Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: andrzej.bruzdzinski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Nowożytnej

Dyżur:
Wtorek: 10.00-11.30, ul. Bobrzyńskiego 10, Archiwum UPJPII

Pełnione funkcje:

Archiwum - Opiekun jednostki administracyjnej

Curriculum Vitae:

2010 – Redaktor naczelny „Folia Historica Cracoviensia”

2008 – Członek Rady Naukowej „Roczników Historii Kościoła” (dawniej z. 4. "Roczników Teologiczno-Kanonicznych""

2006 – Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – Oddział w Krakowie

2004 – Członek założyciel Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

2000 – opiekun Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie / Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2000 – Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Oddział w Krakowie

1996 - 2000 – Kierownik Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

1995 - 1998 – Przewodniczący Komisji Historycznej dotyczącej życia, cnót i kultu sługi Bożego Michała Giedroycia, zwanego błogosławionym

1994 – Członek Komisji Historycznej o Życiu i Męczeńskiej Śmierci Anastazego Pankiewicza OFMObs.

1992 – Członek Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Herb papieża Benedykta XVI. Symbolika i przesłanie., Kraków: [Unum] 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Umiłowany od wszytkiego miasta". W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237-2007)., Kraków: Unum 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich., Kraków: Unum 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niewiasta obleczona w słońce - Matka Boża Paczółtowska. Rys historyczny kultu obrazu Matki Bożej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paczółtowicach., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego w zakresie wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce. 1581-1603., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Klasztor bernardynów w Radecznicy w okresie staropolskim. Zarys problemu [w:] Na tym miejscu chwała Boga najwyższego odprawiać się będzie… W setną rocznicę rewindykacji klasztoru Bernardynów w Radecznicy: Calvarianum 2019, s. 23-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bernardyni w Bydgoszczy w okresie staropolskim [w:] Bernardyni bydgoscy 1480-1828: Calvarianum 2018, s. 47-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Klasztor augustianów w Pilźnie (1403-1832). Zarys problemu [w:] Pilzno. Monografia miasta do 1945: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilznieńskiej 2018, s. 229-250. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historycy zakonów na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Krakowskie środowisko historyczne XV – XX w. Ludzie – idee – dzieła: Polska Akademia Umiejętnośći; Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2018, s. 339-353. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Klasztor karmelitów w Pilźnie (1840-1945). Zarys problemu [w:] Pilzno. Monografia miasta do 1945: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej 2018, s. 375-386. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Penitencjały i sumy kazuistyczne w moralnym nauczaniu Kościoła w Polsce do połowy XVI wieku [w:] Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. T. 5: Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV-XVI wieku: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 202-251. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Złoty okres prymasostwa polskiego (1572-1688) [w:] Dzieje prymasostwa polskiego: Gaudentinum 2017, s. 141-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskupi – elita umysłowa Rzeczypospolitej. Kontakty europejskie i wpływ na rozwój kultury polskiej końca XVI i początku XVII stulecia [w:] Nihil sine litteris. Scripta in honorem professoris Venceslai Walecki: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017, s. 125-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Klasztor Bernardynów w Kole w okresie staropolskim [w:] Bernardyni kolscy 1466-2016. 550 lat dziedzictwa i posługi: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą 2016, s. 11-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje kultu Matki Bożej w sanktuarium bernardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim (1513-1778) [w:] Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013: Calvarianum 2016, s. 59-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dilexit Ecclesiam. Działalność biskupa Franciszka Jopa jako wikariusza kapitulnego w Archidiecezji Krakowskiej (1952-1956) [w:] Życie i posługa biskupa Franciszka Jopa (1897-1976). W 40. rocznicę śmierci pasterza diecezji opolskiej: Redakcja WydawnictwWydziału Teologicznego UO 2016, s. 65-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kirchlichen Eliten Krakaus in der Frühen Neuzeit (bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts). [w:] Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität: Archiv hlavního města Prahy Scriptorium 2016, s. 313-335. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Servi Dei Michaelis Giedrojć Laici professi Ordinis Sancti Augustini beati nuncupati (ca 1420-1485) summarium documentorum [w:] Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis necnon cultu ab immemorabili tempore praestito. Beatificationis et canonizationis Servi Dei Michaelis Giedrojć laici professi Ordinis Sancti Augustini beati nuncupati (ca 1420-1485).: Topografia Nova Res 2016, s. 153-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Servi Dei Michaelis Giedrojć laici professi Ordinis Sancti Augustini beati nuncupati (ca 1420-1485) biographia documentata. [w:] Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis necnon cultu ab immemorabili tempore praestito. Beatificationis et canonizationis Servi Dei Michaelis Giedrojć laici professi Ordinis Sancti Augustini beati nuncupati (ca 1420-1485).: Topografia Nova Res 2016, s. 263-406. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bernardyni w Przeworsku w okresie staropolskim [w:] 550 lat obecności OO. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015): Calvarianum 2015, s. 63-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ludwik i Anna Helclowie i ich na rakowicka fundacja „Bogu i Ludziom” [w:] Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie, Kraków: Universitas 2014, s. 61-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Volk Ludwig SJ [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL 2014, s. 111-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w. [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie., Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii 2014, s. 141-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uniwersytet Jagielloński [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL 2013, s. 1361-1363. [więcej informacji]
