Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Grzegorz Chajko

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt z habilitacją

Email: grzegorz.chajko@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
- Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - Koordynator publikacji naukowych

Dyżur:
dziekanat WHiDK, ul. Kanonicza 9

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2021/22):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Kościół rzymskokatolicki w Bełzie 1867-1939, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w latach 1914-1918. Materiały źródłowe, Kraków: Scientia Plus sp. z o. o. 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 1687-1895, Lwów-Kraków: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864-1944) metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Rzeszów 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Szkic biograficzny ks. Teofila Skalskiego (1877-1958), Kraków: [brak] 2008.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Księgi intencji mszalnych kościołów i parafii w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego z okresu sowieckich oraz niemieckich rządów w regionie (1939-1946). Problematyka badawcza i analiza wybranych dokumentów [w:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), t. 2: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie 2018, s. 65-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomoc sióstr felicjanek rannym żołnierzom walczącym o Bełz w latach 1914-1915. Relacje źródłowe 2017, s. 209-227. [więcej informacji]
Ochrona materialnego dziedzictwa archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w I poł. XX wieku (do 1939 r.). Wybrane aspekty prawne i organizacyjne [w:] Ochrona dóbr kultury w rozwoju historycznym: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2017, s. 57-67. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inwentarz kaplicy pałacu arcybiskupów lwowskich według stanu z roku 1885 2017, s. 293-304. [więcej informacji]
Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Struktura, skład personalny, zadania [w:] Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej: Wydawnictwo KUL 2016, s. 79-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Szczepan Szydelski w nurcie polskiego życia społeczno-politycznego 1. połowy XX stulecia [w:] Ks. Szczepan Szydelski (1872-1967). Duszpasterz, uczony, działacz społeczny: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim 2016, s. 129-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Twardowski Bolesław [w:] Österreichisches Biographishes Lexicon 1815-1950, t. 67,: ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 2016, s. 25-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Strajk rolny 1902 roku w Galicji Wschodniej z perspektywy archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego [w:] Super omnia Veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2015, s. 175-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego wobec komunizmu i hitleryzmu (do 1945 r.) [w:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), t. 1,: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie; Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli; Wydawnictwo 2015, s. 45-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bilczewski Józef [w:] Österreichisches Biographishes Lexicon 1815-1950: ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Adam Stefan Sapieha w dokumentach Archiwum Lwowskiej Kurii Metropolitalnej w Krakowie (Archiwum im. Abp. Eugeniusza Baziaka) [w:] Kardynał Adam Stefan Sapieha Książę Niezłomny. Materiały z sesji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w dniu 26 marca 2012 w 100-lecie konsekracji i ingresu Adama Stefana Sapiehy, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2014, s. 139-151. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sytuacja religijna i oświatowa ludności polskiej oraz ukraińskiej w powiecie Podhajce województwa tarnopolskiego w memoriale Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich z 1936 roku [w:] Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2013, s. 105-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ukraiński zamach terrorystyczny z 7 września 1929 r. na IX Targi Wschodnie we Lwowie w relacji krakowskiego „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” [w:] Międzywojenny Kraków. Architektura, kultura, nauka, Kraków: Wydawnictwo Episteme 2013, s. 325-340. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykaz prac magisterskich, licencjackich (licencjat kościelny) i doktorskich powstałych na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] W służbie przeszłości i nauki. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie) 1981-2011, Kraków: Wydawnictwo Avalon 2012, s. 170-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykaz przewodów habilitacyjnych zrealizowanych na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) 1984-2011 [w:] W służbie przeszłości i nauki. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie) 1981-2011, Kraków: Wydawnictwo Avalon 2012, s. 256-260. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podróże i odpoczynek na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej (1918-1939). Wybrane zagadnienia historyczne [w:] Turystyka w kulturze - kultura w turystyce, Kraków: Wydawnictwo Episteme 2011, s. 199-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
List Leona Pinińskiego do biskupa Adama Stefana Sapiehy o dramatycznym położeniu oblężonego przez Ukraińców Lwowa 1918/1919 [w:] Verba volant, scripta manent. Księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 207-212. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o Kościół katolicki na Wołyniu. Listy bpa Adolfa Szelążka do o. Włodzimierza Ledóchowskiego SJ i abpa Bolesława Twardowskiego z lat 1931-1937 [w:] Fides Ars Scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2008, s. 37-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Relacje niemiecko-polskie w rzymskokatolickiej parafii pw. Świętej Trójcy w Machlińcu w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w przekazie ks. Władysława Krzystyniaka z 1922 roku [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2018, s. 39-74. [więcej informacji]
Życie codzienne i religijno-moralne w parafiach wiejskich Biłka Szlachecka oraz Dołżanka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego na łamach ogłoszeń duszpasterskich z lat 1942-1945 [w:] Nasza Przeszłość 2018, s. 365-386. [więcej informacji]
Pałac arcybiskupów lwowskich obrządku łacińskiego w Obroszynie koło Lwowa w latach 1885-1923. Edycja źródłowa inwentarzy [w:] Folia Historica Cracoviensia 2017, s. 71-119. [więcej informacji]
Kronika domu księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo we Lwowie (1939-1946) jako źródło do dziejów Polski i Kościoła katolickiego w Małopolsce Wschodniej. Edycja źródła [w:] Nasza Przeszłość, tom 121 2014, s. 183-262. [więcej informacji]
The Clergy of the Archdiocese of Lviv of the Latins in Aid of the Jewish Nation Turing the Years of the German Occupation from 1941-1944. An Outline of the Events [w:] The Person and the Challenges, vol. 3, nr 2 2013, s. 143-155. [więcej informacji]
Stowarzyszenia rzymskokatolickie w archidiecezji lwowskiej (1918-1939) jako przejaw ożywienia życia kulturalnego na polskich Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym [w:] Episteme. Czasopismo naukowo-kulturalne, nr 16, t. 1 2012, s. 147-164. [więcej informacji]
Rosyjska okupacja Rohatyna w 1914 r. i Rozdołu w 1920 r. w notatkach siostry Marii Znańskiej SM [w:] Episteme. Czasopismo naukowo-kulturalne, nr 10, t. 2, 2010, s. 39-50. [więcej informacji]
Epidemia tyfusu plamistego na terenie powiatu Stary Sambor w 1919 r. w świetle relacji lokalnej administracji samorządowej [w:] Episteme. Czasopismo naukowo-kulturalne, nr 9 2009, s. 79-114. [więcej informacji]
Projekt memoriału Episkopatu Polski w sprawie Chełmszczyzny wobec postanowień Traktatu Brzeskiego z 1918 r. [w:] Premislia Christiana, t. 12, 2007, s. 233-300. [więcej informacji]
„Ważniejsze wypadki w Bolechowie w czasie inwazji rosyjskiej" z 1914/1915 roku w relacji ks. Stanisława Stasińskiego [w:] Prace Historyczno-Archiwalne, t. 11, 2002, s. 217-232. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie I WS.; [nr projektu:]

