currenda, nr 4 (146), 1996, s. 485-486. [więcej informacji]
Głębia słowa, Od redakcji [w:] Currenda, nr 2 (146), 1996, s. 165-166. [więcej informacji]
Tertio millennio adveniente, Od redakcji [w:] Currenda, nr 1 (145), 1995, s. 5-6. [więcej informacji]
Cywilizacja życia, Od redakcji [w:] Currenda, nr 4 (145), 1995, s. 485-486. [więcej informacji]
Genesis: stworzenie i potop [w:] Religioni et litteris, nr 7, 1995, s. 29-32. [więcej informacji]
Refleksje o Kościele, Od redakcji [w:] Currenda, nr 4 (144), 1994, s. 481-482. [więcej informacji]
Refleksje − podróże − lektury. Recenzja książki: M. Heller, "Moralność myślenia", Tarnów 1993. [w:] Religioni et litteris, nr 5, 1994, s. 44-45. [więcej informacji]
Blask Prawdy, która wyzwala [w:] Currenda, nr 2 (144), 1994, s. 165-168. [więcej informacji]
Czy kulturowe wyjaśnienie religii jest wystarczające. Recenzja książki: J.A. Kłoczowski, "Między samotnością a wspólnotą", Tarnów 1994 [w:] Religioni et litteris, nr 6, 1994, s. 54-57. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Tradycyjne media elektroniczne i prasa wobec technologicznych wyzwań nowych mediów. Globalizacja mediów (historia i teorie global mediów, dyskursy o tożsamości i wspólnocie, o pracy, o wojnie, glob gat, glob jęz, glob obrazy i wyobrażenia; [nr projektu:] 501-10-040083

-Zaufanie w mediach w aspekcie stycznym i społecznym; [nr projektu:] 501-10-040082

-Tradycyjne media elektroniczne i prasa wobec technologicznych wyzwań nowych mediów.; [nr projektu:] 501-10-040073

-Aksjologia informacji; [nr projektu:] 501-10-040063

-Wartość w mediach - wartość mediów; [nr projektu:] 501-10-040055

-Projekt aksjologii nowych mediów; [nr projektu:] 501-10-040042

-Media Valor Akademia: media i wartości; [nr projektu:]

-Infoetyka – projekt uniwersalnej etyki mediów; [nr projektu:]

-Mediatyzacja życia i kultury; [nr projektu:] 501-10-040026

-Radio jako nowoczesne medium; [nr projektu:] 501-10-040010

-Etos mediów: teoria i praktyka; [nr projektu:] 501-10-040001

-Radio jako nowoczesne medium; [nr projektu:] 14070001

-Etos mediów: teoria i praktyka; [nr projektu:] 14070002

-Filozofia i etyka informacji; [nr projektu:] 14070003

-Misja publiczna i odpowiedzialność społeczna mediów; [nr projektu:] 140704

-Misja społeczna mediów; [nr projektu:] 240701

-Misyjność mediów w przestrzeni wolności; [nr projektu:] 140702

-Analiza stanu mediów katolickich w Polsce; [nr projektu:] 240704

-Etyka informacji; [nr projektu:] 240706

-Etyka mediów – teoria dla praktyki; [nr projektu:] 140703

-Filozofia mediów: media jako przedmiot analiz filozoficznych; [nr projektu:] 240703

-Projekt infologii integralnej: semantyczna koncepcja informacji; [nr projektu:] 240702

-Wartości w mediach – maj-czerwiec 2009 r.; [nr projektu:] 240003

-III Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów – kwiecień-maj 2009 r.; [nr projektu:] 240002

-Filozofia kultury medialnej; [nr projektu:] 240705

-Konferencja Wydziałowa: Media w rodzinie – jesień 2009 r.; [nr projektu:] 240004

Wygłoszone referaty:

- pomysłodawca, organizator i przewodniczacy; [podczas konferencji:] VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Wartości w mediach - wartość mediów" [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2012-05-31

- pomysłodawca, organizator i przewodniczący; [podczas konferencji:] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Odpowiedzialnoœć w mediach-odpowiedzialnoœć mediów" [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2011-05-19

- pomysłodawca, organizator i przewodniczący; [podczas konferencji:] IV Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie „Dobro w mediach – dobro mediów” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2010-05-14

- pomysłodawca, organizator i przewodniczący; [podczas konferencji:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Prawda w mediach - między ideałem a iluzją" [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2009-05-14

- pomysłodawca, organizator i przewodniczący; [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Wolność w mediach - między poprawnością a odpowiedzialnością" [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2008-05-24

- pomysłodawca, organizator i przewodniczący; [podczas konferencji:] I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: "Podmiotowość człowieka w mediach" [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2007-05-20

- Media przestrzenią wartości i antywartości; [podczas konferencji:] Współczesna polszczyzna – stan, pespektywy, zagrożenia [miejsce konferencji:] Tarnów, 2006-12-07

- Media a godność człowieka.; [podczas konferencji:] Warmińskie Dni Interdyscyplinarne [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2006-10-20

- Etyczne aspekty nowych technologii komunikacyjnych.; [podczas konferencji:] Tarnów i nowe technologie [miejsce konferencji:] Tarnów, 2006-06-08

- Etyczny wymiar komunikacji marketingowej; [podczas konferencji:] Komunikacja marketingowa w czasach nieufności [miejsce konferencji:] Radom, 2006-05-19

- Formacja medialna; [podczas konferencji:] Konferencja dla Księży [miejsce konferencji:] Gosławice, 2006-04-27

- Media w życiu Kościoła; [podczas konferencji:] Konferencja dla Księży [miejsce konferencji:] Gosławice, 2006-04-27

- Media z perspektywy wartości; [podczas konferencji:] Wychowanie a media. Konferencja Urzędu Miasta Krakowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-04-24

- Radio w Polsce; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe: "Uniwersytet Warszawski i Polskie Radio" [miejsce konferencji:] Warszawa, 2005-05-31

- Współuczestnik panelu: „Wyzwania etyczne PR”; [podczas konferencji:] IV Kongres Public Relations [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2005-04-19

- Media dla człowieka, a nie człowiek dla mediów; [podczas konferencji:] „Wychowanie i media. Szanse i wyzwania. IV Forum Nauczycieli i Wychowawców" [miejsce konferencji:] Tarnów, 2005-03-11

- Etyczny wymiar komunikacji medialnej; [podczas konferencji:] Sympozjum „Media − szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Dębica, 2004-06-12

- Strategia rozwoju radiofonii katolickiej w Polsce; [podczas konferencji:] Sympozjum „Perspektywy radiofonii katolickiej” [miejsce konferencji:] Radom, 2003-09-20

- Etyczne wychowanie medialne; [podczas konferencji:] Komputer i edukacja [miejsce konferencji:] Tarnów, 2001-12-12

- Media katolickie na przełomie wieków; [podczas konferencji:] Forum Prasy Parafialnej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2000-01-26