Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: tomasz.dabek@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: tomasz.dabek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Biblijnej - Kierownik katedry

Dyżur:
II sem. - po wykładzie w środę 11.15 na Franciszkańskiej, sala 015 (najlepiej zgłosić pocztą elektroniczną poprzedniego dnia do 18.00); w czwartek po seminarium, które zaczyna się o 9.45, ul. Skałeczna,

Curriculum Vitae:

2012 – Mianowanie na 5 lat członkiem Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia

2011 – Odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej (przyznanym 23 VIII 2011), Nagroda rektorska za największą liczbę punktów uzyskanych za publikacje naukowe (wcześniej 2005 i 2010 nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w uczelni)

2008 – Obrona doktoratu Elżbiety Wiater (29 II), wcześniej doktoraty: Danuta Piekarz (1997), Stanisław Ciupka (2005) (E. Wiater w 2003 r. otrzymała nagrodę rektorską za najlepszą pracę magisterską, w 2010 taką nagrodę otrzymała s. Wiktoria Oksana Antonyuk OSB)

2008 – 4 VIII - 12 IX 2008 - Rzym, Opactwo Św. Pawła za Murami, pomoc w spowiedzi w Roku św. Pawła, przeglądanie materiałów z Colloquia Paulina

2007 – Stanowisko profesora zwyczajnego (dyplom wręczono 11 I 2007 z datą 1 VII 2006); 9 X - Srebrny Krzyż Zasługi

2000 – Tytuł profesora teologii (dyplom wręczono 11 I 2000)

1995 – 1995 - Nominacja na cenzora książek religijnych w archidiecezji krakowskiej, przez kilkanaście lat posługa asystenta kościelnego pisma Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym

1987 – 15 V 1987 Kolokwium habilitacyjne - PAT w Krakowie

1985 - 1999 – 1985-1999 - Posługa przeora w Tyńcu - potem jeszcze IX 2003 - II 2005, posługa magistra chóru w Tyńcu (1978-82 i 1987-97 oraz od 2013 r.), redakcja muzycznych opracowań do odnowionej liturgii polskiej i łacińskiej

1984 - 2003 – 1984-2003 - Posługa administratora parafialnego (od 1985 proboszcza) w Tyńcu, IX 1989 zastępstwo kapelana w klinice św. Anny w Lucernie, zbieranie materiału do książki profesorskiej

1983 - 1984 – 1983/4 - Kursy zerowe języków hebrajskiego i greckiego w Instytucie Biblijnym w Rzymie, przygotowywanie materiału do rozprawy habilitacynej

1982 – 1982 - Doktorat z z teologii, dyplom kursu wyższego Sekcji Muzyki Sakralnej Instytutu Litugicznego PAT w Krakowie

1982 - 1984 – 1982-84 - Studia w Pontificio Ateneo Sant' Anselmo w Rzymie, dyplom specjalizacji monastycznej

1981 – 1981 - Licencjat z teologii - PWT w Krakowie

1974 - 1982 – 1974-1982 Studia w sekcji muzyki sakralnej w Instytucie Liturgicznym PWT potem PAT w Krakowie

1973 - 1979 – 6 I 1973 - Przyrzeczenia czasowe w Tyńcu, 6 I 1976 - uroczyste śluby wieczyste, od 1973 r. studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, 1979 magisterium z teologii i święcenia kapłańskie