Tangl Michael [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL 2013, s. 479-480. [więcej informacji]
Franciszkanie-reformaci w diecezji krakowskiej w okresie staropolskim [w:] „Non cesso gratias agere Deo et hominibus”. Prace ofiarowane o. dr. Anzelmowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50- lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków - Warszawa: Drukarnia Styl 2013, s. 427-451. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Średniowieczny męczennik – miles et athleta Christi. Męczeństwo w Polsce w okresie średniowiecza, jako wyraz tożsamości i wiarygodności Kościoła. [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 41-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Paulini w krajobrazie staropolskiego Krakowa. [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin., Kraków: WAM 2011, s. 59-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bractwo św. Zofii Krakowie na tle dziejów Kościoła krakowskiego w okresie staropolskim. Zarys problematyki. [w:] Bractwo św. Zofii. 600 lat istnienia., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 17-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sieniatycki Maciej. [w:] Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku., Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 334-338. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność synodalna biskupa Piotra Tylickiego w diecezji krakowskiej (1607-1616). [w:] Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana jego magnificencji księdzu profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 733-749. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Zakony do ścisłego zachowania reguły doprowadził”. Biskup Piotr Tylicki wobec zakonów w diecezji krakowskiej (1607-1616). [w:] Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym., Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 121-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motywy roślinne w zdobnictwie średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych i książek drukowanych [w:] Historia vita memoriae. Prace dedykowane księdzu profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi., Kraków: Unum 2009, s. 347-360. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Archiwa i źródła historyczne do zniesionego Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty. [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r., Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 2008, s. 213-226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp. [w:] "Umiłowany od wszytkiego miasta". W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237-2007, Kraków: Unum 2007, s. 5-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ krakowskich franciszkanów konwentualnych na życie religijne miasta w okresie staropolskim. [w:] „Umiłowany od wszytkiego miasta”. W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237-2007)., Kraków: Unum 2007, s. 27-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bonifrater w todze. Łobozek Marcin Maksymilian OH (1954-2006). [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura., Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 301-308. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi., Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 103-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Abyśmy jednako po staremu Boga chwalili”– ks. Hieronim Powodowski. [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek., Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 65-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wkład zakonników w historiografię Polski w XVII i XVIII wieku. [w:] Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku. Materiały z sesji naukowej Katedry Historii Zakonów zorganizowanej 27 października 2005 roku., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s. 75-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Markowie [w:] Encyklopedia katolicka., Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2006, s. 1409-1410. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowski ośrodek kościelnych badań historycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w latach 1773 – 1939. [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura., Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 13-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola i znaczenie zakonów na terenie diecezji włocławskiej do roku 1818. [w:] Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s. 763-843. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika herbu papieża Benedykta XVI. [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi., Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 87-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dobre obyczaje w archiwach kościelnych. Szkic zasad etycznych misji archiwistów kościelnych. [w:] Zatroskani o ślady przeszłości. Archiwista kościelny we współczesnej rzeczywistości., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2005, s. 57-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bractwa pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. [w:] Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2004, s. 49-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kanonicy Regularni od Pokuty w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. [w:] Studia z dziejów kościoła św. Marka., Kraków: Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 14-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Florian Filemon Kudrewicz (1766-1834). [w:] Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 277-282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość Michała Giedroycia (ok. 1420-1485), zwanego błogosławionym, patrona Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Kanonizacje a nowa ewangelizacja. Sympozjum naukowe z okazji 30-lecia Instytutu Liturgicznego., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2000, s. 221-239. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan z Kęt św. [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 333-334. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mateusz z Kościana (1500-1545). [w:] Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 213-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wojciech Nowopolczyk (1504-1559). [w:] Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 219-224. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Antoni z Napachania (ok. 1491-1561). [w:] Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 207-212. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ksiądz Jakub Sojecki z Przyrowa, zapomniany siedemnastowieczny święty. [w:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Wacławie Szelińskiej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 1999, s. 445-456. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Michał Giedroyć zwany błogosławionym, na tle duchowości Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty. [w:] »Felix saeculum Cracoviae« – krakowscy święci XV wieku. Materiały sesji naukowej Kraków, 24 kwietnia 1997 roku., Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1998, s. 107-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wyposażenie liturgiczne Kościoła Klasztornego w Kraśniku w świetle staropolskich akt krakowskich wizytacji biskupich [w:] "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 2017, s. 29-39. [więcej informacji]
Forms of piety among members of religious confraternities in Krakow in the early modern period [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015, s. 103-146. [więcej informacji]
Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? Wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 3 (21) 2013, s. 39-62. [więcej informacji]
Stanisław Lubomirski (1583–1649) – fundator wiśnickiego klasztoru Karmelitów bosych [w:] "Folia Historica Cracoviensia", 19 2013, s. 91-117. [więcej informacji]
Bielany – ulubione miejsce Krakowa. Związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 17: 2011, s. 31-78. [więcej informacji]
Historyczne tło konfliktu polskiego duchowieństwa i świeckich w wieku XVI. Na podstawie „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera. [w:] „Roczniki Historii Kościoła”, 1 (56): 2009, s. 101-128. [więcej informacji]
Błogosławiona Regina Protman, córka Warmii i założycielka sióstr katarzynek [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 15/16: 2009, s. 461-476. [więcej informacji]
Historyk liturgii. Ksiądz dr hab. Józef Andrzej (Wacław) Boguniowski SDS (1933-2007). [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 61: 2008, s. 233-240. [więcej informacji]
Statut i regulamin archiwów kościelnych [w:] „Studia Włocławskie”, 10: 2007, s. 162-170. [więcej informacji]
Pasterz sprawiedliwy i kraj miłujący. Biskup kujawsko-pomorski Piotr Tylicki (1604-1607). [w:] „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 22: 2007, s. 75-84. [więcej informacji]
Biskup krakowski Piotr Tylicki wobec zakonów w swojej diecezji (1607-1616). [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 10: 2004, s. 49-69. [więcej informacji]
Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Prezentacja polskich archiwów kościelnych [w:] „Archiva Ecclesiastica”, 1: 2004, s. 77-80. [więcej informacji]
Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w zastosowanie uchwał Soboru Trydenckiego w diecezji kujawsko-pomorskiej (1567-1581). [w:] „Studia Włocławskie”, 6: 2003, s. 439-451. [więcej informacji]
Działalność duszpasterska prymasa Stanisława Karnkowskiego. [w:] „Filia Historica Cracoviensia”, 3: 1996, s. 91-111. [więcej informacji]
Rec.: Propozycje konsystorialne w XVI wieku. Omówienie. Teksty polskie. Wyd. H. Fokciński SI [i in.]. Rzym 1994, 228, XVIII s. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 127: 1996, s. 138-139. [więcej informacji]
Bibliografia prac Prof. Dr Janiny Bieniarzówny za lata 1986-1993. [w:] „Filia Historica Cracoviensia”, 2: 1994, s. 143-145. [więcej informacji]
Rec.: Redemptoryści w Tuchowie, 1893-1993, red. S. Bafia, J. Chaim, S. Stańczyk. T. 1. Kraków 1993, ss. 378. [w:] „Homo Dei”, 1 1994, s. 98-101. [więcej informacji]
Ksiądz Piotr Skarga jako kaznodzieja. [w:] „Materiały Homiletyczne”, 136 1993, s. 3-9. [więcej informacji]
Rec.: „Folia Historica Cracoviensia”. Kraków T. 1: 1989. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 118: 1992, s. 538-540. [więcej informacji]
Rec.: W. Murawiec, S. Piech, Z dziejów formacji i kształcenia duchowieństwa katolickiego w Polsce. Kraków 1990. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 119: 1992, s. 181-184. [więcej informacji]
Rec.: „Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Rzym – Warszawa. T. 4: 1989. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 114: 1990, s. 161-164. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Hierarchowie Kościoła końca XVI i pocz. XVII stulecia - elita umysłowa Rzeczypospolitej, jej kontakty europejskie i wpływ na rozwój ówczesnej kultury polskiej; [nr projektu:]