-Miasto Bełz w latach 1867-1918. Historia, społeczeństwo, kultura.; [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- Obraz pierwszej wojny światowej na terenie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w świetle archiwaliów z zasobu Archiwum im. Abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie; [podczas konferencji:] Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-24

- Życie codzienne i religijno-moralne w wiejskich parafiach Biłka Szlachecka oraz Dołżanka w archidiecezji lwowskiej na łamach ogłoszeń duszpasterskich z lat 1942-1945; [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo-wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990) [miejsce konferencji:] Lwów, 2016-05-17

- Księgi intencji mszalnych kościołów i parafii we Lwowie dowodem wiary i pobożności Polaków w okresie niemieckich oraz sowieckich rządów w mieście (1939-1946). Analiza wybranych dokumentów; [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo-wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990) [miejsce konferencji:] Lwów, 2014-12-10

- Muzeum i archiwum diecezjalne archidiecezji lwowskiej w okresie międzywojennym; [podczas konferencji:] Natura - człowiek kultura [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-27

- Miasteczko Bełz (1867-1951). Historia, społeczeństwo, kultura; [podczas konferencji:] IV Interdyscyplinarna Konferencja Natura – Człowiek – Kultura: Człowiek twórca kultury. Kultura świat człowieka [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-06-14

- Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego wobec faszyzmu i komunizmu w latach 1918-1945; [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo-wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990) [miejsce konferencji:] Lwów, 2012-11-16

- Ks. Szczepan Szydelski w nurcie polskiego życia społeczno-politycznego I. połowy XX stulecia; [podczas konferencji:] Ks. Szczepan Szydelski (1872-1967). Uczony, duszpasterz, działacz społeczny [miejsce konferencji:] Sokołów Małopolski, 2012-11-07

- Wołyń i Małopolska Wschodnia - utracone dziedzictwo II Rzeczypospolitej; [podczas konferencji:] Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944 [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-05

- Stowarzyszenia rzymskokatolickie w archidiecezji lwowskiej (1918-1939) jako przejaw ożywienia życia kulturalnego na polskich Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym.; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Natura - Człowiek - Kultura \"Człowiek twórca kultury. Kultura świat człowieka\". [miejsce konferencji:] Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2012-06-21

- Elity naukowo-intelektualne i kierownicze (archi)diecezji krakowskiej na tle wybranych diecezji w Polsce w okresie międzywojennym. Studium porównawcze; [podczas konferencji:] Międzywojenny Kraków - architektura, kultura, nauka. [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2012-06-14

- Podróże i wypoczynek na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej (1918-1939). Wybrane zagadnienia historyczne; [podczas konferencji:] Turystyka w kulturze - kultura w turystyce [miejsce konferencji:] Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2011-05-25

- Zesłania i deportacje. Syberia w czasach carskich i w okresie międzywojennym; [podczas konferencji:] Chronić przed zapomnieniem [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-06-11