1971 - 1971 – 1971 - Matura w LO w Czeladzi, wstąpienie do opactwa benedyktynów w Tyńcu, ur. 28 IV 1952 w Będzinie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Modlić się Psalmami, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Milczenie i powściągliwość w mowie w Biblii i tradycji mniszej, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrzest jako fundament życia religijnego, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca w życiu mnichów, Kraków: TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps 34, 15). Biblia o pokoju, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieść orędzie miłosierdzia, Warszawa: Wydawnictwo Głosimy 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motyw pustyni w biblijnych dziejach Ludu Bożego, Kraków: TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” (Ef 5, 1). Naśladowanie Boga i Chrystusa w Piśmie Świętym, Kraków: , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
N. Wolf, T.M. Dąbek, Męka Jezusa Chrystusa. Rozważania, Warszawa – Górna Grupa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość” (Ps 11, 7). Sprawiedliwość – uczciwość – przyzwoitość w Piśmie Świętym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z Maryją na Kalwarii, Kraków: PETRUS 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hartujcie ducha. Rozważania na każdy dzień Wielkiego Postu zamiast rekolekcji, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nabierzcie ducha. Rozważania na każdy dzień Adwentu zamiast rekolekcji, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia o końcu świata, Kraków: M 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia leczy. Pokonywanie złych myśli, Kraków: M 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Z pracy rąk swoich będziesz pożywał” (Ps 128, 2). Biblia o godności i wartości ludzkiej pracy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Jawicie się jako źródła świata w świecie” (Flp 2,15), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Imię Boże według Pisma Świętego. „Imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie (naszej) duszy” (Iz 26,8), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie po śmierci. I co dalej...,, Kraków: PETRUS 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus a kobiety, Kraków: PETRUS 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilie na rok C: Ze św. Łukaszem przeżywamy rok kościelny, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niezrozumiałe fragmenty Biblii, Kraków: PETRUS 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozważania rekolekcyjne. Droga krzyżowa, Kraków: SALWATOR 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wokół Reguły św. Benedykta, Kraków: PETRUS 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nabożeństwa fatimskie, Kraków: SALWATOR 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Przygarniajcie siebie nawzajem” (Rz 15,7). Szacunek dla każdego człowieka i wzajemna tolerancja w świetle Biblii, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijanin wobec złych mocy, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozważania adwentowe, Kraków: SALWATOR 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„W ciszy i ufności leży wasza siła” (Iz 30,15). Nauka Biblii o milczeniu i powściągliwości, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Królowo Różańca Świętego. Nauki dla Żywego Różańca, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan – prorok pogranicza czasów. Rozmyślania biblijne, Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców Alleluja 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sercu Jezusa i Jego Matce. Homilie i modlitwy powszechne na pierwsze piątki i soboty miesiąca, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus przychodzi, naucza i zbawia. Homilie na niedziele i święta. Rok ABC, Kraków: M 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Paweł – apostoł narodów. Rozmyślania biblijne, Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców Alleluja 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Benedykt z Nursji, Kraków: WAM 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mowa w Piśmie Świętym. Biblijna teologia słowa, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłować Chrystusa. Czytanki majowe, Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców Alleluja 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Abraham – ojciec naszej wiary. Rozmyślania biblijne, Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców Alleluja 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,32), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr znaczy Skała. Medytacje biblijne, Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców Alleluja 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania pasyjne. Rozważania do nabożeństw Gorzkich Żali, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilie na roraty z modlitwami wiernych, Kraków: FIDES 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Najświętsze Serce Boże. Rozważania do nabożeństw czerwcowych, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2002.[więcej informacji]
Rekolekcje z... św. Benedykt, Kraków: M 2002.[więcej informacji]
Chwalcie łąki umajone. Rozważania do nabożeństw majowych, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus przychodzi. Homilie na czas Adwentu i Bożego Narodzenia, Kraków: M 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matce Chrystusa, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pismo Święte o grzechu, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 1997.[więcej informacji]
Nowe życie chrześcijanina, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Nawracajcie się!” Metanoia w Nowym Testamencie, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC i UNUM 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Związek miłości z Duchem Świętym w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, Biblia dla wszystkich, Kraków: Krakowski Zespół Biblistów 1993.[więcej informacji]
Antyfonarz Monastyczny, Tyniec: Opactwo Benedyktynów Tyniec 1988.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