-Kultura intelektualna w zakonach polskich; [nr projektu:] 13070002

-Dzieje zakonu Franciszkanów Konwentualnych w II Rzeczypospolitej; [nr projektu:] 130703

-Kanonikat zakonny w Polsce; [nr projektu:] 130702

Wygłoszone referaty:

- Działalność biskupa Franciszka Jopa w archidiecezji krakowskiej; [podczas konferencji:] Biskup Franciszek Jop. W 40. rocznicę śmierci pasterza diecezji opolskiej (1976-2016) [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego Opole, 2016-10-26

- Klasztor Bernardynów w Kole w okresie staropolskim; [podczas konferencji:] Bernardyni kolscy 1466-2016. 550 lat dziedzictwa i posługi [miejsce konferencji:] Koło, 2016-10-08

- Historycy zakonów na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; [podczas konferencji:] Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność. Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki, kultury i narodu [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-17

- Wyposażenie liturgiczne kościoła klasztornego w Kraśniku w świetle staropolskich akt krakowskich wizytacji biskupich; [podczas konferencji:] Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie [miejsce konferencji:] Kraśnik, 2015-06-13

- Bernardyni w Przeworsku w okresie staropolskim; [podczas konferencji:] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015) [miejsce konferencji:] Przeworsk, 2015-05-30

- Pobożność bracka w nowożytnym Krakowie; [podczas konferencji:] Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-28

- Elity kościelne Krakowa w epoce wczesnonowożytnej. (Do połowy XVII wieku); [podczas konferencji:] Kraków, Norymberga, Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-16

- Klasztor augustianów i karmelitów w Pilźnie; [podczas konferencji:] Dzieje miasta Pilzna [miejsce konferencji:] Pilzno, 2014-10-04

- Dzieje kultu Matki Bożej w sanktuarium bernardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim; [podczas konferencji:] Pięćsetlecie objawień Maryi w Rzeszowie (1513-2013) oraz dwieściepięćdziesięciolecie koronacji Figury Matki Bożej (1763-2013) [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2013-11-25

- Helclowie i ich fundacja na Rakowicach; [podczas konferencji:] Patrioci, ludzie nauki, fundatorzy – rodzina Helclów dla Krakowa i Ojczyzny. W 150. rocznicę poświęcenia kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie [miejsce konferencji:] Kapelania Cmentarza Rakowickiego i Rektorat Kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, Katedra Historii Zakonów Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kraków, 2012-10-26

- Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? Wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI; [podczas konferencji:] Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci [miejsce konferencji:] Łódź, 2012-10-24

- Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX wieku.; [podczas konferencji:] „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie”, Międzynarodowa konferencja naukowa – Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Fundacja Lubiąż, Wrocław 18-21 XI 2010 [miejsce konferencji:] Wrocław, 2010-11-19

- Średniowieczny męczennik – miles et athleta Christi – wierny Kościołowi. Męczeństwo w okresie średniowiecza, jako wyraz tożsamości i wiarygodności Kościoła; [podczas konferencji:] Ogólnopolski Zjazd Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2010-04-08

- Bractwo św. Zofii Krakowie na tle dziejów Kościoła krakowskiego w okresie staropolskim. Zarys problematyki; [podczas konferencji:] 600. rocznica erygowania Bractwa św. Zofii [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-01-30

- Stanisław Lubomirski – fundator Klasztoru Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu.; [podczas konferencji:] Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-25

- Kameduli w krajobrazie religijnym Krakowa w okresie staropolskim; [podczas konferencji:] Wkład kamedułów w kulturę Małopolski [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-22

- Historyczne tło konfliktu polskiego duchowieństwa i świeckich w „Rozmowach Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera; [podczas konferencji:] Konwersatorium „Katolicka Nauka Społeczna” Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej w Uniwersytecie Łódzkim [miejsce konferencji:] Łódź, 2007-12-10

- Archiwalia zniesionych zakonów na przykładzie Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty; [podczas konferencji:] V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Archiwa polskie w nowoczesnym społeczeństwie [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2007-09-07

- Wpływ franciszkanów krakowskich na życie religijne Krakowa w okresie staropolskim; [podczas konferencji:] W rocznicę 770-lecia przybycia Franciszkanów do Krakowa. 1237-2007. [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-22

- Biskup krakowski Piotr Tylicki wobec zakonów w swojej diecezji (1607-1616); [podczas konferencji:] Klasztor w Kościele średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym [miejsce konferencji:] Kamień Śląski, 2006-10-19

- „Abyśmy jednako po staremu Boga chwalili”– ks. Hieronim Powodowski.; [podczas konferencji:] Wielcy kaznodzieje Krakowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-10-12

- Dobre obyczaje w archiwach. Szkic zasad etycznych misji archiwistów kościelnych; [podczas konferencji:] Sentire cum homine et Ecclesia [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-01-12

- Wkład zakonników w historiografię polską w XVII i XVIII wieku; [podczas konferencji:] Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-10-27

- Krakowski ośrodek kościelnych badań historycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w latach 1773 – 1939; [podczas konferencji:] Ogólnopolski Zjazd Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego - Kościelne ośrodki badań historycznych w Polsce do roku 1939 [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2005-03-31

- Realizacja uchwał Soboru Trydenckiego w diecezji kujawsko-pomorskiej przez biskupa Stanisława Karnkowskiego (1567-1581); [podczas konferencji:] Ogólnopolski Zjazd Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego [miejsce konferencji:] Włocławek, 1999-04-08