„Przyjdźcie, z radością śpiewajmy Panu” (Ps 95,1). Biblijne wezwania do radosnego przeżywania wiary i dzielenia się z innymi [w:] Służyć (z) miłością. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Długoszowi w dwudziestą piątą rocznicę sakry biskupiej: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE 2019, s. 129-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wytrwały Pasterz i Nauczyciel [w:] Veni Domine. Księga pamiątkowa w 50. Rocznicę święceń biskupich Księdza Biskupa prof. dr. hab. .Juliana Wojtkowskiego: Bernardinum 2019, s. 635-646. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posłannictwo tłumacza i komentatora Biblii według Pisma Świętego [w:] P, w: Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24). Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa: Święty Paweł 2019, s. 135-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osiem błogosławieństw jako wyraz Chrystusowej skali wartości [w:] Na Twoje słowo, Panie: Wyd. Salwator 2018, s. 105-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Nie zasmucajcie Ducha Świętego” (Ef 4,30). Pełna miłości troska Ducha Świętego o zbawienie ludzi [w:] Duch Święty: Biblos 2016, s. 155-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matki nadające imiona dzieciom w biblijnym Izraelu [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 2016, s. 151-159. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wspomnienie o ś.p. Ojcu Augustynie Jankowskim, profesorze i redaktorze Biblii Tysiąclecia [w:] Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie. Język-kultura-duchowość: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec 2016, s. 23-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierny, ale wymagający Chrystus w Ewangelii św. Jana [w:] Oblicza miłosierdzia w Biblii: TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2016, s. 229-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia na cześć Męki Pańskiej [w:] Umiłowawszy swoich… Homilie na Triduum Paschalne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015, s. 47-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia Wigilii Paschalnej [w:] Umiłowawszy swoich… Homilie na Triduum Paschalne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015, s. 79-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niedziela Zmartwychwstania [w:] Umiłowawszy swoich… Homilie na Triduum Paschalne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015, s. 121-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej (Wj 12,1-8.11-14; Ps 116; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15) [w:] Umiłowawszy swoich… Homilie na Triduum Paschalne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015, s. 15-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o przybyszów i bezdomnych w Biblii [w:] Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae” 2015, s. 181-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Serdeczna troska św. Pawła o założone wspólnoty w oparciu o wybrane fragmenty Listu do Filipian [w:] , w: To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie (Flp 2,5). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, s. 449-461. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus jako światłość w Ewangelii według św. Jana [w:] Jezus Chrystus: Biblos 2015, s. 159-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia o wymaganiach stawianych wychowawcom i nauczycielom (biblijna etyka nauczyciela) [w:] Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej 2014, s. 199-225. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problemy Kościołów lokalnych na podstawie Listów do Siedmiu Kościołów w Apokalipsie św. Jana (Ap 2 – 3) [w:] Być w sercu Kościoła. Księga Jubileuszowa z okazji 25 lecia pracy naukowej Dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie Ks. dr. hab. Mariana Dudy, Częstochowa 2014, s. 179-188. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Muzyka wspólnot synagogalnych a muzyka pierwszych wspólnot chrześcijan [w:] Piękno Kościoła, Kraków: Wyd. Naukowe UPJP II w Krakowie 2014, s. 25-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa Arcykapłańska Jezusa wzorem modlitwy duszpasterza za podopiecznych [w:] Misterium miłości. Księga dedykowana Księdzu Prałatowi Franciszkowi Chowańcowi, Kraków: Platan 2013, s. 83-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zachowywanie prawa przejawem miłości Boga i bliźniego w Starym i Nowym Testamencie [w:] Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2013, s. 63-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Michał Archanioł w Apokalipsie [w:] Michał Archanioł. Tom I Zagadnienia teologiczne, Marki: Michalineum 2012, s. 103-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Michał Archanioł w Apokalipsie [w:] Michał Archanioł. Tom I Zagadnienia teologiczne, Marki: Michalineum 2012, s. 103-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Postulat jedności interpretacji Biblii i doświadczenia Kościoła w posynodalnej adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini [w:] , w: Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele. Wokół adhortacji Verbum Domini Benedykta XVI. O słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2012, s. 9-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca jako kontynuacja dzieła stworzenia w Biblii [w:] Etyka i duchowość pracodawcy XXI wieku. 30–lecie encykliki Jana Pawła «Laborem exercens», Kraków: UNUM 2012, s. 21-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Archegos” – tytuł Chrystusa i Jego naśladowców [w:] Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. Rocznicę urodzin, Warszawa: ADAM 2011, s. 679-688. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Czas naszych dni – to lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt” (Ps 90,10). Długość i wartość życia człowieka w służbie Bożej [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: BIBLOS 2011, s. 47-57. [więcej informacji]
„Czas naszych dni – to lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt” (Ps 90,10). Długość i wartość życia człowieka w służbie Bożej [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: BIBLOS 2011, s. 47-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblical Motifs in the Literary Works of Karol Wojtyła – John Paul II (tłum. P. Mizia) [w:] The Space of the Word. The Literary Activity of Karol Wojtyła – John Paul II, Cracov: John Paul II Institute of Intelectual Dialogue 2011, s. 203-212. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uświęcenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców [w:] Priorytety etycznego przedsiębiorcy – zysk, misja czy świętość?, Kraków: UNUM 2011, s. 21-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trud i cierpienie jako środki Bożej pedagogiki [w:] Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Długoszowi, Kraków: WAM 2011, s. 181-197. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hymn o miłości (1 Kor 12,31—13,13) [w:] Aby rozważać Pismo Święte, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2011, s. 187-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz kobiety w Nowym Testamencie [w:] Człowiek w tradycji Judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała: Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej 2011, s. 61-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Owoce Ducha Świętego (Ga 5,22-23) [w:] Aby rozważać Pismo Święte, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2011, s. 201-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O błogosławieństwach biblijnych [w:] L. Knabit, Dobrego dnia czyli o mocy błogosławieństw, Kraków: M 2011, s. 99-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd: ażeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi” (J 9,39). Nowa skala wartości podstawą Bożego Sądu w Ewangelii św. Jana na tle paralel nowotestamentowych [w:] „Jawicie się jako źródła świata w świecie” (Flp 2,15), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2010, s. 317-332. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Psałterz w Regule św. Benedykta [w:] Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin, Warszawa: ADAM 2010, s. 151-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Moralność objawiona” według najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego” [w:] Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II w Krakowie 2010, s. 21-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udział uczniów Jezusa w Jego władzy sędziowskiej. „Zasiądziecie na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela (Mt 19,28) [w:] Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 103-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Jan Kanty jako realizator biblijnego ideału mędrca i nauczyciela [w:] Rozum i wiara – intelektualne i duchowe dziedzictwo Jan Kantego, Kęty: Wyd. Naukowe „Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku” 2010, s. 137-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uobecnienie ofiary Chrystusa. Świadectwo [w:] Moje kapłaństwo – moje życie. Świadectwa kapłanów napisane w odpowiedzi na listy Jana Pawła II, Kraków: eSPe 2009, s. 31-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wspomnienie – świadectwo o śp. Ojcu Profesorze Augustynie Jankowskim OSB [w:] Augustyn Jankowski OSB 1916-2005. Świadectwa tych, którzy Go znali, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2009, s. 41-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego” (J 20,17). Uczniowie jako bracia Zmartwychwstałego Chrystusa w Ewangelii św. Jana na tle paralel synoptycznych [w:] Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 97-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Nostra autem conversatio in caelis est” (Flp 3,20). Znaczenie słowa conversatio w Wulgacie i dawnych tekstach mniszych [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane Księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi, Kraków: PAT w Krakowie, Wydział Teologiczny, Czuwajmy 2008, s. 197-206. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia...” (Ps 24,1). Biblijne podstawy przekonania o sakralnym charakterze całej przyrody i szczególnych miejsc [w:] Kęckie sacrum, Kęty: Bank Spółdzielczy 2008, s. 103-120. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pawłowa nauka o Duchu Świętym [w:] Pneuma Hagion. W dwudziestolecie encykliki Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, Poznań: Wyd. UAM, Wydział Teologiczny 2007, s. 79-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piękno i świętość doświadczane w muzyce. Sacrum w chorale gregoriańskim [w:] Misericordias Domini... Foederatio Internationalis Pueri Cantores, XXXIV Congressus Internationalis Cracoviae 10-15 Iulii 2007, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2007, s. 90-103. [więcej informacji]
Beauty and Holiness Experienced in Music. Sacrum in Gregorian Chant [w:] Misericordias Domini... Foederatio Internationalis Pueri Cantores, XXXIV Congressus Internationalis Cracoviae 10-15 Iulii 2007, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2007, s. 104-116. [więcej informacji]
„Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie...” (Ps 137,5). Święte Miasto Dawnego i Nowego Przymierza oraz czasów ostatecznych [w:] Verbum caro factum est. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę urodzin, Warszawa: ADAM 2007, s. 180-191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność człowieka na podstawie Biblii [w:] Refleksje nad godnością człowieka, Kraków: WAM 2007, s. 29-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Die Schönheit und Heiligkeit erfahren in der Musik. Sacrum im Gregorianischen Choral [w:] Misericordias Domini... Foederatio Internationalis Pueri Cantores, XXXIV Congressus Internationalis Cracoviae 10-15 Iulii 2007, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2007, s. 117-131. [więcej informacji]
Biblijne wątki w twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II [w:] Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława 2006, s. 197-206. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijne wątki w twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II [w:] Joannes Paulus II - in memoriam. Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2006, s. 51-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reguła Mistrza a Reguła św. Benedykta [w:] Reguła Mistrza, Reguła św. Benedykta, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2006, s. 51-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie (do Reguły św. Benedykta) [w:] Reguła Mistrza, Reguła św. Benedykta, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2006, s. 375-386. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Czy rozumiesz, co czytasz?” (Dz 8,30). Prezentacja książki Rolanda Meyneta: Język przypowieści biblijnych [w:] Język Biblii a język współczesny, Kraków: WAM 2006, s. 23-31. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reguła Mistrza [w:] Reguła Mistrza, Reguła św. Benedykta, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2006, s. 67-371. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Prawo stało się dla nas wychowawcą, [który miał prowadzić] ku Chrystusowi (Ga 3,24) [w:] Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118,14). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006, s. 43-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia jako ofiara według nauki Pisma Świętego [w:] Eucharystia na ołtarzu świata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006, s. 12-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kobiety – prorokinie w Starym i Nowym Przymierzu [w:] „Żyjemy dla Pana” (Rz 14,8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie J. Jezierskiej OSU, Warszawa: Vocatio 2006, s. 111-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca” (J 3,29) [w:] „Bóg jest miłością” (1J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio 2006, s. 103-113. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica Miłosierdzia Bożego w Piśmie Świętym [w:] Nieść światu ogień miłosierdzia. Konferencje formacyjne z II Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia, Kraków: Misericordia 2005, s. 17-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radość owocem życia zgodnego z Bożym prawem według nauki Starego i Nowego Testamentu [w:] Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Bp. Tadeuszowi Pieronkowi a okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2004, s. 59-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Charyzmat nauczania w Nowym Testamencie [w:] Miłość wytrwa do końca. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę świeceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio 2004, s. 139-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przekaziciel prawd wiary [w:] Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także i na wieki (Hbr 13,8), (SF T. Łukaszuk), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2004, s. 103-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia w duchowości Bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej [w:] „Uwielbienie chwały”. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z Bł. Elżbietą od Trójcy Świętej 5 – 8 maja 2003, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2004, s. 35-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Starajcie się o pokój ze wszystkimi” (Hbr 12,14) [w:] Słowo pojednania. Księga Pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego, Warszawa: Więź 2004, s. 250-259. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wojna a Ewangelia [w:] Kościół & Wojna & Irak, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2003, s. 15-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontemplacja Uwielbionego Pana [w:] Kontemplacja Oblicza Chrystusa i ewangelizacja. Materiały sympozjów katechetycznych Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (lata 2002 i 2003), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003, s. 179-188. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pasterz Kościoła jako prorok [w:] „Utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,32), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2003, s. 293-304. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Muzyczne środki ekspresji w modlitwie liturgicznej i osobistej w Dawnym i Nowym Przymierzu [w:] Ante Deum stantes (SF S. Czerwik), Kraków: UNUM 2002, s. 71-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różne przejawy miłości Boga do człowieka [w:] „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2002, s. 112-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mowa i milczenie Maryi Matki Słowa Wcielonego [w:] Matce Chrystusa, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 2001, s. 159-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Granice doświadczenia religijnego w Nowym Testamencie [w:] Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź” (Ap 22,17). Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio 2001, s. 109-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Światło i ciemność w Biblii [w:] Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko, Kraków: Fundacja "Eschaton" 2000, s. 18-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5,18) [w:] „Pan moim światłem” (Ps 27,1). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio 2000, s. 148-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
24. Czy ołtarz eucharystyczny występuje w Hbr 13,10? [w:] Diligis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, Sandomierz: HODIE 1999, s. 165-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu „Interpretacja Biblii w Kościele” [w:] „Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich”, Warszawa: Vocatio 1999, s. 178-195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duch Święty sprawcą nowej ewangelizacji [w:] Duch Święty i Jego obecność w Kościele, Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Program duszpasterski na rok 1997/98, Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna Katowice 1997, s. 225-241. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia w pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus [w:] Mała droga zupełnie nowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Materiały z sympozjum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1997, s. 66-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Związek kapłaństwa z posługą słowa [w:] Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1997, s. 141-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijne podstawy ascezy, w: Asceza chrześcijańska. Materiały z sympozjum [w:] Asceza chrześcijańska. Materiały z sympozjum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1996, s. 34-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogia eschatologiczna Nowego Testamentu [w:] Reinkarnacja. Fakt czy urojenie?, Kraków: UNUM 1995, s. 102-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Święty Benedykt z Nursji, Reguła, Święty Grzegorz Wielki, Dialogi. Księga Druga, tłum. A. Świderkówna, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC 1994, s. 7-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Muzyka sakralna. Komentarz do VI rozdziału Konstytucji o liturgii świętej [w:] Euntes docete. XXV lat Instytutu Liturgicznego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków: UNUM 1993, s. 239-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34) [w:] Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC i UNUM 1993, s. 33-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek w Regule św. Benedykta [w:] Słuchaj, módl się, pracuj, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1989, s. 278-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motywy biblijne w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP [w:] Dialog Kościoła z kulturą, Kraków: Kuria Metropolitalna w Krakowie 1988, s. 187-196. [więcej informacji]
Biblijne modele profesji monastycznej [w:] Za przewodem Ewangelii, Tyniec: Nakładem Opactwa Tynieckiego 1986, s. 54-64. [więcej informacji]
Zaangażowanie się we wspólnotę zakonną w przedbenedyktyńskich regułach monastycznych [w:] Za przewodem Ewangelii, Tyniec: Nakładem Opactwa Tynieckiego 1986, s. 154-162. [więcej informacji]
Posłuszeństwo w Regule św. Bedneykta [w:] Za przewodem Ewangelii, Tyniec: Nakładem Opactwa Tynieckiego 1986, s. 72-133. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Pismo Święte w encyklice świętego Pawła VI Humanae vitae [w:] „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2019, s. 11-22. [więcej informacji]
Pismo Święte o wierności [w:] „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii”, Semper fideles. Zawsze wierni 2018, s. 128-140. [więcej informacji]
Pismo Święte o agresji, [w:] „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii”, Agresja. Dlaczego? 2018, s. 169-182. [więcej informacji]
Pismo Święte o kłamstwie [w:] Cywilizacja 2018, s. 107-126. [więcej informacji]
„A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek” (Mdr 4, 7). Biblia o niespodziewanej chwili śmierci i potrzebie gotowości na spotkanie z Panem [w:] Scriptura Sacra 2018, s. 239-260. [więcej informacji]
Walka cywilizacji wg Biblii [w:] „Cywilizacja" 2018, s. 139-156. [więcej informacji]
Miłość rodzinna źródłem radości według Pisma Świętego [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2017, s. 12-24. [więcej informacji]
Biblia o końcu świata [w:] „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii” 2017, s. 107-126. [więcej informacji]
Wstrzemięźliwość w duchowości praktyce życia benedyktyńskiego [w:] Życie Konsekrowane 2017, s. 18-29. [więcej informacji]
Nieskończone miłosierdzie Boże i odpowiedź człowieka na przykładzie przypowieści o zaproszonych na ucztę (Mt 22, 1-14; por. Łk 14, 16-24) [w:] QEOFWS THEOFOS Czasopismo Teologiczno-Filozoficzne 3(2017) 2017, s. 191-204. [więcej informacji]
Wstrzemięźliwość w duchowości i praktyce życia benedyktyńskiego [w:] Życie Konsekrowane 2017, s. 18-29. [więcej informacji]
Znaczenie mniszych ślubów stałości i przemiany obyczajów oraz ich biblijne uzasadnienie, RBL 69(2016), 5-22 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2016, s. 5-22. [więcej informacji]
Biblijne podstawy nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki na Ukrainę w dniach 23-27 czerwca 2001 r. [w:] Scriptura Sacra 2014, s. 9-18. [więcej informacji]
„When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him” (Mt 1:24). Discreet, Effective Service [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 66 nr 1 2013, s. 19-32. [więcej informacji]
Skorzystaj [z twego niewolnictwa]! (1 Kor 7, 21). Pismo Święte o różnych stronach niewolnictwa [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, XI 2013, s. 27-42. [więcej informacji]
Świętość jako dar i zadanie w Liście do Rzymian i w Pierwszym Liście św. Piotra [w:] Scriptura Sacra 17(2013), 17 2013, s. 71-83. [więcej informacji]
Umacnianie wiary jako zadanie pasterzy Kościoła na przykładzie świętych Piotra i Pawła w głoszeniu i umacnianiu wiary własnej oraz braci i sióstr w Chrystusie [w:] Scriptura Sacra, 16 2012, s. 91-108. [więcej informacji]
Najbliższe pokrewieństwo a wielka rodzina w Biblii [w:] Family Forum. Problemy współczesnej rodziny – 1, 1 2011, s. 193-205. [więcej informacji]
Czy Pismo Święte mówi o przemocy w rodzinie? [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10 2011, s. 33-42. [więcej informacji]
Biblijny obraz kapłaństwa [w:] Częstochowskie StudiaTeologiczne, 37 2010, s. 9-20. [więcej informacji]
Krzyż, cierpienie i wyrzeczenie w Regule św. Benedykta [w:] Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, 4 2010, s. 258-270. [więcej informacji]
Duszpasterstwo parafialne a charyzmat zakonny [w:] Przegląd Kalwaryjski, 14 2010, s. 117-132. [więcej informacji]
Odniesienia do osoby i tekstów św. Pawła w Regule św. Benedykta [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2009, s. 119-130. [więcej informacji]
Rok św. Pawła w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2009, s. 145-148. [więcej informacji]
Ewangelia Pawłowa [w:] Verbum Vitae, 13 2008, s. 149-167. [więcej informacji]
Narodzenie Jezusa i Jana Chrzciciela jako źródło najgłębszej religijnej radości [w:] Świat i Słowo, 1(8) 2007, s. 47-59. [więcej informacji]
Przywołany – Posłany – Obecny. Bogactwo misji Ducha Parakleta obecnego wśród uczniów Jezusa na podstawie J 14—16 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2007, s. 17-28. [więcej informacji]
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 44. Sympozjum Biblistów Polskich (Kalisz, 19 – 21 września 2006) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2006, s. 317-319. [więcej informacji]
Godność człowieka na podstawie Biblii [w:] Polonia Sacra, 18(62) 2006, s. 139-149. [więcej informacji]
Gdy Duch Paraklet przyjdzie, „przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16,8) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2006, s. 5-14. [więcej informacji]
Magnificat wzorem modlitwy chrześcijańskiej [w:] Salvatoris Mater, 3-4 2005, s. 190-201. [więcej informacji]
„Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę” (2 P 1,19). Objawienie publiczne a osobiste przeżycia religijne [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 139-149. [więcej informacji]
Refleksje na temat współczesnych kierunków interpretacji chorału gregoriańskiego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2004, s. 185-201. [więcej informacji]
Maryja jako Pełna łaski wezwaniem do nawrócenia serca [w:] Salvatoris Mater, 2 2002, s. 53-63. [więcej informacji]
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia (Łk 1,48). Czy Maryja miała świadomość Jej przyszłego kultu? [w:] Salvatoris Mater, 4 2002, s. 34-43. [więcej informacji]
Odnowa muzyki kościelnej w Polsce [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2001, s. 309-311. [więcej informacji]
Teksty eschatologiczne w Listach do siedmiu Kościołów (Ap 2—3) [w:] Collectanea Theologica, 1 2001, s. 19-30. [więcej informacji]
Śpiewane części Monastycznej Liturgii Godzin w Tyńcu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3-4 2000, s. 228-237. [więcej informacji]
Boże synostwo a ludzkie braterstwo. Teologia wezwania Ojcze nasz [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3-4 2000, s. 189-198. [więcej informacji]
Wypowiedź w ankiecie: Moi mistrzowie duchowi [w:] Więź, 9(503) 2000, s. 33-34. [więcej informacji]
Męczeństwo w Biblii [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 2 2000, s. 156-168. [więcej informacji]
Bóg Ojciec i Maryja wobec Jezusa według J 2,5 i Mt 17,5 [w:] Salvatoris Mater, 2 1999, s. 167-178. [więcej informacji]
Czy wszystkie polskie kościoły przestają śpiewać? [w:] Więź, 8(490) 1999, s. 115-121. [więcej informacji]
Czytania biblijne, patrystyczne i hagiograficzne w Liturgii Godzin [w:] Anamnesis, 21 Numer specjalny, Liturgia Godzin w życiu osób k 1999, s. 118-129. [więcej informacji]
Doc. Marian Machura i XXV lecie Sekcji Muzyki Instytutu Liturgicznego w Krakowie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1999, s. 358-363. [więcej informacji]
Bóg Ojciec i Maryja w duchowości mniszej [w:] Salvatoris Mater, 4 1999, s. 100-110. [więcej informacji]
Przybrane synostwo Boże według św. Pawła [w:] Polonia Sacra, 5(49) 1999, s. 65-75. [więcej informacji]
Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym [w:] Polonia Sacra, 4(48) 1999, s. 33-46. [więcej informacji]
Jak odnowić zapał do Biblii? Refleksje dla głosicieli Słowa Bożego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1998, s. 276-284. [więcej informacji]
Zagadkowe „chciał ich minąć” (Mk 6,46) [w:] Polonia Sacra, 1(45) 1997, s. 21-33. [więcej informacji]
Pismo Święte o młodzieży [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 3 1997, s. 31-48. [więcej informacji]
14. Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu „Interpretacja Biblii w Kościele” [w:] Collectanea Theologica, 1 1996, s. 85-101. [więcej informacji]
Prawo Ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło nas spod sprawa grzechu i śmierci (por. Rz 8,2) [w:] Analecta Cracoviensia, 26 1994, s. 173-191. [więcej informacji]
Post w pierwotnym Kościele na podstawie Nowego Testamentu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3/4 1993, s. 161-169. [więcej informacji]
Pismo Święte w tradycji monastycznej. Uzasadnienie ślubów zakonnych w wybranych starożytnych tekstach monastycznych [w:] Cenobium, 26 1992, s. 29-38. [więcej informacji]
Eucharystia i Duch Święty. Więź teologiczno-biblijna [w:] Analecta Cracoviensia, 21/22 (1989/1990) 1990, s. 179-202. [więcej informacji]
Post w życiu Jezusa Chrystusa [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 1989, s. 124-131. [więcej informacji]
Refleksje na temat osobowości i zadań duszpasterza na podstawie Pisma Świętego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1989, s. 290-294. [więcej informacji]
Dziecko w Biblii [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 5-6 1989, s. 359-362. [więcej informacji]
Przygotowanie idei Eucharystii jako duchowego pokarmu w Starym Testamencie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1988, s. 313-319. [więcej informacji]
Eucharystia jako duchowy pokarm w 1 Kor 10,3 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 6 1988, s. 465-470. [więcej informacji]
Muzyka liturgiczna w Starym i Nowym Testamencie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1987, s. 252-257. [więcej informacji]
Duch, dusza i ciało w 1 Tes 5,23 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1987, s. 289-296. [więcej informacji]
Motywy biblijne w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP [w:] Jasna Góra, 10 1987, s. 34-40. [więcej informacji]
„Dla mnie żyć - to Chrystus” (Flp 1,21) - Pawłowa odpowiedź na odwieczne pytanie o sens ludzkiego życia [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 1986, s. 121-126. [więcej informacji]
Aniołowie opiekunami Kościoła w Apokalipsie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1984, s. 305-313. [więcej informacji]
Biblijna rzeczywistość ciała po zmartwychwstaniu [w:] Analecta Cracoviensia, 16 1984, s. 395-407. [więcej informacji]
He Agape tou Pneumatos. Związek miłości z Duchem Świętym w Piśmie Świętym Nowego Testamentu [w:] Analecta Cracoviensia, 15 1983, s. 105-121. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Biblijna teologia ludzkiego ciała; [nr projektu:] 501-10-010161

-Pismo Święte o pokoju; [nr projektu:] 501-10-010137

-Wezwanie Biblii do naśladowania Boga i Chrystusa; [nr projektu:] 501-10-0100102

-Wezwanie Biblii do naśladowania Boga i Chrystusa; [nr projektu:] 501-10-010102

-Sprawiedliwość, uczciwość i przyzwoitość według Biblii; [nr projektu:] 501-10-010042

-Sprawiedliwość, uczciwość i przyzwoitość według Biblii; [nr projektu:]

-Studium myśli św. Pawła i św. Jana oraz przygotowanie tych idei w Starym Testamencie i paralele w pozostałych tekstach Nowego Testamentu.; [nr projektu:] 110401

-Studium myśli św. Jana i św. Pawła; [nr projektu:] 110402

-Godność i wartość ludzkiej pracy; [nr projektu:] 210401

Wygłoszone referaty:

- Biblijne podstawy nauczania św. Jana Pawła II o rodzinie podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny i w pierwszej części cyklu katechez „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”; [podczas konferencji:] Kościół i społeczeństwo. Jan Paweł II - 40-lecie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-06-18

- Taniec i muzyka w tradycji biblijnej; [podczas konferencji:] Fizyka muzyki – muzykoterapia. Zagadnienia dotyczące podstaw funkcjonowania człowieka w świecie [miejsce konferencji:] Tarnów, 2019-05-16

- Bóg powołuje wolnych ludzi. Wolność wobec Bożego wezwania; [podczas konferencji:] Wolność człowieka i narodu w perspektywie Pisma Świętego [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-06-14

- Modlitewne czytanie Pisma Świętego - lectio divina; [podczas konferencji:] Ruch Światło Życie w służbie Kościołowi. Pamieci ks. Prałata Franciszka Chowańca [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-14

- Biblia o Bożym miłosierdziu; [podczas konferencji:] Miłość i miłosierdzie - Brat Albert Chmielowski [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-24

- Wspomnienie o ś.p. Ojcu Augustynie Jankwoskim profesorze i redaktorze Biblii Tysiąclecia; [podczas konferencji:] Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język - kultura - duchowość [miejsce konferencji:] Kraków-Tyniec, 2015-11-06

- Monastycyzm benedyktyński po Vaticanum II; [podczas konferencji:] Bogactwo charyzmatów życia konsekrowanego pod Soborze Watykańskim II [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-27

- Wypowiedzi Biblii na temat piękna (Prawdziwe piękno według Pisma Świętego); [podczas konferencji:] Wokól duchowości Tuchowa [miejsce konferencji:] Tuchów, 2014-11-25

- Przygotowanie artykułu do książki: Muzyka wspólnot synagogalnych a muzyka pierwszych wspólnot chrześcijan; [podczas konferencji:] Kościół jest piękny [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-02-27

- Religijność a zdrowie – z perspektywy życia monastycznego; [podczas konferencji:] XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego [miejsce konferencji:] Ustroń, 2012-02-23

- Postulat jedności interpretacji Biblii i doświadczenia Kościoła; [podczas konferencji:] Hermenutyka Pisma Świętego w Kościele. Wokół adhortacji VERBUM DOMINI Benedykta XVI O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-16

- Praca jako kontynuacja dzieła stworzenia w Biblii - Biblijne odniesienia w encyklice Bł. Jana Pawła II o pracy Laborem exercens (Człowiek kontynuatorem Bożego dzieła stworzenia); [podczas konferencji:] Sympozjum dla przedsiębiorców [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-10-27

- Troska o potrzebujących we wspólnocie Kościoła czasów apostolskich; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego [miejsce konferencji:] Radom, 2011-10-08

- Uświecenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców, druk w: Priorytety etycznego przedsiębiorcy – zysk, misja czy świętość?, red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król, Kraków 2011, 21-43; [podczas konferencji:] Sympozjum dla przedsiębiorców [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-25

- "Moralność objawiona" według najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej 'Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego'.; [podczas konferencji:] Biblia a moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej 'Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego'. [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-19